Belg/belg


Belg 1.0

iemand met de Belgische nationaliteit; iemand die behoort tot het Belgische volk; iemand die afkomstig is uit België; inwoner van België
In het meervoud ook in toepassing op het volk en, meestal in het meervoud, ook in toepassing op vertegenwoordigers van een nationale ploeg of andere groep.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een Belg…

is een persoon

 • [Groep] behoort tot het Belgische volk
 • [Plaats] woont doorgaans in België
 • [Plaats van herkomst] is afkomstig uit België; is geboren in België
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft de Belgische nationaliteit; is Belgisch staatsburger
 • [Taal] spreekt Nederlands, Frans of Duits

Algemene voorbeelden


Waar een Belg zich ook bevindt, of hij al dan niet mag huwen, wordt hoe dan ook – minstens – bepaald door het Belgische recht.

http://allserv.rug.ac.be/~gmartyn/Cursus020304vGM31okt02.pdf

Zij die Belg willen worden, dienen eerst gedurende een jaar een inburgeringscursus te volgen.

http://www.belgischeunie.be/nederlands/indexnl.htm

Per dag trekken naar schatting enkele honderden Belgen de grens over om in Nederland drugs te kopen.

NRC,

Hoewel de Belgen met 4-2 verloren, belandden ze op de eerste plaats in groep B, waardoor ze Zweden (de ongeslagen winnaar van groep A) in de halve finales ontlopen.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een Duitstalige Belg

Veel Duitstalige Belgen werken in Duitsland en maken van de gelegenheid gebruik om er hun boodschappen te doen.

De Standaard,

 • een Franstalige Belg

De Franstalige Belgen hebben met Mot à Mot zelfs een eigen elektronische uitgever.

Uitgeven in het digitale tijdperk; De oorlog om het electronische boek; Brugge 2002, Leo de Haes,

 • een Marokkaanse Belg

Als Marokkaanse Belg zou ik niet geneigd zijn dat café binnen te stappen om iets te drinken.

De Standaard,

 • een Nederlandstalige Belg

Bij steeds meer Nederlandstalige Belgen groeide het bewustzijn dat ze behalve hun taal nog gemeenschappelijke belangen hadden.

http://users.pandora.be/frankie.schram/inl/000.html

 • nieuwe Belgen

Centraal staat het voorstel van de burgerschapsproef voor al wie de Belgische nationaliteit wil verkrijgen of heeft verkregen sinds 1974. In totaal zo'n 300.000 nieuwe Belgen, die stuk voor stuk moeten bewijzen dat ze volledig geassimileerd zijn.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • Belgen en Nederlanders

Duizenden Belgen en Nederlanders staan op de wachtlijst.

http://www.belgobiotech.be/code/page.cfm?id_page=26,

 • Nederlanders en Belgen

Nederlanders en Belgen zijn geschoold in zwendel, fiscale fraude en witteboordencriminaliteit.

Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


belg 2.0

afbeelding

Bron: agriflanders
( CC BY 2.0 )

(informeel)

zwaargebouwd trekpaard dat o.a. in de landbouw werd gebruikt om de kar en de ploeg te trekken; Belgisch trekpaard; bels; brabander; Brabants trekpaard

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een belg…

is een paard; is een zoogdier; is een dier

 • [Bouw] is zwaargebouwd
 • [Functie] wordt gebruikt als trekpaard
 • [Plaats van herkomst] is een Belgisch paardenras
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een koudbloedpaard
 • [Gebruikswijze] werd gebruikt om de kar of de ploeg te trekken; werd ook gebruikt in de garnalenvisserij, in de mijnbouw, in de bosbouw, in de binnenscheepvaart voor het trekken van trekschepen, voor het transport van handelswaar, enz.; wordt nu nog gehouden voor de recreatie of om de folklore in stand te houden
 • [Gebruiker] werd vroeger vaak door boeren gebruikt

Hoofdsemagram: paard


Algemene voorbeelden


Toch zijn de Belgen ook erg gevoelige dieren, die sterk reageren op stem, aanrakingen en zeker ook op stemming van de baas. Een onterechte reactie of stemverheffing en je kunt gegarandeerd rekenen op een niet meewerkend paard.

http://www.werkpaarden.com/default.asp?contentID=505

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen