vliegen


vliegen 1.0

( Gezegd van vooral vliegende dieren zoals vogels en insecten en van vliegtoestellen)
zich op eigen kracht, vooral door gebruik te maken van vleugels, door de lucht voortbewegen

Algemene voorbeelden


Het toestel moet twee keer zoveel passagiers kunnen vervoeren als een Concorde, het moet sneller zijn, verder kunnen vliegen en vooral: het moet goedkoop in het gebruik zijn, het mag niet te veel lawaai maken en het moet milieuvriendelijk zijn.

De Standaard,

Op zo'n hoogte heeft nog nooit een vliegtuig gevlogen.

Haarlems Dagblad,

26 augustus 2005: Rosetta vliegt voorbij Mars op een afstand van 200 kilometer.

http://home2.pi.be/missi12/zonnestelsel/recenteontdekkingen/recenteontdekkingen.htm

De kauw is lenig en als hij vliegt haalt hij zo nu en dan acrobatentoeren uit.

http://www.dessie.be/vogels/lijst.htm

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: door

 • door de geluidsbarrière vliegen
 • door de geluidsmuur vliegen

Soms belde ik mijn ouders dan om na te vragen of er boven Purmerend een vliegtuig door de geluidsbarrière was gevlogen.

http://www.nedvets.nl/index1.htm,

Je vliegt door de geluidsmuur als je rond 1060 per uur vliegt. Heeft het vliegtuig een goede stroomlijn dan is er geen probleem maar heeft het vliegtuig geen goede stroomlijn dan stort het naar beneden.

http://home.tvd.be/ws35349/wout/snel.htm

Voorzetsel: op

 • op 35.000 voet hoogte vliegen
 • op zeer grote hoogte vliegen

Het vliegtuig vloog op 35.000 voet hoogte met 72 passagiers aan boord toen deze week tussen St. Louis en San Antonio het luik van de trap opensprong.

De Standaard,

Het Amerikaans toestel, dat op zeer grote hoogte vloog, werd gesignaleerd op de Franse radar.

De Standaard,

Voorzetsel: over

 • over vreemd grondgebied vliegen
 • over woonwijken vliegen

Het vliegen over vreemd grondgebied is geregeld in een Transit Agreement dat de meeste landen kort na de tweede wereldoorlog ondertekenden.

NRC,

Defensie heeft inmiddels aangegeven niet over woonwijken te zullen vliegen.

Meppeler Courant,

met bijwoord


 • af en aan vliegen
 • heen en weer vliegen
 • op en neer vliegen

Met veel lawaai vluchtten de vogels naar de andere kant van de kooi en bleven in een zwerm onrustig heen en weer vliegen.

Arend, Stefan Brijs,

Een schotel-antenne vangt RTL-4 op, en de F-27 die iedere dag op en neer vliegt, komt met videobanden van de tv van gisteren, post, kroketten en frikadellen.

NRC,

De jumbojets vliegen af en aan, maar dat lijkt de diertjes die zitten te zonnen op de grasvelden tussen de landingsbanen niet te deren.

De Standaard,

met adjectief


 • hoog vliegen
 • laag vliegen
 • supersonisch vliegen
 • supersoon vliegen

Het belangrijkste is echter het seizoen van half juli tot en met half september. 'Dan vliegen de ooievaars echt hoog. Nu doen ze dat niet.'

Meppeler Courant,

Als vliegtuigen uitgerust kunnen worden met een weerstandverminderende plasmacocon, wordt supersonisch vliegen economisch erg interessant.

http://www.xs4all.be/~dvdavid/mag_science/Natuurwetenschappen/mag_science.20010104181338.nl.html,

Bij urenlang supersoon vliegen wordt de buitenkant van een vliegtuig heet door de wrijving met de lucht.

De Standaard,

Is Frère bij voorbeeld plots wel bereid te verkopen aan de Nederlander die vier jaar geleden over zijn bod op de BBL zei dat "je de vogels moet vangen wanneer ze laag vliegen"?

De Standaard,

met een als-bepaling


 • vliegen als een vogel

In deze lezingen keren we echter terug naar de oudste inspiratiebron: de vogels zelf. Want het is altijd de droom geweest te kunnen vliegen als een vogel. Vele mythen getuigen daarvan, velen hebben het in de loop van de geschiedenis geprobeerd en velen hebben hun pogingen met dood of zwaar letsel moeten bekopen.

http://studium.hosting.rug.nl/activiteiten%202003/luchtvaart-inleiding.htm,

voltooid deelwoord als adjectief gebruikt


 • de gevlogen afstand

Henk Brink, initiatiefnemer en captain tijdens de vlucht, meent dat de werkelijk gevlogen afstand de 40.000 km zal benaderen.

NRC,

overig


 • (niet) kunnen vliegen

De kuikens zijn zeer bijdehand: ze verlaten hun donzige nestje zodra ze uit het ei zijn gekropen en kunnen al vliegen als ze 2 weken oud zijn.

http://www.dessie.be/vogels/lijst.htm

Hoe vaak droomde hij niet dat hij kon vliegen, met gestrekte armen, en zo de meest fantastische reizen kon maken?

De langverwachte, Abdelkader Benali,

In de pampa zien we de nandoe (of pampastruis) met grote snelheid in een zigzaggende beweging rennen… Zijn vleugels, opmerkelijk lang voor een vogel die niet kan vliegen, doen dienst als een soort roer.

http://www.dessie.be/vogels/lijst.htm

 • enkele uren vliegen
 • kunnen vliegen
 • te pletter vliegen
 • zich stuk vliegen
 • zich te pletter vliegen

Er zijn nogal wat dieren, die zich tegen de dubbelglazige puien te pletter vliegen.

Meppeler Courant,

Misschien heeft u zich al ooit eens afgevraagd hoeveel beesten zich op uw ruit stuk vliegen, met een nieuwe uitvinding kunt u het nu echt gaan tellen.

De Morgen,

De Kroatische president, Franjo Tudjman, liet aan zijn Amerikaanse ambtgenoot, Bill Clinton, weten dat Browns vliegtuig te pletter vloog tegen een bergwand.

De Standaard,

Je kleeft de 'splutometer' netjes aan de voorkant van de wagen [...]. Op het einde van de dag kun je het van je wagen halen en laten scannen door een computer om te kijken hoeveel beestje zich te pletter hebben gevlogen tegen je auto.

De Morgen,

Dat er iets moet gebeuren is duidelijk; het kan niet zo zijn dat het Westen spreekt over 'funshoppen' terwijl op enkele uren vliegen zuidwaarts kinderen sterven wegens ondervoeding of gebrek aan medicijnen.

De Telegraaf,

Vaste verbindingen


er eentje laten vliegen


 1. Vormvariant: een scheet laten vliegen

  een buikwind laten; een scheet laten

  Bij de zevende scheet, waartoe de heer zich zelfs losmaakte van zijn bankje en zijn zitvlak naar achteren stak, riep een man achter hem woedend: 'Zeg, is dat afgelopen met die smeerpijperij!' Meteen begon iedereen instemmend te mompelen; goed dat iemand er iets van zei. De heer scheen niet in de gaten te hebben dat het om hém ging. Hij tuurde geboeid uit het raam naar het paleis dat juist gepasseerd werd en liet er maar weer eens eentje vliegen.

  Het damesorkest en andere stadsverhalen, Herman Pieter de Boer,

  'Om Godswil... 't Is genoeg hé Richard met dat scheten laten vliegen', protesteert tante vermanend.

  Hete zeeprikkels, Andreas Roels,

er eens uit vliegen


 1. een tijdje uit de dagelijkse routine stappen, vooral om een vakantiereis te maken

  Telkens ze de kans schoon zagen om er eens uit te vliegen, namen ze die gretig te baat.

  http://users.belgacom.net/merton/pieter.htm

gaan vliegen zijn


 1. verdwenen zijn; weg zijn

  Kijk, daar wordt zoveel in de supermarkt gestolen. Elke nacht vinden zij veel lege verpakkingen. Dat wat er eens inzat is gaan vliegen.

  De verdwazing, Andreas Roels,

  Guignard weet waar het schoentje nijpt, maar hij durft er evenmin aan denken. Domweg heeft hij getekend. Zeker is dat fout! Een bom duiten is gaan vliegen. Een gemene streek!

  De verdwazing, Andreas Roels,

gevlogen zijn


 1. verdwenen zijn; weg zijn

  En wat is daarmee gebeurd? vroeg hij. Gestolen terwijl ik aan de chauffeurs van twee op elkaar gebotste auto's mijn diensten aanbood, antwoordde ik, mijn fiets was gevlogen, ik ben te voet terug naar huis gegaan en mijn vrouw heeft zich een beroerte gelachen.

  De wekker, André Janssens,

  Het alarm in het museum ging wel af, maar toen de huisbewaarder, die bij het museum woont, en de politie arriveerden, waren de daders gevlogen.

  NRC,

  Als hij tijdens ons bezoek aan de Google campus in Mountain View, Californië, spontaan langszoeft op zijn Segway scooter, wil hij best even poseren voor de foto. Maar voordat we de kans krijgen om hem te vragen hoe de IPO-vlag er tegenwoordig bijhangt, is hij alweer gevlogen, als een postmoderne Speedy Gonzalez.

  NRC,

iemand vliegen de gebraden duiven in de mond


  Zie: iemand vliegen de gebraden duiven in de mond

laag vliegen


 1. veel te snel rijden; zeer hard rijden

  Het laag vliegen langs de drukke vlaamse wegen schrok me af. Tijdens m'n leerperiode heb ik op verschillende motoren gezeten zowel op de weg als in de showroom en er waren maar enkele motoren waar ik me echt op mijn gemak op zat.

  http://home.tiscalinet.be/looney-riders/index.html

onder de radar vliegen


 1. iets opzettelijk op een zodanige manier doen dat het onopgemerkt blijft

  Over Glaxo wordt in de rapporten geen kwaad woord gezegd, maar toch was het uitgerekend Van Odijk die openbaarmaking door het ministerie wist te verhinderen door in een fax bezwaar aan te tekenen [...]. 'We zijn er uitstekend doorheen gekomen, dus we hadden eenvoudig onder de radar kunnen blijven vliegen', erkent Van Odijk. Toch besloot hij actie te ondernemen, omdat 'de werkwijze van het ministerie van Volksgezondheid laakbaar is.'

  de Volkskrant,

op (de) automatische piloot vliegen


 1. louter op routine werken, zonder op de gevolgen daarvan te letten

  "Vrij Nederland heeft veel te lang op automatische piloot gevlogen", zegt Weekbladpers-directeur Pieter de Jong.

  De Standaard,

op eigen kracht vliegen


 1. een beschermende omgeving verlaten om op eigen verantwoordelijkheid te gaan handelen

  Synoniem: op eigen vleugels vliegen

  Tot het besluit is hij wel zelf gekomen, maar het tijdstip gaf Imec aan toen Buyttaert met zachte dwang duidelijk werd gemaakt dat het tijd werd om het nest te verlaten en op eigen kracht te vliegen.

  De Standaard,

op eigen vleugels vliegen


  Zie: op eigen vleugels vliegen

ze zien vliegen


 1. in hoog tempo veel meer werk te verrichten krijgen dan men aankan

  Seraing was even van de kook. Gent trok alle registers open. Bisconti zag ze vliegen. Martens, Dauwen en Demeyer hadden de winninggoal aan de voet maar ze kregen ze niet gepot.

  De Standaard,

 2. waandenkbeelden koesteren; gek zijn

  Het bedrijfsleven zal, volgens de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam, de komende 60 jaar tussen de 24 en 38 miljard euro extra omzet maken dank zij de JSF. Het oogt als een behoorlijk natte vinger dat er een marge van ruim 50 procent in de berekening van de opbrengst zit – maar nog sterker is dat de glazen bol van SEO voorspellingen doet tot het jaar 2072. Wie dat gelooft ziet ze vliegen.

  http://www.ftm.nl/column/catch-22-de-jsf-strikes-again/

  Ziet Geert ze vliegen? Nee, niet de rendieren. Maar figuurlijk. Want regelmatig is de indruk gewekt dat Geert Wilders gek is.

  http://www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2008/12/Geert-Wilders-ziet-ze-vliegen-ELSEVIER217214W/

Spreekwoorden


de vogel is gevlogen


  Zie: de vogel is gevlogen

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vliegen 1.1

zich laten vervoeren per vliegtuig; zich verplaatsen met een vliegtuig; een vliegtuig nemen

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


De twee maatschappijen gaan door met hun samenwerking, onder meer via gezamenlijke vluchtnummers en gemeenschappelijke bonusprogramma's voor passagiers die veel vliegen.

NRC,

Vliegen is de laatste twintig jaar nauwelijks duurder geworden, relatief zelfs goedkoper.

Meppeler Courant,

Op die maaltijden op 10.000 meter hoogte zal ook wel niet te besparen zijn. Die waren in '57 al niet te vreten en de laatste keer dat ik vloog, dacht ik dat het om een voedselpakket voor Bangladesh ging, dat per ongeluk in een verkeerd vliegtuig was terechtgekomen.

De kabouter met het moedervlekje, Louis Verbeeck,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: met

 • met een lijnvlucht vliegen
 • met een privéjet vliegen
 • met een Swissairvlucht vliegen
 • met KLM vliegen

Vliegt u met een lijnvlucht en heeft u een dieet te volgen dan moet u dit doorgeven aan de luchtvaartmaatschappij, ten laatste 24u voor vertrek.

http://www.euroreizen.be/nl/tips/vliegtips.htm

Luis Oliveira vloog zaterdagavond met een privé-jet onmiddellijk na België-Nederland terug naar Italië, waar hij gisteranamiddag de 90 minuten volmaakte in Udinese-Fiorentina.

De Standaard,

Het onderzoek wees uit dat de man met een drie jaar geleden gestolen Brits paspoort op 4 april met een Swissair vlucht vanuit Zürich naar Israël vloog.

De Standaard,

Vanuit Brussel vliegen we met KLM naar Paramaribo.

http://www.joker.be/avontuurlijk_reizen/pif/SUR104.html

Voorzetsel: naar

 • naar Londen vliegen
 • naar New York vliegen

De eerste minister vloog gisterenavond naar Londen waar hij een uiteenzetting hield over Europa.

De Standaard,

President Bill Clinton vloog gisteren naar New York om met mensen te praten die bij de ramp familieleden of bekenden verloren.

De Standaard,

Voorzetsel: per

 • per helikopter vliegen

Na een rustige lunch vloog Joannes Paulus per helikopter naar Saint-Laurent-sur-Sèvre in de westelijke Vendée.

De Standaard,

Voorzetsel: overig

 • op Middelburg aan vliegen
 • van Amsterdam naar Athene vliegen

Toeristen realiseren zich te weinig dat iemand die van Amsterdam naar Athene vliegt, een hoeveelheid energie verbruikt waarmee een goed geïsoleerde eensgezinswoning een jaar lang verwarmd zou kunnen worden.

NRC,

Om te beginnen vlogen we op Middelburg aan, uit mijn koepeltje zag ik de toren van de Lange Jan snel naderen maar opeens ook weer uit het blikveld verdwijnen omdat de Mitchell een scherpe bocht had gemaakt die me tegen de wand kleefde, zodat ik alleen nog de hemel zag.

NRC,

met bijwoord


 • heen en weer vliegen

Ik hoef nu ook niet vaak heen en weer te vliegen naar Marokko.

De Standaard,

met adjectief


 • transatlantisch vliegen

Als pa Deschryver in zijn eentje transatlantisch vloog, dan koos hij de Concorde, om maar half zo lang de foltering te hoeven dulden van zijn vliegangst.

Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

overig


 • eerste klas vliegen
 • retour vliegen

Charlotte heeft er officieel toestemming voor: zij mag eerste klas vliegen. Dat is opmerkelijk, want Charlotte is een varkentje van 135 kilo schoon aan de haak. De reden waarom zij vorige week van Philadelphia naar Seattle vloog, was dat zij haar bazin vergezelde.

De Telegraaf,

Naar Londen of Carcassonne (Zuid Frankrijk) kan voor 25 gulden retour worden gevlogen.

ANP,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vliegen 1.2

een vliegtuig besturen als piloot

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

Algemene voorbeelden


Antoine de Saint-Exupéry bleef vliegen en schrijven, een leven lang.

NRC,

Ik wilde hem laten voelen wat een navigator of een testpiloot ervaart. Daarom liet ik hem af en toe zelf vliegen.

De Standaard,

Vliegers kunnen overmoedig worden. Er is het gevaar dat ze te dicht bij of te laag over het publiek willen scheren. Vanuit de luchttoren letten wij daar heel scherp op. Hier vliegen zeer gedisciplineerde kerels, die tijdens zo'n show trouwens keihard moeten werken. Bij een vlucht van tien minuten verliezen ze twee tot drie liter vocht.

Het Parool,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • in formatie vliegen
 • vliegen in een simulator

Zulk onderzoek omvat diverse psychologische tests en het vliegen in een simulator.

http://www.aeromed.nl/dutch/activn.htm?

De luchtdienst vergt (vereist) geen belangrijke lichamelijke inspanning maar wel een voortdurende spanning van de zenuwen, voornamelijk bij piloten die bij slecht weer en in formatie vliegen.

http://users.telenet.be/lode.stevens/cma/

Voorzetsel: met

 • vliegen met een deltavlieger

Hij is toen snel naar Cadiz vertrokken waar hij zich heeft bekwaamd in het vliegen met een deltavlieger.

NRC,

Voorzetsel: over

 • over de oceaan vliegen

De Amerikaanse feministe Amelia Earhart, die sprekend op Charles Lindbergh lijkt, vliegt als eerste vrouw over de oceaan in een driemotorige Fokker.

Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

met substantief inherent object


 • een jachtvliegtuig vliegen
 • een logistieke zending vliegen
 • een missie vliegen
 • een opdracht vliegen
 • een toestel vliegen
 • een vliegtuig vliegen
 • een vlucht vliegen

Dat de jachtvliegtuigen gevlogen werden door "Servische piloten" kan Buitenlandse Zaken niet bevestigen.

De Standaard,

Demirel was wel bereid het risico te nemen, maar de VN weigerden elke medewerking en de Turkse president kreeg noch een vliegtuig, noch piloten die bereid waren zijn eigen toestel te vliegen.

NRC,

Een andere Unita-bron zei dat het toestel door Belgen werd gevlogen.

De Standaard,

In Zuid-Amerika gingen de piloten uitgeleverde gangsters ophalen, in Albanië landden zij als een van de eerste westerse luchtmachten en in het Verre Oosten vlogen zij logistieke zendingen.

De Standaard,

Overigens werd de eerste vlucht door de jonge piloten gevlogen in een F-16B tweezitter, met een ervaren piloot in de achterste stoel.

http://www.aerobel.be/indekijker/2002/learn_to_shoot/

De bedoeling was een "Ucav" (Uninhabited Combat Air Vehicle) te maken: een onbemand vliegtuig dat gevlogen werd door computers.

De Standaard,

Dergelijke opdrachten werden gevlogen in de Sahellanden, in Ethiopië, Somalië, Zaïre, Cambodja en in veel andere landen.

De Standaard,

Alleen wie zich gek kan laten verklaren, hoeft geen missies meer te vliegen; maar dan is er altijd nog het verraderlijke artikel 22 van de luchtmacht, 'catch-22': wie geen missies wil vliegen kan niet werkelijk gek zijn.

NRC,

voltooid deelwoord als adjectief gebruikt


 • gevlogen route
 • gevlogen uren

Het is belangrijk te weten hoe de ontwikkeling van het weer zal zijn op de gevlogen route, het vliegveld van bestemming en uitwijkhavens.

http://home-4.tiscali.nl/~t810052/,

Het minimum aantal gevlogen uren om je examen te mogen afleggen ligt op 25u.

http://www.westaviationclub.be/html/club.html

overig


 • leren vliegen

Maar waar ik bang voor ben is dat in het kader van een 'doeltreffende bedrijfsvoering' Hoogeveen, Onstwedde e.d. op Eelde zullen worden 'geconcentreerd'. En dat vanwege de centen de vliegkunst zal worden 'geïntensiveerd' en 'gepropageerd'. Nog meer nietsnutten die leren vliegen. Nu al is toegezegd dat er 'na middernacht' absoluut niet zal worden gevlogen.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vliegen 1.3

( Gezegd van luchtvaartmaatschappijen en touroperators)
vliegreizen organiseren en aanbieden

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

Algemene voorbeelden


Virgin Express vliegt nu al met groot succes, onder meer vanuit België, naar twaalf bestemmingen in acht landen.

De Telegraaf,

De nationale luchtvaartmaatschappij van Israël, El Al, verstrekt al kosjere maaltijden en vliegt niet op de sabbat.

De Standaard,

De touroperators Neckermann, All Air en Sunsnacks vliegen in de zomer 1996 vanaf de luchthaven van Oostende naar Mallorca (Palma) en Costa Blanca (Alicante).

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: op

 • op Europese bestemmingen vliegen
 • op Lesbos vliegen

Jet Air vliegt vanaf mei tot oktober elke maandag op Lesbos en Thomas Cook vliegt eveneens op maandag.

http://users.pandora.be/hrc/data_&_prijzen.htm,

De dochtermaatschappij, 'met nieuwe stabiele aandeelhouders', zou vooral op Europese bestemmingen gaan vliegen en zelfs ook een aantal lange afstandsvluchten kunnen uitvoeren.

de Volkskrant,

met substantief inherent object


 • een route vliegen

De KLM-dochter, die zich toelegt op regionale vluchten, stopt met het vliegen van twee slecht renderende routes, Amsterdam-Bordeaux en Eindhoven-Hamburg.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vliegen 1.4

( Gezegd van luchtvaartuigen)
dienen voor luchttransport; gebruikt worden voor luchttransport; bruikbaar zijn voor luchttransport

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.4

Algemene voorbeelden


Concordes gaan weer vliegen. De Concordes van Air France en British Airways gaan op 7 november weer commerciële vluchten uitvoeren, zegt een bron in de luchtvaartwereld.

NOS Nieuws,

Indien alles naar wens verloopt, vliegt de Raven binnen een jaar.

De Standaard,

De traumahelikopter van het Academisch Ziekenhuis Groningen, die in september moet gaan vliegen, is woensdag op zijn toekomstige standplaats gearriveerd voor een aantal meetvluchten.

Nieuwsblad van het Noorden,

vliegen 1.5

een gevoel hebben alsof men vliegt; een gevoel hebben alsof men aan de aarde ontstijgt; een euforisch gevoel hebben

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.5

Algemene voorbeelden


Artificial Intelligence voelt als een religieuze ervaring, een koortsdroom, een hilarische cartoon en een Red Bull waar je daadwerkelijk van vliegt.

http://www.kutsite.com/recensie/

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vliegen 1.6

door een veelal plotse en hevige externe kracht door de lucht verplaatst worden

Algemene voorbeelden


Volgens de procureur-generaal heeft Gilds inderdaad, zoals de militairen beweren, in een gesprek met commandant E. Boereveen gezegd dat "niet iedereen tevreden zal zijn met de beslissing ter vervanging van de legerleiding en dat wij hierdoor misschien het risico lopen dat er over en weer kogels kunnen vliegen en dat er bloed kan vloeien".

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: door

 • door de lucht vliegen
 • door de ruiten vliegen

Plotseling is een peloton dan getransformeerd tot een verzameling poppen die door de lucht vliegen zonder de geringste invloed te kunnen uitoefenen op de banen die ze beschrijven.

43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

Is er sprake van een boycot van de vakantieganger of vliegen er stenen door de ruiten van de monumentale Duitse ambassade aan de hofstedelijke Vijverberg?

NRC,

De actievorm is soms poeslief terwijl een andere keer de stenen bij wijze van spreken door de lucht vliegen.

http://eurodusnie.nl/2003/08/363.shtml,

Vaste verbindingen


alle kanten op vliegen


 1. tot de meest uiteenlopende gevolgen leiden

  Ik werd door twee personen gesterkt in mijn mening dat verwijzingen niet altijd verhelderend werken: "Als je bijvoorbeeld in een tekst het woord 'David' tegenkomt en je gaat een link maken naar die bijbelpassage dan vliegt het alle kanten op."

  http://www.etcl.nl/etclnieuw/Projecten/etaoi.pdf,

de deur uit vliegen


 1. zeer veel gevraagd worden; massaal gekocht worden

  Synoniem: over de toonbank vliegen; de winkel uit vliegen

  Tijdens de komende feestdagen vliegen uit de bakkerij en keukens van het beroemde Weense Hotel Sacher zo een drieduizend Sacher Torten per dag de deur uit.

  De Standaard,

de winkel uit vliegen


 1. zeer veel gevraagd worden; massaal gekocht worden

  Synoniem: over de toonbank vliegen; de deur uit vliegen

  Ze zijn plat, dun, breed - én met een adviesprijs van 6000 tot 8000 euro lang niet voor elke portemonnee weggelegd. Toch vliegen de nieuwe plasma-televisies de winkel uit.

  de Volkskrant,

over de toonbank vliegen


 1. zeer veel gevraagd worden; massaal gekocht worden

  Synoniem: de winkel uit vliegen; de deur uit vliegen

  Distributeur en importeur David Shalev verwacht dat de zee-aapjes rond Sinterklaas en Kerstmis over de toonbanken zullen vliegen.

  Haagsche Courant,

  Hong Kong is een opwindende [...] stad [...]. Alles is hier verkrijgbaar, dingen die bij ons in Europa pas binnen een jaar op de markt zijn of zelf helemaal niet, prijken hier in de vitrines voor de helft van de prijs. Heel frustrerend als je je eigen videomateriaal, die je braafjes thuis hebt gekocht, hier voor dumpprijzen over de toonbank ziet vliegen.

  http://users.skynet.be/michel.ds/16_5.htm,

iemand om de oren vliegen


 1. ( Gezegd van vooral projectielen)
  rondom iemand door de lucht vliegen

  Ruim 100.000 granaten vlogen de Duitsers om de oren.

  http://www.oorlogsmuseum-overloon.nl/nl/default.htm

  Een jaar later was hij opgebrand, de tomaten waren hem en zijn gezelschap de Nederlandse Comedie hardhandig om de oren gevlogen.

  NRC,

  'Ik was eens alleen tijdens een storm toen er vlak voor mijn voeten een boom omviel. Heel angstaanjagend.' Waarop hij direct verzekert dat het soms een voordeel is dat hij niet ziet wat er allemaal om hem heen gebeurt. Zoals die keer op station Hilversum, toen de kogels hem om de oren vlogen. 'Een vete tussen twee Turken', grinnikt hij.

  http://www.groene.nl/1998/6/eb_bijlo.html,

 2. alomtegenwoordig zijn

  Je hoeft de laatste dagen in Duitsland maar een willekeurige krant open te slaan, of de woordspelingen naar aanleiding van het cocaïneschandaal waarin ex-Leverkusen-trainer Christoph Daum verwikkeld is, vliegen je om de oren.

  De Limburger,

  De ontslagen vliegen ons om de oren, winstwaarschuwingen volgen elkaar op.

  http://www.mcs.be/downloads/ifma/tijdnet%20artikel2.htm,

over en weer vliegen


 1. ( Gezegd van argumenten, opmerkingen e.d. in een discussie)
  in snel tempo uitgewisseld worden

  Beschuldigingen en ontkenningen vliegen over en weer tussen visserijcommissaris Emma Bonino van de EU en minister Brian Tobin van Canada.

  NRC,

  De negentien verschillende nationaliteiten zorgden voor veel onderling onbegrip. Racistische opmerkingen vlogen over en weer.

  Rotterdams Dagblad,

over tafel vliegen


 1. in grote aantallen tegelijk te berde komen

  Slechts een deel van de preciese omvang van de bedragen die over tafel vliegen in de berichten over ontslagen of vertrokken topmannen, is te begrijpen.

  Haagsche Courant,

  De stereotyperingen vlogen over tafel: asielzoekers waren criminelen, stalen als raven en je dochters kon je maar beter binnenhouden.

  http://www.bijeen.nl/actueel.phtml?itid=101,

vliegen 1.7

door een externe oorzaak plots van zijn vaste basis of zijn normale plaats loskomen en door de lucht geslingerd worden

Betekenisbetrekking


onduidelijk
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.7

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • in het rond vliegen

Dakpannen vliegen in het rond, bomen worden ontworteld en auto's worden van de weg geblazen.

http://www.brainsatwork.nl/topactsdetail.php?act_id=10

De persoon geeft uiteindelijk een klap op de robot. Wieltjes vliegen in het rond, het metaal is ingedeukt.

http://www.intermediair.nl/Weekblad/weekblad/december01/52robothond.html,

Voorzetsel: uit

 • uit de sponningen vliegen
 • de auto uit vliegen

Tijdens de bouw van het John P. Hancock Building in Boston vlogen op winderige dagen talloze ramen uit hun sponningen.

NRC,

Buiten zijn schuld raakte hij in een verkeersongeluk, waarbij het kind de auto uit vloog en om het leven kwam.

NRC,

Voorzetsel: van

 • van de bus vliegen
 • van de steel vliegen

Een donderbus is een verfblik met in de bodem een gaatje. Als je er carbid in doet en je doet er wat water bij, dan ontstaat er een gas, dat explodeert wanneer je een lucifer onder het gaatje houdt. Het deksel vliegt met een knal van de bus.

http://oud.refdag.nl/opin/000518opin02.html,

Mijn werkbank viel aan stukken, mijn maatstok meet foutief, mijn leest is naar de knoppen, mijn bot mes pakt op geen zolen meer, mijn hamer vloog van zijn steel.

De Standaard,

Vaste verbindingen


de pan uit vliegen


 1. abnormaal grote proporties aannemen; abnormaal groot worden

  De explosieve consumentenvraag in de VS is volgens de OESO op langere termijn niet meer vol te houden, de inflatie wakkert aan en het handelstekort vliegt de pan uit.

  De Telegraaf,

de vonken vliegen eraf


 1. iets verloopt uitermate intens, met volle overgave

  Op de trainingen vliegen de vonken er soms af, dan moet ik ze bewust wat afremmen.

  Meppeler Courant,

  Deze mensen acteerden, lieve Jezus in de hemel, dat de vonken er af vlogen.

  De Standaard,

  Technopolis, geopend op 26 februari, had dit jaar 140.000 bezoekers moeten ontvangen, maar dat getal was deze zomer al gehaald [...]. Als u uw haar eens rechtop wilt zien staan, of een kus geven dat de vonken eraf vliegen: één adres.

  De Standaard,

het deksel vliegt van de ketel


 1. Vormvariant: het deksel vliegt eraf

  iemand raakt zijn zelfbeheersing kwijt; iemand gaat door het lint

  Al twintig jaar word ik dagelijks geconfronteerd met wat onder de mensen leeft. Hun frustraties, hun angsten. De ene is werkloos, de andere heeft problemen thuis, een derde zit in een echtscheiding. Al tien jaar orakel ik: ooit vliegt het deksel van de ketel en staat het land op stelten. Voilà, het is gebeurd.

  De Standaard,

  "Hij is een binnenvetter", constateerde de psychiater, "hij kan niet met teleurstellingen omgaan. Als hij alcohol drinkt, vliegt de deksel eraf. Hij heeft zijn frustraties afgereageerd op dit slachtoffer."

  NRC,

de stukken vliegen ervan af


 1. Vormvariant: de spetters vliegen ervan af

  iets gebeurt in zeer intense, overdreven mate

  'Op negen jaar moesten we in de school zelf een opstel maken over een brand die we 's nachts hadden meegemaakt. Een klein hoevetje was afgebrand, veel was dat niet geweest. Ik begon dat te beschrijven ter intentie van een denkbeeldige vriend, en ik lieg dat de stukken eraf vliegen, ik maak daar een grote hoeve van en het volk stroomt toe, ik laat daar een oude moeder in verbranden [...], en op zeker ogenblik stijgt al die ellende die ik opgeroepen heb mij zo naar de keel dat ik begin te schreien over mijn blad papier.'

  Ik ga altijd uit de weg voor een andere ezel, Jos de Man,

  De stukken vliegen ervan af: er wordt gehuild, bedrogen, bemind, geroddeld, gescholden en gevochten dat het een aard heeft.

  De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

  Je hebt in je eentje hele bergketens bedongen, gepartied met rijk en beroemd Hollywood tot de stukken er vanaf vlogen, op de wildste feesten van de wereld laten zien wie echt de baas is [...] en verder gewoon lekker alles (maar dan ook alles) gedaan wat er in dat knotsgekke brein van je opkwam!

  http://www.bnn.nl/view/4805968/3935748/4783219

  Naast het feit dat er nauwelijks een valse noot of gemiste inzet te beluisteren viel, was vooral het plezier op het podium overduidelijk en hartverwarmend [...]. Zo werd het tenslotte een avond waar de spetters vanaf vlogen.

  Meppeler Courant,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vliegen 1.8

door een externe oorzaak plots door de lucht ergens terechtkomen

Betekenisbetrekking


onduidelijk
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.8

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • in het publiek vliegen
 • in iemands ogen vliegen

Naderhand ging haar zicht achteruit, door al het zand dat tijdens die vlucht in haar ogen vloog.

http://users.pandora.be/erik.raeymaekers/brpaus.htm,

Het is heel hard peddelen tegen de wind in en er vliegt zoveel water in uw ogen dat ge blind moet vertrekken.

http://www.kiteboarding.be/travel_sal.htm

Bij een botsing tijdens de start vlogen er brokstukken in het publiek waardoor er negen toeschouwers en één politieman gewond raakten.

