woningbezitter


woningbezitter 1.0

iemand die een of meer woningen bezit; bezitter, eigenaar van een of meer woningen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een woningbezitter…

is een bezitter; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Een belangrijk onderdeel van de problemen in de grote steden is de verminderde leefbaarheid, vooral in de achterstandswijken. Een instrument om de leefbaarheid te vergroten, is het stimuleren van eigen woningbezit. De woningbezitter zal daardoor langer op dezelfde plek wonen en meer zorg dragen voor zijn huis, buurt en wijk.

   http://www.kenniscentrumgrotesteden.nl/onderwijs.php3?thema=Onderwijs

   Dezer dagen valt bij de meeste woningbezitters de nieuwe woz-beschikking in de bus.

   De Telegraaf,

   Een hogere OZB-aanslag is voor huurders extra zuur, omdat zij in tegenstelling tot woningbezitters op geen enkele manier profiteren van de waardestijging.

   http://www.woonbond.nl/

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een particuliere woningbezitter

   Driekwart van de 5000 bij het Bedrijfschap Schildersbedrijf aangesloten bedrijven is afhankelijk van de opdrachten van particuliere woningbezitters.

   NRC,

   met substantief ervoor


   • het percentage woningbezitters

   Hoewel er de jongste vier jaar meer eigenaars bijkwamen in Vlaanderen, daalde het percentage woningbezitters bij -40-jarigen van 54,7 naar 53,5 procent.

   De Standaard,