medewerker


medewerker 1.0

iemand die werkt in een bedrijf of een organisatie; werknemer
Vaak met de bijgedachte van ondergeschiktheid aan de hogere functies of het directieniveau.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een medewerker…

is een persoon

 • [Groep] maakt deel uit van de werknemers van een bedrijf of een organisatie of van de mensen die daarvoor in enig verband werken
 • [Rang of hiërarchische positie] werkt meestal in een ondergeschikte positie
 • [Activiteit of handeling] werkt met anderen samen, meestal in dienstverband of soms als vrijwilliger
 • [Betrokkene] werkt voor een bedrijf of voor een organisatie

Algemene voorbeelden


In vergelijking met het jaar voordien, werd het personeelsbestand uitgebreid met 200 medewerkers.

http://aivwww.rug.ac.be/PublicRelations/jaarverslag/,

Levenslang leren is immers een noodzaak in onze snel evoluerende maatschappij, niet alleen voor onze klanten, maar ook voor het eigen personeel. Extra nadruk lag op de ontwikkeling van de deskundigheid van alle medewerkers via externe cursussen.

http://www.antwerpen.be/MIDA/

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een medewerker opleiden, vinden, werven, zoeken
 • medewerkers opleiden, vinden, werven, zoeken

ID-Lelystad had dus exact een maand de tijd om apparatuur en materialen aan te schaffen, laboratoria in te richten en medewerkers te werven en op te leiden.

http://www.id.dlo.nl/ID-Lelystad/index_nl.htm

Indien u een medewerker zoekt waarin u verder zelf wilt investeren dan kan AB Limburg u hierbij ondersteunen. AB Limburg kan een medewerker werven en plaatsen waarbij de kosten van de opleiding door AB Limburg wordt betaald.

http://www.karpos.nl/cursus/0/346/Vakbekwaam_medewerker_glastuinbouw_MBO_niveau_3,

met adjectief ervoor


 • administratief medewerker
 • commercieel medewerker
 • educatief medewerker
 • juridisch medewerker
 • technisch medewerker
 • wetenschappelijk medewerker

Met het woord 'redacteur' krijg je ook alle vacatures voor 'administratief medewerker m/v' voorgeschoteld.

Het Parool,

Marketeers werken tegenwoordig niet alleen bij grote bedrijven, maar ook bij groothandels, of als intercedent bij een uitzendbureau of als commercieel medewerker bij een bank.

http://www.nti-hogeschool.be/

Het verloop onder de juridische medewerkers van de Raad van State is onaanvaardbaar hoog. Dat constateert mr. W. Scholten, vice-president van de Raad van State, in zijn jaarverslag over 1992. Oorzaak van het verloop is de reorganisatie van de rechterlijke macht waarbij per 1 januari 1994 de arrondissementsrechtbanken in eerste aanleg bestuursrechtelijke zaken gaan behandelen.

NRC,

Gekwalificeerd personeel is onmisbaar. In dit verband baart vooral het tekort aan technische en natuurwetenschappelijke medewerkers zorgen.

http://www.awt.nl/nl/,

Van de bibliotheek maken in de eerste plaats de wetenschappelijke medewerkers van het instituut gebruik.

http://www.kun.nl/tbi/bib.html

 • bekwame medewerker
 • competente medewerker
 • deskundige medewerker
 • ervaren medewerker

De algemene directie personeel behartigt de belangen van het personeel en zorgt ervoor dat elke dienst binnen de federale politie over bekwame medewerkers kan beschikken.

http://www.federalepolitie.be/nl.htm?home.htm~main

De voorvermelde hoogkwalitatieve patiëntenzorg wordt vervuld door meer dan 4000 competente medewerkers waaronder 450 artsen, 2000 verpleegkundigen en andere medewerkers.

http://www.uzgent.be/

Automobilisten kiezen vooral voor merkdealers omdat die volgens hen deskundige medewerkers hebben en veel persoonlijke aandacht geven.

http://www.atw.nl/nieuws.htm

Wij hebben de beschikking over gespecialiseerde en ervaren medewerkers en goed materieel voor het lassen van stalen leidingen.

http://www.plaisier.nl/speciaal.html

 • betrokken medewerker
 • loyale medewerker

SLAG krijgt een bescheiden subsidie van de gemeente 's-Gravenhage. Daarnaast [...] weet zij zeer efficiënt om te gaan met de haar toevallende gelden. Dat is mede te danken aan haar filosofie dat haar activiteiten door onbezoldigde, maar goed gemotiveerde en betrokken medewerkers en bestuursleden worden geconcretiseerd.

http://slag.denhaag.org/info.html

Je werkt twintig jaar voor een betrouwbare werkgever, je bent zelf een hardwerkende, loyale medewerker en je denkt tot aan je pensioen bij deze baas te blijven.

Meppeler Courant,

 • gewezen medewerker
 • naaste medewerker
 • nauwe medewerker
 • nieuwe medewerker
 • voormalige medewerker

De president heeft geen enkele visie, zeggen diens gewezen medewerkers.

De Standaard,

De procureur ontkent dit niet a priori, maar hij vestigt er de aandacht op dat het dossier van het begin af opgesloten zat in de bijzondere kluis. Die kluis is beschermd door een elektronische code. Zijn naaste medewerkers kunnen die code activeren door het inbrengen van hun paswoord.

Verborgen schade, Aster Berkhof,

Mao zelf bleef buiten schot, maar met zijn naaste medewerkers werd afgerekend.

http://www.khlim.be/saw/opleidingsonderdelen/eerstejaar/filsosofie/hegel.PDF

De Verenigde Staten en China streken de voorbije dagen de plooien glad. Daarvoor zorgde de reis van één van de nauwste medewerkers van president Bill Clinton. De relatie tussen beide landen was vertroebeld door onenigheid over handel.

De Standaard,

Naarmate een bedrijf meer nieuwe medewerkers krijgt, investeert het ook meer in opleiding.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/werk/viona_boek5.pdf,

De patenthouder, een voormalige medewerker van de CIA, had een verbod geëist op het gebruik van zijn technologie door eBay.

ANP,

 • freelance medewerker
 • parttime medewerker
 • tijdelijke medewerker
 • vaste medewerker
 • vrijwillige medewerker

Aan de onderneming is een wisselend aantal freelance medewerkers en deskundigen verbonden.

http://home-1.tiscali.nl/~gheuvel/

Zelfs als de economie aanzwengelt, zo blijkt, zullen kmo's in de eerste plaats investeren in overuren. Indien echt nodig doen ze een beroep op interimkrachten en wanneer er te veel werk is, werven ze een parttime medewerker aan.

De Standaard,

Tijdelijke medewerker secretariaat. Samenvatting. Salarisindicatie: € 2200; Aantal uren per week: 24; Opleidingsniveau: MBO.

www.content.nl/.../Tijdelijke-medewerker-secretariaat.html

Tijdens de pieken kan het zijn dat slechts 20% van het personeel uit vaste medewerkers bestaat en er zo'n 100 uitzendkrachten rondlopen.

http://www.vriendenvanblijdorp.nl/html/button3/logistiek/logistiek2001_03_topdagen.html

Deze wet, beter bekend als de wet Destrée, leidde tot de oprichting van honderden kleine bibliotheken, meestal met een privaatrechtelijk statuut, en bijna altijd met een duidelijke ideologische of filosofische inslag. De slagkracht was meestal beperkt door de zeer beperkte financiële ondersteuning vanwege de overheden en dit ondanks de grote inzet van vele vrijwillige medewerkers.

http://www.wvc.vlaanderen.be/cultuurbeleid/werkteksten_decreten/memotoebib.pdf,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • gedetacheerde medewerker
 • gekwalificeerde medewerker
 • gemotiveerde medewerker
 • geschoolde medewerker
 • gespecialiseerde medewerker

Ook voor projectorganisaties geldt steeds vaker dat tijdelijk specifieke know-how en een verfrissende inbreng van gedetacheerde medewerkers, adequaat werkt.

http://www.arbeidsmakelaar.nl/

Laat die afdeling dus maar bepalen of iemand voldoet of niet. Natuurlijk is er wel eens een dilemma. Want het is nog steeds moeilijk om gekwalificeerde medewerkers te vinden.

http://www.enroprint.nl/aktueel/aktueel2_2.html,

Wij zijn er van overtuigd dat een gekwalificeerde medewerker niet voldoende is, passendheid in de bedrijfscultuur is minstens even belangrijk, zo niet belangrijker.

http://www.jobisjob.nl/venlo/accent-jobs-for-people-venlo/teamleider-telesales/job-offer-6zvixbi5e7iqv7xdxgp6imo3le,

Onder diezelfde leiding is HIMMOS inmiddels uitgegroeid tot een enthousiast 15 koppen tellend team van gemotiveerde medewerkers, dat kan bogen op een sterke know-how en ervaring.

http://www.himmos.be/overnl.html

Een vitale stad is aantrekkelijk voor bedrijven door onder meer een goede bereikbaarheid, aanwezigheid van geschoolde medewerkers en voldoende woningen van verschillend karakter.

http://www.deventer.nl/Frm/Frm-Welkom.html

Een voor de export gespecialiseerde medewerker of extern advies is geen luxe.

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: aan

 • medewerker aan een tribunaal
 • medewerker aan een universiteit
 • medewerker van een bank
 • medewerker van een hulporganisatie
 • medewerker van een woningcorporatie

Bovendien hebben de VN, die met financiële problemen kampen, grote moeite om de medewerkers aan het tribunaal tijdig hun salaris te betalen.

NRC,

In de jaren 70 bestudeerden 2 medewerkers aan de universiteit van California in Santa Cruz hoe het kwam dat sommige mensen beter presteerden als anderen onder vergelijkbare omstandigheden en met gelijkwaardige mogelijkheden, bijvoorbeeld met eenzelfde IQ.

http://www.ultraworld.be/blue/rob/nlp.html,

De drie onderdelen worden toegelicht aan de hand van interviews met mensen op straat en met directieleden en medewerkers van de Rabobank zelf.

http://www.twain.nl/index2.html

Volgens medewerkers van internationale hulporganisaties hebben de troepen van commandant Massoud de oprukkende Taliban zware verliezen toegebracht aan de toegang tot de Pansjir-vallei.

De Standaard

De regionale klachtencommissie bestaat uit 3 leden. Een onafhankelijke voorzitter, een afgevaardigde namens de huurders, en een medewerker van een van de woningcorporaties.

http://www.woningcorporatieschipluiden.nl/mod.php?mod=userpage=14_id=11

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


medewerker 1.1

iemand die als journalist, correspondent of reporter meewerkt aan de nieuwsvoorziening door kranten e.d.

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


Expositie Runge en Friedrich ongelukkig gepresenteerd. Van onze medewerker. AMSTERDAM - De eerste presentatie van de Duitse romantische schilderkunst in Nederland is een aanfluiting.

De Standaard,

Tweede kans voor energie door kernfusie. Van onze medewerker. BRUSSEL - De olie raakt op.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


 • onze medewerker ter plaatse

Nieuws van onze medewerker in Spa-Francorchamps. Het is beginnen regenen op het circuit van Spa-Francorchamps, dat meldt onze medewerker ter plaatse. De teams proberen van deze regenbui te profiteren om uit te testen hoelang de droogweerbanden het uithouden op het natte circuit.

http://www.f1journaal.be/index.php/nieuws/artikel/nieuws-van-onze-medewerker-in-spa-francorchamps-3003/

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


medewerker 1.2

man die in een bedrijf of organisatie werkt; mannelijke medewerker
Vaak in de vorm medewerk(st)er voor: medewerker of medewerkster.

Algemene voorbeelden


Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker of medewerkster voor het ontwikkelen, verbeteren en onderhouden van bestaande software.

http://www.studentjob.nl/vacatures/48915-super-veelzijdige-baan-als-programmeur-bij-boreal-in-delfgauw

Wij zoeken op korte termijn een part-time medewerk(st)er die de inkopen overtypt in Excel en omzet in een standaard factuur [...]. Het is de bedoeling dat de medewerk(st)er met een eigen tijdsindeling thuis werkt met een eigen PC.

http://www.nationalevacaturebank.nl/zoek/vacatures/3406151-part-time-administratief-medewerk-st-er-export-voor-thuiswerk/,

Medewerk(st)er verklaart dit formulier duidelijk, volledig, naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

http://www.propayroll.nl/pub/file/Inschrijfformulier.pdf

medewerker 2.0

iemand die samen met anderen werkt om een doel te bereiken, iets te organiseren of tot stand te brengen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een medewerker…

is een persoon

 • [Doel of bestemming] wil gezamelijk een doel bereiken, iets organiseren of tot stand te brengen
 • [Activiteit of handeling] werkt met anderen samen

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: aan

  • medewerker aan een boek
  • medewerker aan een film
  • medewerker aan een plan
  • medewerker aan een project

  Averbach, een van de medewerkers aan het boek, tekende het allemaal op.

  NRC,

  Een ramp, een sisser [...]. Zo was, naar keuze, de wereldpremière op de filmmarkt in Cannes [...]. Velen konden, bij zoveel onzin en amateurisme, hun ogen amper geloven en alleen bij de medewerkers aan de film konden de lol en het applaus niet op.

  De Standaard,

  Dezelfde Einstein werd een willige medewerker aan het plan de eerste Amerikaanse atoombom te ontwerpen.

  Het weerbarstige woord, Anton Constandse,

  Medewerkers aan projecten moet een schriftelijke verklaring van geheimhouding afleggen.

  http://www.ikc.nl/vvik/index.html

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen