duif


duif 1.0

meestal grauw gekleurde, vrij compact gebouwde vogel met een in verhouding kleine kop die een koerend geluid maakt en zeer tam is
Ook van toepassing op de vogelfamilie of de soort in het algemeen, waartoe bijvoorbeeld ook de tortels behoren, en dan vaak in het meervoud gebruikt. De duif is het symbool voor de vrede, reinheid en zachtmoedigheid en wordt vaak gezien als vredebrenger.

Semagram


Een duif…

is een vogel; is een dier

 • [Afmeting] is, afhankelijk van de soort, 15 tot 75 cm lang
 • [Geluid] maakt een koerend geluid; koert, roekoet; maakt een koerend of roekoeënd geluid
 • [Kleur] is meestal grauw gekleurd, vaak grijs of bruin, en heeft, afhankelijk van de soort, soms ook nog andere kleuren, vaak met een relatief donkere staart en donkere bandering of accenten in de vleugels
 • [Bouw] is gewerveld; heeft twee poten; is compact gebouwd en heeft een vrij gedrongen gestalte
 • [Deel] heeft een volle, ronde borst, een kleine kop, een korte snavel, korte poten en lichte, maar zeer sterke veren
 • [Functie] wordt gegeten
 • [Voortplanting] legt eieren
 • [Woongebied] komt, afhankelijk van de soort, over vrijwel geheel de wereld voor
 • [Leeftijd] kan 30 jaar worden, maar wordt gemiddeld 18 tot 20 jaar oud; kan als stadsduif slechts tot 6 jaar oud worden, maar wordt gemiddeld 3 tot 4 jaar oud
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kan geen diepte zien
 • [Gedrag] is meestal een planteneter en soms een alleseter; heeft een snelle, rechtlijnige vlucht; voedt jongen met melk uit de krop; loopt vaak met de kop te knikken omdat hij geen diepte kan zien; kan soms hard met de vleugels kletsen of klappen
 • [Waardering] wordt soms gehouden en gewaardeerd als pluimvee, sierduif of postduif; wordt omdat hij als onhygiënisch en ziekteverspreider te boek staat vaak vliegende rat genoemd
 • [Verscheidenheid] komt in veel ondersoorten voor; is bijvoorbeeld de houtduif, de holenduif of de rotsduif
 • [Voorstellingswijze] staat symbool voor vrede en wordt vaak als vredebrenger gezien; staat symbool voor reinheid, zachtmoedigheid, eenvoud en liefde; staat symbool voor de Heilige Geest

Rijk Animalia; Dieren
Stam Chordata; Chordadieren
Klasse Aves; Vogels
Orde Columbiformes; Duifachtigen
Familie Columbidae

Algemene voorbeelden


In november startte het stadsdeel een experiment waarbij een valkenier werd ingezet tegen de duiven, of 'vliegende ratten' zoals ze in de volksmond worden genoemd.

Haarlems Dagblad,

Er zijn teveel duiven in het stadsdeel en dat geeft veel overlast, met name in binnentuinen en op achterbalkons.

http://www.geluidnieuws.nl/2003/april2003/duiven.html,

Vele duiven zijn bovendien door parasieten en bacteriën geïnfecteerd.

http://www.valkeniersgilde.be/overlastbestrijding.htm

In het Nieuwe Testament komt de duif voor als symbool van liefde, eenvoud, oprechtheid, zuiverheid en zachtmoedigheid.

http://www.postduiven.com/promotie/duivenbase/index.htm

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • bevuilen
 • broeden
 • koeren
 • nestelen
 • schijten
 • vliegen

Een twee verdiepingen hoog huis onder een waarschijnlijk schuin dak, ideale isolatie, waar tussen vloer en binten en mogelijk weggeborgen huisraad de duiven de balken bevuilen.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

Op de balkonkast zit een duif te broeden.

Moeder, Pamela Koevoets,

De lijster begon te zingen, en ver weg koerde de duif.

NRC,

In deze ruimten kunnen de duiven ook nestelen, maar de eieren worden dan weggehaald en vervangen door kalkeieren.

http://www.animalfreedom.org/paginas/informatie/contactbladjuli2000.html#vissen,

De duiven zullen schijten op mijn haren en mijn voorhoofd zal het teken van de onbarmhartige, de liefdeloze dragen.

Alle verhalen, Manon Uphoff,

Bij de Annunciatie waarbij een zedige Maria in een, inderdaad, knusse binnenkamer (met banieren) zit, is echter wèl iets zichtbaar gemaakt: via een gouden baan 'uit den hoge', vliegt een duif (de Geest) naar beneden, in snoekduik gevolgd door het kindeke Jezus.

NRC,

Zo was de toestand die stralende junimorgen toen er op de brug van de Heerenstraat naar de Prinsenstraat een duif recht op hem af vloog alsof hij zich in zijn hart wilde boren.

Rituelen, Cees Nooteboom,

als object bij een werkwoord


 • duiven fokken
 • duiven hebben
 • duiven houden
 • duiven inkorven
 • duiven klokken
 • duiven kweken
 • duiven loslaten
 • duiven lossen
 • duiven melken
 • duiven oplaten
 • duiven ringen
 • duiven schieten
 • duiven vangen
 • duiven verzorgen
 • duiven voederen
 • duiven voeren

Latteier fokt duiven en bouwt kleine camera's waarmee de duiven foto's kunnen nemen.

http://sofiedewit.wordpress.com/category/uncategorized/page/2/

'Ik heb geen lief, ik heb duiven,' zei Jokke.

Een lichtgevoelige jongen, Walter van den Broeck,

Onverminderd de wettelijke, decretale, reglementaire bepalingen betreffende met name de uitbating van geklasseerde instellingen, moeten paarde- en veestallen en meer in het algemeen alle plaatsen waar men kippen, duiven, geiten, katten, honden en andere huisdieren houdt, in staat van netheid behouden worden.

http://www.mouscron.be/francais/police/rgp_nl.pdf,

Op de eerste plaats zijn er vijf of zes inmandgroepjes die de duiven inkorven. Na inkorving en alles wat daarbij hoort gaan de modules en of poelbrieven naar de automatiseringscommissie.

http://www.deluchtreizigers.nl/algemeen/algemeen.htm

Wanneer de duiven niet op tijd gelost werden en er moest gevoetbald dan moest de buurman de duiven klokken.

http://herbots.be/lcb/articles/article.asp?id=71

Men kweekte duiven omwille van hun smakelijk vlees.

http://www.ping.be/~lvnevele/artikelen/1975_3a.htm

Jan Delille uit Maasmechelen, die als hobby duiven kweekt, verwijt de Duivenbond niets te hebben gedaan tegen de leurderskaart.

De Standaard,

En als zij ooit twijfelen of de teruggekaatste radarecho's wel afkomstig zijn van vogelzwermen, dan bestaat de ultieme toets in het bekijken van het radarbeeld op het moment dat de duiven worden gelost.

De Standaard,

Duiven die op het aardmagnetisch veld zich orienteren; als je een paar plankjes met voer hebt en je laat duiven los, zul je een evenredige verdeling zien over de plankjes (even veel duiven per plankje) leg je een sterke permanente magneet onder één van de plankjes dan gingen er (uit m'n hoofd) 75% van de duiven naar dat plankje.

http://www.arago.utwente.nl/focusonline/artikel.php?id=5

Kun je een duif dan melken zoals een koe?

http://www.wapiti.be/steekkaarten/topic2001_01.htm

Marc en Romy laten 2 witte duiven op als symbool voor de eeuwige liefde.

http://www.youtube.com/watch?v=l6c7eXfBmmU

Groot was mijn verbazing toen ik de duivenkalender van de duivenkrant in mijn bus kreeg. Ik zag daar 11 van de 16 duiven, allemaal van verschillende hokken en van verschillende jaartallen geringd zijn aan de linkerzijde. Heeft dit een speciale bedoeling. Is men nu anders beginnen ringen nu men ec klokt?

http://www.pipa.be/en/community/forum/duivenring-aan-linker-rechterzijde-0

Hij loopt blootsvoets en in zijn lendendoek rond, schiet duiven met pijl en boog en laat nogal wat mensen schrikken met de enorme spin die zijn huisdier is.

http://www.troskompas.nl/tv-gids/filmrecensies/film/jungle-2-jungle/

Enkele dagen later hoorde van der Wegen, dat kennissen op hun land een duif gevangen hadden.

http://www.pipa.be/artikels/vanderwegen1.htm

Vaak zit ze daarin te koekeloeren, en nog vaker tref je haar in het park aan, waar ze de duiven voedert met oud brood, restjes van sandwiches, gebeurlijk een stukje van wat is overgebleven van een gebakje op overschot, ik denk aan een carré confituurtje of een boule de berlin.

De droogte, Herman Brusselmans,

Toen Paul Léautaud zaliger - met 18 boekdelen nog altijd Frankrijks kampioen in het opschrijven van herinneringen - zwerfkatten opving en op de binnenkoer van de Académie Française de duiven ging voeren, werd hij brutaal verjaagd.

De Standaard,

Terwijl hij de duiven ging verzorgen keek zij de inhoud na.

Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

met adjectief ervoor


 • een dode duif
 • een grijze duif
 • een jonge duif
 • een mooie duif
 • een oude duif
 • een tamme duif
 • een vette duif
 • een volwassen duif
 • een wilde duif
 • een witte duif
 • een zieke duif

Gevolgen: vervuiling door duivenpoep, stankoverlast, geluidsoverlast door koeren, ziekteverspreiding en dode duiven die ongedierte aantrekken.

http://www.geluidnieuws.nl/2003/april2003/duiven.html,

Ik schrik op en zie een grote grijze duif die compleet versuft, maar wel nog altijd overeind op haar pootjes, op het terras zit.

De dieven zijn al gaan slapen, Leo Pleysier,

De jonge duiven vliegen in het jaar van hun geboorte nu zoveel kilometer prijs als de beste halve fondvlieger.

http://www.pipa.be/artikels/bricoux.htm

Je vermijdt het risico te kweken met mooie duiven die misschien wel zo dom zijn als de nacht.

http://home2.pi.be/guyba00/deduif.htm

Individuele motivatie speelt een grote rol bij postduiven. Wanneer oude duiven op wedvluchten worden ingezet, levert de duivin het best prestaties als haar eieren 8 tot 10 dagen bebroed zijn of als haar jongen 3 tot 5 dagen oud zijn.

http://www.postduiven.com/promotie/duivenbase/index.htm

De tamme duiven zijn echter iets kleiner dan hun wilde soortgenoten.

http://www.xquis.com/_scripts/search_products.pl?query=17

Een wanstaltig vette duif landde op het dak van Arthurs auto, liep er parmantig rond.

De kinderen van Arthur, Kristien Hemmerechts,

Maar als er jonkies zijn, maken de volwassen duiven (de mannetjes zowel als de vrouwtjes) in hun krop een soort pap of melk aan.

http://www.wapiti.be/steekkaarten/topic2001_01.htm

Een wilde duif die in de late zomer boven een korenveld wordt geschoten smaakt anders dan een duif die in de herfst eikels en beukennootjes heeft gegeten.

http://www.lebouille.nl/laag/index.html

De witte duif, een ras dat in Mesopotamië was gefokt, was het symbool van de Westaziatische moedergodin Astarte.

http://www.postduiven.com/promotie/duivenbase/index.htm

Zieke duiven of duiven die niet in staat zijn op eigen gelegenheid naar hun hok te vliegen, dienen mee terug te worden genomen en aan de betreffende concoursleider overhandigd te worden.

http://www.postduiven.com/promotie/duivenbase/index.htm

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een fladderende duif
 • een koerende duif
 • een opfladderende duif
 • een rondzwervende duif
 • een vliegende duif

Deze luchtacrobaten werden in Turkje speciaal op vliegeigenschappen gefokt. Ze stijgen snel en meestal alleen op. Met behulp van een dropper, meestal een fladderende duif met een brede staart, worden ze in een in kringen draaiende duikvlucht naar beneden gelokt.

http://www.complete-encyclopedie.nl/Dieren/Vogels/duiven/dunek%20duikvluchtenduiven/

Na zijn bezoek aan de Cosy Corner had hij twee uur en met een week voorsprong als een gepensioneerde tussen koerende duiven in het zonnetje op een bank in de plantentuin zitten mediteren.

Cargo, Patrick Conrad,

Dat nog één hoek verder mijn etage in de Calle de la Paloma op mij wachtte: het balkon met het uitzicht op het glimmende dak van de danszaal, een uitzicht waarin behalve de af en toe uit de dakgoot opfladderende duiven niets bewoog.

Eten met Emma, Herman Koch,

Het is verboden rondzwervende of geringde duiven te vangen, behalve als het vangen gebeurt door de door de Burgemeester gemachtigde personen en instellingen.

http://www.mouscron.be/francais/police/rgp_nl.pdf,

Zien wij ze vliegen? "Vliegende duiven", ja veel vliegende duiven de laatste jaren. Belangstelling te over en terecht. Veel rassen kunnen prima vliegen, al is niet iedereen in de gelegenheid om ze te laten vliegen. Men kan er ook alleen mee fokken, ook showen en er dan ook nog prijzen mee winnen.

http://www.zeldzame-kropperrassen.nl/Publicaties/Overpeinzingen%20van%20de%20voorzitter.html

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een geklokte duif
 • een geringde duif
 • een ingetekende duif
 • een verwilderde duif

De eerst geklokte duif van elke liefhebber zal verplicht gecontroleerd worden, op straf van annulering van al zijn constataties voor zover deze evenmin gecontroleerd werden.

http://www.kbdb.be/Nationalsportregl.htm,

Het is verboden rondzwervende of geringde duiven te vangen, behalve als het vangen gebeurt door de door de Burgemeester gemachtigde personen en instellingen.

http://www.mouscron.be/francais/police/rgp_nl.pdf,

Dieren voederen mag niet. De stadsdiensten doen heel wat inspanningen om het probleem van verwilderde duiven aan te pakken.

http://www.ieper.be/nl/

Die lijst zal bovendien behelzen: de zetel en de naam van de inrichtende vereniging, de lossingsplaats, het aantal deelnemende duiven per categorie (oude, jaarlingen, jonge), het aantal door de verkoper ingetekende duiven en de wijze van verdeling van de prijzen (per drie, per vier, enz.).

http://www.kbdb.be/Nationalsportregl.htm,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • een duif in een dakgoot
 • een duif in een hok

Aan de overkant zag ik duiven in de dakgoot achter elkaar aan lopen met kokkende halsen.

Het verrotte leven van Floortje Bloem, Yvonne Keuls,

Wat betreft het aantal duiven in een hok geldt de regel: 2 duiven per vierkante meter.

http://users.bart.nl/~reisduif/index2.html

Voorzetsel: op

 • een duif op een dak
 • een duif op een hok
 • een duif op een plein

Sam zat versteend naar de duiven op het dak aan de overkant van de straat te staren.

Cargo, Patrick Conrad,

Bij mij passen in het wedvluchtenseizoen (bij aanvang wel tegen de 200 stuks) 160 jonge duiven op een hok van 2,5x3,5x2 m en dat is zo'n 16 m3.

http://www.postduiven.com/promotie/duivenbase/index.htm

Duiven op Trafalgar Square vogelvrij [...]. De Britse autoriteiten willen de duivenpopulatie ferm uitdunnen omdat ze veel te groot wordt en een van Londens symbolen bezoedelt. Toeristen uit de hele wereld protesteerden woensdag op het plein tegen het "duivelse" plan.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • bevuild door duiven

Het huisraad was in tien jaar niet meer vervangen, noch nagezien, inbegrepen koelkast en gaskooktoestel/oven. De vensterbanken waren bevuild door de duiven.

De Standaard,

 • de strijd tegen de duiven
 • een wapen tegen de duiven

De afgelopen 20 jaar zijn er heel wat kolonies van kerken en grote kasteelzolders verdwenen door: houtbehandeling met giftige producten, renovatiewerken en het dichtmaken van alle openingen in de strijd tegen de duiven.

http://users.skynet.be/sky42111/bats/batgebouwen.html,

In het Parijse Centre Pompidou, ook bekend als Beaubourg, en in het Palais Royal neemt de Franse overheid een nieuw wapen tegen duiven in gebruik: magneetvelden.

De Standaard,

 • het africhten van duiven
 • het fladderen van duiven
 • het fokken van duiven
 • het gefladder van duiven
 • het gekoer van duiven
 • het houden van duiven
 • het inkorven van duiven
 • het koeren van duiven
 • het loslaten van duiven
 • het ringen van duiven
 • het vangen van duiven
 • het vleugelgeklapper van duiven
 • het voeren van duiven
 • uitwerpselen van duiven
 • de inkorving van duiven
 • de inschrijving van duiven
 • de lossing van duiven
 • de verzorging van duiven

Ook de Arabieren waren zeer bedreven in het africhten van duiven.

http://www.postduiven.com/promotie/duivenbase/index.htm

Het schrille fluiten van conducteurs, het loeien van binnenkomende locomotieven, het denderen van wagons, het klappen van portieren, het schreeuwen van venters, het klepperen van schoenen en laarzen, het fladderen van duiven: ja, dit was thuis.

Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

Hiermee was een begin gemaakt met het fokken van duiven, dat inmiddels tot tegen de 300 rassen heeft geleid.

http://www.postduiven.com/promotie/duivenbase/index.htm

Geluiden die in andere steden amper hoorbaar zijn; stemmen die gezapig in elkaar vloeien of tegen elkaar opbotsen, schreden die beslist of aarzelend zijn, het zachte geklots van water tegen een nabije kademuur, het gefladder van duiven, het timbre van een verre klok.

Mise-en-scène, Axel Bouts,

Achter mij hoorde ik een vroege tram door een bocht slijpen, vanaf de brede vensterbanken van handelshuizen klonk gekoer en woest vleugelgeklapper van duiven.

Alles over Tristan, Tommy Wieringa,

Het houden van duiven was in het verleden een economische activiteit, met alle zorg en aandacht van dien.

http://www.monumentenzorg.nl/restbeh/duiven3.html

Indien na het inkorven van de duiven een liefhebber niet regelmatig aan een wedvlucht kan deelnemen doordat de vereniging of het verbond een bepaling van haar programma niet naleeft of tengevolge een geval van gebrekkige of slechte inrichting, zijn de inrichters verplicht tot de onmiddellijke teruggave van het volledige bedrag door de liefhebber betaald.

http://www.kbdb.be/Nationalsportregl.htm,

Steeds verder zijdelings leunend volgde hij met grote ogen wat zijn blik zonet in de lucht had gevangen en bracht daarbij vreemde geluiden voort die nog het meest leken op het koeren van duiven.

Arend, Stefan Brijs,

Het loslaten van de duif, het gefladder, het kracht zetten vlak voor hij opstijgt en dan z'n geheime vlucht van honderden kilometers, met die bewegingen brengt Evelyn Le Chêne een oorlog zeer nabij.

NRC,

Het ringen van de duiven gebeurt bij middel van een gummiring en facultatief met een tweede ring die als controle dient.

http://www.kbdb.be/Nationalsportregl.htm,

Het vangen van duiven is een ingrijpende maatregel.

http://www.baarsjes.amsterdam.nl/asp/page.asp?id=i000018=baarsjes

In het uiterste geval kan de Milieupolitie boetes oplegen wanneer mensen blijven doorgaan met het voeren van duiven.

http://www.baarsjes.amsterdam.nl/asp/page.asp?id=i000018=baarsjes

Dit getal zal voorkomen op de spiegellijst, die onmiddellijk na de inkorving van de duiven, in de vereniging wordt uitgehangen.

http://www.kbdb.be/Nationalsportregl.htm,

De inschrijving van de duiven geschiedt op mechanisch genummerde inschrijvingsformulieren, ter beschikking gesteld door de verenigingen of verbonden.

http://www.kbdb.be/Nationalsportregl.htm,

De begeleiders, tenzij vergezeld door twee getuigen, mogen niet deelnemen aan de wedvluchten waarvan hen het vervoer en de lossing van de duiven werden toevertrouwd.

http://www.kbdb.be/Nationalsportregl.htm,

De nummers van de inschrijvingsformulieren komen verplichtend hierop voor. Die lijsten worden in de vereniging zohaast mogelijk uitgehangen. In ieder geval vòòr de lossing van de duiven.

http://www.kbdb.be/Nationalsportregl.htm,

Men dient op een zodanig tijdstip naar de lossingsplaats te vertrekken (bij zogenaamde vluchten met één nacht mand, bijv. vrijdag weg en zaterdag lossen) dat men redelijkerwijs op een zodanig tijdstip aanwezig is dat er ruim voldoende tijd is voor de verzorging van de duiven en deze voldoende rust genieten voordat de lossing plaatsvindt.

http://www.postduiven.com/promotie/duivenbase/index.htm

De uitwerpselen van de duiven brengen schade toe aan de bouwmaterialen, maar hun talloze nesten tasten ook de versieringen op de oude bouwwerken aan.

De Standaard,

met substantief ervoor


 • een koppel duiven
 • een paar duiven
 • een vlucht duiven

In het volgende shot vliegt een koppel duiven hoog boven de stad: vrede en vrijheid!

NRC,

Met welke soort duiven hebt ge de onvergankelijke Bricoux-stam opgericht? Dit is een hele geschiedenis. Aanvankelijk heb ik duiven gehaald bij Hirion te Solré-sur-Sambre. Daarna volgend een paar duiven van de Brusselse kampioen André Sluys.

http://www.pipa.be/artikels/bricoux.htm

Alsof ze hingen te wachten, strijkt bij haar voeten een vlucht duiven neer.

Werk, Josse De Pauw,

Vaste verbindingen


zo grijs als een duif

Zie: zo grijs als een duif

zo mak als een duif

Zie: zo mak als een duif

onder iemands duiven schieten

Zie: onder iemands duiven schieten

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


duif 1.1

kleiduif

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram


Een kleiduif…

is een voorwerp

   Algemene voorbeelden


   Bij ball trap is er slechts 1 machine die de duiven werpt. De machine staat in een ingegraven put op 15 meter vanaf de schietposten. De machine werpt de duiven met een grote variatie, maximaal 90 graden in de breedte en 35 graden in de hoogte.

   http://www.svflevo.nl/disciplines.htm

   Kapotte duif of ketser. Als je een enkele duif mist met het eerste schot, en het tweede schot ketst of de duif gaat kapot voordat je hem met het tweede schot kan schieten (bijv. een rabbit), dan krijg je de duif wel opnieuw, maar mag enkel met het 2e schot geschoten worden.

   http://www.svflevo.nl/disciplines.htm

   Lireko uit Ruurlo, een bedrijf met achtergrond in de keramische industrie, heeft een duif ontwikkeld van klei die - zo blijkt uit berichten van gebruikers - uitstekend voldoet, zeker voor incidentele schietactiviteiten.

   http://www.lireko.nl/lirekodutch.html

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • duiven afroepen
   • duiven schieten

   U mag niet bewegen voordat de duif zichtbaar is. De scheidsrechters willen deze regel nogal streng hanteren. Als u de duif afroept en u heeft het geweer te hoog of als u te vroeg schoudert, krijgt u de eerste keer een 'no-bird'. Bij herhaling (op dezelfde post) kan u dit een waarschuwing opleveren.

   http://www.svflevo.nl/disciplines.htm

   Per post wordt 1 duif geschoten, daarna schuift men een post op [...]. De FITASC (Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse) kent vele regels [...]. De FITASC-regels hebben alleen betrekking op de discipline Jachtparcours.

   http://www.svflevo.nl/disciplines.htm

   20 seconden regel. Volgens de FITASC regels heeft u 20 seconden de tijd tussen het schieten van de ene duif en het afroepen van de volgende duif.

   http://www.svflevo.nl/disciplines.htm

   duif 2.0

   duif als gerecht klaargemaakt, meestal gebraden

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Algemene voorbeelden


   Duif wordt zowel heel als in delen verkocht. Bovendien kan u van het ontvleesd karkas, net zoals bij kip, een bouillon trekken. Men rekent 1 duif per persoon.

   http://www.xquis.com/_scripts/search_products.pl?query=17

   Prachtige snoekbaars uit het naburige meer in tomatensaus met dragon, cantharellen met groene asperges, en duif uit de Landes, hier mèt het heerlijke boutje, een elegant dessert van aardbeien tussen krokante pitta-deeglapjes, met nectarines, bij de duif een pinot noir uit Vully, bij het dessert een fraaie récolte tardive uit Sion.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • gebraden duif

   De gebraden duiven vliegen je in de mond schreven de gebroeders Grimm ooit in hun sprookjes en het is algemeen bekend dat duiven voortreffelijk smaken.

   http://www.postduiven.com/promotie/duivenbase/index.htm

   Vaste verbindingen


   iemand vliegen de gebraden duiven in de mond

   Zie: iemand vliegen de gebraden duiven in de mond

   duif 2.1

   duivenvlees; vlees van een duif

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

   Algemene voorbeelden


   De 'zichtbare' vetten zijn gemakkelijk uit de voeding weg te laten: - boter, gewone margarine, aardnootolie, reuzel (frituurvet) - vettige bestanddelen van vlees en charcuterie [...]. Kies bij voorkeur mager vlees. Verwijder stukjes vet. Het vetgehalte bedraagt voor 100 g.: Paardevlees, wild 1 tot 5 g. Konijn, duif, kip 5 tot 10 g.

   http://www.hrm.be/hrm/Praktijk/Dieet/Hyperlip.htm

   Joop belde net, alles was goed, iedereen moet de groeten hebben en vanavond ging hij duif eten. 't Is toch wat!

   http://riavanfelius.nl/?e=1021

   Gebraden duif klinkt heel bijzonder, maar smaakt eigenlijk gewoon een beetje naar eend (maar dan lekkerder :P). Omdat dit in het buitenland moeilijk verkrijgbaar is gaan veel buitenlandse Chinezen wanneer ze op vakantie zijn in China duif eten, zo vertelde de serveerster ons.

   http://jasperhongkong.blogspot.com/2008_12_01_archive.html

   duif 3.0

   voorstander van een geweldloze, verzoeningsgezinde politiek, meestal iemand die lid of aanhanger is van een linkse politieke partij

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

   Semagram


   Een duif…

   is een voorstander; is een persoon

   • [Onstoffelijke eigenschap algemeen] is voorstander van een geweldloze, verzoeningsgezinde politiek en is vaak aanhanger of lid van een linkse politieke partij

    Algemene voorbeelden


    In Tel Aviv werd de man vermoord die het vredesproces op gang hielp brengen toen hij van havik een duif werd.

    De Standaard,

    Een brede alliantie in de vorm van een Dini-bis, maar deze keer met politici in plaats van technokraten, maakt alleen kans indien de duiven het in Forza Italia halen en Bossi zijn dreigementen inslikt.

    De Standaard,

    Rabin, niet meteen een duif, werd vermoord door een extremistische zionist.

    De Standaard,

    Combinatiemogelijkheden


    met ander, nevengeschikt substantief


    • duiven en haviken

    Ingewijden weten de selecte groep rulinginspecteurs haarfijn te verdelen in duiven en haviken. De laatsten moeten niets hebben van politieke invloed op de manier waarop zij belastingwetten uitvoeren. Het spant er om of Vermeend de interne weerstand overwint die er bestaat tegen zijn oude plannen om het rulingbeleid te verbreden.

    NRC,

    Maar verscheidene bestuurders geven nu aan dat het toch vooral ook een strijd tussen duiven en haviken was.

    NRC,

    Woordfamilie


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen