mozaïekgezin


mozaïekgezin 1.0

(neologisme)

gezin waarvan in elk geval een van beide ouders een of meer kinderen heeft uit een of meer eerdere relaties en waarvan de ouders gezamenlijk ook een of meer kinderen kunnen hebben

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een mozaïekgezin…

is een gezin

 • [Leden] bestaat uit een vader en/of stiefvader, een moeder en/of stiefmoeder, stiefbroers en/of stiefzussen, halfbroers en/of halfzussen

  Hoofdsemagram: gezin


  Algemene voorbeelden


  Mijn vader is in de Marokkaanse "hongerwinter" geboren, zoals velen van zijn generatie weet hij niet precies wanneer hij geboren is, ergens in 1945 of 1946. Geboren als eerste zoon van het gezin, zijn twee oudste zussen waren zussen van zijn vaders kant, dan een broer en paar zussen van vader en moeder en dan weer een zus van alleen moeders kant. Een mozaïekgezin.

  http://www.geschiedenis24.nl/grenzeloos-verleden/ingezonden-verhalen/verhaal-1-zerouali.html,

  Inge heeft een samengesteld - of zoals ze het zelf noemt - mozaïekgezin: met haar echtgenoot Richard, zijn zoon Casper van 11, haar zoon Jonan van 9 en hun dochter Laura van 2 vormen zij een kleurrijk geheel.

  http://www.xaveriusamersfoort.nl/pagina/2911/sociaal_bewogen_duizendpoot,

  Er zijn verschillende termen om zo een 'nieuw' gezin aan te duiden: fusiegezin, hertrouwd gezin, patchworkgezin, stiefgezin, mozaïekgezin of nieuw-samengesteld gezin.

  https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:MRvl5i4huAoJ:lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/289/682/RUG01-001289682_2010_0001_AC.pdf+&hl=nl&gl=nl&pid=bl&srcid=ADGEESi5qg38bqyWtyZDSoB06c2hNncdB-dj5FNNJPtRZZ9RM_kWk1BWrJ3E16yLj7wJ7qpRluJ2RZ9N2Em66lnCyrXL7ehxZZI0EAuQ8tKALPaMBvlrHAyMVw9uewEMtTVuQ82Ul52n&sig=AHIEtbR-33Y02-n-T2IX177yOcMSGpb4eA&pli=1,

  Woordenlijst onnodig Engels [...]. Patchwork z.nw. lapjeswerk. Patchwork family/patchworkgezin z.nw. mozaïekgezin, fusiegezin.

  http://www.stichtingnederlands.nl/lolwinkelen.pdf,

  Er kunnen echter evengoed andere opdelingen gemaakt worden, bijvoorbeeld naargelang de situatie van de gezinnen – ik denk aan mozaïekgezinnen en typegezinnen.

  http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2000-2001/g509-1.pdf,

  Het systeem van studiebeurzen en studiefinanciering is niet aangepast aan de maatschappelijke evolutie van de jongste jaren [...]. Het is immers nog te veel gebaseerd op het traditionele gezin, en gaat voorbij aan het toenemend aantal 'mozaïekgezinnen'. Met die term bedoelen ze de nieuw-samengestelde gezinnen, die meestal na echtscheiding, soms na overlijden van een ouder ontstaan. In die gezinnen hebben kinderen dus één, twee, drie of vier ouders, al naargelang de situatie.

  De Standaard,

  Naar aanleiding van een onderzoek [...] werd gedebatteerd over de financiële problemen van de zogenaamde mozaiekgezinnen. Dat zijn gezinnen met één tot vier ouders, die ontstaan na een echtscheiding of omdat één van de ouders is overleden. De overblijvende partner blijft alleen en vormt een eenoudergezin of gaat een nieuwe relatie aan en maakt zo een nieuw samengesteld gezin.

  De Morgen,

  Etymologie


  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2001
  Benoemingsmotief Het woord verwijst naar het feit dat dergelijke gezinnen als een soort mozaïeken zijn samengesteld uit stukjes van verschillende herkomst.