eigenwoningbezitter


eigenwoningbezitter 1.0

iemand die een eigen woning bezit; bezitter, eigenaar van een eigen woning

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een eigenwoningbezitter…

is een bezitter; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   De gemiddelde eigenwoningbezitter was in de afgelopen 12 maanden naast zijn hypotheeklasten nog circa € 400,- per maand extra kwijt voor onderhoud en het up to date houden van zijn woning.

   http://www.eigenhuis.nl/actueel/Pers-2010/goed-onderhoud-kost-eigenwoningbezitter-grof-geld/,

   Ten slotte blijkt dat hoge inkomensgroepen naast hun hypotheken vaak vermogens aanhouden (spaartegoeden, aandelen etc.). Daartegenover staat een lage belasting op het eigen huis: het zogenaamde 'eigenwoningforfait', dat onder Paars is verlaagd van 1,25 naar 0,8 procent van de WOZ-waarde van het eigen huis. De ongelijke behandeling van huurders ten opzichte van eigenwoningbezitters is door Paars daarmee enkel vergroot.

   http://www.e-stem.nl/,

   Ook de vrijstaande woning is populair, maar dan vooral onder eigenwoningbezitters die willen doorstromen naar een volgende woning.

   http://www.demakelaer.nl/makelaer.htm