zeepbel


zeepbel 1.0

luchtbel die omhuld is door een laagje sop en zo in de lucht kan zweven

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een zeepbel…

is een bel

 • [Vorm] is bolvormig
 • [Materiaal] bestaat uit lucht of gas omhuld door een laagje zeep of sop

  Hoofdsemagram: bel


  Algemene voorbeelden


  De hardgroene vloeistof deed haar aan haar eigen angst denken, maar toen ze het water in het kopje liet lopen loste het groene goedje onschuldig op in zeepbellen die over de rand schuimden.

  De jongste pop, Rosario Ferré,

  Live viel het minder mee: net als Portishead moet de groep het hebben van veel sfeer en die vloeit voort uit een mengeling van zorgvuldige lichtshow, veel rook en zeepbellen en de esthetische verschijning van Lies, die deels als zangeres en deels als decor de dienst uitmaakte.

  De Standaard,

  In The New Journal of Physics beschrijven ze hoe de vreemde belletjes ontstaan en door een vloeistof bewegen [...]. Daarbij ontstaan antibellen omdat soms samen met de vloeistof zelf een dun filmpje lucht mee naar beneden wordt getrokken. Dat luchtlaagje scheidt de twee vloeistoffen, die eigenlijk dezelfde samenstelling hebben. Naar analogie van een echte zeepbel, die twee delen lucht scheidt, wordt het een antibel genoemd.

  De Morgen,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • zweven

  De beweging is goed voor te stellen als het trillen van een grote zeepbel wanneer die vrij door de lucht zweeft.

  http://www.knmi.nl/onderzk/seismo/

  als object bij een werkwoord


  • zeepbellen blazen

  Ze had gelijk, ik was als een kind dat zeepbellen blaast.

  Morgenster, Jaap Scholten,

  Droulers blaast prachtige zeepbel. Pierre Droulers is een choreograaf die zijn hoogtes en laagtes kent. In 1996 maakte hij de intrigerende solo Les beaux jours naar de schilderijen van Balthus, en ook zijn nieuwe voorstelling De l'air et du vent heeft een zeer bijzondere poëzie, die slechts moeilijk in woorden te vatten valt.

  De Standaard,

  Vaste verbindingen


  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  zeepbel 2.0

  economisch verschijnsel dat de prijzen voor iets zijn gestegen naar een op termijn onhoudbaar hoog niveau, zodat een aanzienlijk risico bestaat op een plotse, grote waardedaling en forse verliezen; economische illusie

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een zeepbel…

  is een illusie

    Algemene voorbeelden


    Stuk voor stuk zeepbellen waar geen of nauwelijks aandelenopties mee gemoeid waren.

    De Standaard,

    Thomas laat zien dat er een groot verschil is tussen traditionele bedrijven, waarbij omzet ongeveer gelijk is aan beurswaarde, en moderne 'dot-com' bedrijven, waarbij de beurswaarde vele malen hoger ligt dan de omzet. Zijn dit zeepbellen? Of is de hoge toegekende waarde een teken dat deze E-Commerce bedrijven een grote toekomst hebben, en het gevolg van de enorme groei in E-Commerce?

    http://www.ecp.nl/congres99/

    Combinatiemogelijkheden


    als subject bij een werkwoord


    • barsten
    • uiteenspatten
    • uit elkaar spatten
    • ontstaan

    Nu de zeepbel van de nieuwe economie is gebarsten, verwachten dotcom-bestuurders niet langer door opties rijk te worden.

    de Volkskrant,

    De financiële zeepbel barstte er al eind de jaren 80.

    https://www.rabobank.be/nl/overige-info/actualiteit/in-de-pers/persartikels/artikels/2009/tijd091118.aspx,

    De dip in de huizenmarkt lijkt voorbij. Maar wat was de oorzaak? En in welke maanden dreigde de zeepbel uiteen te spatten?

    NRC,

    De boom van de bouwsektor is erg spekulatief. Spat de zeepbel over enkele jaren uit elkaar, dan worden werkloosheid en sociale spanningen onvermijdelijk.

    De Standaard,

    Er zou, gezien het beperkte aantal genoteerde aandelen, een zeepbel ontstaan. Het geld zou in de financiële sfeer koortsig van hand tot hand gaan, maar niets betekenen voor de arbeidsmarkt - enkele blitse jongens en meisjes met dure pakken en rekenmachines buiten beschouwing gelaten.

    De Standaard,

    "Iedereen dacht verkeerd om." De 'gelovigen', constateert Frackers, overschatten internet en de 'ongelovigen' onderschatten het. "Alleen hadden de gelovigen op een gegeven moment wat meer geld te besteden. En daardoor ontstond die zeepbel."

    NRC,

    als object bij een werkwoord


    • de zeepbel doorprikken

    Toen Yashushi Mieno eind december 1989 gouverneur van de centrale bank werd, besloot hij de zeepbel door te prikken, liever dan de mogelijk rampzalige inflatoire gevolgen ervan te aanvaarden.

    De Standaard,

    Zijn opmerking dat de prijsvorming op de financiële markten een van de bepalende factoren is voor het monetaire beleid, wekte onmiddellijk de indruk dat de Fed een renteverhoging overweegt, louter met de bedoeling de "speculatieve zeepbel" te doorprikken.

    De Standaard,

    Maar alsof er sinds vorig jaar niets is gebeurd, geen hype is geweest, geen zeepbel doorgeprikt, zijn Amerikaanse onderzoeksbureaus als Forrester, Gartner of AMR in hun voorspellingen bijna onverminderd optimistisch over deze zakelijke internetmarkt, liefst tot twee cijfers achter de komma.

    NRC,

    met koppelwerkwoord


    • een zeepbel blijken

    Super Club bleek een zeepbel, die al kort daarop uiteenspatte. KS en de KS-aandeelhouders proberen nog altijd langs gerechtelijke weg hun investering te recupereren, tot op heden zonder succes.

    De Standaard,

    met adjectief ervoor


    • een financiële zeepbel
    • een speculatieve zeepbel
    • speculatieve zeepbellen

    Het is hoogdringend tijd de financiële markten te herreglementeren, te beginnen met een 'opspoorbaarheid' in te voeren van alle financiële operaties (die duidelijk bepalen wie wat doet en met welk doel) en die daarna te reglementeren. De fiscale paradijzen opheffen. Ze hebben als gevolg de financiële zeepbel te doen opzwellen en de wettige economie te verzwakken (jaarlijks wordt tussen de 500 en 1500 miljard dollar witgewassen).

    http://users.skynet.be/cadtm/pages/nederlands/NEDalternatievenbateauivre.htm,

    Een financiële zeepbel herkent men pas achteraf [...]. Een speculatieve zeepbel herkent men maar met zekerheid wanneer ze uiteengespat is.

    De Standaard,

    Nadat de speculatieve zeepbel van de late jaren tachtig was doorprikt, kende de Japanse economie van 1992 tot 1995 een groei van hooguit 1 procent per jaar.

    De Standaard,

    Dat leidde tot de vrees dat de Amerikaanse rente verhoogd wordt om aan die speculatieve zeepbel een einde te maken.

    De Standaard,

    Is er niet veel aan te merken op het kuddegedrag van de financiële markten, hun speculatieve zeepbellen en hun plotse, ontwrichtende koerswijzigingen?

    De Standaard,

    • een residentiële zeepbel

    Dat moeras heeft te maken met overinvesteringen in de nieuwe economie, de opbouw van een residentiële zeepbel in de VS, Japan achterna in de deflatie, consumenten en ondernemingen diep in de schulden, enz.

    http://www.vfb.be/artikels/3357.html,

    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: van

    • de zeepbel van de gestegen huizenprijzen
    • de zeepbel van de nieuwe economie

    President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB), waarschuwde onlangs voor nog een andere gevaar dat de economie bedreigt: de zeepbel van de gestegen huizenprijzen.

    De Limburger,

    Daarnaast konden we al in de vele geschreven media (online en offline) lezen dat de zeepbel van de nieuwe economie toch uiteen was gespat.

    http://www.infodrome.nl/infodromezine/e_zine5.html,

    Nog voor de zeepbel van de 'nieuwe economie' de tijd had gekregen uiteen te spatten, werden de risico's van een puur commerciële benadering van de informatie- en communicatietechnologieën aangeklaagd en stelden een aanzienlijk aantal waakzame actoren alternatieven voor.

    http://www.esnet.be/communs/inextenso/MemorandumNL.pdf,

    met ander, nevengeschikt substantief


    • luchtbel of zeepbel

    Tesamen bouwen ze zo aan een reusachtige prijspiramide, maar in de feiten betalen ze prijzen die buiten elke proportie tot de reële waarde van de aandelen staan, er wordt als het ware een reusachtige lucht- of zeepbel (de zogenaamde "bubble economie") opgebouwd met overgewaardeerde aandelen.

    http://www.pvda.be/belgie/LernoutHauspie.htm

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als deel van een samenstellende samenstelling


    zeepbel 3.0

    iets dat inhoudsloos en daarom van korte duur is; kortdurende illusie

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een zeepbel…

    is een illusie

    • [Verloop] is doorgaans van korte duur
    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is inhoudsloos

     Hoofdsemagram: illusie


     Algemene voorbeelden


     Dat was voor de schrijver nog het meest intrigerende aspect van de rebellie annex anarchie: de totale verdamping van elk wettelijk gezag, haast van de ene op de andere dag, en dat dan nog in Europa. Alsof de staat niet meer was dan een zeepbel, een fictie, een fata morgana.

     Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

     In New York beseft hij dat zijn erkenning niet volledig is: 'Al is mijn Amerikaanse droom dan een zeepbel gebleken, die heb ik in ieder geval geschilderd.'

     NRC,

     De door hem opgelaten zeepbellen roepen een negatief beeld op rond asielzoekers en andere vreemdelingen. De zeepbellen worden weliswaar doorgeprikt, maar het negatieve beeld blijft hangen.

     NRC,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding