pantser


pantser 1.0

afbeelding

Bron: greyloch
( CC BY-SA 2.0 )

deel van een wapenuitrusting, meestal van staal, om de romp en soms ook andere delen van het lichaam te beschermen tegen aanvallen en verwondingen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een pantser…

is een deel

 • [Afmeting] bedekt de romp en soms ook andere delen van het lichaam
 • [Materiaal] is meestal gemaakt van een hard metaal
 • [Geheel] is een deel van een wapenuitrusting
 • [Functie] wordt gedragen om het lichaam te beschermen tegen aanvallen en verwondingen
 • [Plaats] wordt bijvoorbeeld gedragen op het slagveld
 • [Gebruiker] wordt gedragen door bijvoorbeeld militairen

Algemene voorbeelden


Padre Agustin keek een ogenblik naar de roerloze menigte in het halfduister van de kerk. Steeds bleker werd zijn door leed getekende gezicht. Hij sloot zijn ogen half. Eindelijk wendde hij zich om en geknield aan de voet van het altaar begon hij alleen te bidden. Daarop begaven fray Diego en heer de Castro, na zich bekruist te hebben, zich gelijktijdig naar de deur van de sacristie. Achter hen aan kwamen de familiares van de hoogeerwaarde padre; de kerk vulde zich met het zware gerinkel van hun pantsers.

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

Tegen de tijd dat Van Gaal gaat oogsten, heeft hij zijn harnas uitgedaan. Zijn borst staat niet meer vooruit als een pantser. Trots is voor hem een aangenaam gevoel geworden, niet langer een wapen.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een geschubd pantser

Een koperen helm had hij op zijn hoofd en hij was bekleed met een geschubd pantser. David zal het tegen deze reusachtige Filistijn opnemen, trekt eerst nog een harnas aan, merkt dat hij daarin niet kan lopen en houdt het bij zijn vijf slingerstenen.

http://www.nrc.nl/W2/Columns/Vrijdag/000512.html,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een rinkelend pantser
 • beschermende pantsers

Even later sprong een van de zwaar bewapende ruiters van zijn paard om in zijn rinkelende pantser naar de trap van de domkerk te lopen.

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

Even tasten de tegenstanders elkaars verdediging af; dan volgt een aanval die erop gericht is de tegenstander met één slag uit te schakelen. De felle aanvalskreten KIAI en de luide klappen van de bamboezwaarden op de beschermende pantsers zorgen voor een hels kabaal.

http://www.kendokaidenhaag.nl/frame.html

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


pantser 2.0

deel van een gevechtsvoertuig of gevechtsvaartuig, dat meestal bestaat uit ijzeren of stalen bekleding die dient om het voertuig te versterken of vanbuiten ondoordringbaar te maken

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een pantser…

is een deel

 • [Materiaal] is meestal gemaakt van een metaal, bijvoorbeeld staal
 • [Geheel] maakt deel uit van een gevechtsvoertuig, bijvoorbeeld een tank
 • [Functie] dient om een gevechtsvoertuig te versterken of ondoordringbaar te maken
 • [Toepassingsgebied of bereik] wordt gebruikt in het leger

Algemene voorbeelden


Het blikveld van de chauffeurs is beperkt en ook het pantser biedt op korte afstand geen bescherming tegen een goed gemikt schot met een anti-tank-granaat.

NRC,

Vervolgens wordt door de explosie van de zogeheten 'holle lading' het pantser van de tank doorboord.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • harde pantsers
 • een stalen pantser

Uranium wordt in sommige kogels gebruikt omdat het doorboring van harde pantsers mogelijk maakt.

De Standaard,

Op de hoek van onze straat staan Fallschirmjäger met een kachelpijp, een zware buis, de Panzerschreck, die een gierende granaat afvuurt, die zich dwars door het stalen pantser van de tank vreet, de toren in vlammen uiteen doet spatten.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

in voorzetselgroep


 • boven pantser
 • onder pantser

Twee manluiken in het dak bieden de mogelijkheid om boven pantser waar te nemen.

http://www.herkenning.nl/herk_nl/panher/doc3/ftext.htm

De schutter zit rechts, de commandant links, indien nodig kunnen zij beiden onder pantser blijven.

http://www.herkenning.nl/herk_nl/panher/doc2/ftext.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


pantser 3.0

gepantserd militair voertuig op wielen, meestal uitgerust met een mitrailleur en lichte kanonnen, dat in het leger vooral gebruikt wordt bij licht ondersteunende acties, zoals voor verkenning en bij vervoer van infanterie, maar niet bij zware gevechtsacties, en dat vooral beschermt tegen handvuurwapenvuur en scherfwerking van granaten; gepantserd militair voertuig; pantservoertuig; pantserwagen

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 2.0 : 3.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een pantser…

is een gevechtsvoertuig; is een voertuig

   Algemene voorbeelden


   Pantsers ratelen over Sava-brug Bosnië binnen. Voor de tweede opeenvolgende dag ratelden er maandag Amerikaanse militaire konvooien over de Sava-pontonbrug, Bosnië binnen.

   De Standaard,

   De separatisten zeiden dat verscheidene honderden Russische soldaten werden gedood, en dat de Russische strijdkrachten 80 pantserwagens, 9 helikopters en een gevechtsvliegtuig verloren. Moskou bevestigde het verlies van vele helikopters en pantsers, maar ontkende dat de rebellen een vliegtuig neerhaalden.

   De Standaard,

   De stem vertelt opmerkelijk kalm hoe de pantsers de demonstrerende mensenmassa met geweld verdrijven.

   http://www.duitslandweb.nl/Actueel/Columns/GastcolumnX_Herdenking_17_juni_1953.html,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • grommende pantsers

   Ze brengen - soms zelfs in gevechtsuitrusting - in volle woestijn een standup-nummertje met opwaaiend zand en grommende pantsers op de achtergrond.

   De Standaard,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • pantsers en helikopters

   De politie zette pantsers en helikopters in tegen betogingen van studenten, die protesteerden tegen de neoliberale ekonomische politiek van de regering.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   pantser 4.0

   beschermende bedekking van iets of om iets heen, meestal aangebracht om iets te beschermen of te beveiligen
   Vooral gebruikt in samenstellingen.

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 2.0 : 4.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een pantser…

   is een bedekking

     Algemene voorbeelden


     Speciale legeringen verbeteren het pantser van schepen en verdedigingswerken. De effectiviteit van het pantser kan per niveau met 10% worden toegenomen.

     http://board.nl.ogame.gameforge.com/board327-archief/board460-algemene-archief/board328-ogame-nl/board336-klachten-en-bugs/114353-ingame-taal-en-spelfouten-deel3/index2.html

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     pantser 5.0

     houding die iemand aanneemt of instelling die iemand heeft om zichzelf te beschermen of onaantastbaar of onkwetsbaar te maken; iets wat iemand als het ware omgeeft en beschermt

     Betekenisbetrekking


     metafoor
     Betrokken betekenissen 1.0 : 5.0

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een pantser…

     is een houding

     • [Doel of bestemming] wordt aangenomen om zichzelf te beschermen of onaantastbaar of onkwetsbaar te maken

      Algemene voorbeelden


      Ironie is het sentiment van de exclusiviteit en de zelfbeheersing, het pantser waar iedere onbeheerste passie en ieder beroep op solidariteit met mensen buiten de eigen kring op afstuit.

      Wennen aan vrede, K.L. Poll,

      Combinatiemogelijkheden


      als object bij een werkwoord


      • iemands pantser doorbreken
      • haar pantser afleggen

      Een deel van haar zou er altijd naar verlangen om terug te mogen keren naar die stralende stad van goud met zijn muren die tot halverwege de maan reikten en waar stralende, lachende mensen haar van harte welkom heetten. Billybob had haar pantser doorbroken, met zijn schokkende tactiek had hij zelfs haar weten te raken.

      Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

      Mijn overvloed was zo groot dat ik zelfs mijn schoonmoeder met warmte kon ontvangen. 'Kijk Anna, dat is grootmoeder!'. Het was haar eerste kleinkind. Ze legde haar pantser af en lachte en brabbelde tegen het kind.

      Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

      met adjectief ervoor


      • een mentaal pantser
      • een ondoordringbaar pantser
      • een veilig pantser

      CD-i van Philips, atoomenergie, de overhaaste hereniging van Duitsland, vrede in Europa... allemaal sterke concepten die het niet aan overtuigingskracht ontbraken en toch niets werden. Om te kunnen overleven meet men zich een mentaal pantser aan.

      http://www.thing.desk.nl/bilwet/TXT/ISEA95.NL.txt,

      Yuppies gedragen zich zelfverzekerd als het hen voor de wind gaat, maar net als iedere verwende westerling raken ze in paniek als ze met een ondefinieerbare dreiging worden geconfronteerd. Dan barstte het laagje vernis dat ze als een ondoordringbaar pantser beschouwen en vervielen ze in een staat die alleen als 'week en kwetsbaar' kan worden omschreven.

      De vijfde macht, Pieter Aspe,

      "De daling van de overheidsschuld komt er heel misschien, als er ten minste niets verkeerd gaat," zei Blok-kamerlid Alexandra Colen. "De cijfers geven een opgepoetst beeld." De regeringspartijen hadden - achter het veilige pantser van de volmachten - een gemakkelijk verweer.

      De Standaard,

      met voorzetselgroep


      Voorzetsel: tegen

      • een pantser tegen iets ontwikkelen

      Hogerhand, de dames en heren die de zaken zo regelen dat er bij lagerhand protest ontstaat, hebben om in leven te blijven een effectief pantser ontwikkeld tegen de normale woorden van protest.

      Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

      in voorzetselgroep


      • door een pantser breken
      • door iemands pantser dringen

      De stilte was te snijden. Bosmans meed Deleus blik en keek naar de beslijkte punt van zijn schoen. Hij had geen keuze. Hij moest door Deleus pantser breken. De felle reactie van zijn vriend stemde hem in elk geval hoopvol.

      Naakte zielen, Luc Deflo,

      Fluitend - vaak letterlijk - door het leven te gaan. Het vaste voornemen om 'Gods watertje over Gods akkertje te laten lopen' want 'het bloed kruipt waar het niet gaan kan' en 'olie drijft boven'. Afweermechanisme na afweermechanisme wordt in stelling gebracht zodat het een bij voorbaat verloren strijd is om door het pantser te dringen.

      Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      Als deel van een afleiding


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      pantser 6.0

      harde huidbekleding bij dieren, bijvoorbeeld bij insecten, reptielen en vissen, meestal om de romp om de vitale organen te beschermen

      Betekenisbetrekking


      metafoor
      Betrokken betekenissen 1.0 : 6.0

      Semagram (extra betekenisinformatie)


      Een pantser…

      is huidbekleding; is bekleding

      • [Afmeting] omsluit meestal de romp
      • [Vorm] heeft vaak een halfronde of halfovale vorm
      • [Materiaal] is meestal gemaakt van een harde stof
      • [Functie] dient om de organen van het dier te beschermen
      • [Toepassingsgebied of bereik] komt voor bij dieren, vooral bij insecten, reptielen en vissen

      Algemene voorbeelden


      Er zijn ongeveer 850 soorten vogelspinnen bekend, maar er lopen er waarschijnlijk nog wel veel meer op deze wereld rond. De vogelspin behoort tot de geleedpotigen. Dit zijn dieren die geen inwendig skelet hebben, maar een pantser aan de buitenkant.

      http://www.smithi.myweb.nl/index3.htm

      Het lichaam van insecten, dat tegelijkertijd huid en skelet is, bestaat uit een hoornachtig pantser (chitine), dat relatief hard is. Het houdt het lichaam bij elkaar en beschermt het tegen uitdroging. Het is samengesteld uit een groot aantal kleine delen (segmenten) die met elkaar verbonden zijn. Omdat het chitinepantser niet meegroeit moet een insect meerdere keren vervellen tijdens de verschillende ontwikkelingsstadia. Er groeit dan onder het te kleine pantser een nieuwe, zachte huid.

      http://schoolweb.argo.be/bs/zottegem/bevegem/groen/dieren/insecten/kenmerken_insecten.html

      Het schildpaddenpantser bestaat uit twee lagen. De onderlaag bestaat uit gelijk gevormde beenplaten en daaroverheen een laag van hoornplaten of een lederachtige huid. Bijna alle landschildpadden hebben een hoog gebold rugpantser (carapax) terwijl moerasschildpadden en zoetwater- en zeeschildpadden een laag gebold of plat pantser hebben. Het rug- en buikpantser zijn verbonden door een verbeende (bot, kraakbeen) brug of door bindweefsel. Door het hele pantser lopen zenuwen en aderen en dat wil zeggen dat een pantser pijn kan doen en kan bloeden als het dier zich verwondt.

      http://www.trionyx.nl/kids/lesbrie2.htm

      Combinatiemogelijkheden


      met adjectief ervoor


      • een hard pantser

      Behalve door het harde pantser wordt de soort ook beschermd door klieren opzij van de segmenten, die een stinkend, blauwzuur bevattend gif uitscheiden bij het oprollen.

      http://users.pandora.be/de_buizerd/Insecten/

      met ander, nevengeschikt substantief


      • koppen en pantsers

      Voor 2 personen als voorgerecht: 250 gram verse grote garnalen (circa 8 stuks), 3 eetlepels olijfolie, 1 stengel verse sereh (Chinese of Indische winkels), 8 deciliter zelfgetrokken kippebouillon (of water), 2 eetlepel Nam Pla (Thaise vissaus), 1 groen cayennepepertje, fijngesneden (facultatief), 1 grote sjalot, gepeld en fijngehakt, 160 gram rondkorrelige Italiaanse rijst (risottorijst), 1 eetlepel fijngesneden peterselie, eetlepel fijngesneden vers korianderblad. Pel de garnalen, bewaar koppen en pantsers.

      NRC,

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen