winkelier


winkelier 1.0

iemand die voor zijn beroep een winkel uitbaat

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een winkelier…

is een handelaar; is een persoon

  • [Plaats] werkt in een winkel
  • [Activiteit of handeling] koopt en verkoopt goederen op het niveau van de kleinhandel
  • [Wijze] verkoopt goederen in kleine hoeveelheden en aantallen
  • [Betrokkene] verkoopt aan de particuliere klant

Algemene voorbeelden


Klantenkaarten, en zeker de elektronische, bevatten een schat aan informatie voor de winkelier. Alle klanten zijn te identificeren en op te volgen. De winkelier weet perfect wie regelmatig langs komt en snel zijn kaart vol heeft. Bij meer gesofisticeerde systemen is het perfect te achterhalen wat iemand koopt, wanneer en hoe vaak.

De Standaard,

De wet op de wekelijkse rustdag bepaalt dat een winkelier zijn winkel maximaal 15 keer op een jaar zeven dagen op zeven mag openhouden. De wet op de zondagarbeid zegt dat personeel maximaal 3 zondagen per jaar voltijds mag werken.

De Standaard,

Een nachtwinkel mag alleen "algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen" verkopen. Het gaat daarbij van vlees, vis, chokolade over koekjes, bier en andere alkoholische dranken tot luiers en toiletpapier. Het komt erop neer dat de winkeliers zowat alles wat nu bij hen in de rekken staat, mogen blijven verkopen. Winkeliers die de nieuwe regeling overtreden, kunnen gestraft worden met inbeslagname van koopwaar of zelfs sluiting.

De Standaard,

Wij hebben de indruk dat er irritatie begint te ontstaan bij winkeliers over de mate waarin fabrikanten hun produkten terughalen. Ze kampen met voorraadproblemen, moeten de 'foute' partij opslaan en hebben personeel nodig om het produkt uit de schappen te halen. Er zijn winkeliers die overwegen een vergoeding te gaan eisen voor zulke acties.

NRC,

Het voorstel richt zich uitsluitend op winkeldieven die voor het eerst over de schreef zijn gegaan. Zij worden voor de keus gesteld: uitlevering aan de politie of een schikking met de winkelier over de geleden schade. In het laatste geval ziet de winkelier af van aangifte. Politie en justitie worden wel op de hoogte gebracht maar stellen geen strafvervolging in. Het plan voorziet in deelname van particuliere beveiligingsdiensten, die de winkeliers bij de afhandeling van het schikkingsvoorstel ondersteunen.

http://www.sketchengine.co.uk/auth/corpora/run.cgi/view?q=aword%2C%5Bword%3D%22%28%3Fi%29winkelier%22%7Clemma%3D%22%28%3Fi%29winkelier%22%5D&q=s%2A1000;fromp=5;corpname=preloaded%2Fanw_utf8&attrs=word&ctxattrs=word&structs=g&refs=%3Ddoc.subcorpus&gdex_enabled=1&gdexcnt=1000#end

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


  • plaatselijke winkelier

De punten zijn geld waard en worden elke twee maanden omgezet in waardebonnen die bij plaatselijke winkeliers verzilverd kunnen worden.

BN/De Stem,

Met het oog op de nieuwe Winkelsluitingswet, waarbij elke gemeente moet bepalen of zij haar plaatselijke winkeliers de ruimte geeft om de winkels ook op zondag open te houden, lanceerde [...] raadslid G. Noordhuis [...] onlangs in raadsverband een voorstel om ook de tijden van het gemeentehuis voor het publiek te verruimen.

Meppeler Courant,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • deelnemende winkelier

In totaal zijn er voor duizenden guldens aan prijzen. Deze bestaan uit waardebonnen, die men bij de deelnemende winkeliers kan besteden. De volle spaarkaarten kan men na invulling van naam en adres voor 27 december vijf uur in de daarvoor bestemde bus deponeren.

Meppeler Courant,

Alle prijzen zijn nog niet opgehaald. Bij de deelnemende winkeliers hangt een lijst met de winnende nummers. Als u nog loten heeft, dan kunt u die lijst raadplegen.

Meppeler Courant,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen