huiseigenaar


huiseigenaar 1.0

iemand die een of meer huizen bezit; bezitter, eigenaar van een of meer huizen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een huiseigenaar…

is een persoon

 • [Toepassingsgebied of bereik] bezit een of meer huizen; is eigenaar van een of meer huizen

  Algemene voorbeelden


  Om te voorkomen dat huiseigenaren zich blauw moeten betalen aan onroerendezaakbelasting, hebben veel gemeenten de tarieven verlaagd.

  De Telegraaf,

  Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen in de woning.

  http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18938,

  In sommige gemeenten komt het nog wel voor. Het door veel huiseigenaren verfoeide systeem van het erfpachtsrecht.

  http://www.ey.nl/?pag=808_id=861,

  De ouderenorganizaties eisen herstel van de welvaartsverhogingen van de pensioenen, een huurtoelage voor arme ouderen als er geen sociale woning beschikbaar is, betere bescherming van oudere huurders tegen uitzetting door huiseigenaars, betaalbare en doorzichtige prijzen in de rusthuizen.

  De Standaard,

  De huurdersbonden zijn er om de belangen van huurders te behartigen t.o.v. overheid en huiseigenaars, en verstrekken [...] tevens juridisch advies.

  http://www.wonen.vlaanderen.be/index.html

  Natuurlijk willen huiseigenaren het liefst zelf bepalen hoe hun woning er gaat uitzien.

  de Volkskrant,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een gemiddelde huiseigenaar
  • een gewone huiseigenaar
  • een gewezen huiseigenaar
  • een malafide huiseigenaar
  • een particuliere huiseigenaar

  Deze woningen worden gehuurd van woningcorporaties en particuliere huiseigenaren.

  http://www.hvoquerido.nl/menu_nl.html?Main=HVO-Querido=0=welkom.html

  Sinds 1998 bundelen politie, justitie, belastingdienst en de gemeentelijke diensten sociale zaken en volkshuisvesting de krachten. In eerste instantie was dat bedoeld om wegens aanhoudende klachten van bewoners het aantal drugsrunners terug te dringen. Later kwam daarbij dat zij dealers en malafide huiseigenaren wilden aanpakken.

  De Telegraaf,

  De echtgenoot van Zolina besliste ten einde raad om [...] een mis te laten opdragen voor de gewezen huiseigenaar.

  De Standaard,

  Aan groot onderhoud geeft de gemiddelde huiseigenaar ruim 1 procent van de waarde van zijn woning uit.

  NRC,

  Deze reglementering is niet bedoeld om de gewone huiseigenaar aan te pakken: wie maar één woning bezit en deze als hoofdverblijfplaats gebruikt hoeft niets te vrezen.

  http://www.wonen.vlaanderen.be/Pages/woonkwaliteit.html

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een verhurende huiseigenaar

  Het schrikbeeld van iedere verhurende huiseigenaar: een huurder die de huur niet of telkenmale niet op tijd betaalt!

  http://www.deurwaarders-terhoeven.nl/

  met substantief ervoor


  • een groep huiseigenaren

  Ook gedifferentieerd bouwen met grotere variëteit in prijsklassen komt tegemoet aan de koopwensen van de groter wordende groep huiseigenaren.

  http://www.e-stem.nl/

  in voorzetselgroep


  • een belangenclub van huiseigenaren
  • een belangengroep van huiseigenaren
  • een belangenvereniging van huiseigenaren
  • een vereniging van huiseigenaren

  "Voor mensen die net een huis hebben gekocht met een beleggingshypotheek is het wel schrikken", zegt een woordvoerster van Eigen Huis, belangenclub van huiseigenaren.

  NRC,

  Belangengroepen van huiseigenaars en winkeliers, domkapittel en stad zien met lede ogen dat de klaagmuur allerlei vreemd gespuis aantrekt: daklozen, zwervers, verpauperde bejaarden, werklozen.

  De Standaard,

  De belangenorganisatie van huiseigenaren had zich bij de Nma beklaagd over de forse stijging van de hoogte van het erfpachtcanon, de jaarlijkse vergoeding die de erfpachter betaalt aan de eigenaar van de grond, in dit geval de gemeente Amsterdam.

  http://www.aedesnet.nl/

  Voorzitter Hartlief van de vereniging van huiseigenaren is boos.

  De Standaard,

  • belasting voor huiseigenaren

  Een verhoging van het huurwaardeforfait, de belasting voor huiseigenaren, stuit ook altijd op verzet van de CDA-fractie.

  NRC,

  In het debat pleitte de CDA-fractie voor een verlaging van de belasting voor huiseigenaren van 2,9 naar 2,7 procent.

  NRC,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • huiseigenaar of verhuurder

  In principe is een waterleidingbedrijf verantwoordelijk voor het onderhoud van de leiding tot aan de watermeter. Dit is de buitenleiding. Vanaf de watermeter is de huiseigenaar of verhuurder verantwoordelijk. Dit is de binnenleiding. Ook als de watermeter in een meterput in de tuin zit, heet de leiding vanaf de meter naar de woning een binnenleiding.

  http://www.dewaterkrant.nl/asp/page.asp?id=i000011=waterkrant,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen