klimaat


klimaat 1.0

(meteorologie; wetenschap)

gemiddelde gesteldheid van de lucht en het weer over een periode van minimaal 30 jaar; gemiddelde weerstoestand

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een of het klimaat…

is een gesteldheid

 • [Samenstelling] wordt bepaald door de gemiddelde cijfers met betrekking tot de geografische ligging, de topografische gesteldheid, de luchtstromingen, de hoeveelheid zon en de hoeveelheid neerslag
 • [Functie] wordt vastgesteld om de omgevingsomstandigheden in kaart te brengen en inzicht te krijgen in de veranderingen die zich in een bepaalde periode daarbij voordoen
 • [Ontstaan] wordt op aarde grotendeels bepaald door de zon, die het aardoppervlak opwarmt, dat op zijn beurt de atmosfeer opwarmt
 • [Plaats] kan variëren van lokaal tot wereldwijd
 • [Frequentie] wordt door meteorologen doorgaans om de dertig jaar vastgesteld
 • [Aantal of hoeveelheid] wordt afhankelijk van de gebruikte classificatiemethode onderverdeeld in drie, vier of meer soorten klimaatgordels (klimaatzones), bv. de poolgordels, de gematigde gordels, de subtropische gordels en de tropische gordel
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is onderhevig aan verandering als gevolg van enerzijds natuurlijke factoren, zoals vulkaanuitbarstingen, een wisselende hoeveelheid zonlicht en El Niño's, en anderzijds menselijke factoren, zoals de te grote uitstoot van broeikasgassen, met name koolstofdioxide (CO2), die zorgt voor een versterkt broeikaseffect
 • [Werking of functionering] heeft verregaande invloed op de leefwijze van mensen en de door hen ondernomen werkzaamheden
 • [Handelende persoon] is het onderzoeksgebied van o.a. klimatologen; wordt in kaart gebracht op basis van de waarnemingen van meteorologen
 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft met name temperatuur, windkracht en neerslag
 • [Voorbeeld of specimen] kent vele types, zoals het polaire klimaat (poolklimaat), het gematigde klimaat, het subtropische klimaat en het tropische klimaat, met onderverdelingen in o.a. landklimaat, zeeklimaat, aride (droog) klimaat, semi-aride klimaat, noordelijk gematigd klimaat, bergklimaat, kustklimaat, savanneklimaat, tropisch regenwoudklimaat, woestijnklimaat, steppeklimaat, toendraklimaat en mediterraan klimaat

Algemene voorbeelden


Het klimaat is een komen en gaan van koude tijden en warmere periodes. Zo'n 140.000 jaar geleden was Noord- Europa bedekt met een ijskap die zich tot aan de Utrechtse Heuvelrug uitstrekte.

http://www.knmi.nl/voorl/

Klimaat is voortdurend aan verandering onderhevig.

https://www.climategate.nl/2018/07/eenvoudige-uitleg-over-klimaatverandering/,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • heersen
 • opwarmen
 • veranderen
 • verschillen

Van oorsprong groeide de boom alleen in India, maar tegenwoordig groeit de dadel op iedere plaats waar een woestijnachtig klimaat heerst; hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid.

http://www.leeuwardercourant.nl/Index/0,4696,,00.html?sHoofdUrl=http%3A%2F%2Fwww.leeuwardercourant.nl%2FPagina%2F0%2C7103%2C23-2-4165-5851-860456-1436--%2C00.html

Op een vierkante kilometer van een stad die op handel of industrie gericht is (voorbeelden Singapore, Hongkong) kunnen meer mensen een bestaan-zonder-ellende leiden dan op een even groot oppervlak in agrarische gebieden, zeker als daar een ongunstig klimaat heerst of de bodem minder geschikt is.

NRC,

"Als ze vertellen dat ons klimaat niet opwarmt, kunnen ze naar hun honderden miljoenen dollars aan onderzoeksubsidies fluiten."

De Standaard,

Er mag dan onenigheid zijn over wat het opwarmen veroorzaakt - de mens en zijn broeikasgassen, een natuurlijke schommeling of een beetje van beide - maar dat het klimaat verandert, valt niet te ontkennen.

De Standaard,

Het klimaat verschilt niet veel van het onze. De winters zijn vrij mild en de zomers koel.

De Standaard,

als object bij een werkwoord


 • een klimaat bepalen
 • het klimaat verstoren

De standaard van 30 jaar om een klimaat te bepalen is veel te kort gekozen.

http://www.urania.be/sterrenkunde/weerkunde/klimaat.php

Een spectaculaire daling van het zeepeil (honderd meter) en een enorme lavavloed over het Indiase subcontinent verstoorden het klimaat in hoge mate.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • een beter klimaat
 • een constant klimaat
 • een drukkend klimaat
 • een gematigd klimaat
 • een hemels klimaat
 • een maritiem klimaat
 • een mild klimaat
 • een ongunstig klimaat
 • een vochtig klimaat
 • een woestijnachtig klimaat

Pronk wil met de aanplant van bossen een bijdrage leveren aan een beter klimaat, omdat bomen het broeikasgas CO2 opnemen.

Haagsche Courant,

Er is nooit een constant klimaat op onze aarde geweest. [...]. Klimaatverandering is de norm: de geschiedenis van de aarde kenmerkt zich door ijstijden en warme periodes.

https://www.climategate.nl/2018/07/eenvoudige-uitleg-over-klimaatverandering/,

Dit donkere oerwoud kent een vochtig en drukkend klimaat.

http://www.bop.vgc.be/tijdschriften/wablieft/wab276/76idkdew.txt

San Diego, de zesde grootste stad van de Verenigde Staten en de oudste in Californië, is ongetwijfeld een van Amerika's mooiste, begenadigd met een hemels klimaat, een rijke geschiedenis en een bonte cultuur.

De Standaard,

De renners zijn al in een vroeg stadium van de voorbereiding op trainingskamp gestuurd naar Zuideuropese oorden, waar een mild klimaat en een geaccidenteerd terrein tot een betere vorm moeten leiden.

NRC,

Op een vierkante kilometer van een stad die op handel of industrie gericht is (voorbeelden Singapore, Hongkong) kunnen meer mensen een bestaan-zonder-ellende leiden dan op een even groot oppervlak in agrarische gebieden, zeker als daar een ongunstig klimaat heerst of de bodem minder geschikt is.

NRC,

Het Belgische klimaat is een gematigd maritiem klimaat.

http://www.urania.be/sterrenkunde/weerkunde/klimaat.php

Van oorsprong groeide de boom alleen in India, maar tegenwoordig groeit de dadel op iedere plaats waar een woestijnachtig klimaat heerst; hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid.

http://www.leeuwardercourant.nl/Index/0,4696,,00.html?sHoofdUrl=http%3A%2F%2Fwww.leeuwardercourant.nl%2FPagina%2F0%2C7103%2C23-2-4165-5851-860456-1436--%2C00.html

 • het barre klimaat
 • het Belgische klimaat
 • het droge klimaat
 • het ideale klimaat
 • het Martiaanse klimaat
 • het Nederlandse klimaat
 • het noordelijke klimaat
 • het strenge klimaat
 • het subtropische klimaat
 • het windrijke klimaat

Door het barre klimaat is landbouw er onmogelijk.

De Standaard,

Het Belgische klimaat is een gematigd maritiem klimaat.

http://www.urania.be/sterrenkunde/weerkunde/klimaat.php

Mandwerk is zeer vergankelijk, zodat van oud vlechtwerk slechts heel weinig is overgebleven. Een uitzondering vormt Egypte, waar het droge klimaat allerlei anders zeer vergankelijke voorwerpen voor ons heeft geconserveerd.

http://www.kanenpieper.be/basis800/809.htm

Een regenwoud moet minstens 2.000 mm neerslag per jaar ontvangen [...]. De vochtigheid bedraagt soms meer dan 90 procent. Het ideale klimaat voor paddestoelen en schimmels.

http://www.eldersanders.be/reportage/costarica/costarica.html

De bacteriën moeten [...] eerst worden getraind om tegen het Martiaanse klimaat te kunnen. Toch valt te bezien of Mars wil meewerken.

NOS Nieuws,

"Het Nederlandse klimaat", zuchtte hij, "is net als heel langzaam rijden door een auto-wasstraat met alle ramen open en de knop op herhaal."

NRC,

Onder leiding van professor Le Wei Zhong, stadstuinarchitect van Shanghai, hebben 42 Chinezen met traditionele technieken een 6500 vierkante meter grote tuin aangelegd, met materiaal dat uit China werd aangevoerd. Slechts de aanpassingen aan het noordelijke klimaat en de brandvoorschriften, en de hellinkjes voor rolstoelgebruikers, wijken af van zestiende-eeuwse voorbeelden.

NRC,

Nu eens is Andric aanstekelijk sensueel wanneer hij personages beschrijft, dan weer wreed wanneer hij het over de nauwe horizon en het strenge klimaat heeft, of lyrisch wanneer zijn pen als een camera over het landschap schuift.

De Standaard,

Toeristen die de zon, het strand en het subtropische klimaat van Miami komen opzoeken, moeten [...] op hun hoede blijven.

De Standaard,

De vlotte aan- en afvoer van grondstoffen en produkten over water en het windrijke klimaat maakten dat mechanische processen (malen, mengen, stampen, zagen) in windmolens hier winstgevender waren dan elders.

NRC,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • het opwarmende klimaat

De meeste onderzoekers [...] zijn ervan overtuigd dat de veranderingen het gevolg zijn van het opwarmende klimaat.

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • het klimaat in het holoceen
 • het klimaat in dat jaar
 • het klimaat in Noord-China

De onderzoekers merken op dat uit andere variabelen in het ijs, zoals het elektrische geleidingsvermogen en de verhouding tussen verschillende isotopen van zuurstof, blijkt dat het klimaat in het Holoceen eigenlijk vrij stabiel was.

NRC,

Uit klimaatgegevens kan [...] de jaarringdikte voorspeld worden, en jaarringen kunnen omgerekend worden naar het klimaat in dat jaar.

De Standaard,

Hij is ervan overtuigd dat een aantal kruiden prima in Groningen zullen gedijen. "Het klimaat in Noord-China is vergelijkbaar met het onze."

NRC,

in voorzetselgroep


 • door het klimaat
 • door het klimaat komen

Door het barre klimaat is landbouw er onmogelijk.

De Standaard,

Het juiste accent, de juiste kleding en een vader die ook al veel geld had beginnen mee te tellen in Californië. Aantrekkelijker dan deze enge sociale eigenaardigheden is de sfeer in het zuiden van Californië, en dat komt door het klimaat en het enigszins domme, maar toch bevrijdend zorgeloze zelfvertrouwen.

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?facets%5Btype%5D%5B%5D=artikel&query=%22komt+door+het+klimaat%22&coll=ddd&sortfield=datedesc&identifier=ABCDDD:010879601:mpeg21:a0531&resultsidentifier=ABCDDD:010879601:mpeg21:a0531,

 • in ons klimaat

"Toen we vorig jaar een nieuw kantoor zochten, [...] stonden we voor de keus: naar de binnenstad of naar een kantorenpark in de buitenwijk. [...]. Het werd [...] de Keizersgracht [...]. Zonder airco dus. Dat is de grootste flauwekul, althans in ons klimaat. Je kunt toch gewoon een raam openzetten?''

NRC,

 • tegen een klimaat kunnen

De bacteriën moeten [...] eerst worden getraind om tegen het Martiaanse klimaat te kunnen. Toch valt te bezien of Mars wil meewerken.

NOS Nieuws,

 • vanwege het klimaat

In IJsland komen vanwege het klimaat nogal wat luchtweginfecties voor.

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22vanwege+het+klimaat%22&coll=ddd&sortfield=datedesc&page=1&facets%5Btype%5D%5B%5D=artikel&identifier=ABCDDD:010866523:mpeg21:a0674&resultsidentifier=ABCDDD:010866523:mpeg21:a0674,

met ander, nevengeschikt substantief


 • klimaat en milieu

Het verdwijnen van bossen zal op termijn moeilijk voorspelbare effecten op klimaat en milieu hebben.

http://www.biodiversitysummit.nl/cop6/bossen/1.html

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Overige woordfamilieleden


klimaat 1.1

(meteorologie; wetenschap; natuur, milieu en energievoorziening; neologisme)

huidige wereldwijde klimaatverandering, gezien als een proces dat negatieve gevolgen kan hebben voor de leefomstandigheden op aarde; klimaatopwarming
In sommige contexten ligt de nadruk, in plaats van op het klimaat zelf, zo sterk op de verandering van het klimaat en de bedreiging die deze vormt voor de leefomstandigheden op aarde, dat het woord klimaat vrijwel synoniem is geworden met klimaatverandering oftewel klimaatopwarming. De gedachte hierbij is dat deze schadelijke klimaatverandering vooral het gevolg is van de door mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen. Iets voor het klimaat doen staat daarmee gelijk aan 'iets tegen de milieuschadelijke uitstoot van broeikasgassen doen'. In samenstellingen betekent klimaat- daarom soms bijna hetzelfde als 'milieu-'.

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Het klimaat…

is een verandering; is een proces

   Algemene voorbeelden


   Afgelopen week bezocht het Zweedse klimaaticoon Greta Thunberg Brussel. [...]. Bezeten door het klimaat? Bedoeld wordt dat haar aandacht volledig in beslag wordt genomen door de (dreigende) klimaatverandering. Het woord klimaat wordt de laatste tijd vaker op deze manier gebruikt.

   https://www.trouw.nl/cultuur-media/klimaatverandering-verandert-ook-de-betekenis-van-het-woord-klimaat~b176c40e/,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • zorgen baren

   Niet ons inkomen of immigratie, maar het klimaat baart Nederlanders zorgen.

   https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4862916/sociaal-en-cultureel-planbureau-klimaatpanel-politiek,

   in voorzetselgroep


   • iets aan het klimaat doen
   • meer aan het klimaat doen
   • minder aan het klimaat doen
   • onvoldoende aan het klimaat doen
   • wat aan het klimaat doen
   • weinig aan het klimaat doen

   Laten we nu écht iets aan het klimaat doen. In meer dan 150 landen werd gisteren gedemonstreerd om aandacht te vragen voor de klimaatverandering.

   https://www.linda.nl/nieuws/laten-we-nu-echt-iets-aan-het-klimaat-doen/,

   Ik ga meer aan het klimaat doen. Ik wilde bij de gemeente Lingewaard mijn groene voornemen kenbaar maken. Maar voor de noodzakelijke laadpaal voor een elektrische auto moest een echte boom worden gekapt.

   https://www.gelderlander.nl/dossier-columns-binnendijks/wie-bij-ons-naar-binnen-gluurt-ziet-me-wat-merkwaardig-huppelen~af372e88/,

   De meeste mensen hebben van het Klimaatakkoord gehoord, maar geven wel aan bedreigingen voor de Nederlandse economie (en hun portemonnee) te zien. [...]. Er is [...] een groei in polarisatie met een toename van mensen die vinden dat Nederland juist minder aan het klimaat moet doen (van 6% naar 13%).

   https://www.stadszaken.nl/klimaat/energie/2034/5-keer-fake-news-in-de-energietransitie,

   Om te voorkomen dat Europa wel maatregelen neemt, maar de rest van de wereld wel CO2 blijft uitstoten, komen er extra heffingen voor landen die onvoldoende aan het klimaat doen.

   https://nos.nl/artikel/2314229-green-deal-timmermans-wil-haast-maken-in-strijd-tegen-klimaatverandering.html,

   Mensen gaan hier pas wat aan het klimaat doen als het in de beurs te merken is.

   https://joop.bnnvara.nl/opinies/een-beter-klimaat-begint-bij-jezelf,

   Vacature! Doe wat aan het klimaat. [...]. Eindelijk. Dé buitenkans om echt iets aan klimaatverandering te doen. Systeemingenieur bij het KNMI.

   https://www.geenstijl.nl/5148330/vacature-doe-wat-aan-het-klimaat-nu/,

   GroenLinks vindt dat gemeenten te weinig doen aan klimaat. Gemeenten kunnen een veel grotere rol vervullen bij het tegengaan van de opwarming van de aarde.

   https://www.trouw.nl/nieuws/groenlinks-vindt-dat-gemeenten-te-weinig-doen-aan-klimaat~b8993661/,

   • door het klimaat komen

   Zo vertelde iemand deze week over het zachte weer dat voor dit weekend en komende week is voorspeld: "Dat komt allemaal door het klimaat".

   https://www.trouw.nl/cultuur-media/klimaatverandering-verandert-ook-de-betekenis-van-het-woord-klimaat~b176c40e/,

   • zorgen om het klimaat

   Nog een opvallende uitkomst is dat mannen een stuk minder duurzaam bezig zijn dan vrouwen. Mannen maken zich minder zorgen om het klimaat dan vrouwen, ze pakken vaker de auto en rijden vaker in zware auto's die meer brandstof verbruiken.

   https://nos.nl/artikel/2274833-zorgen-over-het-klimaat-maar-niet-vliegen-en-minder-lang-douchen-toch-lastig.html,

   • twijfel over het klimaat
   • zorgen over het klimaat

   Wie twijfel zaait over het klimaat, maakt misbruik van een fundament van de wetenschap.

   https://www.trouw.nl/nieuws/wie-twijfel-zaait-over-het-klimaat-maakt-misbruik-van-een-fundament-van-de-wetenschap~b7df1cfa/,

   Het merendeel van de Nederlanders maakt zich zorgen over het klimaat, maar de meeste mensen nemen zelf geen maatregelen.

   https://nos.nl/artikel/2274833-zorgen-over-het-klimaat-maar-niet-vliegen-en-minder-lang-douchen-toch-lastig.html,

   • als gevolg van het klimaat
   • de opwarming van het klimaat
   • wakker liggen van het klimaat

   Michiel ziet een 'enorme tweedeling' als gevolg van het klimaat. Klimaatactiviste Greta Thunberg noemt hij daar een 'glansrijk voorbeeld' van. "Zij laat de verdeling zien. De ene helft is bereid te luisteren naar wat ze zegt en kan zich ook vinden in haar boodschap. De tweede groep vraagt zich af wat zo'n jong meisje ons nou kan vertellen."

   https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4862916/sociaal-en-cultureel-planbureau-klimaatpanel-politiek,

   Men verkast in eigen land of naar een buurland. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld geen grote groepen migranten bekend die als gevolg van het klimaat op weg zijn naar Europa.

   https://www.vpro.nl/programmas/bureau-buitenland/lees/nieuws/2019/klimaatvluchtelingen-serie-slices.html,

   "Wat ik wil zeggen is dat de afvalkwestie afleidt van de echte milieuproblemen, het broeikaseffect, de opwarming van het klimaat, de valse agenda van de klassieke economen, de fundamentele fouten van het systeem."

   NRC,

   Wakker liggen van het klimaat is één zaak, maar wat willen jongeren eraan doen?

   https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170914_03073398,

   • vanwege het klimaat

   Deze Amsterdammers willen geen kinderen vanwege het klimaat. [...]. De 31-jarige Chiara is wetenschapper en woont bijna zes jaar in Amsterdam. Zij heeft haar kinderwens laten varen vanwege de klimaatproblematiek. [...]. Volgens Chiara is een kind krijgen het milieuvervuilendste wat je kan doen.

   https://www.at5.nl/artikelen/198730/deze-amsterdammers-willen-geen-kinderen-vanwege-het-klimaat,

   Britse band Coldplay stopt met touren vanwege het klimaat. Slecht nieuws voor fans van Coldplay buiten Groot-Brittannië. De band is voorlopig niet van plan om te touren vanwege de impact op het milieu. [...]. In plaats van een normale tournee bedenkt de band [...] een klimaatneutrale tournee.

   https://wnl.tv/2019/11/21/britse-band-coldplay-stopt-met-touren-vanwege-het-klimaat/,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Overige woordfamilieleden


   Etymologie


   Aard herkomst inheems woord
   Vroegste datering 2012
   Periode opkomst Een exacte vroegste datering is moeilijk te geven, omdat er niet altijd een scherpe scheidslijn is tussen de 'gewone' betekenis en deze specifieke betekenis. Wel kan gezegd worden dat het gebruik van klimaat in de zin van 'klimaatverandering' rond 2018 een hoge vlucht heeft genomen. Vooral sinds dat jaar staan de media volledig in het teken van de klimaatproblematiek, de stikstofcrisis en het klimaatactivisme, mede dankzij de jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Het aantal klimaatneologismen (denk aan klimaatangst, klimaatstress en klimaatmoe) neemt door alle berichtgeving enorm toe.

   klimaat 2.0

   luchtgesteldheid in een binnenruimte, onder andere bepaald door temperatuur en vochtigheidsgraad; microklimaat binnenshuis; binnenklimaat; binnenhuisklimaat
   De binnenruimte kan ook iets anders dan een kamer of huis betreffen, bv. een kledingstuk.

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een klimaat…

   is een microklimaat; is een gesteldheid

   • [Activiteit of handeling] bepaalt hoe goed levende wezens gedijen in een binnenruimte
   • [Toepassingsgebied of bereik] betreft de vochtigheidsgraad en de temperatuur in een binnenruimte

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • het klimaat regelen

    Tijdens de warmere dagen is het klimaat in de broek te regelen met de ventilatieritsen.

    https://www.goedhartmotoren.nl/rukka-orbita-broek

    De meeste mensen denken bij domotica in eerste instantie aan comfort. [...]. Maar domotica is zoveel meer. Zo kunnen we het klimaat regelen, een zeer belangrijk aspect als het gaat om onze gezondheid op de langere termijn. Zeker voor de 1,2 miljoen carapatiënten in ons land is het belangrijk dat binnenshuis het klimaat goed is afgestemd op hun wensen.

    http://livingtomorrow.nl.dotnet15.hostbasket.com/site/LTA/nl/pages/documents/Domotica3.pdf,

    met adjectief ervoor


    • een regelmatig klimaat
    • het optimale klimaat

    Baksteen is een materiaal met bijzondere inertie-eigenschappen waardoor een regelmatig klimaat gewaarborgd wordt.

    http://www.mathys-bvba.be/bouwinfo/baksteen.htm

    Een goede (en mooie) manier om uw sigaren te bewaren is de humidor [...]. Indien u de ruimte heeft in een apart kamertje, kunt u zelfs een eigen klimaatkamer inrichten. Belangrijk hierbij is dat u de temperatuur goed kunt regelen en een luchtvochtiger alsmede een betrouwbare hygrometer heeft. Het optimale klimaat lijkt op dat van een wijnkelder: 16ºC en een vochtigheidsgraad van 80% zijn voor de sigaren precies goed.

    http://www.delicatessenhuis.nl/

    Het optimale klimaat voor papieren stukken is een temperatuur van 15-18°C, een luchtvochtigheid van 50-55%, met bescherming tegen licht, 'zure' gassen en ongedierte.

    http://www.uvh.nl/archief/doc.html

    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: in

    • het klimaat in een duivencontainer
    • het klimaat in de broek
    • het klimaat in de cabine
    • het klimaat in de hal
    • het klimaat in de voetbalschoen

    Het optimaal beheersen van het klimaat in een duivencontainer stelt [...] bijzondere eisen aan de konstruktie, de inrichting en de wijze waarop de aangebrachte voorzieningen (o.a. ventilatiesysteem) gebruikt dienen te worden.

    http://www.postduiven.com/promotie/duivenbase/index.htm

    Tijdens de warmere dagen is het klimaat in de broek te regelen met de ventilatieritsen.

    https://www.goedhartmotoren.nl/rukka-orbita-broek

    De keuze van de houtsoort en de hoeveelheid stenen zijn in hoge mate bepalend voor het klimaat in de cabine.

    http://www.thermenoosterhesselen.nl/

    Niet alleen de atmosfeer, ook het klimaat in de hal is benauwend.

    NRC,

    Voetschimmels komen veel voor; het klimaat in de voetbalschoen is hiervoor blijkbaar ideaal.

    http://www.huidfonds.org/,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    klimaat 3.0

    algemene sfeer en omstandigheden

    Betekenisbetrekking


    metafoor
    Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een klimaat…

    is een toestand

    • [Activiteit of handeling] bepaalt hoe goed bv. mensen, processen of fenomenen ergens kunnen functioneren

     Algemene voorbeelden


     Een andere belangrijke taak is zorgen dat de organisaties inzien dat het ook in hun belang is als er meer vrouwen in besturen zitten. Het klimaat daarvoor lijkt gunstig te zijn.

     NRC,

     De discussie spitst zich de laatste maanden toe op de vraag of het niet redelijk is dat bejaarden, die 50 procent van de kosten maken aan nationale gezondheidszorg, en maar 1,96 procent premie betalen, evenredig gaan meebetalen. Sindsdien is het klimaat aanzienlijk grimmiger geworden. Werkenden gaan de straat op om hun aandeel in de hervonden groei te eisen. Bejaarden blijven niet achter.

     NRC,

     Combinatiemogelijkheden


     als subject bij een werkwoord


     • bestaan
     • hangen
     • heersen
     • ontstaan
     • zich ontwikkelen
     • opkomen
     • verharden
     • verslechteren

     In '60-'61 werd in Lier gelezen dat de stukken er afvlogen, er bestond zelfs zoiets als een literair klimaat.

     De Standaard,

     Omdat er in de hoofdstad van het Braziliaanse carnaval al sinds begin deze week een klimaat van onveiligheid hangt, heeft president Lula Inacio da Silva beslist het nationale leger in te zetten tegen de drugbendes die het feest willen 'vieren' met een orgie van geweld.

     http://www.ipsnews.be/categorieen/internaf.asp?idnews=1888,

     Uit de contacten die wij hadden blijkt [...] dat er tussen onze twee landen een klimaat van spanning heerst en dat vooral tussen de verschillende hiërarchische instanties.

     http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

     In de Zaïrese hoofdstad heerst sinds het begin van de oorlog in Kivu een sterk nationalistisch klimaat.

     De Standaard,

     'Het lijkt er soms op dat er een repressief klimaat aan het ontstaan is', meende het PvdA-kamerlid.

     Meppeler Courant,

     Met steun van de hogescholen, de Stichting Promotie Den Haag en diverse fondsen wordt nu een cultuurloket voor studenten geopend. Dit moet bevorderen dat binnen én buiten de hogescholen een 'bruisend cultureel klimaat' ontstaat.

     Haagsche Courant,

     Nederland is erg beïnvloed door het christelijk geloof. Echter, de grote humanisten komen ook uit Nederland. Daardoor heeft zich hier een liberaal klimaat ontwikkeld.

     De Groene Amsterdammer,

     In een verwijzing naar het drankje dat de fascistische knokploegen in de jaren twintig en dertig hun tegenstanders lieten slikken, zegt een meisje: 'Er komt een klimaat van wonderolie op.'

     NRC,

     Volgens Keizer is de concurrentie verscherpt en het klimaat in de verzekeringsbranche verhard.

     NRC,

     Het klimaat verslechterde snel aan de universiteiten met als gevolg dat veel joden de universiteit en, verstandiger, Duitsland verlieten.

     http://home.planetinternet.be/~sintlod5/nazificatie/nazificatie_hfst1_4.htm,

     als object bij een werkwoord


     • een klimaat creëren
     • een klimaat scheppen
     • het klimaat bepalen

     De recente economische schandalen hebben een onzeker klimaat gecreëerd, waardoor investeerders op zoek gaan naar veiligere beleggingsmogelijkheden.

     http://www.bbl-onderneming.be/nl/artikelnl.asp?artid=615,

     Het Verenigd Koninkrijk is een van de snelst groeiende economieën in Europa die bovendien het grootste deel van de buitenlandse investeringen aantrekt. Dat is geen toeval. De Britse regering schept immers een economisch klimaat waarin ze kunnen gedijen en concurreren.

     De Standaard,

     Het is een tragische paradox dat Israëls veiligheidsstrategie tegen de islamitische terreur in de Gazastrook een sociaal klimaat schept dat juist Hamas en de islamitische jihad in de kaart speelt.

     NRC,

     Ooit riep een Nederlander de kogel kwam van links, niet omdat rechts extreem was, maar omdat links extreem was, extreem in het verketteren en demoniseren van Pim Fortuyn; men bakte het soms wel heel erg bruin en vergeleek de professor met een bruinhemd, met een fascist, want men wist dat daarmee een vunzig en ranzig klimaat werd geschapen.

     http://www.nieuwpolitiekcollectief.nl/frm/topic.asp?TOPIC_ID=1360,

     Het verdwijnen van de Koude Oorlog schiep een nieuw klimaat voor samenwerking.

     De Standaard,

     Het is goed dat diverse stromingen het multiculturele klimaat bepalen.

     De Standaard,

     met adjectief ervoor


     • een antinucleair klimaat
     • een bruisend klimaat
     • een conformistisch klimaat
     • een cultureel klimaat
     • een economisch klimaat
     • een geestelijk klimaat
     • een gevarieerd klimaat
     • een gunstig klimaat
     • een homofoob klimaat
     • een liberaal klimaat
     • een literair klimaat
     • een maatschappelijk klimaat
     • een middle class klimaat
     • een nationalistisch klimaat
     • een nieuw klimaat
     • een ondernemingsvriendelijk klimaat
     • een onzeker klimaat
     • een pedagogisch klimaat
     • een ranzig klimaat
     • een repressief klimaat
     • een rijk klimaat
     • een sereen klimaat
     • een sociaal klimaat
     • een stabiel klimaat
     • een tolerant klimaat
     • een veilig klimaat
     • een vriendelijk klimaat
     • een vunzig klimaat

     Met steun van de hogescholen, de Stichting Promotie Den Haag en diverse fondsen wordt nu een cultuurloket voor studenten geopend. Dit moet bevorderen dat binnen én buiten de hogescholen een 'bruisend cultureel klimaat' ontstaat.

     Haagsche Courant,

     In Europa en de Verenigde Staten werden er sinds enige tijd geen nieuwe kerncentrales meer besteld: deels door een anti-nucleair klimaat deels omdat er in verschillende landen niet echt nood is aan nieuwe centrales.

     http://www.mech.kuleuven.ac.be/tme/news_energy/10_02-03/articles/fissie_gvdb.html,

     Jezer portretteert de in 1936 geboren Abbott Howard Hoffman als een kind van de jaren vijftig, opgegroeid in een conformistisch middle-class klimaat dat naar zijn smaak een belemmering vormde voor de onbeperkte mogelijkheden van de moderne, na-oorlogse welvaartsstaat.

     NRC,

     Het Verenigd Koninkrijk is een van de snelst groeiende economieën in Europa die bovendien het grootste deel van de buitenlandse investeringen aantrekt. Dat is geen toeval. De Britse regering schept immers een economisch klimaat waarin ze kunnen gedijen en concurreren.

     De Standaard,

     Volgens Dorothee Sölle - in haar recente boek "Niet wennen aan geweld" - leven we in dit postmoderne tijdperk in een geestelijk klimaat dat zorgt voor gewenning aan zelfs een stimulering tot geweld...

     De Standaard,

     Niet-financiële vennootschappen bezitten, benevens het grootste stabiele pakket aandelen in de banken, ook 1/3 van elkaars aandelen bij wijze van kruisparticipaties. [...]. Allereerst spelen ze hun rol in het scheppen van een gunstig klimaat voor duurzame relaties.

     http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/35n2/geys.htm

     In uw artikel bezondigt u zich niet alleen aan de begripsverwarring tussen homofilie, pedofilie en pedoseksuele misdaad waartegen u zich steeds verzet hebt, maar desinformeert u ook ten nadele van de homoseksuelen, wier positie in de nasleep van de affaire Dutroux al sterk verzwakt is. U draagt aldus bij tot de creatie van een homofoob klimaat.

     De Standaard,

     Nederland is erg beïnvloed door het christelijk geloof. Echter, de grote humanisten komen ook uit Nederland. Daardoor heeft zich hier een liberaal klimaat ontwikkeld.

     De Groene Amsterdammer,

     In '60-'61 werd in Lier gelezen dat de stukken er afvlogen, er bestond zelfs zoiets als een literair klimaat.

     De Standaard,

     Het ter beschikking stellen van middelen tot doe-het-zelfdoding zet de deur open voor beïnvloeding van buitenaf en kan bijdragen aan een maatschappelijk klimaat waarbij ouderdom wordt gezien als een overbodige, zinloze levensfase.

     de Volkskrant,

     In de Zaïrese hoofdstad heerst sinds het begin van de oorlog in Kivu een sterk nationalistisch klimaat.

     De Standaard,

     Het verdwijnen van de Koude Oorlog schiep een nieuw klimaat voor samenwerking.

     De Standaard,

     Waar schiet het beleid tekort om te komen tot een ondernemingsvriendelijk klimaat?

     De Standaard,

     De recente economische schandalen hebben een onzeker klimaat gecreëerd, waardoor investeerders op zoek gaan naar veiligere beleggingsmogelijkheden.

     http://www.bbl-onderneming.be/nl/artikelnl.asp?artid=615,

     Ik heb respect voor collega's die met hart en ziel werkzaam zijn in het VMBO. Het vereist zonder meer een gedegen didactische aanpak en een bepaald pedagogisch klimaat.

     http://members.home.nl/lvlier/recent/kenniseconomie.htm,

     'Het lijkt er soms op dat er een repressief klimaat aan het ontstaan is', meende het PvdA-kamerlid.

     Meppeler Courant,

     Vandaag een poging om het dansklimaat in Brabant in woorden te vervatten. [...]. Gelukkig voor deze grove schets van het dansklimaat in Brabant bestaat over één ding overeenstemming: er is sprake van een rijk en gevarieerd klimaat.

     http://www.lamelis.nl/prys_00.html,

     Nu het sociaal overleg op nationaal niveau dreigt vast te lopen, klinken de pleidooien voor nieuwe en betere overlegvormen opnieuw luider. Vaak voegt men daaraan toe dat werknemers en werkgevers in een "sereen klimaat van wederzijds respect" beter in staat zullen zijn echte antwoorden te geven op de sociaal-economische problemen waarmee de ondernemingen nu kampen.

     De Standaard,

     Het is een tragische paradox dat Israëls veiligheidsstrategie tegen de islamitische terreur in de Gazastrook een sociaal klimaat schept dat juist Hamas en de islamitische jihad in de kaart speelt.

     NRC,

     "Onze belangen lopen voor een deel parallel: we willen allebei dat er een tolerant klimaat is ten opzichte van rokers."

     De Groene Amsterdammer,

     In resolutie 940, waarin de Veiligheidsraad vorig jaar toestemming gaf voor de interventie van de door de Verenigde Staten gedomineerde vredesmacht, stelde zij dat een nieuwe vredesmacht de Amerikanen moest aflossen zodra er een "veilig en stabiel" klimaat was op Haïti.

     NRC,

     We werken op 't Holthuus kindgericht. Dit houdt in, dat we veel waarde hechten aan een vriendelijk klimaat in de groepen.

     http://www.xs4all.nl/~holthuus/,

     Ooit riep een Nederlander de kogel kwam van links, niet omdat rechts extreem was, maar omdat links extreem was, extreem in het verketteren en demoniseren van Pim Fortuyn; men bakte het soms wel heel erg bruin en vergeleek de professor met een bruinhemd, met een fascist, want men wist dat daarmee een vunzig en ranzig klimaat werd geschapen.

     http://www.nieuwpolitiekcollectief.nl/frm/topic.asp?TOPIC_ID=1360,

     • geen antiautoritair klimaat

     Onze leerkrachten zijn democratische klasleiders, die oog hebben voor de kinderen, maar toch sterk blijven leiden. Geen "laisser-faire"-gedoe noch verwennerij van kinderen en geen antiautoritair klimaat om populair te zijn.

     http://home.scarlet.be/~gvbswing/project.html#begin

     • het algemene klimaat
     • het antichristelijke klimaat
     • het bedrijfsvriendelijke klimaat
     • het economische klimaat
     • het fiscale klimaat
     • het huidige klimaat
     • het intellectuele klimaat
     • het juiste klimaat
     • het kleinsteedse klimaat
     • het monetaire klimaat
     • het multiculturele klimaat
     • het muzikale klimaat
     • het pro-Russische klimaat
     • het sociale klimaat
     • het toenmalige klimaat
     • het verhitte klimaat

     Gerard Cremer schreef begin 1994 [...] dat Schmitz van zijn positie als hoge magistraat misbruik maakte, maar niemand ging daar op in. "Het algemene klimaat was voor die dingen niet rijp."

     De Standaard,

     Als katholieke studenten hebben we al veel moeten verdragen maar nu gaat het voor ons echt wel te ver en wij eisen directe en compromisloze maatregelen van de academische overheid tegen deze wansmakelijke beledigingen aan het adres van alle katholieke studenten en oud-studenten van de K.U. Leuven. In het antichristelijke klimaat waarin we leven mag zij haar verantwoordelijkheid als grootste en best aangeschreven katholieke universiteit niet ontlopen.

     http://www.intersight.be/scripts/pubreadtxt20.pl?ID=press=press-nl=0_index=1==12RNkFXenl

     De VBO-leiding verwijst in elk gesprek naar het bedrijfsvriendelijke klimaat boven Schelde en Maas.

     De Standaard,

     Nederland is een duur land voor agro-ondernemers. Dit geldt voor arbeid en grond. Daar staat tegenover dat de kennisontwikkeling, handel en logistiek, financiering en samenwerking in de productiekolommen, het fiscale klimaat en de stabiliteit en betrouwbaarheid van de juridische en bestuurlijke omgeving internationaal gezien op een hoog niveau staan.

     http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/,

     De directie van De Telegraaf neemt News.nl, het gratis middagblad voor openbaar vervoerreizigers, met onmiddellijke ingang uit de markt. De redenen voor dit besluit zijn volgens De Telegraaf 'het huidige economische klimaat voor dagbladen'.

     http://www.radiowereld.nl/2003/home/medianieuws/010.archief/2001/04/73600.html,

     Artsen kunnen [...] enkel zeggen dat áls er een verband tussen silikonenborsten en ziekten is, het dan een uiterst klein verband zal zijn. Een boodschap die in het huidige klimaat van angst nauwelijks kans maakt.

     De Standaard,

     De film is [...] perfect getimed. In het huidige fin-de-siècleklimaat overheerst zeer duidelijk het vunzige gekwijl waarmee mensen kicken op het leed van hun medemens [...]. Je kan er je leven op verwedden dat Titanic op 23 maart het Oscarrecord zal breken. Het kan evenmin een toeval zijn dat de film eveneens past in het huidige klimaat van 'de schuldige moet gestraft'.

     http://www.moviegids.be/artdet.cfm?tekstnr=1372=4,

     Met veel warmte praat Ugresi over het intellectuele klimaat in haar vroegere land en over de vrijheid die ze in haar studententijd en daarna aan de Universiteit van Zagreb heeft gehad.

     NRC,

     Hij zou er zijn familie missen, maar niet het kleinsteedse klimaat van zijn geboortestad.

     NRC,

     Als men het juiste monetaire klimaat zou creëren en alles zou doen om de economie aan te zwengelen, zou het veel gemakkelijker worden om de welvaartstaat aan te pakken.

     De Standaard,

     Het is goed dat diverse stromingen het multiculturele klimaat bepalen.

     De Standaard,

     Uit onbehagen met het muzikale klimaat in Rotterdam richtte Koolmees samen met vijf andere Rotterdamse componisten (Eric de Clercq, Bart de Kemp, Tom Riedstra, Arthur Sauer en Marc Verhoeven) het Rotterdams Componisten Front op.

     NRC,

     De uitgevers schrokken er - al dan niet na ruggespraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken - voor terug om in het toenmalige pro-Russische klimaat een dierenfabel op de markt te brengen waarin de Grote Leider van een bevriende mogendheid (Stalin) als een groot, vet, wreed en machtsgeil varken werd afgeschilderd.

     De Standaard,

     Zoals reeds aangehaald in Belangenbeheer, speelden in het geval Exxon een aantal factoren mee die het sociale klimaat bijzonder ongunstig maakten voor dergelijke rampen.

     http://www.nexus-online.be/03_bundels/2000/pdf/cpapr/14_exxon.pdf,

     Goss werd door partijgenoot Keating in het verhitte klimaat beschuldigd van "het spelen van politieke spelletjes".

     NRC,

     • zijn tolerante klimaat

     Verslaafden wijken uit naar Nederland, dat met zijn goedkope drugs en tolerante klimaat een uitkomst lijkt.

     NRC,

     met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


     • een ondersteunend klimaat
     • een stimulerend klimaat
     • het verlammende klimaat

     Ondernemerschap is vooral een geestelijke ingesteldheid, waarbij risico's durven nemen, creatief zijn en vernieuwende ideeën durven realiseren, samengaan met een gezond beheer. Daarom mag een ondernemersbeleid niet enkel toegespitst zijn op een ondersteunend klimaat voor ondernemingen, maar ook op het begeesteren van het ondernemerschap, door ondernemers te motiveren en hun de nodige vaardigheden bij te brengen.

     http://www.jansteverlynck.be/parl/Persberichten/KMOlunch060603.htm,

     Europa kan van de VS leren als het gaat om flexibliteit op de arbeidsmarkt en om het scheppen van een stimulerend klimaat voor ondernemers.

     NRC,

     "Ik wil waarschuwen tegen het verlammende klimaat waarin politici zich voelen als opgejaagd wild".

     De Standaard,

     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: bij

     • het klimaat bij werkgevers

     'Het klimaat bij werkgevers in onze regio is al ten goede aan het veranderen.'

     Meppeler Courant,

     Voorzetsel: in

     • het klimaat in gezinnen
     • het klimaat in de verzekeringsbranche

     Nemen we bijvoorbeeld eens het algemene groepsklimaat. In zekere zin is dit, vergeleken bij een gewone school of bij het klimaat in veel gezinnen, vrij tolerant.

     http://users.skynet.be/kern/smisart.html

     Volgens Keizer is de concurrentie verscherpt en het klimaat in de verzekeringsbranche verhard.

     NRC,

     Voorzetsel: van

     • een klimaat van onveiligheid
     • een klimaat van spanning
     • een klimaat van wederzijds respect
     • een klimaat van wonderolie
     • het klimaat van angst
     • het klimaat van geweld
     • het klimaat van neerslachtigheid
     • het klimaat van wetteloosheid

     Omdat er in de hoofdstad van het Braziliaanse carnaval al sinds begin deze week een klimaat van onveiligheid hangt, heeft president Lula Inacio da Silva beslist het nationale leger in te zetten tegen de drugbendes die het feest willen 'vieren' met een orgie van geweld.

     http://www.ipsnews.be/categorieen/internaf.asp?idnews=1888,

     Uit de contacten die wij hadden blijkt [...] dat er tussen onze twee landen een klimaat van spanning heerst en dat vooral tussen de verschillende hiërarchische instanties.

     http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

     Nu het sociaal overleg op nationaal niveau dreigt vast te lopen, klinken de pleidooien voor nieuwe en betere overlegvormen opnieuw luider. Vaak voegt men daaraan toe dat werknemers en werkgevers in een "sereen klimaat van wederzijds respect" beter in staat zullen zijn echte antwoorden te geven op de sociaal-economische problemen waarmee de ondernemingen nu kampen.

     De Standaard,

     In een verwijzing naar het drankje dat de fascistische knokploegen in de jaren twintig en dertig hun tegenstanders lieten slikken, zegt een meisje: 'Er komt een klimaat van wonderolie op.'

     NRC,

     Artsen kunnen [...] enkel zeggen dat áls er een verband tussen silikonenborsten en ziekten is, het dan een uiterst klein verband zal zijn. Een boodschap die in het huidige klimaat van angst nauwelijks kans maakt.

     De Standaard,

     Het klimaat van geweld in Nicaragua zal het bezoek van paus Joannes Paulus II volgende week aan het Centraal-Amerikaanse land niet beletten.

     De Standaard,

     "Het klimaat van neerslachtigheid dat in Antwerpen hing, is omgeslagen in optimisme", zegt Delwaide.

     De Standaard,

     Naar aanleiding van de stakingen zei de nationale onderwijsvakbond ons reeds dat de scholen in de moeilijke gebieden het lastig zullen blijven hebben zolang het klimaat van wetteloosheid in hun omgeving niet wordt aangepakt.

     De Standaard,

     Voorzetsel: voor

     • een klimaat voor ondernemers
     • een klimaat voor samenwerking

     Europa kan van de VS leren als het gaat om flexibliteit op de arbeidsmarkt en om het scheppen van een stimulerend klimaat voor ondernemers.

     NRC,

     Het verdwijnen van de Koude Oorlog schiep een nieuw klimaat voor samenwerking.

     De Standaard,

     in voorzetselgroep


     • binnen dat klimaat

     Al was het meest spectaculaire dat Toppop in haar geschiedenis overkwam punkidool Iggy Pop, die op de tonen van zijn hitsingle 'Lust For Life' de ter versiering van de studio opgestelde palmboompjes als een soort Fred Flintstone in het rond begon te slingeren, toch had niemand het gevoel dat het braaf was - er was gewoon niks anders. Binnen dat klimaat kwam de videoclip als een revolutie.

     NRC,

     • in een klimaat leven

     Volgens Dorothee Sölle - in haar recente boek "Niet wennen aan geweld" - leven we in dit postmoderne tijdperk in een geestelijk klimaat dat zorgt voor gewenning aan en zelfs een stimulering tot geweld...

     De Standaard,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen