nest


nest 1.0

verblijfplaats die een vogel maakt van onder andere takjes, blaadjes en veertjes om er zijn eieren uit te broeden en de jongen te beschermen, te voeden en warm te houden

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een nest…

is een verblijfplaats; is een plaats

 • [Vorm] is vaak rond, komvormig, of heeft de vorm van een halve cirkelvormige kom, of van een zak met een gat
 • [Constructie] is in de regel een gevlochten of gemetseld bouwsel met zachte bekleding, maar is bij sommige vogelsoorten niet meer dan een kuiltje in de grond, of een holte in een boom zonder bekleding
 • [Materiaal] wordt gemaakt met natuurlijk materiaal, zoals takjes, twijgjes, blaadjes, veertjes, haartjes, gras, mos, vochtige aarde, speeksel en mest; soms ook worden onnatuurlijke materialen gebruikt, bv. draadjes, touwtjes, folie, plastic of papier
 • [Functie] dient als verblijfplaats en broedplaats
 • [Vervaardiging] wordt door de vogel gevlochten en gemetseld of bepleisterd met bv. speeksel en aarde, en aan de binnenkant gevoerd met zacht materiaal, bv. takjes, blaadjes, veertjes of gras
 • [Plaats] wordt, afhankelijk van de vogelsoort, gemaakt in bomen, in de vork van boomtakken, in struiken, in een holte of kier, op het water, op de grond, in een nestkastje, onder dakgoten, op een platform, op rotsrichels, enz.
 • [Gebruiker] wordt gebruikt door een vogel

Algemene voorbeelden


De uitwerpselen van de duiven brengen schade toe aan de bouwmaterialen, maar hun talloze nesten tasten ook de versieringen op de oude bouwwerken aan.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een nest bouwen
 • nesten bouwen
 • een nest maken
 • het nest terugvinden
 • het nest verlaten
 • nesten vernielen
 • nesten vernietigen
 • nesten vinden

De zwaluwen zijn gekomen om een nest te bouwen onder de dakpannen, dacht ze en even had ze het gevoel dat alles in harmonie was.

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

De kachels werden niet vaak meer gestookt, zodat de kraaien in de schoorstenen een veilige plek vonden om hun nesten te bouwen.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

Zodra een doffer een partner gevonden heeft, gaat hij op zoek naar een plek om een nest te maken en zal daar vervolgens zijn duivin naar toe drijven.

http://www.postduiven.com/promotie/duivenbase/index.htm

Indien de vogel de kans schoon ziet, glipt hij binnen in de kleerkast met takken, papiertjes en dergelijke en is er dan haast met geen stokken meer uit te krijgen. Ten einde raad heeft de familie Vanhove nu een kartonnen doos op Eriks kamer gezet en die heeft Jakke nu prompt in bezit genomen verklaard. Het dier is momenteel druk bezig met het aandragen van twijgen en dergelijke om in de doos een nest te maken.

http://www.ping.be/vvdb/activiteiten/nogveelmeer.htm

Hoe weet de boerenzwaluw na een lange reis en een half jaar later, hetzelfde nest weer terug te vinden?

Meppeler Courant,

Jonge vogels (met name uilskuikens) worden vaak door mensen meegenomen, denkend dat ze verlaten, gewond of wees-"kuiken" zijn. Dit terwijl ze als jong kuiken, simpelweg de grote Wereld aan het verkennen zijn op een leeftijd waarop het voor de soort de normaalste zaak is om het nest te verlaten.

http://www.valkerij.nl/

Door mestinjectie worden veel nesten vernield.

Meppeler Courant,

Onverminderd de bepalingen vervat in artikel 71 is het op het gemeentelijke grondgebied verboden: 1. grasperken en taluds te beschadigen of te vernielen; omheiningen en traliewerken open te trekken of te passeren; grasperken te beschadigen; vogels te nemen of hun nesten te vernietigen; om het even iets in bekkens, vijvers of watervlakken te lozen of erin te vissen zonder toelating van de bevoegde overheid.

http://www.mouscron.be/francais/police/rgp_nl.pdf,

Het is niet eenvoudig neushoornvogels op te sporen. [...]. Om nesten te vinden zijn wetenschappers erop aangewezen de mannelijke vogels te volgen.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • een ander nest

Het overplaatsten van de broedse hen naar haar nieuwe hok doet u in de avondschemering. Niet alle hennen accepteren zomaar een ander hok en een ander nest, maar tegen de avond, als het snel donker wordt, gaat dit het best.

http://www.zobk.nl/foktipsnatuurlijkbroeden.htm,

 • bolvormige nesten

De reden dat Snel zich zorgen maakt over de zwaluw is, dat ze altijd in de buurt van mensen broeden. 'Uit cijfers blijkt dat jaarlijkse 20.000 nesten worden verwijderd. Soms met de jongen erin. Alleen omdat de stoep en ramen vies zouden worden door de uitwerpselen'. Ze bouwen hun bolvormige nesten het liefst onder dakranden en dakgoten.

Meppeler Courant,

 • hun eigen nest

Ooievaars komen jaarlijks bij voorkeur op hun eigen nest terug en slepen steeds opnieuw nestmateriaal aan, hetgeen het gewicht steeds maar weer doet toenemen.

http://www.nshd.nl/zodiak/index.html,

 • het eigenlijke nest

Zodra hij zijn prooien onder water heeft opgespoord, duikt de papegaaiduiker omlaag en vangt wel een tiental kleine, glinsterende visjes die hij meeneemt voor zijn jongen, door ze dwars in zijn bek te houden. De jongen wachten op dit lekker hapje, verscholen op de bodem van een soort hol, in een iets grotere kamer waar zich het eigenlijke nest bevindt.

http://www.natuurwetenschappen.be/museum,

 • een groot nest
 • het grote nest
 • grote nesten
 • de grootste nesten

Op woensdag 13 december 1995 liep op de televisiezender Arte een natuurfilm over een Afrikaanse grote steltloper die jaarlijks een enorm groot nest bouwt.

De Standaard,

Het zou me verbazen als u ook niet geregeld op het veld een ooievaar zag staan. In een boom bij een boerderij in de buurt zit dan altijd in de top het grote nest waar hij thuis hoort.

De Standaard,

Op het water bouwen de grauwe ganzen grote nesten in het riet; op eilandjes blijft de omvang van deze nesten beperkt tot enkele twijgjes en een kussen van dons.

http://www.dessie.be/vogels/lijst.htm

Zeearenden jagen zowel op het water [...] als op het land [...]. Zij bouwen de grootste nesten ter wereld: tot 2m doorsnede en 5m hoog.

De Standaard,

 • een hoog nest
 • hoge nesten

Op onze lange, regenachtige omweg naar Polen (kraanvogels op een verre akker, visarenden op een hoog nest) houden we halt bij een wegcafé.

NRC,

Het aantal succesvolle broedparen nam af door allerlei omstandigheden. Zo gingen bijvoorbeeld van de zogenaamde grondbroeders in het station alle legsels verloren. De beheerders dachten eerst dat de oorzaak in het weinig fraaie voorjaar gezocht moest worden, maar ze vermoeden nu dat de aanwezigheid van enkele verwilderde katten mede een belangrijke oorzaak geweest is. Ook de ooievaars op de hoge nesten hebben het niet zo begrepen op deze sluipende wezens, want zodra zij hen zien laten zij een herkenbaar geluid van enkele onderbroken klepperslagen horen.

Meppeler Courant,

 • een leeg nest
 • het lege nest

Vaak wordt verstoring pas duidelijk als er tegen het einde van de broedtijd geen jongen uitvliegen, of als de nestcontroleurs zelf naar boven klimmen om de jongen te ringen en dan een leeg nest aantreffen.

De Limburger,

Tot onze verbazing zien we dat er een duif zit op het lege nest dat we eerder die dag achter de regenpijp en een grote aardewerken pot hadden opgemerkt.

http://www.amsterwitched.nl/

 • een nieuw nest

Een ooievaarspaartje keek gistermorgen nieuwsgierig en vol verwachting toe hoe een grote kraan een nieuw nest op het dak van het stadhuis van Oudewater plaatste. Met de nieuwe behuizing hoopt het stadje weer broedende paartjes op het stadhuisdak te krijgen.

De Telegraaf,

 • oude nesten

Zeearenden hebben in hun broedgebied een territorium van zo'n 600 tot 800 hectare waar ze meerdere horsten hebben. Zo'n horst bestaat uit een grote stapel takken en twijgen. Oude nesten van het vorige jaar worden hergebruikt, terwijl er elk jaar nestmateriaal wordt toegevoegd.

http://www.spidernet.nl/~vox/Artikelen/zeearend.html

 • een veilig nest

Veel jonge vogels, zoals merels, worden kaal en hulpeloos geboren. De eerste paar weken blijven ze in hun veilige nest. De volgende fase speelt zich af buiten dat veilige nest; ze zitten dan al aardig in de veren, maar kunnen nog niet vliegen.

http://www.xs4all.nl/~teledier/ehbo/index.html

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een verlaten nest

Een boom met een verlaten nest van een soort dat ieder jaar een nieuw nest bouwt, mag gewoon verwijderd of gesnoeid worden.

https://nederhofhoveniers.nl/vroege-vogels-en-hun-kroost/

De stilte is er van kant tegen de bomen, van een ree ook die aarzelt en wegschiet tussen kreupelhout, een tak die kraakt en sneeuw die valt op sneeuw als een vogel ijlings opvliegt uit een lang verlaten nest.

Buiten regent het, Gerda van Erkel,

met substantief ervoor


 • het aantal nesten

Het college heeft [...] het idee opgevat om de twee bestaande - onbewoonde - ooievaarsnesten daar waar nodig op te knappen en in overleg met het buitenstation De Lokkerij in De Wijk drie extra locaties uit te zoeken om het aantal nesten in de gemeente uit te breiden.

Meppeler Courant,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: aan

 • het nest aan de zoldering

Hij snoof de geur op van olie, rubber en verhit ijzer en volgde met zijn ogen de vlucht van een zwaluw die met een scherpe bocht naar binnen vloog en precies in het nest aan de zoldering belandde.

De hangende man, Koos van Zomeren,

 • de nesten in het grasland
 • nesten in de weilanden

Vrijwilligers markeren op verzoek van de landbouwers de nesten in het grasland zodat zij bij grondbewerkingen deze kunnen sparen.

Meppeler Courant,

Sommige vogels bouwen hun nest in de weilanden, andere in de struiken en weer anderen in de toppen van de bomen.

NRC,

Voorzetsel: met

 • een nest met twee ooievaars
 • nesten met jongen

Verder zijn er afbeeldingen van onder meer de stuw in de Reest achter Dickninge, een nest met twee ooievaars, de Wijker molen en de hervormde kerk in Koekange in afgedrukt.

Meppeler Courant,

Vorig jaar vielen enkele nesten met jongen spontaan uit elkaar, omdat het witte zand dat de vogels hadden gebruikt niet hechtte.

Meppeler Courant,

Voorzetsel: van

 • het nest van een adelaar
 • het nest van een huiszwaluw
 • nesten van weidevogels

In de late zestiende eeuw wist de Engelsman Thomas Johnson er ook wel wat van. In zijn Cornucopiae uit 1595 geeft hij goede raad aan zwangere vrouwen: als je een steen uit het nest van een adelaar aan de linkerarm van een zwangere vrouw bindt, zal ze geen abortus krijgen, maar als je de steen tijdens de weeën aan haar dij bindt, zal zij een spoedige en gemakkelijke bevalling hebben.

NRC,

Vooral de mussen die het nest van een huiszwaluw durfden inpalmen, moesten het ontgelden. Slimme huiszwaluwen maakten het vlieggat van hun nest zo nauw, dat geen mus erdoor kon.

De Standaard,

"Vroeger hield je je veel minder bezig met het beheer van natuur en landschap," zegt Gijsbert Vink uit Vinkebrug, voorzitter van de vereniging."Plantjes vond je leuk en aardig, maar je kende ze niet. Je maaide wél om de nesten van weidevogels heen, maar nu let je speciaal op alle vogels die op je land komen."

Haarlems Dagblad,

 • nesten van klei
 • nesten van leem

Leem hecht beter dan het witte zand. Hiermee wil de Hoeksteen de zwaluwen aan betere huisvesting helpen. De vogels maken hun nesten van leem of klei. Als dit niet voorhanden is wordt een andere grondsoort gekozen.

Meppeler Courant,

in voorzetselgroep


 • in een nest

Twee jongen in een nest, een grotere vogel zit terzijde, zeker de moeder, een andere komt eraan met een worm voor de gesperde bekjes, 't is vader.

http://www.brakkehond.be/60/note1.html

 • op het nest blijven
 • op het nest ringen
 • op het nest terugkeren
 • op het nest zitten

De jongen blijven ongeveer 40 dagen op het nest, om dan geheel op zich zelf aangewezen het nest te verlaten voor een zeer lange vlucht.

http://www.noorderkempen.be/vogels/gierzwwgr/beknopt.htm

Nu we het toch over torenvalken hebben, het Instituut kreeg over de jaren 1699 terugmeldingen, waarvan 989 op het nest geringd.

De Standaard,

Als de oudervogels op het nest terugkeren en de jongen daar dood aantreffen, trekken ze weg.

NRC,

U herkent een broedse hen omdat zij stevig op haar nest blijft zitten, ook als u dicht in de buurt komt.

http://www.zobk.nl/foktipsnatuurlijkbroeden.htm,

 • per nest

In Noorwegen, waar de meeste zeearenden voorkomen, worden in de periode maart tot mei gemiddeld twee eieren per nest gelegd.

http://www.spidernet.nl/~vox/Artikelen/zeearend.html

 • uit het nest vallen
 • uit het nest gevallen

Ik hoorde haar verhaal, hoe ze een mereljong vond dat uit het nest was gevallen, en hoe ze dat heeft gekoesterd en verzorgd.

http://www.trappenhuis.be/boek/dm06/bb_lu218.htm,

Die blauwe adertjes op de onderkant deden mij altijd denken aan de doorschijnende buik van een uit het nest gevallen mussenjong.

Een lichtgevoelige jongen, Walter van den Broeck,

In de kleverige palm van mijn hand voelde het vleesrolletje als een uit het nest gevallen vogeltje en vaak wist ik niet wat te doen: het redden en verzorgen of er het leven uit wringen.

Alle verhalen, Manon Uphoff,

met telwoord ervoor


 • één nest
 • twee nesten

Het is niet eenvoudig neushoornvogels op te sporen. Toen het project in 1993 startte, hadden wetenschappers in 1930 slechts één nest ontdekt.

De Standaard,

De rode patrijs komt zeer veel voor in Spanje, aan de Italiaanse Rivièra en in Zuid-Frankrijk. Hij maakt twee nesten om al zijn eieren een plaatsje te kunnen geven.

http://www.dessie.be/vogels/lijst.htm

met aanwijzend voornaamwoord


 • dat nest
 • dit nest
 • hetzelfde nest
 • zo'n nest

Ter promotie echter wierp een der professoren de onverwachte bedenking op: "maar, mijnheer X., wie verstaat u toch onder de eigenaar van het ooievaarsnest? De eigenaars van dat nest zijn mijns inziens de oude ooievaars!".

http://www.human.nl/constandse/lezingen/index.htm,

Nummer 434 was in 1992 gepaard met een niet geringd vrouwtje en zocht op een schuurtje in Vogelpark Avifauna een nestplaats. Op deze op bijna onmogelijk te bereiken plek, tussen de takken van enkele omringenden bomen, poogden zij hun nest te bouwen. Aanvankelijk lukte dat niet, maar door ingrijpen van het personeel van het vogelpark werd een nestvlonder op het dak van het schuurtje geplaatst. Op dit nest werden 3 jongen grootgebracht.

http://www.vogelsrijnwoude.nl/Werkgroepen/Ooievaarsnest/,

Hoe weet de boerenzwaluw na een lange reis en een half jaar later, hetzelfde nest weer terug te vinden?

Meppeler Courant,

"En hoe verdelgen jullie die vogels?." "Bah, we schieten door de nesten." "En als er nu toevallig een valk of een uil in zo'n nest woont?" "Dan betaalt die het gelag natuurlijk," smaalde de man. "Je weet toch wat beschermde vogels zijn?" "Wij zijn geen helderzienden, mijn brave vriend."

Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

met bezittelijk voornaamwoord


 • haar nest

Als een duivin eieren in haar nest heeft liggen vliegt ze vaak 's-avonds heel laat door, omdat ze weet dat haar doffer er niet van houdt 's-nachts de eieren warm te moeten houden.

http://www.postduiven.com/promotie/duivenbase/index.htm

De hen maakt haar nest bij voorkeur in wat hogere vegetaties, niet ver verwijderd van de voedselgebieden.

http://www.natuurlijk.nl/natuurlijkheden/2000/het_korhoen.htm,

 • zijn nest

De tapuit kan je daar ook vinden, het is een zwart-wit vogeltje die zijn nest op de grond bouwt.

http://proto.thinkquest.nl/~jrc181/dieren.htm

De Blauwe rotslijster bouwt zijn nest graag in een wand waar de zon op staat of in oude ruïnes.

http://www.dessie.be/vogels/lijst.htm

 • hun nest
 • hun nesten

Wat er ook naar beneden kwam geheimzinnige zwarte lintjes van 20 x 2 cm met op de ene kant een reepje zilverpapier. De eksters versierden er hun nest mee. Die vogels wisten niet dat de Britten probeerden daarmee de Duitse radar te storen.

http://www.sincfala.be/collecties/flyers_WOII.htm

In de lente komen trekvogeltjes zoals de blauwborst en de kleine en grote karekiet uit het zuiden terug om in de rietvelden hun nesten te bouwen en te zorgen voor nageslacht.

http://www.onsstreven.be/zoetwaterschr.html

met onbepaald voornaamwoord


 • geen nest
 • geen nesten
 • veel nesten

Hij wordt de "kerkuil" genoemd omdat hij zich in bewoonde oorden volmaakt op zijn gemak voelt. Hij vindt onderdak op kerkdaken, bij boerderijen, loodsen of oude, weinig bezochte zolders, waar hij overdag slaapt. Het vrouwtje maakt geen nest, maar legt haar eieren (die ze laat vallen als een soort uitwerpselen) op onverteerbare voedselresten, zoals haren en botjes.

http://www.dessie.be/vogels/lijst.htm

De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen.

http://users.pandora.be/de_buizerd/algemene_werking.htm

Hij uitte kritiek op milieudiensten en dierenbeschermers die volgens hem maatregelen genomen hebben die tot gevolg hebben dat veel nesten en eieren worden vernield en jonge vogels gedood.

Meppeler Courant,

Even later was hij met een verrekijker naar het park vertrokken, omdat daar nu veel nesten in de bomen te vinden waren.

Alle vogels van de wereld, Daphne Buter,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Overige woordfamilieleden


nest 2.0

verblijfplaats die een ander dier dan een vogel maakt om zijn jongen ter wereld te brengen

Betekenisbetrekking


generalisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een nest…

is een verblijfplaats; is een plaats

 • [Functie] dient als verblijfplaats en broedplaats
 • [Gebruiker] wordt gebruikt door een ander dier dan een vogel

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • zich bevinden

  De noordse woelmuis is zowel overdag als 's nachts actief, maar vooral in de schemerperioden. Hij kan goed zwemmen en doet dit niet alleen noodgedwongen. De dieren kunnen goed graven, waarbij kleine 'molshopen' gevormd worden. De diameter van de holletjes bedraagt 3 tot 4 cm. In ondiepe kamers worden 's winters voedselvoorraden bewaard. Het nest bevindt zich doorgaans bovengronds.

  http://www.vzz.nl/

  als object bij een werkwoord


  • een nest beginnen
  • een nest bouwen
  • een nest gebruiken
  • een nest maken
  • nesten maken
  • het, zijn nest verlaten
  • het nest vinden

  De paar overlevenden, die tot na de laatste vorst bleven slapen, vliegen uit en beginnen een nest. Het "papier" voor dat nest maken ze van hout, dat ze met hun scherpe kaken vermalen en met speeksel tot specie verwerken. Wespen installeren zich nooit in een oud nest, waarschijnlijk omdat het intussen vol parasieten zit.

  De Standaard,

  Mieren doen het in de lucht. [...]. De mannelijke exemplaren overleven hun liederlijk gedrag niet, hun eerste lief wordt meteen het laatste. De taaiere vrouwtjes komen als bezwangerde koninginnen weer naar beneden. Ze bijten hun vleugels af en duiken in een holletje om een nest te bouwen waar ze bevallen van de vruchten van hun kortstondige copulatie.

  De Standaard,

  De mannetjes van in het water levende salamanders als de reuzensalamander maken een nest en nodigen een vrouwtje uit om hierin haar eitjes te leggen. Dan bevrucht mannetje de eitjes door ze te besproeien met een melkachtige vloeistof die zaad bevat. Vaak gebruiken meerdere vrouwtjes dit nest.

  http://www.dessie.be/wildlife/salamander.htm

  De eikenprocessierups is niet de enige soort die nesten maakt, veel vlinders uit verschillende families maken een nest, zoals de vogelkersstippelmot die tot de familie stippelmotten behoort.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenprocessierups,

  Mensen houden van een netjes opgeruimde omgeving. Daardoor worden veel mogelijkheden voor solitaire bijen om nesten te maken opgeruimd.

  http://www.bijenhouders-zlto.nl/bijenleven/index.htm

  De Maiasaurus bouwde haar nest waarschijnlijk in broedkolonies die in broed-seizoenen werden gebruikt. De pasgeboren jonge van de maiasaurussen waren nog te zwak om meteen het nest te verlaten.

  http://users.telenet.be/biologie/dino.html

  Wanneer een egel zijn nest verlaat volgt eerst een uitgebreide poetsbeurt.

  http://home.planet.nl/~rwilbers/aktiviteiten.htm

  Trouwens, Piwi is meer een 'buiten' poes dan een salonpoes. Die dag zagen we haar niet meer. 's Anderendaags kwam ze moe en uitgemergeld naar huis. Ze had gejongd. Ik gaf haar eten en samen met de kinderen probeerde ik haar te volgen om het nest te vinden.

  Die kleine dingen, Helene Hemelaers,

  Een koekoekshommel is meestal vermomd als haar gastheersoort. Ze bezit een soort zesde zintuig om het nest te vinden van de hommel waar ze zich op gespecialiseerd heeft; ten eerste om de opening tussen het gras te vinden, maar niet in de laatste plaats vanwege het feit dat ze sterk op elkaar lijkende soorten uit elkaar weet te houden.

  http://www.jeroenderond.demon.nl/NL/natuur/publicat/flevbomb.html,

  met adjectief ervoor


  • een ander nest
  • een diep nest
  • een eigen nest
  • een groot nest
  • een nieuw nest
  • een oud nest
  • een speciaal nest
  • een warm nest

  In de twee voortplantingsperioden, van januari tot maart en van juni tot augustus, is de kans om eekhoorns te zien veel groter dan de rest van het jaar. [...]. Bij gevaar brengt de moeder de jongen onmiddellijk over naar een ander nest.

  http://www.knjv.nl/maanddier/eekhoorn.htm,

  Omdat ze als bewoners van de open zee heel schuw zijn, is er geen duidelijke documentatie over het batlsgedrag van zeeschildpadden beschikbaar, als ze dergelijke toenaderings- en liefdesrituelen al bezitten. Vast staat dat de dieren vaak in ondiep water paren. [...]. Na de liefdesdaad volgt de liefdesinspanning. De vrouwtjes zeulen hun zware lichaam aan land en graven met hun achtervinnen een diep nest.

  http://www.duiken.nl/

  De meeste soorten bijen leven solitair, dat wil zeggen dat elk vrouwtje van die soort haar eigen nest maakt en ervoor zorgt dat uit haar eitjes nieuwe bijen geboren worden.

  http://www.bijenhouders-zlto.nl/bijenleven/index.htm

  Slaapmuizen komen bijna overal voor in Europa, in heel West-Azië en Noord-Afrika. Eén soort is inheems in Japan. Alle soorten zijn 's nachts actief en maken doorgaans grote nesten van gras, balderen, bast en ander plantaardig materiaal.

  http://www.dessie.be/wildlife/nieuwe_wereld.htm

  Dagelijks verhuist de gorilla, en bouwt een nieuw nest, waardoor ze geen grote last krijgen van ongedierte (wat wel zou zijn, indien ze in hetzelfde nest bleven).

  http://www.pretparken.be/nl/info/zoo/dieren/zeeleeuw.asp

  Wespen installeren zich nooit in een oud nest, waarschijnlijk omdat het intussen vol parasieten zit.

  De Standaard,

  Slaapmuizen eten alles, zij het dat hun keuze afhankelijk is van de plaats waar ze zich bevinden en van het seizoen. [...]. Het wijfje bouwt een speciaal nest waarin twee tot negen jongen geboren worden.

  http://www.dessie.be/wildlife/nieuwe_wereld.htm

  De draagtijd is 16 tot 18 dagen bij de Syrische hamster en de Campbelli dwerghamster, 18 tot 20 dagen bij de Russische dwerghamster en 20 tot 22 dagen bij de Roborovski en de Chinese dwerghamster. [...]. Zorg ook voor voldoende nestmateriaal voor een warm nest voor de jongen.

  http://www.gsmeets.be/

  • het eigenlijke nest

  Wolven kennen een blijvende paarbinding. Drie weken voor de geboorte begint de moeder fanatiek te graven: ze bouwt speciaal een hol onder de grond. Meestal kiest ze een locatie waar ze meteen een stevig dak heeft. Dit kan een boomwortel zijn, een stronk of gewoon een grote steen. Eerst graaft ze een toegangstunnel van een meter. Deze wordt gaandeweg smaller, is zo'n drie meter lang en leidt tot het eigenlijke nest, waar ze dan haar jongen zal baren.

  http://www.pretparken.be/NL/info/zoo/dieren/wolf.asp,

  Ze stelden reeds vast dat wespen de opening van hun nest graag tochtvrij hebben. "Soms gaan ze onder een dak naar binnen en maken ze eerst een meterslange papieren gang voor ze aan het eigenlijke nest beginnen."

  De Standaard,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een verlaten nest

  Benieuwd boog hij zich over het korrelige heuveltje: er was geen mier te bespeuren. Zou het een verlaten nest zijn? Hij streek met de vingers enkele malen door het uit zaden en plantenresten bestaande bouwmateriaal. In een oogwenk krioelden de mieren op het beschadigde deel van het nest.

  Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

  Een verlaten nest bevat nog de ontlasting [...] en de vervellingshuidjes [...] van de rupsen en kan nog jarenlang overlast geven.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenprocessierups,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: met

  • nesten met eieren

  Naast de botten werden nesten met eieren en botten van van jonge Maiasaurussen gevonden.

  http://users.telenet.be/biologie/dino.html

  • nesten met (jonge, zieke) muizen

  Een gezonde muis is veel te snel voor een egel, nesten met jonge muizen en zieke muizen worden wel verorberd wanneer een egel de kans krijgt.

  http://home.planet.nl/~rwilbers/voeding.htm

  Voorzetsel: van

  • het nest van een haas

  Op de bremheuvel waren ze uitgekomen bij het nest van een haas.

  Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

  • een nest van bladeren
  • een nest van grassprieten en takjes
  • nesten van gras

  Egels zijn echte nachtdieren. Overdag slapen ze in een moeilijk te vinden nest van bladeren, mos of ander materiaal dat zich vaak onder (braam)struiken of takkenbossen bevindt.

  http://www.vzz.nl/

  Een varken maakt een soort nest van grassprieten en takjes om in te slapen.

  http://www.veevleesei.nl/

  De Amerikaanse dwergmuis en de bruine muis, het kleinste knaagdier van de Nieuwe Wereld, zijn zaadeters die nesten van gras maken.

  http://www.dessie.be/wildlife/nieuwe_wereld.htm

  in voorzetselgroep


  • aan het nest beginnen

  Ze stelden reeds vast dat wespen de opening van hun nest graag tochtvrij hebben. Soms gaan ze onder een dak naar binnen en maken ze eerst een meterslange papieren gang voor ze aan het eigenlijke nest beginnen.

  De Standaard,

  • in het nest

  Algemeen wordt verondersteld dat dinosaurussen liefdevolle ouders waren, die hun kroost met zorg omringden. Dinosaurusjongen leefden in het nest, waar ze gevoed en beschermd werden.

  De Standaard,

  Krokodillen leggen eieren, waaruit perfect gevormde jongen komen. [...]. Sommige soorten graven [...] een gat in het zand, terwijl andere, bijvoorbeeld de Mississippi-alligator, een nestheuvel bouwen van modder en plantaardig materiaal. Het belangrijke is dat in het nest een constante temperatuur heerst en dat is geen gemakkelijke opgave, want de dag- en nachttemperatuur van de omgeving kunnen enorm variëren.

  http://www.dessie.be/wildlife/krokodil.htm

  • naar haar nest slepen

  Ik heb werkelijk het gevoelen dat alle wezens op aarde, de mier die in de weer is om een stro haar het nest te slepen of de bloem die zich naar de zon keert, alle op hun manier op weg zijn naar die zon, naar het "word wat je bent".

  De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,

  Deze vlinder legt zijn eitjes op de wilde tijm. De rups die uit zo'n eitje voortspruit, voedt zich met de tijm, tot ze voor de derde maal van vel verwisseld heeft. Dan begint ze te zwerven, tegen de dood op te zoeken naar een mier. Intussentijd immers heeft ze een honingklier ontwikkeld, die een onweerstaanbaar hemelse nectar voor mieren afscheidt. Weldra vindt ze een gunsteling of.. slachtoffer. Ze laat zich gedwee melken, en voert vervolgens een geraffineerd stukje komedie op: onderdanig begint ze te kronkelen, zodat de mier er niet beter op vindt dan haar naar haar nest te slepen.

  Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

  • per nest

  De meeste hommelsoorten [...] zijn sociale insecten die in kolonies leven met een koningin. De kolonies zijn vele malen kleiner dan die van honingbijen: ze bevatten zo'n vijftig tot vierhonderd individuen per nest.

  https://beestjeskwijt.nl/blog/wespen,

  Reukzin is voor wespen belangrijk, niet enkel om voedsel of brandweerlui te vinden, maar ook om met elkaar te communiceren. Net als bij de bijen en de mieren, verloopt flink wat van de communicatie in het nest via geurstoffen. Aan het eind van de zomer, als de ijsjes op zijn en alle larven groot, verlaten de jonge koninginnen het nest. Dat zijn er vijfhonderd tot duizend per nest.

  De Standaard,

  • de bouw van het nest
  • de geur van het nest

  In het voorjaar begint de koningin met de bouw van het nest op een droge plek b.v. een dakrand of spouwmuur, ook komen nesten voor op zolders, in kruipruimten en in tuinen.

  http://www.brandweerzottegem.be/Wespen/Wespen.html

  Eens het vrouwtje van een koekoekshommel een hommelnest is binnengedrongen, houdt zij zich er enkele dagen schuil. Daardoor krijgt ze de geur van het nest en wordt ze door de andere hommels aanvaard.

  http://www.ecologischgroen.be/bib/hommmels.html,

  met substantief ervoor


  • het aantal nesten

  De jongste tien jaar is het aantal nesten van de twee grootste wespensoorten in ons land meer dan verdubbeld.

  De Standaard,

  met substantief erachter


  • een nest bijen

  Een nest bijen huist in een holle boom.

  De Standaard,

  met telwoord ervoor


  • één nest

  Een soort waarvan de dieren in duizenden bij elkaar in één nest leven is de honingbij.

  http://home.hccnet.nl/f.rutten/,

  met aanwijzend voornaamwoord


  • dat nest
  • dit nest
  • hetzelfde nest

  De paar overlevenden, die tot na de laatste vorst bleven slapen, vliegen uit en beginnen een nest. Het "papier" voor dat nest maken ze van hout, dat ze met hun scherpe kaken vermalen en met speeksel tot specie verwerken. Wespen installeren zich nooit in een oud nest, waarschijnlijk omdat het intussen vol parasieten zit.

  De Standaard,

  De mannetjes van in het water levende salamanders als de reuzensalamander maken een nest en nodigen een vrouwtje uit om hierin haar eitjes te leggen. Dan bevrucht mannetje de eitjes door ze te besproeien met een melkachtige vloeistof die zaad bevat. Vaak gebruiken meerdere vrouwtjes dit nest.

  http://www.dessie.be/wildlife/salamander.htm

  Dagelijks verhuist de gorilla, en bouwt een nieuw nest, waardoor ze geen grote last krijgen van ongedierte (wat wel zou zijn, indien ze in hetzelfde nest bleven).

  http://www.pretparken.be/nl/info/zoo/dieren/zeeleeuw.asp

  met bezittelijk voornaamwoord


  • haar nest

  Ik wil jullie een verhaaltje vertellen over de wesp, genaamd Sphex. Als deze wesp eieren gaat leggen, vliegt zij op zoek naar rupsen. Als zij er een vindt, stort zij zich erop, verlamt hem of haar en sleept de rups naar het begin van de tunnel naar haar nest.

  http://www.jansteverlynck.be/parl/Persberichten/KMOlunch060603.htm,

  Meerjarige spinnen blijven meestal bij de cocon om de eitjes te beschermen, zoals deze Aziatische vogelspin die zich ingraaft met haar cocon en de uitgang van haar nest dicht spint.

  http://members.lycos.nl/SIT/snelcur1/snelc1.htm#t50

  • zijn nest

  De hamster zal het hamsteren en in een hoekje of in zijn nest opslaan als voorraad.

  http://dehamster.nl/faq3.html

  De scène van de protoceratops die zijn nest tegen de indringer verdedigt is een van de geliefdste illustraties in dinosaurusboeken.

  De Standaard,

  Hoog onder de kroonlijst van het smalle huisje Binnen Brouwersstraat 2 zit een gevelsteen waarop een bever is uitgebeeld, bezig zijn nest te bouwen van afgeknaagde takken.

  http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/199/bever.html,

  • hun nest
  • hun nesten

  De aardhommel. [...]. In de lente beginnen de jonge koninginnen die de winter overleefden hun nest te bouwen. Dit is vaak een verlaten hol van een muis of een mol. Ze leggen hun eitjes en na ongeveer een maand verlaten de eerste werksters het nest. IJverig verzamelen ze voedsel.

  http://www.natuurwetenschappen.be/expo/ccbb/aardhommel.htm

  Naast aasvliegen zijn rode bosmieren hun meest geduchte concurrenten: zij weten het lijkje ter plekke binnen een paar uur te demonteren en in onderdelen mee te slepen naar hun nest.

  http://www.vloedlijn.nl/tekst/stillesterfte.htm

  Gewone wespen gebruiken vooral plantenvezels of droge en verrotte houtvezels van (dode) bomen of van hekken en tuinmeubilair als materiaal voor hun nest. Duitse wespen gebruiken alleen droog en verweerd hout voor de bouw van hun nest.

  https://beestjeskwijt.nl/blog/wespen,

  De bosmuis is een van de meest algemene kleine knaagdieren in Europa. Deze nachtdieren hebben hun nesten onder de boomwortels.

  http://www.explorian.com/ned/nature/class/consult/preview_list.asp?ID=872

  met onbepaald voornaamwoord


  • elk nest
  • geen nest
  • geen nesten

  De jongste tien jaar is het aantal nesten van de twee grootste wespensoorten in ons land meer dan verdubbeld. En ook de kleiner gebouwde wespensoorten komen in steeds grotere aantallen voor. [...]. Met de brandweer van Oost-Vlaanderen is [...] afgesproken om van elk nest een staaltje te nemen, en dat met een goede beschrijving van de positie van het nest aan de onderzoekers te bezorgen.

  De Standaard,

  Vleermuizen 'hangen' alleen in bestaande ruimten: ze maken zelf geen ruimten, knagen niet aan materialen en maken geen nest.

  http://www.vleermuis.net/

  Het voorkomen van wespen is heel wisselend. Het ene jaar heb je er veel last van, het andere jaar zie je ze nauwelijks. Vroegtijdige bestrijding bestaat uit het vangen van koninginnen vroeg in het jaar zodat er geen nesten gebouwd kunnen worden.

  http://www.wijnbouw.nl/

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  nest 3.0

  de gezamenlijke jongen van een nest; vogels of andere dieren die in een nest liggen of gelegen hebben; groep nestdieren; ook: keer dat een vogel eieren legt en jongen uitbroedt; keer dat een dier jongen krijgt

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0
  Betrokken betekenissen 2.0 : 3.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een nest…

  is een groep; is een hoeveelheid

  • [Leden] bestaat uit pasgeboren jongen van een vogel of van een ander dier

   Algemene voorbeelden


   Het konijn heette Geduld. Voor gebruik van het dier vroeg Kummeling een borrel, twee borrels mochten ook, en dat was niets vergeleken met het nest dat je er een maand later voor terugkreeg.

   Broere, Bart Moeyaert,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • bestaan uit

   Verstoor het dier niet tot 1 week na de bevalling, ze zou de jongen kunnen opeten als ze gestoord wordt. Wanneer de band tussen eigenaar en fret hecht is, mag dit geen probleem zijn, hoe sneller je aan de pups mag komen, hoe beter. [...]. Meestal bestaat het nest uit gemiddeld 8 jongen, overleven ze de eerste 5 dagen, maken ze een goede kans om te overleven.

   http://www.vvd-dierenkliniek.be/medische_info/fret.htm

   • verloren gaan

   Jaarlijks werpt de egel eennest met 3 tot 10 jongen die blind worden geboren met zachte witte stekels, en gedurende de eerste 6 weken van hun leven bij hun moeder zullen blijven. Wanneer een nest verloren gaat is het mogelijk dat er een tweede nest geworpen wordt, uiteraard wanneer de tijd (van het jaar) en de conditie van de moeder dit toelaten.

   http://home.planet.nl/~rwilbers/algemene_informatie.htm

   als object bij een werkwoord


   • haar nest (jongen) alleen laten
   • een nest beginnen
   • een nest (jongen) krijgen
   • nesten (jongen) ringen
   • een nest (jongen) vinden

   Toen Feldwebel Tornow, Adolfs hondenverzorger, vanochtend vroeg met Blondi en zijn eigen teckel Schlumpi een wandeling ging maken door de Tiergarten [...] besloot ik hem gezelschap te houden met Stasi en Negus, ook al wil Adi eigenlijk niet dat ik nog buiten kom. Maar hij sliep nog, hij zou het hoogstens achteraf te horen krijgen van Rattenhuber, die verantwoordelijk is voor zijn persoonlijke veiligheid. Blondi verzette zich aanvankelijk, zij wilde haar nest jongen niet alleen laten.

   Siegfried, Harry Mulisch,

   Van belang is dat je vooral de wespenkoningin uitschakelt, want als zij je aanval overleeft, kan ze ergens anders een nieuw nest beginnen.

   https://wespennestverwijderen.com/blog/beginnend-wespennest-herkennen,

   Een teef zou op vrij jonge leeftijd haar eerste nest moeten krijgen.

   http://home.planet.nl/~abbin017/fokken.htm

   Jaren geleden kreeg Jet, onze vorige poes, een nest jongen.

   Kan ik even langskomem?, Paul van Vliet,

   Als u een nest jongen vindt is het verstandig dit direct weer toe te dekken zonder het verder te verstoren.

   http://www.vzz.nl/

   met adjectief ervoor


   • een goed nest

   Een redelijke prijs is fl.800,00 tot fl.1000,00 voor een pup. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het ras en de inzet die een fokker getoond heeft voor het fokken van een goed nest.

   http://home.planet.nl/~abbin017/fokken.htm

   • een groot nest
   • grote nesten
   • kleine nesten

   De gemiddelde nestgrootte in het ras is 5½ pup, waarbij natuurlijk nesten van 1 pup, maar ook nesten van 10 pups voorkomen. Bij zo'n groot nest is het extra belangrijk om in de gaten te houden dat iedere pup voldoende kans krijgt om regelmatig en voldoende te drinken, zonder door de felsten in het nest aan de kant gedrukt te worden.

   http://www.collieclub.nl/gewichten.htm

   De draagtijd van een hond is ca. 9 weken. Bij grote nesten is de draagtijd meestal wat korter (58 dagen). Bij kleinere nesten meestal wat langer (63-65 dagen).

   http://dierenkliniek-de-toren.nl/Dagboek_van_een_dierenarts/September/september.html,

   • een nieuw nest

   Volgens Luke en Helen zou het alfawijfje zich daar ergens in de buurt in haar hol hebben teruggetrokken. Ze hadden al twee dagen zelfs niet het zwakste signaal van haar opgevangen, dus waarschijnlijk had ze inmiddels een heel nieuw nest met Hope-wolven.

   De wolvenlus, Nicholas Evans,

   Van belang is dat je vooral de wespenkoningin uitschakelt, want als zij je aanval overleeft, kan ze ergens anders een nieuw nest beginnen.

   https://wespennestverwijderen.com/blog/beginnend-wespennest-herkennen,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • een verlaten nest

   Eén keer brachten wij een verlaten nest wilde eendekuikens mee naar huis.

   De lange geboorte, Lut Ureel,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: met

   • een nest met biggen

   Alles is reproduceerbaar. Voor ieder pas geslacht varken ligt een nest met biggen klaar. Voor iedere platgereden kat jankt alweer een volgende op je stoep.

   Alle verhalen, Manon Uphoff,

   Voorzetsel: per

   • (één) nest per jaar
   • (drie) nesten per jaar

   In onze streken is nog nooit aangetoond dat egels in het wild meer dan één nest per jaar grootbrengen.

   http://www.vzz.nl/

   'Verder heb je de fokkers, beroeps en liefhebbers. De eerste groep moet een diploma en vervolgens een vergunning hebben. Liefhebbers ook, als ze meer dan drie nesten per jaar fokken. En ook heb je het kynologische gebeuren; rasverenigingen en plaatselijke verenigingen.'

   Meppeler Courant,

   Voorzetsel: van

   • een nest van acht jongen
   • een nest van acht cockerspaniëls
   • nesten van 1 pup
   • nesten van 10 pups

   Vorige week wierp een Terneuzense cavia-moeder een nest van acht jongen.

   http://lian.punt.nl/index.php?gr=7369,

   De gemiddelde nestgrootte in het ras is 5½ pup, waarbij natuurlijk nesten van 1 pup, maar ook nesten van 10 pups voorkomen.

   http://www.collieclub.nl/gewichten.htm

   Met Kat bij Miche naar puppy's gaan kijken - twee weken oud, een nest van acht cockerspaniëls.

   Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

   in voorzetselgroep


   • uit een nest
   • uit hetzelfde nest (komen)

   Koopt nooit een kater uit een nest dat niet perfect was.

   http://www.felikat.org/felikat.htm

   Terwijl Willem een spuitje in gereedheid brengt, het katje zucht, vertelt Ben dat ze drieëntwintig jaar geleden is binnengebracht, samen met een mannetje. Misschien uit hetzelfde nest, broer en zus.

   NRC,

   Wil je toch proberen twee of meer goudhamsters te houden, zorg dan voor een ruime behuizing en let erop dat je dat de hamsters uit hetzelfde nest komen en nooit van elkaar gescheiden zijn geweest.

   http://www.gsmeets.be/

   met substantief erachter


   • een nest (jonge) egeltjes
   • een nest hondjes
   • een nest jongen
   • een nest (jonge) salamanders

   Wat moet je met een per ongeluk verstoord nest jonge egels, een jong vogeltje, een verlamde Sint Bernhard op tienhoog, een zwaan in de middenberm van de snelweg of een ekster in de openhaard? Vrijwel iedereen weet in dit soort gevallen de Dierenambulance te vinden.

   http://www.xs4all.nl/~teledier/intro.html

   Een dezer dagen wordt weer een nest jonge hondjes verwacht.

   de Volkskrant,

   Als u een nest jongen vindt is het verstandig dit direct weer toe te dekken zonder het verder te verstoren.

   http://www.vzz.nl/

   Jaren geleden kreeg Jet, onze vorige poes, een nest jongen.

   Kan ik even langskomem?, Paul van Vliet,

   Over de binnenkoer loopt de kat die alweer bolzwanger is, en de schrijfster vindt in haar bed een nest piepkleine, jonge salamanders.

   De Standaard,

   ( schertsend)
   • een nest kinderen

   Zij zou trouwen en ze zou een nest kinderen krijgen, dat wist ze zeker.

   Altrapsodie, Geert Van Istendael,

   Pa kon haar wel wurgen als ze zo begon. Hij wees haar erop dat zijn broer en schoonzus niet voor een nest kinderen moesten zorgen.

   Bas, Annie Van Keymeulen,

   Het zijn socialisten, zegt zijn moeder, maar toch braaf volk dat naar de mis gaat, en bovendien hebben ze een heel nest kinderen.

   Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

   met telwoord ervoor


   • een, het eerste nest
   • een tweede nest
   • drie nesten

   Bij een eerste nest kan het voorkomen dat de moeder geen melk heeft of het nestje verstoot (soms omdat een mens ze heeft aangeraakt).

   http://gallery.uunet.be/darkmoon/fret_herkomst.html

   Laat nooit een vreemd frettemannetje in huis, ook niet van mensen die op bezoek zijn want het is bijna zeker dat de moeder zodra ze dit ruikt al haar kittens zal doden! Bij een eerste nest kan het voorkomen dat de moeder geen melk heeft of het nestje verstoot (soms omdat een mens ze heeft aangeraakt).

   http://gallery.uunet.be/darkmoon/fret_herkomst.html

   Jaarlijks werpt de egel een nest met 3 tot 10 jongen die blind worden geboren met zachte witte stekels, en gedurende de eerste 6 weken van hun leven bij hun moeder zullen blijven. Wanneer een nest verloren gaat is het mogelijk dat er een tweede nest geworpen wordt, uiteraard wanneer de tijd (van het jaar) en de conditie van de moeder dit toelaten.

   http://home.planet.nl/~rwilbers/algemene_informatie.htm

   Een hamster kan jaarlijks drie nesten van zo'n tien jongen krijgen.

   http://www.dasenboom.nl

   met aanwijzend voornaamwoord


   • hetzelfde nest

   Terwijl Willem een spuitje in gereedheid brengt, het katje zucht, vertelt Ben dat ze drieëntwintig jaar geleden is binnengebracht, samen met een mannetje. Misschien uit hetzelfde nest, broer en zus.

   NRC,

   met bezittelijk voornaamwoord


   • mijn nesten

   Bij het fokken maak ik gebruik van de algemene fokregels, opgesteld door de I.R.F. Alle ratten die ik heb zijn gezond en handtam. Incest komt niet voor in mijn nesten.

   http://www.ratten-ri.nl/rattery.htm

   met onbepaald voornaamwoord


   • elk nest
   • geen nest

   Veeleisend wil Schrijver zich niet noemen. Wel verstandig: 'Ik wil zeker weten dat er met goed materiaal wordt gefokt. Kijk, als ik wil, heb ik vanavond een dal-maat, maar ik wil niet uit elk nest een hond.'

   de Volkskrant,

   "Ik wil geen nest met jonge katten in huis."

   http://www.xs4all.nl/~pjbrink/boek/pagina41.htm,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   nest 4.0

   omgeving, plaats, plek die zeer vertrouwd aanvoelt; thuis; plaats of omgeving waaruit iemand afkomstig is; eigen milieu; ouderlijk huis

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een nest…

   is een plaats

   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] voelt zeer vertrouwd aan

    Algemene voorbeelden


    Gaat hij brutaal op zoek naar oksel? Dat is de ultieme test. De okseltest. Jij en ik zijn van hetzelfde zweet, hetzelfde bloed. Het heeft met nest te maken. Met gulzig lachen en huilen, en domweg graag zien. Thuis zijn.

    Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

    "De ontdekking van de stoel is na de ontdekking van het wiel de belangrijkste die de mens ooit gedaan heeft", schrijft de dichter J. Bernlef in zijn bundel De Stoel. Volgens hem is een stoel 'een nest op poten', 'een vertrouwde plek waar je naar terugkeert na een lange dag van je verplaatsen.'

    NRC,

    De (tamelijk afwijkende) architectuur van ons huis wordt door sommigen ook gekapitteld als een verraad dat gepleegd is. 'De bewoners van dat huis daar willen niet meer herinnerd worden aan de klei waaruit zij getrokken zijn of aan het nest waarin zij zijn grootgebracht.' Ze zeggen maar hoor.

    De dieven zijn al gaan slapen, Leo Pleysier,

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • zijn nest (niet) bevuilen
    • zijn eigen nest bevuilen
    • zijn nest vervuilen

    Het IPB keek ook al uit naar de tweede Europese oecumenische bijeenkomst over verzoening, volgend jaar in Graz. Het gaat ook om de verzoening met de natuur. Christenen zijn blijkbaar niet zo milieugevoelig. Wie nochtans gelooft in de schepping, mag zeker zijn nest niet bevuilen.

    De Standaard,

    Volgens de KNVB'er is het toppunt van agressie en geweld in het amateurvoetbal bereikt, "omdat het bij velen is doorgedrongen dat we ons eigen nest aan het bevuilen zijn".

    NRC,

    Vooral sinds de jaren zestig werd de mens beschouwd als bijna uitsluitend goed. Het boze was maar de domper op de pret er door de religie opgezet. Er bestond in het Paradiso van de jaren zestig nauwelijks nog een naam om het kwade te benoemen. Later, toen men merkte dat er toch nog een vuiltje aan de lucht zat, ging men zeggen dat de mens zijn nest zelf vervuild had. Het Grote Kwaad was kanker of aids. Maar daaraan werd niet graag herinnerd.

    De Standaard,

    • het (eerste) nest verlaten

    In de andere hoek hoor ik de regelmatige ademhaling van de gitarist. Die lui zijn te goed voor mij. Waar ben ik aan begonnen? Een lichtgewicht tussen kanjers, dat ben ik. Dirk heeft me overschat. Een contrabas hoort de andere instrumenten te dragen, een basis te geven. Iets waarop ze kunnen terugvallen en waar ze tegenin kunnen gaan. Het ziet er meer naar uit dat zij mij zullen dragen. En dan de kuren van dat ouwe kreng. Hij heeft een diep geluid, als hij mee wil; hij herinnert je aan de warmte van het eerste nest dat je verlaten hebt. Het lijfelijk nest, dat je voorgoed kwijt bent.

    Bas, Annie Van Keymeulen,

    Ze verzoent zich met de gedachte dat het in de natuur der dingen ligt dat kinderen het nest verlaten en ze verzoent zich ook met haar man.

    De Standaard,

    Dolf is bijna twaalf en hij moet het vertrouwde nest verlaten om zelf aan de kost te komen.

    De Standaard,

    met adjectief ervoor


    • een ander nest

    Waar ik geregeld over zat te piekeren zo rond mijn twintigste: hoe moet dat met mij als ik een vrouw zal leren kennen, als ik ga samenleven met iemand die uit een ander nest afkomstig is?

    De dieven zijn al gaan slapen, Leo Pleysier,

    • een aristocratisch nest
    • een katholiek nest

    Mijn moeder kwam uit een aristocratisch nest van de oude stempel, uit de contreien van Zeist.

    http://www.antrop-ver.nl/motief/nummers/motief62-1.htm,

    Hij was opgeklommen tot iets hoogs bij de belastingen, en had daar in Diksmuide de status van notabele, iedereen kende en respecteerde hem. Hij was nochtans één van de vrijzinnige pioniers in dit katholieke nest.

    Het blije lijden, Alex Rosseels,

    • het burgerlijke nest

    Sinds Lars Norén is de canapé vaak het belangrijkste decorstuk op onze scènes. Hij symboliseert het burgerlijke nest waarin man en vrouw de oorlog van hun huwelijk voeren, waar familievezels verbaal uiteengerukt worden. In de NTG-opvoering van De rand van het verstand van Sam Shepard staan niet minder dan zes canapés op de bühne.

    De Standaard,

    • een eigen nest
    • het eigen nest

    Het zou prachtig geweest zijn een eigen nest met man en kinderen te kunnen delen, maar mijn van oorsprong mannelijk lichaam laat het moederschap niet toe.

    De Standaard,

    Het werk van Walter van den Broeck en Leo Pleysier is hier ook op zijn plaats. Vooral vanaf de jaren negentig bezinnen beide Kempense auteurs zich meer en meer, zonder de gebruikelijke ironie op hun thuisbasis. Wat zuigt Van den Broeck en Pleysier naar het eigen nest? De sensuele warmte van voorbije jeugdliefdes (Van den Broeck) of van de vervlogen moedertaal (Pleysier).

    Knack,

    • een goed nest
    • de beste nesten

    The Big Lebowski is de arrogante miljonair die meent alles te danken te hebben aan de triomf van de wil, en zijn dochter Maude is de zogenaamde rebel, een feministische avant-garde kunstenares uit een goed nest.

    http://www.cinemazine.com/nederlands/realisme/real1.html,

    Het is niet moeilijk om vandaag in minister Pronk een Multatuli te herkennen, noch om te zien dat de militairen die voor overleving aldaar in 1945-'49 beloond zijn met een medaille voor Orde en Vrede niet zo èrg verre verwanten zijn geweest. Zij kwamen voor een groot deel uit de beste nesten; Engelandvaarders, verzet, stoottroepen uit ons zuiden en OVW'ers uit het noorden.

    NRC,

    • dat lege nest
    • het lege nest

    Ik zou niet graag tegen hem over die ontbrekende kinderen beginnen; dat lege nest was een teer punt.

    Bas, Annie Van Keymeulen,

    Ik was gebroken. Emotioneel aangeslagen door het lege nest. Geen kinderen meer aan tafel, geen ruzies meer beslechten.

    Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

    • het oude nest

    Na zijn Rolducse teleurstelling had Peter het in de katholieke kerk even gezien. Hij ging op zoek naar een alternatief. Nadat hij bij diverse protestantse stromingen had rondgeneusd, keerde hij uiteindelijk echter toch weer op het oude nest terug. Maar dat oude nest moet wel veranderen.

    De Limburger,

    • het ouderlijk nest

    'Ga je dan terug naar Boom?' 'Ben je gek! Ik wil me nergens settelen! En zeker niet in het ouderlijk nest! Ik wil in beweging blijven!'

    Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

    Ik denk dat hij opgelucht was het verval van zijn ouderlijk nest niet langer te hoeven aanzien, ook al moest ons nieuwe huis, in een sociale woonwijk, met een voorgevel die het spiegelbeeld was van de gevels aan de overkant van de straat, hem net als mij heimelijk ontgoochelen.

    Mijn tweede huid, Erwin Mortier,

    • een veilig nest
    • het veilige nest

    Voldoende werkingsruimte, een goed dak boven het hoofd, een veilig en warm nest zijn belangrijke voorwaarden voor een kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving.

    http://www.provant.be/jeugd/JWBPlan/jeugdwerkbeleidsplan_2002.htm,

    Wij vierden tomeloos onze bruisende jeugd en achtervolgden het leven tot in zijn geheimzinnigste schuilhoeken om 's avonds uitgeraasd af te zakken naar huis, naar het veilige nest, waar alles warm en goed en vreedzaam was.

    De lange geboorte, Lut Ureel,

    • het vertrouwde nest

    Dolf is bijna twaalf en hij moet het vertrouwde nest verlaten om zelf aan de kost te komen.

    De Standaard,

    ( frequent aangetroffen)
    • dat warme nest
    • een warm nest
    • het warme nest
    • zo'n warm nest

    Welke waarschuwingen bestaan er voor geweld in het gezin? Hoe kan je je zoiets verschrikkelijks voorstellen in dat warme nest, zoals we ons het gezin dromen, in die hoeksteen van de samenleving?

    De Standaard,

    Ik ben opgegroeid in een warm nest op een afgelegen boerderij nabij het Limburgse dorp Hunsel en het witte stadje Thorn.

    http://www.nki.nl/actueel.htm,

    Niet elk gezin is een warm nest.

    Algemeen Dagblad,

    Toen Yaacov het uniform aantrok en in de duinen en woestijnen door brullende sergeants tot een staalharde soldaat werd gesmeed, was het gedrag van Uri anno 1996 een onbeschrijfelijke schande. De maatschappelijke gevolgen waren in die dagen voor een buiten het warme zionistische nest gevallen parasiet heel ernstig.

    De Standaard,

    Om niet 'burnt out' te raken moet een arts na zijn dagtaak kunnen terugvallen op een opvang. "En die is meer en meer aan het wegvallen: dikwijls is er geen partner of familie of zijn er relatiestoornissen. Het klinkt misschien conservatief, maar ik denk dat het wegvallen van zo'n warm nest een oorzaak van burn-out kan zijn."

    De Standaard,

    met substantief ervoor


    • een soort nest

    Ze heeft een paar Zaïrese vriendinnen: Sandra en Ambroisine. Maar haar nieuwe familie noemt ze ook heel belangrijk. Ze heeft ze nodig als een soort nest. "Zij zijn mijn tweede ouders en zussen geworden. Ik kom uit een kultuur waar de familie jou bescherming geeft. Dat geeft je sterkte."

    De Standaard,

    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: van

    • het nest van de familie

    Al hun vermogen zit in dat (bijna) onbelaste huis. Het nest van de familie, zelfs als de jongen al jaren zijn uitgevlogen.

    NRC,

    in voorzetselgroep


    • naar zijn nest slepen

    Dear buddy, je weet dat ik in die tijd haast elke avond een andere prooi mee naar mijn nest sleepte. Je herinnert je vast mijn verhalen, zoals ik me jouw ergernis erom herinner.

    Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

    Niet één keer had ik de behoefte om, zoals gewoonlijk, jong vrouwenvlees naar mijn nest te slepen.

    Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

    • naar het ouderlijk nest terugkeren

    Zijn inwonende schoonzuster Claire (Kitty Courbois) rukt steeds balorig aan een piepkleine trekharmonica en zijn dochter Julia, na het zoveelste mislukte huwelijk naar het ouderlijk nest teruggekeerd, gedraagt zich als een onuitstaanbare puber.

    NRC,

    Het klinkt niet erg aannemelijk, aldus Horner, dat ze in staat waren voor zichzelf te zorgen en dan toch steeds naar het ouderlijk nest terugkeerden.

    De Standaard,

    • op het oude nest terugkeren

    Na zijn Rolducse teleurstelling had Peter het in de katholieke kerk even gezien. Hij ging op zoek naar een alternatief. Nadat hij bij diverse protestantse stromingen had rondgeneusd, keerde hij uiteindelijk echter toch weer op het oude nest terug. Maar dat oude nest moet wel veranderen.

    De Limburger,

    • uit een (ander) nest afkomstig zijn
    • uit een nest komen
    • uit hetzelfde nest (komen)

    Waar ik geregeld over zat te piekeren zo rond mijn twintigste: hoe moet dat met mij als ik een vrouw zal leren kennen, als ik ga samenleven met iemand die uit een ander nest afkomstig is?

    De dieven zijn al gaan slapen, Leo Pleysier,

    Etiketten stellen niet veel voor - Zjirinovsky's extreem-rechtse partij draagt de naam "Liberaal-Democratisch". Dat geldt ook voor de twee grote kanshebbers, "hervormer"president Boris Jeltsin en communist Gennady Zjoeganov, beiden uit hetzelfde poststalinistische nest.

    De Standaard,

    De studenten Maatschappelijk Werk hebben wat met elkaar. Meer nog, ze lijken zelfs op elkaar. Een ruimzittende broek, een smal T-shirt en sportieve schoenen is hun nonchalante uniform. Alsof ze uit hetzelfde nest komen en in dezelfde winkels kopen.

    http://users.skynet.be/weliswaar/pdf/40/40p1011.pdf

    Boskamp woont al 22 jaar in België. "Wat bij Ajax kan, kan bij Feyenoord ook", weet hij. "Vroeger versloegen we met de jeugd Ajax, hè." Hij heeft bewondering voor wat er in Amsterdam gebeurt. Maar hij praat er niet graag over. "Want ik kom nu eenmaal uit het nest met die andere rood-witte kleuren."

    NRC,

    Er is geen twijfel mogelijk: de Oxonians en Cantabridgians hebben in Groot-Brittannië de macht in handen op een wijze die het woord klassenmaatschappij doet verbleken. [...]. Zo zijn er niet minder dan 17 Oxbridge-afgestudeerden in de regering van John Major (die een 'klasseloze samenleving' beloofde), komt 46 procent van de Conservatieve Lagerhuisleden uit hetzelfde nest, is een kwart van de leden van de House of Lords afkomstig van Oxford en een ander kwart uit Cambridge.

    NRC,

    • de geur van zijn nest
    • de geur van een verlaten nest

    Met mijn taal en accent draag ik de geur van mijn nest mee.

    http://home.planetinternet.be/~sintlod8/kleinkunst/kleinkunst_1.htm

    Het huis met de kleine horren voor de ramen in IJmuiden ademt nog steeds de geur van een verlaten nest. Op de muur het bleke vierkant van het lievelingsschilderij dat hij heeft meegenomen. Daarnaast de bruine vlek van de koffie die zij er tegenaan heeft gesmeten.

    NRC,

    met aanwijzend voornaamwoord


    • dat nest
    • dit nest
    • hetzelfde nest
    • zo'n nest

    Na zijn Rolducse teleurstelling had Peter het in de katholieke kerk even gezien. Hij ging op zoek naar een alternatief. Nadat hij bij diverse protestantse stromingen had rondgeneusd, keerde hij uiteindelijk echter toch weer op het oude nest terug. Maar dat oude nest moet wel veranderen.

    De Limburger,

    Hij was opgeklommen tot iets hoogs bij de belastingen, en had daar in Diksmuide de status van notabele, iedereen kende en respecteerde hem. Hij was nochtans één van de vrijzinnige pioniers in dit katholieke nest.

    Het blije lijden, Alex Rosseels,

    Er is geen twijfel mogelijk: de Oxonians en Cantabridgians hebben in Groot-Brittannië de macht in handen op een wijze die het woord klassenmaatschappij doet verbleken. [...]. Zo zijn er niet minder dan 17 Oxbridge-afgestudeerden in de regering van John Major (die een 'klasseloze samenleving' beloofde), komt 46 procent van de Conservatieve Lagerhuisleden uit hetzelfde nest, is een kwart van de leden van de House of Lords afkomstig van Oxford en een ander kwart uit Cambridge.

    NRC,

    Om niet 'burnt out' te raken moet een arts na zijn dagtaak kunnen terugvallen op een opvang. "En die is meer en meer aan het wegvallen: dikwijls is er geen partner of familie of zijn er relatiestoornissen. Het klinkt misschien conservatief, maar ik denk dat het wegvallen van zo'n warm nest een oorzaak van burn-out kan zijn."

    De Standaard,

    met bezittelijk voornaamwoord


    • mijn nest

    Met mijn taal en accent draag ik de geur van mijn nest mee.

    http://home.planetinternet.be/~sintlod8/kleinkunst/kleinkunst_1.htm

    • haar nest

    Aan de woonkamer is te zien dat het haar nest is: een wand vol boeken, een werktafel met de onmiskenbare sporen van veel lees- en schrijfwerk, een ronkend kacheltje, een ikoon met een brandende kaars op de schouw.

    De Standaard,

    • zijn nest (niet) bevuilen
    • zijn nest vervuilen

    Het IPB keek ook al uit naar de tweede Europese oecumenische bijeenkomst over verzoening, volgend jaar in Graz. Het gaat ook om de verzoening met de natuur. Christenen zijn blijkbaar niet zo milieugevoelig. Wie nochtans gelooft in de schepping, mag zeker zijn nest niet bevuilen.

    De Standaard,

    Vooral sinds de jaren zestig werd de mens beschouwd als bijna uitsluitend goed. Het boze was maar de domper op de pret er door de religie opgezet. Er bestond in het Paradiso van de jaren zestig nauwelijks nog een naam om het kwade te benoemen. Later, toen men merkte dat er toch nog een vuiltje aan de lucht zat, ging men zeggen dat de mens zijn nest zelf vervuild had. Het Grote Kwaad was kanker of aids. Maar daaraan werd niet graag herinnerd.

    De Standaard,

    • ons nest

    Een paar jaar voordien hadden de burgemeesters van de omliggende dorpen de nieuwe oprit plechtig in gebruik genomen. [...]. Stuyvenberghe, ons nest, had nu zijn eigen aansluiting op het moderne vooruit.

    Mijn tweede huid, Erwin Mortier,

    met adjectivisch voltooid deelwoord


    • een verlaten nest

    Het huis met de kleine horren voor de ramen in IJmuiden ademt nog steeds de geur van een verlaten nest. Op de muur het bleke vierkant van het lievelingsschilderij dat hij heeft meegenomen. Daarnaast de bruine vlek van de koffie die zij er tegenaan heeft gesmeten.

    NRC,

    met telwoord ervoor


    • het eerste nest
    • mijn eerste nest

    In de andere hoek hoor ik de regelmatige ademhaling van de gitarist. Die lui zijn te goed voor mij. Waar ben ik aan begonnen? Een lichtgewicht tussen kanjers, dat ben ik. Dirk heeft me overschat. Een contrabas hoort de andere instrumenten te dragen, een basis te geven. Iets waarop ze kunnen terugvallen en waar ze tegenin kunnen gaan. Het ziet er meer naar uit dat zij mij zullen dragen. En dan de kuren van dat ouwe kreng. Hij heeft een diep geluid, als hij mee wil; hij herinnert je aan de warmte van het eerste nest dat je verlaten hebt. Het lijfelijk nest, dat je voorgoed kwijt bent.

    Bas, Annie Van Keymeulen,

    Als ik nu aan die dagen terugdenk, daar in mijn eerste nest, en ook aan de jaren erna, toen ik er tot rond mijn zestiende zeker twee weekends per maand doorbracht, loop ik daar altijd alleen door de landerijen, en bijna altijd is het er zomer.

    Sluitertijd, Erwin Mortier,

    Vaste verbindingen


    een rood nest

    Zie: rood nest

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    nest 5.0

    (informeel)

    meubel om op te slapen of te rusten, gewoonlijk met inbegrip van matras, lakens, kussens, dekens e.d.; bed

    Betekenisbetrekking


    metafoor
    Betrokken betekenissen 1.0 : 5.0

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een nest…

    is een meubel; is een gebruiksvoorwerp; is een voorwerp

      Hoofdsemagram: bed


      Combinatiemogelijkheden


      met achterzetsel


      • mijn nest in
      • mijn nest uit

      Neenee, mijn nest in en morgenvroeg: spons erover.

      Gras, Clem Schouwenaars,

      Rond negen uur mijn nest uit. Ontbijt met beschuitbollen en zachtgekookte eitjes.

      Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

      met bezittelijk voornaamwoord


      • mijn, m'n nest

      'Ik ga naar mijn nest ', zei ze.

      Bas, Annie Van Keymeulen,

      Ik was zo duf, ik kroop meteen in m'n nest toen ik weer op mijn kamer was.

      Het verrotte leven van Floortje Bloem, Yvonne Keuls,

      • je nest

      Ik kon haar opmerking niet verdragen en schold haar uit: "Wie heeft zich hier niet rotzooi volgestopt, trut! Je bent nou al weer lam! Ga godverdomme naar je nest."

      De kleine blonde dood, Boudewijn Büch,

      "Weet je wat ik smeerpijperij vind? Dít, dat ik jou als een dronken tor naar je nest moet slepen."

      De kleine blonde dood, Boudewijn Büch,

      • zijn, z'n nest

      Wie blijft in z'n nest liggen als er is opgeroepen tot een grootscheepse manifestatie op het Plein van de Revolutie?

      NRC,

      • ons nest

      Het is godverdomme nog maar vijf uur en die gek haalt ons uit ons nest.

      Poes poes poes, Paul Mennes,

      • hun nest

      De patiënten waren dol op haar en het personeel vroeg of ze een vaste baan wilde, of ze met de patiënten op vakantie wilde. Waarom? "Ik kon sfeer maken. Ik vertelde wat ik het weekend had gedaan, zij vertelden dat ze de hele dag in hun nest hadden gelegen, en dan hadden we meteen een gezellig gesprek."

      NRC,

      in voorzetselgroep


      • in zijn, z'n nest kruipen
      • in zijn nest liggen

      Ik was zo duf, ik kroop meteen in m'n nest toen ik weer op mijn kamer was.

      Het verrotte leven van Floortje Bloem, Yvonne Keuls,

      Ook al kon mijn wraak op al die mensen, waarvan ik er zoveel geholpen had, slechts een symbolische zijn, ik wilde haar niet missen. "Waarom komen jullie hier? Anders liggen jullie nog in je nest, maar om mij te zien aanhouden riskeer je koude voeten te krijgen."

      Wij, heksen, Roger Pieters,

      • naar zijn nest gaan

      Ik kon haar opmerking niet verdragen en schold haar uit: "Wie heeft zich hier niet rotzooi volgestopt, trut! Je bent nou al weer lam! Ga godverdomme naar je nest."

      De kleine blonde dood, Boudewijn Büch,

      'Ik ga naar mijn nest ', zei ze.

      Bas, Annie Van Keymeulen,

      • uit zijn nest bellen
      • uit zijn nest halen
      • uit zijn nest moeten
      • (net) uit zijn nest zijn

      'Hartje nacht! we werden poffedomme uit ons nest gebeld!'

      De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

      Het is godverdomme nog maar vijf uur en die gek haalt ons uit ons nest.

      Poes poes poes, Paul Mennes,

      Maar vader kon lang slapen nu eenmaal niet goed velen, van niemand, zelfs van de buren niet - hij was van thuis, van vroeger, gewoon dat je de kost behoorde te verdienen en dat je daar op tijd voor uit je nest moest.

      Nathalie, Ger Verrips,

      Dat had hij ook al van zijn vader: op dwaze vragen antwoord je niet, zeker niet als je net uit je nest bent.

      De onderneming; Funs, of de mooiste dag van mijn leven; Nooit meer klagen, Christophe Vekeman,

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      nest 5.1

      kussen of mandje met een opstaande rand, waarin een baby gelegd kan worden; babynest; babynestje

      Semagram (extra betekenisinformatie)


      Een nest…

      is een gebruiksvoorwerp; is een voorwerp

      • [Functie] dient om er een baby in te leggen en/of te vervoeren
      • [Herkomst of oorsprong] komt oorspronkelijk uit Scandinavië
      • [Betrokkene] dient voor baby's

       Algemene voorbeelden


       In de rand van 'het nest' zit een stelkoord. Met dit touwtje verstel je de maat en ontstaat er een soort druppelvorm. Door het aantrekken van het stelkoord pas je het nest je snel en makkelijk aan op de grootte van jouw baby. Als je je baby erin legt, zorg je dat zijn hoofd aan de kant van het ronde gedeelte ligt en zijn voeten bij het deel waar de koordjes uitkomen: de punt van de druppel. Extra voordeel: het nestje is licht en klein, en daardoor makkelijk te vervoeren.

       https://www.oudersvannu.nl/baby/slapen/het-babynestje-zo-gebruik-je-het-veilig/

       Woordfamilie


       Als deel van een afleiding


       Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       nest 6.0

       verward geheel; iets wat door zijn structuur lijkt op een vogelnest; warwinkel

       Betekenisbetrekking


       metafoor
       Betrokken betekenissen 1.0 : 6.0

       Semagram (extra betekenisinformatie)


       Een nest…

       is een geheel

       • [Constructie] bestaat uit een verward geheel
       • [Gelijkheid] lijkt enigszins op een vogelnest

        Algemene voorbeelden


        'K was nog wel vaker door deze straat gereden en de kerk, vooral de toren, had ik nog vaak genoeg teruggezien, maar achteloos, alsof de buurt nog slechts aan de buitenkant bestond, een decor dat ik zag maar waar ik al lang geen rol meer in speelde. maar vreemd genoeg, met ineens die klok vlakbij, boven mijn hoofd, terwijl ik jou aan bleef kijken, je verwonderd gezicht in dat nest van koolzwart haar, maakte de tijd een rare sprong.

        Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

        Om het gebruikelijke lelijke nest van draden, stopkontakten en andere elektrische spullen te vermijden, kan u een meubel nemen met ingebouwde stopkontakten en een kabelgoot, zodat u slechts één zichtbare stekker en kabel hebt.

        De Standaard,

        Alleen om haar drang naar properheid in mezelf te bevechten, liet ik mijn kamer verworden tot een nest van proppen papier, stapels boeken, lege glazen, vuile kleren.

        Mijn tweede huid, Erwin Mortier,

        De meeste dagen brengt ze door met het afknippen van verwelkte bloemen in haar tuin en 's avonds trekt ze om de tijd te doden de fijne haartjes uit haar kin met een snelle ruk van haar vingers. Als het nacht geworden is, heeft ze een heel klein nestje van dunne haartjes in haar handpalm.

        De jongen die alles goed wou denken, Ben Faccini,

        Hij keerde zich weer naar de tuin, haalde diep adem, krabde in dat nest onder zijn kin en dacht na terwijl hij zijn hoofd naar achteren wierp.

        Sterk water, Marijke Libert,

        In het uitstalraam van de bakkerij schuin tegenover de school legde een vrouw een plastic ei in een nest van gele papieren snippers.

        Donderdagmiddag. Halfvier, Kristien Hemmerechts,

        Woordfamilie


        Als deel van een afleiding


        Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


        nest 7.0

        verblijfplaats en vaak ook schuilplaats van mensen die zich buiten de wet stellen, zoals extremisten en terroristen, vooral vroeger ook dieven, kapers, en rovers; verborgen en veelal ook akelige, duistere plaats waar rovers e.d. verblijven; thuishaven voor terroristen, extremisten, rovers e.d.; hol

        Betekenisbetrekking


        metafoor
        Betrokken betekenissen 1.0 : 7.0

        Semagram (extra betekenisinformatie)


        Een nest…

        is een plaats

        • [Functie] dient als verblijfplaats en vaak ook als schuilplaats
        • [Gebruiker] wordt gebruikt door mensen die zich buiten de wet stellen, zoals extremisten en terroristen, vooral vroeger ook dieven, kapers en rovers

         Algemene voorbeelden


         Neem nu bijvoorbeeld Molenbeek. Een wijk die in het nieuws kwam omdat de aanslagplegers op de Bataclan in Parijs er hun nest hadden waaronder enig overlevende Saleh A., een kerel met Marokkaanse roots, in België geboren en met een Frans paspoort. Het is echter alleen Molenbeek, de aangrenzende gemeentes Laken, Anderlecht en Schaarbeek waren weer de thuisbasis voor de terroristen de aanslagen pleegden op het Brusselse metrostation Maalbeek en Luchthaven Zaventem.

         https://www.factsfound.news/de-dagdenkers-brussels-molenbeek-krijgt-weer-socialistische-burgemeester-en-dat-voorspelt-niet-veel-goed-voor-dat-roversnest-en-terroristenbolwerk/,

         Combinatiemogelijkheden


         met voorzetselgroep


         Voorzetsel: van

         • een nest van gewetenloze bureaucraten
         • een nest van sleepers

         Een nest van gewetenloze bureaucraten, zo is nu de indruk in Herten waar de mensen het meest onthutst zijn over de overrompelingstaktiek waarmee de stad voor voldongen feiten werd geplaatst.

         De Standaard,

         Harburg, een sombere naoorlogse nieuwbouwwijk ten zuiden van de Elbe, geldt als een nest van sleepers, niets ontziende extremisten die geduldig wachten op hun dag, onder de dekmantel van een eerzaam, deugdelijk bestaan.

         NRC,

         Woordfamilie


         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         nest 8.0

         verzamelplaats van iets; plaats waarin zich iets verzameld heeft; plaats die het middelpunt vormt van iets; broedplaats; broeinest; kweekplaats

         Betekenisbetrekking


         metafoor
         Betrokken betekenissen 1.0 : 8.0

         Semagram (extra betekenisinformatie)


         Een nest…

         is een plaats

         • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] vormt het middelpunt van iets, vaak, maar niet uitsluitend, van ongunstige zaken

          Combinatiemogelijkheden


          met voorzetselgroep


          Voorzetsel: van

          • een nest van extremistische islamitische terreur
          • nesten van extreem-rechts geweld
          • een nest van samenzweerders

          In antwoord op de vraag of hij zich bewust is dat deze moslim-gemeenschappen volgens Rabin "een nest van extremistische islamitische terreur zijn" antwoordde de Nederlandse premier dat "wij naar mijn mening moeten vermijden een verband te leggen tussen de islam en terreur."

          NRC,

          De Amerikaanse staat Georgia met zijn onuitroeibare nesten van extreem-rechts geweld en zijn lak aan federale beslissingen, kan bezwaarlijk als het uithangbord fungeren van wat nog niet zo lang geleden in Koude-Oorlogstermen "De Vrije Wereld" werd genoemd.

          De Standaard,

          Het duurde tot eind vorig jaar eer Sjevardnadze een schijn van politieke stabiliteit kon creëren. Hij deed verscheidene opposanten, onder wie de chef van de Mchedrioni, opsluiten en zuiverde de geheime dienst die een nest van samenzweerders was.

          De Standaard,

          Woordfamilie


          Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


          nest 9.0

          (informeel; pejoratief)

          vervelend, onhandelbaar, eigenzinnig meisje

          Semagram (extra betekenisinformatie)


          Een nest…

          is een vrouw; is een persoon

          • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vervelend, onhandelbaar, eigenzinnig
          • [Waardering] wordt niet gewaardeerd

           Algemene voorbeelden


           Met welgevallen keken ze omlaag, haar leraressen. Daar beneden liep hun leerling, dat brutale opdondertje. Nou ja, een ander woord. Zij was een nest.

           https://www.dbnl.org/tekst/geel005bloe01_01/geel005bloe01_01_0075.php,

           Combinatiemogelijkheden


           met adjectief ervoor


           • een egoïstisch nest
           • een onuitstaanbaar nest

           Ze was een egoïstisch, verwend nest dat met haar gekrijs of intriges altijd haar zin kon doordrijven.

           De Standaard,

           Ineke ter Hege maakte van Solange een onuitstaanbaar nest, grillig, verwend en melodramatisch.

           Meppeler Courant,

           met adjectivisch voltooid deelwoord


           • (een, zo'n) verwend nest
           • het verwende nest

           "Het rendement van het kijken naar televisie is zo gigantisch laag, het is kauwgum voor je ogen. Als je je verveelt dan komen er allerlei rare emoties tevoorschijn, je voelt je niet lekker, je gaat bijten, snoepen, klieren, dan gebeurt er heel veel, daar moet je doorheen komen. Je moet het oplossen. Als je je vervelingsgrens bereikt hebt, word je vanzelf creatief, dan gaat je fantasiewereld open en gaat de beer los. Ik wil niet dat je een verwend nest wordt. Ik wil dat ook niet van mezelf. Ik wil zelf ook blijven broeden.'"

           NRC,

           Caroline rekte zich uit en stond op: 'Ik ga iets te eten maken, anders krijg je er nog spijt van dat je in Vejle zo'n verwend nest aan boord hebt genomen, zo'n vrouw die niets uitvoert.'

           Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom,

           Wat me op het gesprek brengt dat wij allen gisteren bij Leen en Leon hadden [...] over mijn geprivilegieerde jeugd, waarmee mensen altijd bedoelen dat ik opgegroeid ben in een huis met cultuur, zijnde boeken en platen, en wat een immense voorsprong mij dat heeft gegeven tegenover allen die in arbeiderswoningen zijn geboren en getogen, de kindertjes die een heroïsche strijd hebben moeten leveren om boeken te mogen kopen en vervolgens een nog heroïschere strijd om ze te mogen lezen, terwijl ik, verwend nest, ze voor het grijpen had.

           Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

           Post en Gordon, afkomstig uit Chicago, noemden hun band naar een personage uit Roald Dahls Sjakie en de Chocoladefabriek. Veruca Salt was hierin het verwende nest dat van haar vader 'de wereld' eiste.

           NRC,

           met aanwijzend voornaamwoord


           • zo'n nest

           Caroline rekte zich uit en stond op: 'Ik ga iets te eten maken, anders krijg je er nog spijt van dat je in Vejle zo'n verwend nest aan boord hebt genomen, zo'n vrouw die niets uitvoert.'

           Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom,

           nest 10.0

           netelige, vervelende, moeilijke kwestie
           Alleen in enige vaste verbindingen.

           Betekenisbetrekking


           metafoor
           Betrokken betekenissen 1.0 : 10.0

           Vaste verbindingen


           Woordfamilie


           Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


           nest 11.0

           (weinig gebruikt)

           op een strategische plaats gelegen, goed beveiligde gevechtsstelling, vanwaaruit militairen met een of meer mitrailleurs de vijand onder vuur nemen; machinegeweernest; mitrailleursnest

           Betekenisbetrekking


           metafoor
           Betrokken betekenissen 1.0 : 11.0

           Semagram (extra betekenisinformatie)


           Een nest…

           is een stelling; is een zaak

           • [Functie] wordt in tijd van oorlog gebruikt om de vijand met een of meer mitrailleurs onder vuur te nemen
           • [Plaats] is gelegen op een strategisch belangrijke plaats
           • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is goed beveiligd

            Algemene voorbeelden


            In het oosten van Pointe was een machinegeweernest, dat verscholen zat in de rand van de klif, actief. Omdat het niet uit te schakelen was door de Rangers, schoot een marineschip het complete nest uit de klif en liet het in zee storten.

            http://www.bustic.nl/ZZZinline%20Voorpagina/Bestanden/Lady%20Liberty/De%20Landingen%20complete%20beschrijving.pdf

            Aitor in een machinegeweernest van de ijzeren riem in Berango. Ik zal je vertellen dat dit nest in extremis werd gered van de sloop in het opruimingswerk voor de aanleg van de snelweg die door de nabijgelegen vallei loopt, wat niet gebeurde met andere nesten in hetzelfde gebied. Uiteindelijk werden in dit geval de argumenten opgelegd om het historische erfgoed te beschermen.

            https://be.champagnethill.com/1421-euskadi-iron-belt-memorial-in-berango-and-the-histor.html

            Het is half acht dinsdagmorgen. Een 'nest' van drie gecamoufleerde en naar PSU (persoonlijke standaarduitrusting) ruikende Natressen houdt de omgeving scherp in de gaten. Een van de 'vrijetijds-militairen' ligt achter een MAG-mitrailleur en speurt met zijn ogen de bosrand af. Zijn rechterhand omklemt de greep van het wapen. De kolf is strak tegen de schouder gedrukt. Alles is gereed om bij onraad in actie te komen. Ieder moment kan de vijand vanuit het struweel het vuur openen.

            https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/e5a0334cdeda728d3642c53b897434c2,

            Woordfamilie


            Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


            nest 12.0

            ((vooral) in België; pejoratief; weinig gebruikt; verouderend)

            akelig, onaanzienlijk dorpje of stadje; gat

            Algemene voorbeelden


            Na de oorlogen werd Vilvoorde helaas toch weer een provincienest. Geschiedenissen, van wat dan ook, komen toch vaak neer op op- en neergang, in eeuwige afwisseling. Dat nest was tot nog niet zo lang geleden bereikbaar met diverse tramlijnen vanuit Brussel. De laatste sneuvelde in 1992.

            http://www.fransmensonides.nl/3maaldelijn.html

            Combinatiemogelijkheden


            met adjectief ervoor


            • een provinciaal nest

            Roeselare staat sinds gisteren bekend als de meest grijze stad van Vlaanderen. Aan het groene aanbod kan inderdaad gewerkt worden, maar dat geldt ook voor de algemene beeldvorming over wonen in een provinciaal nest dat niet Gent, Antwerpen of Brussel heet.

            https://www.standaard.be/cnt/dmf20140416_01071635,

            Woordfamilie


            Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


            nest 13.0

            (sport en recreatie; (vooral) in Nederland)

            elk van de vier afdelingen welpen die bij de scouting tezamen een horde vormen

            Betekenisbetrekking


            metafoor
            Betrokken betekenissen 1.0 : 13.0

            Semagram (extra betekenisinformatie)


            Een nest…

            is een groep

            • [Geheel] maakt deel uit van een horde
            • [Aantal of hoeveelheid] is elk van de vier groepen welpen die tezamen een horde vormen

             Algemene voorbeelden


             Om het allemaal nog spannender te maken wordt er gespeeld in een thema, namelijk het Junglebook, niet dat van Disney, maar het origineel van Rudyard Kipling. De jongens worden welpen genoemd. Alle welpen bijelkaar wordt de horde genoemd en de horde is weer verdeeld in vier nesten. In elk nest zit vervolgens een rangschikking naar leeftijd en ervaring. De meest ervaren welp in een nest is de gids en hij wordt bijgestaan door zijn helper.

             http://www.impeesa.nl/