nieuws


nieuws 1.0

iets wat nieuw is; dat wat nieuw is; nieuwe zaken, dingen of verschijnselen
Vooral in enkele combinaties.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Nieuws…

is een fenomeen

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is iets wat nieuw is; is wat nieuw is

  Combinatiemogelijkheden


  met telwoord ervoor


  • veel nieuws

  Voor de Verne-kenners was er nog veel nieuws te leren, en ook de andere toehoorders waren zeer geboeid.

  http://www.jules-verne.nl/bred.html,

  Inhoudelijk brengt de tentoonstelling niet echt veel nieuws en ook qua omvang verdiende Horta meer.

  De Standaard,

  met onbepaald voornaamwoord


  • wat nieuws

  Er is altijd wel wat nieuws wat ik hebben wil om nog een beter geluid te krijgen.

  http://www.disco-flash.nl/

  Dinsdag koopt u wel wat nieuws voor aan de muur.

  Poot: verhalen over de hond, Midas Dekkers,

  Ik kan namelijk niet wachten, maar geen neemt het me kwalijk, ze zijn tevreden me te kunnen bedienen als niemand op hun draaistoel zit. Ik maak weer eens wat nieuws mee.

  Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

  nieuws 2.0

  bericht of berichtgeving over iets wat nog onbekend was, door een bepaalde boodschapper gebracht

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Nieuws…

  is een bericht

  • [Handelende persoon] wordt gebracht door een bepaalde boodschapper
  • [Onstoffelijke inhoud] is berichtgeving over iets wat eerder onbekend was; is een nieuw bericht; is nieuwe berichtgeving

   Algemene voorbeelden


   Het nauw verholen gekreun dat na eerste lezing van het 'strategisch beleidsdocument' van informateur Donner op het Binnenhof weerklonk bevestigde de indruk die Hedenlands intuïtief al van de CDA-jurist had. Dat dit een man is die zijn dichterlijke energie het liefst reserveert voor het op geduldig-sardonische toon terechtwijzen van zijn secretaresse en zijn kinderen. Als oud-blaadjesmaker wist LPF-leider Herben direct wat er moest gebeuren. Te lange zinnen in tweeën knippen, het nieuws bovenaan zetten.

   http://www.hedenlands.nl/log/archives/000025.html,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • (het) nieuws bekendmaken
   • (het) nieuws horen
   • (het) nieuws verspreiden

   De verhuizing van de industriële activiteiten naar Leuven werd volgens hem beslist tegen de akkoorden in met de Brusselse Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij, waarvan hij voorzitter is. Woordvoerder Gerard Fauchey van Interbrew betreurt dat Moureaux het nieuws al bekendmaakt, nog voor de ondernemingsraad van vandaag.

   De Standaard,

   Je persoon verandert door wat je meemaakt. Ook je omgeving kan veranderen. Soms moeten daarom eerst drempels worden overwonnen of gewoontes worden doorbroken om een nieuwe stap te kunnen zetten in een 'bekende' relatie. Dit is niet altijd even eenvoudig. Onmogelijk is het niet. Het kan zijn dat een vriend onverwachts afstandelijk reageert. Het kan zijn dat je lievelingstante je gaat vertellen wat gezond voor je is en allemaal goedbedoelde adviezen gaat geven waar jij niet op zit te wachten. Het kan zijn dat bepaalde familieleden, vrienden of kennissen niets van zich laten horen, nadat ze het nieuws gehoord hebben.

   http://home.zonnet.nl/JongeMensen/

   De ruiters waren de binnenplaats opgedraafd en afgestegen - drie hooghartige ambtenaren en enkele soldaten, stijf van het rijden, bedekt met het stof van een lange reis. De kleine garnizoenscommandant had hen met diepe buigingen begroet en naar de koele vertrekken geleid, die al maanden geleden in gereedheid waren gebracht. De jongen was weggeslopen en had in allerijl het nieuws in het stadje verspreid.

   De hemelvaart van Massimo en Lui oog, Oek de Jong,

   met adjectief ervoor


   • actueel nieuws
   • het blijde nieuws
   • droef nieuws
   • droevig nieuws
   • goed nieuws
   • heuglijk nieuws
   • positief nieuws
   • prettig nieuws
   • slecht nieuws

   Nu groot aktueel nieuws langs alle kanten in de lucht hangt, kan het hier niet meer neerstrijken.

   Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

   Koningin Beatrix was volgens haar zoon door het dolle heen toen ze het blijde nieuws hoorde.

   NRC,

   Nobel was in de tuin aan het werk toen de politie het droeve nieuws kwam brengen dat hun boot leeg bij Capodimonte was aangespoeld.

   Het paradijs, Anton Haakman,

   Beste Marcel, pa en ik missen u erg, en nu heb ik ook nog heel droevig nieuws te melden want onze Jacko is namelijk gestorven.

   Koud, Geertrui Daem,

   Het goede nieuws is dat hartziekte gewoonlijk voorkomen en zelf omgekeerd kan worden.

   http://users.telenet.be/myprojects/gezondevoeding/index.html,

   Een rijkswachter is mij een uur geleden tijdens McGyver het heuglijke nieuws komen melden.

   Cargo, Patrick Conrad,

   De banken kunnen overigens best wat positief nieuws gebruiken.

   De Standaard,

   En als we zitten: 'Ik heb niet zulk prettig nieuws voor u.'

   De passievrucht, Karel Glastra van Loon,

   Het slechte nieuws is dat het beeldscherm van morgen wel eens een beetje veel van het goede kan zijn.

   NOS Nieuws,

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • schokkend nieuws
   • het verheugende nieuws
   • verrassend nieuws

   Atkin ontdekte in de zestiger jaren soortgelijke fenomenen bij het priemgetal 13, maar verder was er weinig schokkend nieuws.

   http://www.math.leidenuniv.nl/~naw/serie5/deel03/sep2002/pdf/beukers.pdf,

   Dus zaten wij, mijn vrouwtje en ik, in april 2003, met popelend hartje op ons aanslagbiljet met het verheugende nieuws te wachten.

   http://home.pi.be/~fm970452/nieuws/DUFF000015oktober%202003.pdf,

   En verrassend nieuws voor de Amerikanofielen: volgens de auteurs is ketchup geen Amerikaans product.

   De Standaard,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: over

   • het nieuws over het onderzoek

   Hij heeft zaterdagavond zelf het nieuws over het onderzoek bekendgemaakt, om meteen zijn commentaar te kunnen geven.

   NRC,

   Voorzetsel: van

   • nieuws van de benoeming
   • nieuws van de dag
   • nieuws van zijn dood
   • nieuws van het front

   Mandela overlegde niet eens met de Klerk, maar gaf hem in een erg laat stadium het nieuws van de benoeming.

   De Standaard,

   Ze babbelden over het nieuws van de dag en het uitzonderlijk mooie weer.

   Kras, Peter Terrin,

   Het nieuws van zijn dood verspreidde zich als een lopend vuurtje en de rouwtelegrammen stapelen zich nu al op.

   Het zomeruur, Lucienne Stassaert,

   Er is ook goed nieuws van dat front: er werden maar enkele vale pijlen gevonden en dat terwijl bijna alle individuen van die soort in de getroffen wateren overwinteren.

   http://www.zeevogelgroep.nl/Downloads/Nwsbrfvoorbeeld.pdf,

   in voorzetselgroep


   • reageren op (het) nieuws

   De Aldi heeft altijd gezegd de witte vlek in dit gebied van Drenthe op te willen vullen. Daarbij had Diever de voorkeur als vestigingsplaats boven Dwingeloo. Het is nu de vraag of de Aldi naar Dwingeloo gaat. De middenstand in Diever heeft teleurgesteld gereageerd op het nieuws.

   Meppeler Courant,

   met onbepaald voornaamwoord


   • wat nieuws

   In het hospitaal heeft Jef heel wat nieuws vernomen en Laura kan het aanvullen met bijzonderheden vernomen bij bakker en slager.

   Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

   Met haar kunstwerken, krantenfoto's op alumininium platen en teksten, wil Noland de rol van de media in de huidige maatschappij aan de kaak stellen. Maar heeft zij er eigenlijk wel wat nieuws over te vertellen?

   NRC,

   nieuws 3.0

   bericht of berichtgeving over iets wat nog onbekend was, door de media gebracht

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 2.0 : 3.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Nieuws…

   is berichtgeving

   • [Handelende persoon] wordt gebracht door de (online)media, bijvoorbeeld door kranten, tijdschriften, televisie of radio
   • [Onstoffelijke inhoud] is berichtgeving over iets wat nog onbekend was; is berichtgeving over iets wat nieuw is

    Algemene voorbeelden


    Een aantal vooraanstaande journalisten en communicatiespecialisten meent dat het nieuws een objectieve afbeelding van de werkelijkheid moet bieden.

    De dramademocratie, Mark Elchardus,

    Ik ben niet verongelijkt, ik vind de opiniepagina een groot goed. Maar het doet wel de vraag rijzen wat het nieuws is en wat de mening.

    http://www.justitie.nl/pers/speeches/archief/archief_2004/persvrijheid.asp?List=Y=3=5=50234=770,

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • actueel nieuws
    • binnenlands nieuws
    • buitenlands nieuws
    • dagelijks nieuws
    • economisch nieuws
    • financieel-economisch nieuws
    • het laatste nieuws
    • lokaal nieuws
    • macro-economisch nieuws
    • olympisch nieuws
    • plaatselijk nieuws
    • regionaal nieuws

    Het is dus raadzaam om het actuele nieuws dagelijks te bekijken.

    http://www.knipsel.nl/

    Via internet volgen we terug wat intenser het binnenlandse nieuws van België.

    http://www.wereldvlinders.be/diary/diary-full.html

    Kranten kocht hij allang niet meer in de eerste plaats voor het buitenlandse nieuws.

    Opwaaiende zomerjurken, Oek de Jong,

    Het dagelijkse nieuws stroomt bij mij als journalist reeds binnen via Internet.

    De Internet-sensatie, Francisco van Jole,

    De elektronische verspreiding van economisch nieuws kan een grote toekomst tegemoet gaan.

    De Standaard,

    Het is niet erg als de verslaggeving over een voetbalwedstrijd in tweede provinciale in drie kranten dezelfde is, maar het zou jammer zijn mocht dat ook gelden voor politiek of financieel-economisch nieuws.

    http://www.knack.be,

    Alleen elke morgen het laatste nieuws in de bus.

    De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

    In de krant wordt lokaal nieuws opgenomen, net als lifestyle en zoekertjes.

    De Standaard,

    Toonaangevend macro-economisch nieuws is maandag niet gepubliceerd.

    De Financieel-Economische Tijd,

    Volgens een woordvoerder van de provider telt de eigen website SportPlanet, met daarop olympisch nieuws, gemiddeld 50.000 'pageviews' per dag.

    ANP,

    De kabelkrant brengt plaatselijk nieuws op uw televisiescherm.

    http://www.barneveld.nl/index2.html

    Regionale televisie zal zich noodgedwongen moeten beperken tot de topics van het regionale nieuws.

    Meppeler Courant,

    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: in

    • het nieuws in de krant

    Het nieuws in de krant is altijd al een vereenvoudiging van de werkelijkheid; het nieuws op de televisie is daarvan weer een versimpeling.

    http://www.nrc.nl/redactie/Web/Nieuws/19960424/05.html,

    Voorzetsel: op

    • het nieuws op de radio
    • het nieuws op de televisie

    Het nieuws op de radio bestond grotendeels uit weerberichten.

    Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

    Het nieuws in de krant is altijd al een vereenvoudiging van de werkelijkheid; het nieuws op de televisie is daarvan weer een versimpeling.

    http://www.nrc.nl/redactie/Web/Nieuws/19960424/05.html,

    Voorzetsel: over

    • nieuws over aanslagen

    De overheid trachtte de jongste tijd door censuur nieuws over aanslagen achter te houden.

    De Standaard,

    Voorzetsel: uit

    • (het) nieuws uit de krant
    • (het) nieuws uit de regio

    Niet alleen is het nieuws uit de krant per computer of fax opvraagbaar, maar ook persberichten, woordelijke verslagen van persconferenties en notulen van belangrijke openbare vergaderingen.

    De Internet-sensatie, Francisco van Jole,

    De Hoogeveense Courant bracht in de tijd dat hij hoofdredacteur was op de voorpagina uitsluitend nieuws uit de regio.

    Meppeler Courant,

    Voorzetsel: van

    • het nieuws van de dag

    Het is rustig in de shop. Niemand is het afgelopen halfuur over de vloer geweest. De dertiger rookt af en toe een sigaret en geeft commentaar bij het nieuws van de dag.

    De Tattooshop; Een middag met Evelyne; Nachtbraken; Telefoon; Martha, Angelo Perrotti,

    in voorzetselgroep


    • in het nieuws komen
    • in het nieuws zijn

    Gecompliceerde smeergeld-affaire raakt niet alleen premier Balladur en zijn vertrouweling minister van binnenlandse zaken Pasqua, maar ook presidentskandidaat en burgemeester van Parijs, Jacques Chirac. In een geheel daarvan los staande ontwikkeling kwam dit weekeinde het presidentieel bewind van François Mitterrand weer in het nieuws.

    NRC,

    De meisjesschool is al maanden in het nieuws door het conflict tussen de progressieve directeur en de raad van bestuur.

    De Standaard,

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als deel van een samenstellende afleiding


    nieuws 3.1

    programma op de radio of de televisie waarin de nieuwsberichten behandeld worden

    Betekenisbetrekking


    metonymie
    Betrokken betekenissen 3.0 : 3.1

    Combinatiemogelijkheden


    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: op

    • het nieuws op de radio

    Ze doet alsof ze naar het nieuws op de radio luistert, iets over Vietnam, een manifestatie tegen de oorlog.

    Koud, Geertrui Daem,

    Voorzetsel: van

    • het nieuws van x uur

    Het is niet mijn gewoonte, maar ik heb het nieuws van één uur gezien.

    Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

    in voorzetselgroep


    • naar het nieuws kijken

    Ik kijk elke dag naar het nieuws in de hoop dat het bericht komt dat het gaat dooien.

    Meppeler Courant,

    • op het nieuws

    Op het nieuws zeiden ze dat de sneeuwgrens zou dalen naar drieduizend meter.

    Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,