gebiedsgebonden agent


gebiedsgebonden agent 1.0

((vooral) in Nederland)

politieagent die zich bezighoudt met de leefbaarheid en veiligheid in een bepaalde buurt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een gebiedsgebonden agent…

is een persoon

  • [Organisatie of instelling] werkt bij de politie
  • [Soort] is een politieagent
  • [Plaats] werkt in een specifieke wijk
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


"De politie maakt een ontwikkeling door, trekt de wijk in, zet gebiedsgebonden agenten in."

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2479945/1999/03/09/Ik-ben-mijzelf-in-politie-uniform.dhtml,

GroenLinks stelt dat de politie meer op de fiets moet gaan surveilleren in Capelle. Bovendien moet iedere wijk een gebiedsgebonden agent krijgen en moet het bureau aan de Slotlaan altijd bereikbaar en bezet zijn.

http://www.ad.nl/ad/nl/1401/ad/integration/nmc/frameset/varia/kobala_article.dhtml?artid=rd058368,

In veel wijken in Nederland is de wijkagent weer bekend. Soms bekend als gebiedsgebonden agent, buurtcoördinator, netwerkinspecteur of buurtregisseur. Een gebiedsagent in de wijk betekent dat bewoners, winkeliers, bedrijven, horecaondernemingen, buurtverenigingen, scholen, organisaties en instanties een vast aanspreekpunt in de buurt hebben voor politiezaken. Samen werken al deze partners aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

http://www.politie.nl/PolitieABC/Politietaken/in_de_wijk.asp