NRC,

Voorzetsel: op

 • op bed vliegen
 • op de paal vliegen

Zij deed een pasje voorwaarts en een pasje achterwaarts. 'Rapper! trek je kleren uit!' Zijn stem duldde geen tegenspraak. Angel draaide rond. Haar jurk vloog op bed. 'De rest ook!' Waarom niet? Zij begon er plezier in te vinden.

Iks, Johan Van Nijen,

Een vrijschop van Van Hende vloog op de paal, Maache tikte een voorzet van Van der Beken nipt over, Frans werkte een afstandsknal uit zijn benedenhoek en een 'vlam' van Van der Beken vloog nipt naast.

De Standaard,

Voorzetsel: tegen

 • tegen de pui vliegen
 • tegen een jurk vliegen

Pang! zei de voorband en Hanson vloog door de lucht tegen de pui van kruidenier Oswald.

De nymfentrein en andere verhalen, Herman Pieter de Boer,

Ik viel achterover in de modder. De kluiten vlogen tegen Hangslots jurk aan.

http://www.boeken.net/wbnliterair/index.asp

met bijwoord


 • naast vliegen

Een vrijschop van Van Hende vloog op de paal, Maache tikte een voorzet van Van der Beken nipt over, Frans werkte een afstandsknal uit zijn benedenhoek en een 'vlam' van Van der Beken vloog nipt naast.

De Standaard,

Vaste verbindingen


tegen de lamp vliegen


 1. ((vooral) in België)
  op iets verbodens betrapt worden

  In de provincie Antwerpen vlogen veertig chauffeurs tegen de lamp bij kontroles in Brasschaat, Schilde, Kontich, Kapellen, Brecht en Malle.

  De Standaard,

  Voor spion deug ik niet [...]. Loeren ligt [...] niet in mijn natuur; mijn nieuwsgierigheid [...] geldt overwegend de persoonlijkheid van de mensen en de raadselen van de natuur, meer dan afmetingen en getallen. Ik vermoed dat sommigen zich wèl enig of veel talent van spion zullen aanrekenen en tegen de lamp vliegen.

  Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vliegen 1.9

ongewoon hoog of ver springen, zodat het lijkt of men vliegt; een grote sprong nemen

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.9

Algemene voorbeelden


Hij pakte voor zijn eigen basket de bal af van de onopvallend bij de Pacers spelende Nederlander Rik Smits, rende vervolgens over het hele veld, sprong op, vloog - hij vloog weer! - naar de basket en scoorde met een schreeuwende dunk.

NRC,

vliegen 1.10

op zeer korte tijd ruim verspreid worden; zich verspreiden

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.10

Algemene voorbeelden


Wie over de juiste software beschikt hoeft maar een boodschap in te tikken, op een knop te drukken en hup: de mededeling vliegt in miljoenenvoud de wereld rond.

De Internet-sensatie, Francisco van Jole,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: door

 • door de ether vliegen
 • door de zaal vliegen

Er zijn nog andere pijnlijke cijfers. Zij vliegen de jongste dagen door de Amerikaanse eter.

De Standaard,

De muziek knalde uit de luidsprekerboxen, hallucinerende kleuren sprongen van het beeldscherm en woorden als fun, dorstlessend en succesvol vlogen in Amsterdam door de zaal.

Reformatorisch Dagblad,

Voorzetsel: in

 • in het rond vliegen

De dollar daalde deze week naar een diepterecord van 79,75 yen, meer dan 20 procent minder dan aan het begin van dit jaar. De alarmbel rinkelt bij bonden, bedrijven en de overheid. De catastrofe-prognoses vlogen deze week in het rond.

NRC,

Voorzetsel: over

 • over alle kanalen vliegen

's Avonds vliegen de beelden van de gecrashte rijder over alle kanalen.

Murfreesboro blues, Mart Smeets,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vliegen 1.11

( Met betrekking tot afgerichte vogels, zoals valken)
doen vliegen

Betekenisbetrekking


overig
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.11

Algemene voorbeelden


Het is een misvatting te denken dat valkeniersvogels uitsluitend op honger worden gevlogen en alleen daarom bij de valkenier terugkeren.

http://www.valkerij.nl/

vliegen 1.12

( Gezegd van personen)
duivensport beoefenen

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.12

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: met

 • met nazaten uit een kweekpaar vliegen
 • met Amsterdamse tuimelaars vliegen

Uit dat kweekkoppel sproten o.a. de "Witpen"; het "Mooioog" en de "Grote Blauwe", drie uitzonderlijk goede duiven, maar ook de vrienden vlogen met nazaten uit dit kweekpaar eerste prijzen aan de lopende band.

http://www.pipa.be/artikels/vanderwegen1.htm

Heel veel Amsterdammers vlogen toentertijd met groepen Amsterdamse tuimelaars.

http://www.sierduif.nl/ned-tuimelaars/

In eerste instantie heeft men veel met Engelse Langvoorhoofdtuimelaars, beards, gefokt en gevlogen.

http://www.sierduif.nl/ned-tuimelaars/

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vliegen 1.13

als postduif ingezet worden bij duivenwedstrijden; als postduif vliegen

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.13

Algemene voorbeelden


Een fokker wist me zelfs te vertellen dat er een liefhebbers was die er wel 200 had vliegen.

http://www.sierduif.nl/ned-tuimelaars/

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: op

 • op Barcelona vliegen

Zou een mooie boel zijn als al die duiven van Barcelona de wegen zouden volgen. Duiven die op Barcelona vliegen, vliegen ofwel via de zee ofwel over de bergen.

http://www.bokt.nl/forums/viewtopic.php?f=2&t=199061

Vaste verbindingen


op weduwschap vliegen


 1. ( Gezegd van mannelijke duiven)
  in de periode voor een wedstrijdvlucht gescheiden worden van de vrouwelijke duiven, met de bedoeling dat de doffer dan harder zou gaan vliegen

  Bij deze spelmethode (op weduwschap vliegen), krijgt de doffer zijn duiven tot vlak voor de inkorving niet te zien.

  http://users.bart.nl/~reisduif/index2.html

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vliegen 2.0

( Met betrekking tot personen en goederen)
met een vliegtoestel door de lucht transporteren

Betekenisbetrekking


overig
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Algemene voorbeelden


In het militaire hospitaal in het dal van Leh, waar zieke strijders heen worden gevlogen, werd in 1989 een laboratorium opgericht waar specialisten naar hét middel tegen hoogteziekte zoeken.

Algemeen Dagblad,

Combinatiemogelijkheden


met object


 • vracht vliegen

Wat was de geschiedenis van dit vliegtuig? Wazig, werd me verteld. Het was gebouwd in 1944, had aan de invasie meegedaan, daarna nog wat in Europa rondgevlogen, was teruggegaan naar de Verenigde Staten en na een paar jaar in Zuid-Amerika terecht gekomen. Daar had het vracht gevlogen. Wat voor vracht? Niet bekend.

NRC,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: naar

 • iemand of iets naar de afdeling Diergeneeskunde vliegen
 • iemand of iets naar brandpunten van verzet vliegen
 • iemand of iets naar huis vliegen

En als die struisvogel - het voorbeeld is niet uit de lucht gegrepen: een paar jaar geleden hield een op hol geslagen struisvogel het verkeer op de A 9 een uur op - is aangereden, kan hij direct naar de afdeling Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht worden gevlogen.

Het Parool,

Alle beschikbare helikopters staan gereed om de ordestrijdkrachten binnen de kortste keren naar brandpunten van Koerdisch verzet te vliegen.

De Standaard,

Ramos heeft Filippijnse mannen en vrouwen die in Singapore willen werken, vanaf vandaag verboden naar het land te vertrekken. Ook riep hij zijn in Singapore werkzame landgenoten op naar huis terug te keren uit vrees voor hun veiligheid. De president heeft de Filippijnse luchtmacht ingezet om hen naar huis te vliegen.

NRC,

met bijwoord


 • iemand heen en weer vliegen

Het toestel, dat vrijwel gelijktijdig met zijn Brits-Franse soortgenoot Concorde voor het eerst vloog, maakte zijn entree in de buitenwereld met een grote klap. Op de Parijse luchtvaartshow van 1973 knalde hij na een scherpe duik tegen de grond. Vier jaar later werd hij toch veilig genoeg geacht om passagiers heen en weer te vliegen tussen Moskou en Alma-Ata.

De Standaard,

vliegen 3.0

zich met grote snelheid verplaatsen; zich snel verplaatsen

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

Algemene voorbeelden


Christophe Impens volgde in de snelle race van El Guerrouj ideaal in het achtervolgend groepje en finishte daarbij als achtste net vóór voormalig olympisch kampioen Fermin Cacho. De chrono was om van te dromen: 3.34.13. Hij verpulverde daarmee zijn record van Hechtel. "Ik kon mijn benen niet geloven, ik vloog echt."

De Standaard,

"De eerste klim verteerde ik biezonder goed, in de afdaling vloog ik en kwam ik vanzelf mee voorin."

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: door

 • door de middenberm vliegen
 • door rode stoplichten vliegen
 • door straatjes vliegen

Met in totaal 13 skaters vliegen we in volle sprint door smalle straatje, over pleintjes en door rode stoplichten (geen blockers!).

http://www.nikkel.nl/skate/barcelona2000/verslag.htm,

Een auto vloog door de middenberm en knalde tegen een boom.

De Standaard,

Voorzetsel: in

 • in de armen van iemand vliegen

Om 20.30 uur, een half uur vroeger dan verwacht, vloog hij in de armen van zijn wenende ouders.

De Standaard,

Voorzetsel: naar

 • naar de voordeur vliegen
 • naar de kop van het groepje vliegen
 • naar de masten vliegen
 • naar de top vliegen
 • naar het net vliegen

Christine kwam laat thuis. Charles vloog naar de voordeur. 'Blijf van me af,' gilde zij. 'Alles wordt over drie dagen gepost tenzij ik de spullen terughaal.' 'Hoe bedoel je dat?' riep Charles. 'Als mij iets overkomt, dan hang je.'

Franklin, Thomas Lieske,

Overigens leek niet hij, maar Peter de Vries de overwinning te pakken. Die vloog met nog een ronde te gaan naar de kop van het groepje van zes dat de finale in was gegaan. De Vries ging echter te vroeg en zag zijn vele meters voorsprong teniet gaan door de geweldige jump van Michaud.

De Telegraaf,

Slalommend langsheen wandelende renners vloog ik naar de top, waar ik in zowat vijftiende positie voorbijkwam.

http://www.rondevanvlaanderen.be/nl/historiek/erik.html

Ze brulde het uit van vreugde, vloog dansend en springend naar het net om Hingis de hand te schudden en zocht vervolgens oog-, vuist- en schreeuwcontact met de box op de tribune waarin haar vader en zus Serena allang klaar met de slachting van Lisa Raymond zaten.

De Telegraaf,

Plots vliegen tientallen matrozen gekleed in armzalige baadjes naar de masten en zetten alle zeilen bij.

http://www.stumm.be/lezers/2001/4glaxel.html,

Voorzetsel: op

 • op iets of iemand af vliegen

Liesbeth vliegt op ons af, wil meteen "dikke kussen" en hecht zich op een halfuur zodanig aan twee vreemde figuren dat ze bij het afscheid haast tranen in haar ogen heeft.

De Morgen,

Paarden vindt Lindy altijd wel lol, op het strand vliegt ze er altijd blaffend op af, dus de paarden vinden dat minder.

http://www.hetschrijvertje.be/index.php?page=jijvertelt_Id=33334=story,

Voorzetsel: over

 • over betonklinkers vliegen
 • over de kop vliegen
 • over de scène vliegen
 • over de toetsen vliegen

Dan moet ik ook zeggen, de Nekkerbergslaan is een baan met zo van die betonklinkers. Die is ook zeer oneffen. De bussen vliegen daarover. Meestal boven de 50 per uur. En die doen de huizen trillen.

http://www.gent.be/gent/bestuur/hoorzit/gent4.pdf,

Eerst raakte de wagen in een slip, vloog daarna over de kop en kwam op de zijkant in een weiland terecht.

Meppeler Courant,

Met een pruikje op het kale hoofd, en nog steeds in zijn wollen kleed, vliegt hij als een volleerd musicaldanser wervelend over de scène op de tonen van een vlot rockende song.

De Standaard,

De swing en het bijna improviserende karakter ontbraken niet en de vingers vlogen waar nodig virtuoos over de toetsen.

NRC,

Voorzetsel: uit

 • uit de bocht vliegen

Hij vloog met hoge snelheid uit de bocht, recht in een haag van toeschouwers.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt werkwoord


 • vliegen en vlammen

En kan er op korte termijn iets gedaan worden, nu vliegen en vlammen die camions van de Post door de straat die eigenlijk met drie personenauto's, want het is dus één kant parkeren momenteel, wisselend parkeren. En twee richtingen. Dat is zeer nipt.

http://www.gent.be/gent/bestuur/hoorzit/gent4.pdf,

Vaste verbindingen


dat de brokken eraf vliegen


 1. Vormvariant: dat de stukken eraf vliegen

  met grote intensiteit; in grote mate

  Er zal getraind worden dat de brokken eraf vliegen.

  De Standaard,

  Der Spiegel sprak over "bruine saus en troebele rechtsverdraaiing", het Oostenrijkse dagblad Der Standard schreef: "Er wordt in 29 bijdragen van alles verzonnen, er wordt gedecreteerd, gemanipuleerd dat de stukken ervan af vliegen - 470 bladzijden lang".

  NRC,

de kilo's vliegen er af


 1. het lichaamsgewicht neemt snel af

  Na een paar weken harde trainingsarbeid beginnen de kilo's er vanzelf af te vliegen, terwijl je inderdaad alleen maar meer gaat eten.

  http://www.hardlopen.nl/hlarchief1koolhydrvetten.html

de kilo's vliegen er weer aan


 1. Vormvariant: de pondjes vliegen er weer aan

  het lichaamsgewicht neemt snel weer toe

  Als je bent afgevallen, en na die week terugkeert naar je gewone voedingspatroon, vliegen de kilo's er weer aan.

  http://www.achmeahealth.nl/cgi/go.fpl?type=oordeelmee=43=meerinfo

  De pondjes vliegen er toch zo weer aan: het jojo-effect Wanneer iemand zijn lichaamsgewicht door een streng dieet met 10% verlaagt, reageert het lichaam daarop met een gelijktijdige vermindering van het energieverbruik van 15%.

  NRC,

elkaar in de haren vliegen


 1. hevig met elkaar ruziën

  De verschillende partijen vlogen elkaar de afgelopen dagen traditioneel in de haren over pietluttigheden.

  http://oud.refdag.nl/bui/990319bui06.html,

iemand naar de strot vliegen


 1. Vormvariant: iemand naar de keel vliegen

  ( Gezegd van honden, soms ook van andere dieren)
  naar iemand toespringen om hem de strot af te bijten

  Maar als je een alfa had gevangen, moest je voorzichtig zijn. Ze konden je zo naar de strot vliegen en ze hadden aan een halve kans genoeg om hun tanden in je te zetten.

  De wolvenlus, Nicholas Evans,

  Als de mens één bondgenoot had bij de wolvenslachting was het de hond. Honden achterhaalden op de jacht de wolf, honden vlogen de wolf naar de strot, honden lieten zich door de wolf de ribben uit het lijf scheuren om de mensen een plezier te doen.

  Poot: verhalen over de hond, Midas Dekkers,

 2. Vormvariant: iemand naar de keel vliegen

  agressief te keer gaan tegen iemand; ook; iemand fysiek te lijf gaan

  Twee weken geleden nog vloog een vader, psychiatrisch patiënt, haar collega op het kantoor naar de strot, omdat zijn zoon naar school moest.

  NRC,

  Inmiddels treedt ze weer op, omdat ze dat nou eenmaal leuk vindt. Maar: "Het is één grote klerezooi in mijn hoofd." Dat bleek wel toen ze vorig jaar naar Amerika ging en daar een grote platenbons van Sony naar de keel vloog, omdat hij haar drie uur had laten wachten.

  Trouw,

  Hij was direct bereid om de Duitse parachutisten naar de keel te vliegen.

  Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel, Yvonne Keuls,

 3. iemand een beklemmend gevoel geven

  Af en toe vliegen die dodenberichten me naar de strot en heb ik een week, waarin ik bijna obsessief dagelijks m'n lijf inspecteer op vreemde plekjes, rare knobbels en let op merkwaardige kuchjes en onverklaarbare pijntjes.

  http://www.nopapers.nl/km/az/colm/1/colm0198.html

iemand wel om de hals kunnen vliegen


 1. zeer blij zijn met de aanwezigheid van iemand of met wat hij doet

  Het is een man die hamburgers verkoopt! Wat doet die hier nou, midden in de rimboe? Ik kan hem wel om de hals vliegen. We nemen het ervan en bestellen er meteen maar vier.

  http://www.vakantiefietser.nl/Maleisie.htm

in het verkeerde keelgat vliegen


 1. ( Gezegd van vooral feiten en opinies)
  slecht ontvangen worden; niet bevallen

  Synoniem: in het verkeerde keelgat schieten

  We hebben in het verleden bij voorbeeld gehad dat Pronk dingen zei die Kosto in het verkeerde keelgat vlogen.

  NRC,

uit de bocht vliegen


 1. afwijken van wat voorgeschreven of normaal is

  VU-voorzitter Bert Anciaux komt met een dossier voor de dag dat volgens hem aantoont hoezeer een bepaalde erkende adoptie-organizatie uit de bocht vliegt. Hij heeft het over misbruiken, korruptie en een dubieuze rol van Kind en Gezin, de overheid die dit alles moet kontroleren.

  De Standaard,

  Van God los is een jongensfilm en God wat had ik die jongens wat meer lef gegund. Vooral Kuijpers. Lef om met zijn acteurs echt de diepte in te gaan, lef om nog eens naar zijn oorspronkelijke motivatie terug te gaan, lef om wat onlogischer en brutaler te zijn, lef om een debuutfilm te maken die grandioos hemelbestormend uit de bocht vliegt, lef om op te scheppen met zijn talent.

  http://www.filmkrant.nl/av/org/filmkran/archief/fk244/vangod.html,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vliegen 3.1

snel vorderen

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 3.0 : 3.1

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: overig

 • door zijn hele schoolcarrière heen vliegen

Toen hij met de dampende wijn de kamer weer binnenkwam, bleek Jem al als een komeet door zijn hele schoolcarrière heen te zijn gevlogen en stond hij nu op het punt naar de universiteit te gaan.

Zonder genade, Renate Dorrestein,

vliegen 3.2

plots en met geweld in aanraking komen met iets; botsen

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 3.0 : 5.0

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: op

 • op elkaar vliegen

Daar vlogen voor zijn ogen twee auto's op elkaar - een inheems, verveloos sardineblik op wielen en een grote smetteloze blauwe Ford waarin een heer met strohoed en een grijze dame zaten.

Quissama, F. Springer,

Voorzetsel: tegen

 • tegen de staander vliegen
 • tegen het beschot vliegen
 • tegen het stuur vliegen

Wel vloog hij zelf met zijn hoofd tegen de staander en dit resulteerde in een flinke bult op het hoofd.

Meppeler Courant,

Met de airbag is dat veranderd. De chauffeur vliegt niet meer tegen het stuur, want er zit een luchtkussen tussen.

De Morgen,

Ze stootte de kamerdeur met zo'n kracht open, dat ze met een harde klap tegen het beschot vloog en terugsloeg.

Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

Voorzetsel: overig

 • tegen iets of iemand aan vliegen

De jongen die de trap afrende, vloog bijna tegen mij aan.

Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel, Yvonne Keuls,

vliegen 4.0

( Gezegd van personen)
zijn bezigheid verrichten aan een hoog, gehaast tempo; zich haasten

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 3.0 : 4.0

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • in de houding vliegen
 • in het gelid vliegen

Ik heb eens gehoord van een geval waar een hele in totale wanorde uiteengevallen afdeling door het kloeke en doortastende optreden van een sergeant-majoor binnen een seconde perfect in de houding vloog toen de koningin kwam aanrollen op de fiets.

Een weekend in Oostende, Willem Brakman,

Stad, bisdom, middenstand en mafia horen in het gelid te vliegen als monsieur le président fluitend tussen de tanden teken geeft dat de wedstrijd is afgelopen.

NRC,

Voorzetsel: uit

 • zijn bed uit vliegen

Zij vloog haar bed uit en rukte de deur open.

Franklin, Thomas Lieske,

Voorzetsel: voor

 • vliegen voor iemand

Een mishandelde vrouw gedraagt zich vaak slaafs: ze probeert te voorkomen dat ze iets fout doet. Dus ze let steeds op haar man, ze vliegt voor hem, als zijn glas leeg is bijvoorbeeld. Als er iets mis gaat, zie je haar schrikken omdat ze bang is voor wat haar man ervan zal zeggen.

http://www.vrouwenopvangoverijssel.nl/

Voorzetsel: overig

 • van de ene bezigheid naar de andere vliegen

Wilma was onrustig, vloog van de ene bezigheid naar de andere.

Engelen van het duister, Jan Siebelink,

met ander, nevengeschikt werkwoord


 • rennen en vliegen
 • vliegen en haasten

Of als ik boodschappen moet doen? Dat kan alleen tussen twaalf en een uur, maar dan ik moet ik vliegen en haasten om op tijd in de winkel te zijn.

Meppeler Courant,

Twee banen, zij als verloskundige, hij als ambtenaar, twee schoolgaande dochters van vijf en zeven jaar oud en een ernstige zieke (schoon)moeder maken dat 24 uur in een dag bij lange na niet genoeg zijn. "Het is rennen en vliegen vanaf het moment dat we wakker zijn. Alles snel, snel, snel. En pauze krijg je niet", verzucht de 43-jarige Bernadet.

Nederlands Dagblad,

Vaste verbindingen


erin vliegen


 1. snel en doortastend, soms ook onbesuisd aan de slag gaan

  De filmintendant is van plan "er snel in te vliegen" en binnen de drie maanden een beheerscontract te sluiten met de overheid.

  De Standaard,

  Er hangt een sfeertje bij de beleidsverantwoordelijken van "die armen hebben hun zegje mogen doen in dat algemeen verslag, en nu vliegen wij er zelf maar eens in want anders komt er nooit wat van".

  De Standaard,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vliegen 5.0

plots in een bepaalde, meestal ongewenste toestand terechtkomen
Steeds met een resultatieve aanvulling.

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 3.0 : 5.0

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: aan

 • aan diggelen vliegen
 • aan gort vliegen

Op de middellijn tunnelde Kreuze Hedzer Geertsma, die geen makkelijke avond had, en vloog de hele MSC-defensie aan gort.

Meppeler Courant,

De branieschoppers bekogelden de agenten met stenen, een paar winkeliers zagen hun etalages aan diggelen vliegen.

http://www.gva.be/dossiers/-a/abou%20jahjah/betoging3.asp,

Voorzetsel: in

 • in brand vliegen
 • in de fik vliegen
 • in duizend stukken vliegen

Op zo'n moment ben je natuurlijk bang dat het schip in duizend stukken vliegt.

http://www.delta.tudelft.nl/jaargangen/35/2/18loopbaankoensweers.html,

Terwijl hij begint te springen legt hij me uit dat hennep derderangs materiaal is. Het vliegt bij de minste wrijving in brand, knapt spontaan op de meest ongelukkige plaatsen, zodat je het haast niet kan grijpen om je val te breken.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

Zeker, haar lichaam kon nog altijd door een autoruit worden geslingerd, of juist geklemd zitten terwijl de motor in de fik vloog.

Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

met adjectief


 • open vliegen

Op het moment dat zij de man te lijf wil gaan met een briefopener, vliegt de slaapkamerdeur open en stormen twee mannen met vuurwapens naar binnen.

De Standaard,

Vaste verbindingen


erin vliegen


 1. erin trappen; erin tuinen

  De nieuwkomer heeft, naar eigen zeggen, in korte tijd al 30.000 abonnees. Dat komt ongetwijfeld door dat superschattige cameraatje dat als welkomstgeschenk wordt geboden. Wij vlogen daar thuis in elk geval blindelings in. Een supercoole breedbeeldcamera voor maar vijfentwintig gulden, en toevallig kreeg je er voor diezelfde prijs ook nog een half jaar lang een of ander blad bij.

  NRC,

hoger vliegen


 1. snel in waarde stijgen

  De koers vloog meteen 3,4 gulden of ruim 8 procent hoger naar 45 gulden.

  De Standaard,

in de lucht vliegen


 1. Vormvariant: de lucht in vliegen

  ontploffen

  Synoniem: exploderen; ontploffen

  Biervaten maar ook andere explosiegevoelige stoffen vlogen de lucht in.

  De Telegraaf,

  Stel je even voor dat de stereotiepe figuren uit tekenfilms - Toons - echte levende personen zouden zijn, die vooral erg geliefd zijn in de filmproductie omdat ze zonder morren verplettering door ijskasten, piano's, aambeelden, in de lucht vliegen met dynamiet en dergelijke kunnen overleven.

  http://www.dvdinfo.be/bespreking.cfm?reviewnr=890,

omhoog vliegen


 1. snel in waarde stijgen

  Synoniem: hoger vliegen

  Hij zat in het internationale kunstcircuit, zijn prijzen vlogen omhoog (van ongeveer duizend gulden per doek in 1983 naar twintigduizend in 1990), hij exposeerde in Parijs, Keulen, Milaan, Rome, Tenerife en New York.

  NRC,

op de bon vliegen


 1. een bekeuring krijgen; bekeurd worden

  Sinds hij voor 25.000 frank (plus 40.000 frank voorwaardelijk) op de bon vloog, is Monobiker op zijn hoede, want flikken lezen ook kranten.

  De Morgen,

vliegen 5.1

plots of tenminste op korte tijd gedwongen, ongewild terechtkomen in andere omstandigheden, in een ander milieu of op een andere plaats; abrupt verwijderd worden uit zijn normale omstandigheden, milieu of plaats

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 5.0 : 5.1

Algemene voorbeelden


In de Uefacup zijn het allemaal ploegen die op het nippertje geen kampioen werden en gaat het elke ronde om een rechtstreekse uitschakeling. Stel dat je in november al vliegt, terwijl je in de Champions League tot eind december was kunnen doorgaan. In de Uefacup zou men misschien ook meer van ons verwachten, terwijl je tussen al die groten niet meteen aan overwinteren denkt.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: achter

 • achter de tralies vliegen

Het "tweede schandaal-Mouillot" lijkt als twee druppels water op het eerste waarvoor de burgemeester van de Parti Républicain, die tot de UDF-koepel behoort, achter de tralies vloog.

De Standaard,

Voorzetsel: in

 • in de gevangenis vliegen
 • in de hoek vliegen
 • in de oven vliegen
 • in het cachot vliegen
 • de cel in vliegen
 • de prullenbak in vliegen

Komt hij te laat thuis of wordt hij betrapt op het drinken van alcohol of het nemen van drugs, dan gaat een alarm af in het nabijgelegen centrum waar de "gevangenen" worden opgevolgd. Hij riskeert dan alsnog in de gevangenis te vliegen.

De Standaard,

Het doet mij denken aan een strenge school, waar alles verboden is wat plezant is, en waar de "stoute" leerlingen voor het minste in de hoek vliegen.

De Standaard,

Vooral het laatste jaar waren velden en wegen bezaaid met strooibriefjes [...]. Ze waren vuil en beslijkt. Thuis werden ze gewassen en gestreken (het was zeer sterk papier) en te drogen gehangen aan de leuning van de kachel. Tot... Grote paniek er op een avond twee "Duitse" soldaten, eigenlijk Polen, in de winkel binnenkwamen. In een graai en een draai vlogen de briefjes in de oven van de kachel.

http://www.sincfala.be/collecties/flyers_WOII.htm

Oh en je dikke vette breezer site waar je met je coole maatjes gave plaatjes post van hoe stoer je wel niet bent met een flesje bier in je smoelwerk zitten we ook niet op te wachten, die posts vliegen linea recta de prullenbak in.

http://www.heusbitter.nl/vraag.php,

In 1993 kwam er een nieuwe wet en Kevorkian vloog de cel in omdat hij weigerde een waarborg te betalen in ruil voor zijn voorlopige invrijheidstelling.

De Standaard,

Sim is daarna ook in het cachot gevlogen omdat ook hij weigerde zich te laten fotograferen.

http://www.ptb.be/scripts/article.phtml?section=A2AAAB=18826,

Voorzetsel: uit

 • uit het toernooi vliegen
 • iemands zakken uit vliegen

"We willen echt graag de beker winnen", zegt Tijs Creemers van VELO, die gisteravond in de eerste ronde van het dubbelspel in het VELO Dutch International uit het toernooi vloog.

http://www.tijscreemers.nl/media.php,

Er is hier genoeg te zien [...]. Je begrijpt, dagen waren te kort en het geld vloog onze zakken uit!

http://users.skynet.be/michel.ds/16_5.htm,

Voorzetsel: van

 • van school vliegen

Hij zou van school gevlogen zijn als hij niet zelf ontslag nam. Een echte eerlijke keus waar niets op aan te merken valt.

Iks, Johan Van Nijen,

Vaste verbindingen


de laan uit vliegen


 1. ontslagen worden

  Synoniem: eruit vliegen; aan de deur vliegen

  Na het aantreden van Van der Straaten vlogen de meeste sterke mensen al snel de laan uit: de ene na de andere directeur verdween.

  http://www.intermediair.nl/index.shtml?http://www2.intermediair.nl/magazine_index.jsp?nr=18=2002=43,

aan de deur vliegen


 1. ontslagen worden

  Synoniem: de laan uit vliegen; eruit vliegen

  Zo kondigde Labour-leider Tony Blair aan dat de Lords die op basis van hun afkomst in het Hogerhuis zitten, aan de deur vliegen als zijn partij aan de macht komt.

  De Standaard,

eruit vliegen


 1. uit een gemeenschap verwijderd worden

  In het geval van Nicea: de formulering van de belijdenis werd net zo lang aangescherpt door de orthodoxe Athanasius, totdat de Arianen, die moeite hadden met de formulering dat Christus van hetzelfde wezen is als de God de Vader, er (voorlopig) uit vlogen (voorlopig, want de strijd tussen de rechtzinnigen en kettersen was daarmee geenszins ten einde).

  http://www.vrijzinnigdelft.nl/lezing_pkn.htm,

 2. ontslagen worden

  Synoniem: aan de deur vliegen; de laan uit vliegen

  Het zijn niet alleen de bekende namen uit de kranten, zoals KPN en ABN Amro, die flink aan het snoeien zijn; ook bij veel andere bedrijven waar de resultaten onder druk staan, vliegen de managers er bij bosjes uit.

  Intermediair,

  Toen, zo'n 15 tot 20 jaar geleden, stonden de collega's, die gunstig op de afvloeiingslijst stonden, met de hakken in het zand als het om ontslag ging: zij hadden immers de oudste rechten, zij bleven dus zitten…. en de jongeren vlogen er uit.

  http://www.uniebve-vo.nl/unietijdschrift/recht/nr25.htm

 3. uitgeschakeld worden in een toernooi, een competitie e.d.

  De laatste drie toernooien op gravel vloog Becker er steeds voortijdig uit.

  NRC,

 4. verdwijnen; ophouden te bestaan

  1982 is zelfs een rampjaar: de banen vliegen er met tienduizenden per maand uit en de economie krimpt 1,2 procent, de grootste daling sinds 1944.

  http://www.nrc.nl/denhaag/1013838491492.html,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vliegen 6.0

( Gezegd van de tijd, tijdseenheden)
snel voorbijgaan

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 7.0

Algemene voorbeelden


De tijd vliegt en voor we het weten moeten we alweer afscheid nemen van dit meer dan prettig adres.

http://www.xs4all.nl/~debock/meerbridgers/evenementen/2003huisaanhuis.htm,

Sir Stanley Matthews tachtig: de tijd vliegt en is nauwelijks meer bij te sloffen.

NRC,

Hier op aarde is tijd in onze beleving relatief, dat wil zeggen als we ons vervelen kruipen de minuten voorbij en als we druk bezig zijn vliegt de tijd.

http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

En alweer vrijdag. De dagen vliegen.

Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

Combinatiemogelijkheden


met bijwoord


 • om vliegen

De missies in de Alpen duren tussen de twee tot tweeënhalf uur en die tijd vliegt om.

http://www.mindef.nl/faq/,

Spreekwoorden


de tijd vliegt snel, gebruik hem wel


  Zie: de tijd vliegt snel, gebruik hem wel

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vliegen 7.0

opeens als gewaarwording of gedachte ontstaan en doordringen in iemands lichaam of geest

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 8.0

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: door

 • door iemands arm vliegen
 • door iemands brein vliegen
 • door iemands geest vliegen

De kerel had dus praktisch zeker drie moorden op zijn geweten, vloog het door het brein van Velge. Hij moest eerst de chaos in stukken verdelen en elk stuk onder de loupe nemen.

De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

Één gedachte vloog als elektrische stroom door zijn geest: hoe is dat rapport op de godverdomde zevende verdieping gekomen?

Drugs, Jef Geeraerts,

Een scherpe pijn vloog door zijn arm naar zijn vingertoppen, die langzaam verstijfden zodat hij niet meer kon knijpen.

Drugs, Jef Geeraerts,

vliegen 8.0

(verouderend)

( Gezegd van loshangende zaken, zoals vlaggen en wijde kleren)
door de wind bewogen worden; wapperen

Betekenisbetrekking


overig
Betrokken betekenissen 1.0 : 11.0

Algemene voorbeelden


Losse rokjes die in de wind vliegen moeten worden verplicht voor alle meisjes.

De Morgen,