koop


koop 1.0

transactie waarbij iemand voor een bedrag een bepaald goed of een bepaalde dienst verkrijgt; financiële transactie vanuit het perspectief van de koper; aanschaf; aankoop

Semagram


Een koop…

is een handeling

 • [Samenstelling] bestaat uit een product, een goed of een dienst
 • [Betrokkene] wordt van een verkoper verworven
 • [Handelende persoon] wordt door een koper aangegaan
 • [Instrument] gaat met een bepaald geldbedrag gemoeid
 • [Middel] wordt doorgaans vastgelegd in een mondelinge of zelfs schriftelijke overeenkomst
 • [Object betroffen] draait om een product, onroerend goed of een dienst
 • [Gevolg of resultaat] leidt tot een eigendomsoverdracht van de verkoper naar de koper
 • [Gezichtspunt of perspectief] gaat uit van het perspectief van de koper

Algemene voorbeelden


Toen ik de motoren 10 jaar geleden kocht, waren er twee gebruikt en één was er nieuw. Met de twee gebruikte motoren waren al wedstrijden gevlogen in Duitsland. Omdat er geen carburateurs bij waren, zag ik de koop niet zo zitten. De verkoper kon ook voor carburateurs zorgen, al waren deze wel van een ander type motor.

http://home.filternet.nl/~l.verwoerd/MVVS.html

In Nederland zo snel mogelijk de gedane kopen afschrijven, is fiscaal voordelig.

http://www.debeleggersadviseur.nl/advies-dag.php?type=toon&id=300-24225

In de koopakte immers wordt de mondeling reeds gesloten koop schriftelijk vastgelegd.

http://www.notarislelystad.nl/

De auctionaris heeft steeds het recht kavels bijeen te voegen of te splitsen, van de volgorde der veilingnummers af te wijken en postzegels waarvan de koop geannonceerd is, niet in veiling te brengen.

http://www.npv.nl/Voorwaarden/verkoopvoorwaarden.htm

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een koop afsluiten
 • een koop sluiten

Consumenten krijgen zeven dagen bedenktijd vooraleer een koop definitief is afgesloten.

De Standaard,

En als ze elkaar begroeten: geen normale handdruk, geen schouderklop, maar een ceremonieel soort 'handje-klap', zoals Hollandse boeren die een koop afsluiten, maar dan eindeloos sierlijker.

NRC,

Ons Annemie zegt: de allereerste keer dat ik twee veehandelaars zag handenkletsen met elkaar, schrok ik er danig van hoe hard hun handpalmen op elkaar in sloegen en hoe luid het kletsen klonk. En ook jaren later nog was ik altijd opgelucht wanneer de koop gesloten werd en de vijandelijkheden gestaakt.

Volgend jaar in Berchem, Leo Pleysier,

Na een proefperiode waarop de zoon de pony kon uitproberen, werd de koop gesloten.

Meppeler Courant,

 • een koop ongedaan maken
 • een koop ontbinden

Door bij het passeren van de akte weg te blijven zijn de eigenaren van mening dat de koop ongedaan is gemaakt.

Meppeler Courant,

Na bemiddeling wordt overeengekomen de koop ongedaan te maken. Mijnheer M. bezorgt de vazen terug aan de handelaar en krijgt zijn geld terug.

http://www.eccbelgie.be/verkoper-stemt-in-met-terugbetaling-van-niet-zo-authentieke-vazen-s61571.htm

En als die bruidsjurk, cd of fiets niet bevalt, dan kan de klant de koop ontbinden en het bestelde product binnen zeven dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen terugsturen.

De Limburger,

Aan de andere kant konden wij ook trachten de koop ongedaan te maken, bijvoorbeeld door een beroep te doen op de juridische bepaling dat de verkoper van te voren voldoende informatie dient te verschaffen over het verkochte object, maar het onaangename hierbij was dat mevrouw Brak al in het bezit was van die 99.000 gulden, zodat van haar kant weinig medewerking te verwachten was.

Klein paradijs, Max Pam,

met adjectief ervoor


 • een beste koop
 • een goede koop
 • een goeie koop
 • een gunstige koop

Een mogelijke uitkomst bestaat er in dat Griekenland het licht op groen zet voor de Meda-richtlijn. In ruil zouden de ministers van Buitenlandse Zaken van de andere veertien lidstaten hun verzet tegen het blokkeren door de Grieken van een andere, directe overdracht van fondsen aan de Turken milderen [...]. Maar of dit scenario lukt, blijft de vraag. "Het is de beste koop die wij in de wacht kunnen slepen", zei een diplomaat in Brussel.

De Standaard,

Maar als de aandelen van TWA een lage koers aanhouden, dan nog zullen de betrokkenen in de overtuiging blijven dat ze een goede koop hebben gedaan.

De Standaard,

Het kleine, lichtgewicht apparaatje, dat zo in de broekzak past, wordt door de groep aan een grondige inspectie onderworpen. Maar na een paar minuten zijn ze er wel uit: dit is een hele goeie koop geweest. De trotse eigenaar vertelt er grijnzend bij dat hij er maar 300 Singapore dollar, iets meer dan 350 gulden, voor heeft betaald.

NRC,

Hij kan als het moet erg lang "het juiste moment" afwachten om een gunstige koop te sluiten.

De Standaard,

 • de definitieve koop

Ik heb bedenktijd gekregen voordat ik beslis over de definitieve koop.

Meppeler Courant,

Pas als de vergunningen van de camping rond zijn, kan de definitieve koop worden gesloten.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1706919/2006/05/31/tv.dhtml,

Het werd gisteren allemaal duidelijk tijdens de definitieve verkoop in café Druyts op de Grote Markt in Herentals. Bij een uitdovende kaars, die het moment van de definitieve koop bezegelde, noteerde notaris Francis Van Schoubroeck geen hoger bod op het bedrag dat Stefan De Laere al tijdens de eerste koopdag had geboden.

http://www.gva.be/regio-kempen/herentals/koetshuis-le-paige-wordt-handelspand.aspx,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: op

 • een koop op afbetaling

De koop-verkoop gebeurt contant indien de koper onmiddellijk de koopprijs betaalt. De koop op afbetaling is daarentegen een kredietovereenkomst, waarbij de verkoper de aankoop financiert. De koop op afbetaling betreft de koop van van lichamelijke roerende goederen (bvb. een televisie, een auto) of levering van diensten, en waarvan de prijs betaald wordt door middel van periodieke stortingen.

http://www.rechtswijzer.be/het-recht/burgerlijk-recht/gebruikelijke-contracten/koop-verkoop

De wederpartij kan - behoudens beperkte rechtskeuze - de consument alleen dagen voor de rechter van diens woonplaats. Dat is zo geregeld voor koop en koop op afbetaling van roerende zaken en daarmee samenhangende kredietovereenkomsten.

http://www.ivir.nl/publicaties/eechoud/jurisdictie.html,

Echtgenoten hebben voor het aangaan van verplichtingen of het nemen van beslissingen in een aantal gevallen elkaars toestemming nodig. Voorbeelden zijn de verkoop van de gemeenschappelijk bewoonde woning en het sluiten van een koop op afbetaling.

http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

Voorzetsel: van

 • de koop van dure spullen
 • de koop van een huis
 • de koop van huizen
 • de koop van het werk

Toen de man nog voor het inkomen zorgde en de vrouw het huishouden deed, hadden we misschien meer sjoege van poetsen en breien, dan van de koop van dure spullen, een huis of beleggen.

NRC,

Niet alleen bij bedrijfsterreinen, maar ook bij de koop van huizen speelt steeds vaker het probleem van bodemverontreiniging.

http://www.notarislelystad.nl/

Ik loop de boekhandel binnen, koop het werk van Huizinga en laat het als geschenk inpakken.

Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

in voorzetselgroep


 • aan de koop vastzitten

Niet zelden gebeurt het dat iemand onvoorwaardelijk een huis koopt zonder dat hij de financiering daarvan geregeld heeft. Het gevolg is dan, dat hij aan de koop vastzit ondanks het feit dat hij - hetzij door te weinig geld, hetzij door een te kleine lening - de financiering niet 'rond' krijgt.

http://www.notarislelystad.nl/

 • bij koop

De transactiekosten bedragen zowel bij koop als bij verkoop 10 euro per aandeel; bij aankoop is de prijs van een aandeel dus 10 euro hoger, bij verkoop 10 euro lager dan de koers aangeeft.

http://www.aandelenspel.nl/aandelenspelregels.pdf

Stienstra Bedrijfsmakelaardij bemiddelt bij koop en verkoop, huur en verhuur van commercieel vastgoed in de brede zin van het woord.

http://www.stienstra.nl/

Onderhandelingspunten bij koop of huur. Voordat de definitieve huuronderhandelingen kunnen starten dienen de uitgangspunten van het project nogmaals getoetst te worden om er zeker van te zijn dat deze nog steeds overeenkomen met de originele doelstellingen.

http://www.verhuisbedrijf.be/verhuizen.html

(Komt vaak voor met aanbieden, hebben, komen, plaatsen, staan, stellen, zetten, zijn: zie ook de vaste verbindingen.)
 • te koop

Bij V en D, winkelgalerie 'Muurtooi' en Theater Romein in de Friese hoofdstad hangen schilderijen van beide kunstenaars te koop.

NRC,

Wij [...] hebben aanwijzingen dat op termijn verschillende regionale dagbladen het moeilijk gaan krijgen. Dat komt vooral door stijgende kosten en stagnerende opbrengsten. Wat dat laatste betreft zullen de dagbladen bijvoorbeeld veel advertentie-inkomsten verliezen aan gespecialiseerde internetsites. Denk maar aan rubrieken als tweedehands auto's te koop, huizen te koop, personeel gevraagd enzovoort.

http://www.bedrijfsfondspers.nl/monopoly.shtml

Ik had een soort brommer of lichte motorfiets zien staan, met een bordje TE KOOP ervoor.

De droogte, Herman Brusselmans,

Zij gebruikten net als iedereen Castella, Palmolive en vooral Sunlight, alle drie bij De kleine toko te koop.

Kriblijn, Barber van de Pol,

Bij één controlepost hebben de soldaten een rij klapstoelen uit een bioscoop op de kop getikt. Ze zitten gezellig naast elkaar. Vriendelijke jongens die vooral uit zijn op sigaretten en 'souvenirs'. Ze krijgen van een collega een sticker met 'De Telegraaf, Hier Te Koop' en we mogen zelfs een stukje meerijden op een pantserwagen.

NRC,

Te koop: een grasveld dat voor de ogen van miljoenen tv-kijkers is beproefd door onder anderen de elegante sambavoetballers uit Brazilië.

Meppeler Courant,

 • tot koop

Wel nemen de bedrijven dan een deel van de aanschafprijs van een mobiele telefoon voor hun rekening om de consument gemakkelijker tot koop te verleiden.

De Limburger,

Niemand kon vertellen of er daadwerkelijk asbest in het eternieten dak zit, uiteindelijk hakte burgemeester Cox de knoop door: 'we gaan tot aankoop over, maar als er schadelijke stoffen in zitten moeten we er op terugkomen, dan zijn we niet verplicht om tot koop over te gaan omdat we niet geïnformeerd waren'.

Meppeler Courant,

Alleen als de winstcijfers afwijken van zijn verwachting stelt hij zijn waardering voor een aandeel bij en besluit mogelijk tot koop of verkoop.

NRC,

 • van een koop afkomen
 • van een koop afzien

Nu heeft u het koopcontract getekend, maar nog niet betaald en u heeft spijt van de aankoop. Kunt u dan nog van de koop afkomen?

Meppeler Courant,

Want als u getekend heeft zonder de financiering als ontbindende voorwaarde op te nemen en dan tot de ontdekking komt dat u de koopsom niet kunt opbrengen, dan moet u een hoge boete (meestal 10% van de koopsom) betalen om van de koop af te komen.

http://www.notarislelystad.nl/

Voor veruit de meeste mensen is de tuin de belangrijkste reden om van de koop af te zien, ook al is het huis verder helemaal naar wens.

http://www.demakelaer.nl/makelaer.htm

Een andere prijsverhoging, onafhankelijk van de wil van de verkoper kan steeds worden doorgerekend, met het recht nochtans voor de koper om - zo de verhoging meer dan 5% bedraagt - ten laatste op de leveringsdatum van de koop af te zien, mits betaling in dat geval van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25% van de gecontracteerde prijs.

http://www.hsware.be/conditions.php

met ander, nevengeschikt substantief


 • huur en koop
 • koop en huur
 • koop of huur
 • koop of pacht
 • koop en verkoop
 • koop of verkoop
 • koop, schenking, ruil

De woningstichting ziet door een bouwclustering van huur en koop goede mogelijkheden om de eenheidsprijzen en daarmee de aanvangshuren te drukken.

Meppeler Courant,

Kwaliteitsvolle sociale huisvesting betekent: aangepaste sociale huisvesting (juiste woningtype, schaal, densiteit, huur en/of koop) met oog voor de leefbaarheid zowel van het project zelf als van de omgeving.

http://www.wonen.vlaanderen.be/Pages/woonbeleid.html

Waar met nadruk vraag naar is, is een appartement, koop of huur.

Nieuwsblad van het Noorden,

Andere rechten blijven onaangetast zoals de koop of de pacht van gronden.

http://www.vlm.be/media/docs/ruilv.pdf

Alleen als de winstcijfers afwijken van zijn verwachting stelt hij zijn waardering voor een aandeel bij en besluit mogelijk tot koop of verkoop.

NRC,

Sporta oordeelt dat de S-transfer "geen einde maakt aan het verfoeilijke systeem van toewijzing, noch aan de koop en verkoop van spelers."

De Standaard,

Door een tontineclausule in te lassen in een overeenkomst (koop, schenking, ruil), kunnen twee of meer personen samen een onroerend goed verwerven waarvan de langstlevende met terugwerkende kracht geacht wordt steeds de eigenaar of titularis te zijn geweest.

http://www.immo2000.be/nl/index.htm

Vaste verbindingen


alles is te koop


 1. uiteindelijk is alles tegen betaling te krijgen; de dingen zijn niet meer dan een consumptieprincipe

  'Maar ik heb al een vriendje in Mexico-Stad.' Leonardo keek zo strak vooruit dat zijn ogen in de woestijn verdwenen. 'Nu niet meer.' 'Het is echt waar, peetoom.' 'Alles is te koop. Die stommeling was meer geïnteresseerd in de centen dan in jou.'

  De grens van glas, Carlos Fuentes,

  Consumptie is een niets of niemand ontziende macht geworden. Alles is te koop. Hoe sluipend deze onwaarde werkt, merk je pas wanneer je ze in vraag durft te stellen.

  De Standaard,

  Tot dan toe onbekende individuen, de ouders, staan op en worden de spreekbuis van een nieuw geweten: dit kan niet meer, niet alles is te koop. Een samenleving die alleen nog onderworpen is aan de regels van de markt voert naar een cultuur van de dood.

  De Standaard,

  Daarmee komt opnieuw een bekend Vlaams familiaal bedrijf in buitenlandse handen. Ondanks alle mooie woorden en beloften inzake de verankering van Vlaamse ondernemingen. Allerhande beschermingskonstrukties hadden de overname niet kunnen tegenhouden [...]. Alles is te koop als er maar genoeg geld op tafel komt, blijkt nog maar eens.

  De Standaard,

  Ook op het web kom je seks in al zijn aspecten tegen. Als je maar geld neertelt, kun je werkelijk àlles zien [...]. Alles is te koop, en dat moet je letterlijk nemen.

  http://www.diskidee.nl/cursus/cursus68.html,

koop breekt geen huur


 1. ((vooral) in Nederland, juridische dienstverlening [recht])
  gerechtelijke bepaling die inhoudt dat met de verkoop van een object ook de lopende huurcontracten van dat object op de nieuwe eigenaar overgaan
  Staat in het Nederlands Burgerlijk Wetboek Boek 7, artikel 226.

  Wanneer namelijk de hypotheekhouder kort na het ingaan van die huur tot openbare verkoop zou moeten overgaan, zal het onderpand minstens de door de schuldenaar reeds ontvangen € 30.000,- minder opbrengen. Er valt immers gedurende de eerste tien jaar geen huur meer te incasseren! Ook niet door de koper, want 'koop breekt geen huur'. Dit betekent dat de koper niet alleen gebonden is aan het door de verkoper gesloten huurcontract, maar ook aan het feit dat de huurder de huur al over het tijdvak van tien jaar betaald heeft.

  http://www.notarislelystad.nl/

  Naast zulke regels zijn er ook bepalingen die specifiek gelden voor één bepaalde situatie, bijvoorbeeld 'koop breekt geen huur'.

  http://www.law.uu.nl/sim/publ/penibel.pdf,

  Het BGB legt meer de nadruk op de grenzen van de eigendom, en bekijkt het recht soms vanuit een meer sociaal oogpunt, d.m.v. bescherming van de zwakkere contractant, nadruk op maatschappelijke vrijheid (in tegenstelling tot de franse individuele vrijheid) en het middenveld. Als gevolg daarvan kende het Duitse recht meer rechtsfiguren [...]. Een ander voorbeeld van de sociale geëngageerdheid van het BGB is het feit dat de huur de koop breekt (in tegenstelling tot het Franse en Romeinse recht).

  http://www.uia.ac.be/rech/advalvas/index.html?advalvtoc.html,

op de koop toe


 1. als automatisch extraatje bij een transactie; ook: als extra voordeel van iets

  Als de gemeenteraad eind deze maand instemt met de verkoop laat Van der Valk het complex verbouwen tot theaterhotel naar het voorbeeld van Almelo. "Dat gaat ons volgens de eerste calculatie 23 miljoen gulden kosten", zegt bestuurslid C. Polman van Van der Valk Nederland. Daarmee wil hij maar zeggen dat het bedrag van vijftien miljoen gulden dat zijn bedrijf straks op de koop toe krijgt, niet neerkomt op een overheidssubsidie voor de bouw van een hotel, dat andere hardwerkende hoteliers ter stede wel eens de das om zou kunnen doen.

  NRC,

  Een hoofdredacteur gaf me een prijs en een stoot centen op de koop toe.

  Nette mensen in een nieuwe tijd, Hans van der Kamp,

  Let bij de badpakken op de coupenaden: die kunnen het verschil maken tussen comfortabel en slobberig, en zorgen op de koop toe voor een erg verslankend effect.

  http://www.6minutes.net/nl/fashion/0305.htm,

 2. als automatisch gevolg; vanzelf erbij
  De combinatie op de koop toe nemen heeft daarom ook de betekenis 'voor lief nemen'; 'als een gegeven accepteren'.

  Van der Poel kreeg het leiderschap op de koop toe en dat was niet echt de bedoeling. "De Wereldbeker is geen hoofddoel voor mij, wel voor ploegmaat Groenendaal. Wij helpen elkaar maar vandaag ging dat niet. 'Groen' had te veel pech. Niet erg. Er komen nog twee WB-crossen en daarin moet mijn ploegmaat dan maar zijn koppositie heroveren."

  De Standaard,

  Hoewel het vervoer per bus weinig comfortabel was - wat dat betreft bleef de tram de meerdere - toch nam het reizend publiek, om enige centen uit te sparen, dit ongerief van de bus op de koop toe.

  http://www.openbaarvervoerinboskoop.nl/delaatstebusopdolledinsdag/

  Zolang de gezondheid goed is, het salaris iedere maand toelaat allerlei luxe aan te schaffen en een goede auto te rijden nemen werknemers de stress op het werk op de koop toe.

  http://eurodusnie.nl/2003/07/311.shtml,

  Onder de uitvinders is opgelucht gereageerd op het nieuws dat de prijsvraag, ondanks alle politieke commotie, toch gewoon doorgaat [...]. Hofstra, een van de kandidaten om het stokje van Netelenbos over te nemen, is blij met het nieuws dat alle voorbereidingen voor de kilometerheffing gestaakt zijn. Het doorgaan van de prijsvraag neemt hij op de koop toe.

  De Telegraaf,

  En Nico Wegter erkent ook het gevaar dat de vertrouwelingen van Karadzic hun leider nu kunnen voorstellen "als het slachtoffer van een internationale combine", waarbij de SDS die zaak tijdens de verkiezingscampagne kan exploiteren en nog sterker naar voren kan komen. "Maar dat risico moeten we op de koop toe nemen."

  De Standaard,

 3. daarbij nog; bovendien

  Een tweetal weken terug zag ik op de koop toe hoe twee kusttrams naast elkaar op het bewuste kruispunt halt hielden om gedurende een 10-tal seconden nog wat woorden met elkaar uit te wisselen!!

  http://www.depanne.be/Bestuur/Pages/extras/gastenboek.asp,

  Beide jongens groeiden op in een armoedig gezin. Vader was een geitenhoeder, hierbij slechts beschikkend over één geitje, op de koop toe een kreupel diertje met mond- en klauwzeer, en moeder had een slechtdraaiende kalebassenzaak.

  http://users.pandora.be/erik.raeymaekers/brpaus.htm,

  Professor Wertheim is, als reeds gesuggereerd, sinds jaar en dag een bedaarde malloot en groot expert in geprefabriceerde rode vrome leugens, maar menigeen bezit de bewijzen dat ook Renate Rubinstein een malloot is en een buitengewoon onfatsoenlijke malloot op de koop toe.

  Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

  Alleen maar last heb je van die vent. Altijd dwars. Werkt nooit mee als hij moet worden aangekleed en gewassen. Houdt zich stijf. Vloekt en scheldt en wil nog bijten op de koop toe.

  Keefman, Jan Arends,

ergens mee te koop lopen


 1. iets duidelijk laten zien
  Heeft vaak een negatieve bijklank of staat in een ontkenning (ergens niet mee te koop lopen).

  Papa schreef boeken over haar en Bas, praatte soms zelfs in de krant over hen, maar zij mochten daar niet mee te koop lopen tenzij iemand erover begon.

  De kinderen van Arthur, Kristien Hemmerechts,

  Merel liep te koop met haar borsten. Dana was subtieler, maar niet minder feekserig.

  Walvis, Tom Naegels,

  Bij Parker lopen ze graag te koop met de reeks historische verdragen die ondertekend zijn met een van hun pennen.

  De Standaard,

  Dat het ooit misging en hij daarom vader is van een dochtertje bij een van zijn ex-vriendinnetjes, is iets waar Robin niet graag mee te koop loopt.

  http://www.volumia.com/

  Over emigranten die na verloop van tijd terugkomen is weinig bekend. "Ze zijn er wel, maar je hoort ze niet. Ze lopen er niet mee te koop", stelt K.

  Reformatorisch Dagblad,

  Hoeveel psychotherapeuten het sjamanisme toepassen is moeilijk te achterhalen, maar ik schat op z'n minst enkele honderden. "Alleen zal niemand ermee te koop lopen, want dan kijg je gelazer met het ziekenfonds," zegt Astrid de Vreese.

  NRC,

  Kunnen al die jongens die petjes, shirts, broekjes en vooral schoenen dragen van Air Jordan, eens zien met wiens naam zij te koop lopen.

  NRC,

  Hij is een ietwat pretentieuze jongeman, die graag te koop loopt met zijn kennis van Joyce, Proust en Emma Bovary en die verdacht veel lijkt op De Botton zelf.

  De Standaard,

goesting is koop


 1. ((vooral) in België)
  over smaak valt niet te twisten; ook letterlijker: er wordt alleen verkocht wat bevalt

  De kunst is het vereenvoudigde verhaal toch als een volwaardige leeservaring te serveren waarin je de eigen stijl van de auteur proeft. Dit is bij beide verhalenbundels gelukt. Wat de selectie betreft: goesting is koop. Je houdt er van of niet, je wil nog meer van hetzelfde of niet. In elk geval hebben met deze reeks ook weinig of minder leesvaardige lezers een keuze.

  http://www.leesweb.org/lees/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=188

  Goesting is koop. Maar is dat ook niet wat kunst betracht? Een beeld presenteren waarop je je verbeelding plaatst en toetst aan wat de maker wou verbeelden? En zo is een beeld voor de ene absolute 'rommel' en voor de ander 'hoogstaande kunst'.

  http://www.curieusdestelbergen.be/?p=2013-ancuro-gedicht

  En dan is er het heel subjectieve aspect van smaak. "Goesting is koop" zoals in de volksmond gezegd wordt. Met andere woorden, uw foto mag dan nog zo mooi en goed zijn, als die niet aanslaat bij het grote publiek, ga je er niet veel van verkopen.

  http://www.photodj.be/kijken-zien

sociale koop


 1. koop van woningen in de sociale sector; relatief gunstige woningaanschaf waaraan alleen onder een bepaald salaris meegedaan mag worden

  Er wordt gestreefd naar een aanbod aan sociale woningen in elke gemeente. Het te creëren aanbod aan sociale koop, huur en kavels dient evenwel afgestemd op de lokale of regionale behoefte aan die verschillende types.

  http://www.wonen.vlaanderen.be/Pages/woonbeleid.html

  Hij is nu drie jaar op zoek naar een huis voor hem, zijn vrouw en twee kinderen want hun huurwoning in Overtoomse Veld wordt snel te klein. Het is de derde woningmarkt die hij binnengaat en telkens grijpt hij ernaast. Hij kan zich dan ook alleen maar sociale koop permitteren.

  NRC,

  De gemeente heeft het opereren van de woningcorporatie op de markt van de sociale koop jarenlang tegengehouden, omdat zij daarmee begin jaren tachtig enkele slechte ervaringen heeft gehad.

  Meppeler Courant,

te koop aanbieden; te koop zetten


 1. aanbieden als product dat gekocht kan worden; in de verkoop doen; ter beschikking stellen om te kopen

  Mijn vader kreeg broze botten. Met het verval van zijn gebit ging zijn embouchure naar god en toen interesseerde niets hem meer. Zodra hij had gehoord dat zijn scheefgezakte tanden hem het spelen zouden gaan beletten, bood hij de fluit te koop aan. Aan zomaar iemand in het café.

  't Is zo weer nacht, Joyce Roodnat,

  Ze boden vooral warme kledingstukken te koop aan, alsof ze meer wisten van wat de weergoden voor ons nog allemaal in petto hadden.

  De Standaard,

  De raad van bestuur heeft besloten activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg niet langer als een kernactiviteit te beschouwen, zo blijkt uit het jaarverslag. Volgens Jager Bruining betekent dat echter niet dat Hoek Loos dit onderdeel te koop aanbiedt.

  NRC,

  'We kunnen de twee huizen te koop zetten,' stelde Jan ten slotte voor.

  Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

  Het huis van Fons werd te koop gezet, en was al onmiddellijk verkocht.

  Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

  Omdat het al wat laat werd zou de jongen met de crossbrommer zijn vriend, die op de fiets was, wel even snel naar huis trekken [...]. Op de Fluitenbergseweg raakten de twee met de sturen in elkaar, waardoor de fietser ten val kwam. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis in Hoogeveen vervoerd. Zijn vriend die hem trok, heeft alvast de bromfiets te koop gezet om te gaan sparen voor de bekeuring die hij ongetwijfeld zal krijgen. De bromfiets was niet verzekerd.

  Meppeler Courant,

te koop hebben


 1. een product dat verkocht kan worden hebben; iets in de verkoop hebben

  Hebt u een wagen te koop of verkoopt u uw hele huis, dan kan u dat vanaf 19 augustus kwijt met een seintje op VT4-Text.

  De Standaard,

  Als ik zeg dat ik een prima auto te koop heb voor weinig geld, dan is dat zo.

  Mank, Herman Brusselmans,

  Enkel en alleen de ruimte aan de voorkant van het pand bleek te klein voor al het antiek, de curiosa en verzamelobjecten die eigenaresse J. van Strik te koop heeft.

  Meppeler Courant,

  De Beers, bevreesd dat door Jakoetische verkopen de kunstmatig hoog gehouden diamantprijs gevaar zou lopen, haastte zich om een overeenkomst met Jakoetië te sluiten voor afname van alle diamanten die de onafhankelijke republiek te koop had.

  NRC,

 2. ((vooral) in België)
  ergens in overvloed over beschikken; iets in huis hebben

  Met zijn debuut Toto, le héros bewees Jaco Van Dormael dat hij filmisch talent te koop heeft.

  De Standaard,

  "Heerlijk, die mentaliteit van onze nieuwste Rode Duivels. Er zit pit in [...]. Deze lichting beleeft de zaken actief mee. Zoals een Geoffrey Claeys. Heeft lef te koop en durft initiatief te nemen, ook als de ploeg onder druk staat."

  De Standaard,

  De nieuwe, fiskaalvriendelijke 1.500cc TurboDieselIntercooler heeft vermogen te koop.

  http://www.garagedewitte.be/almera/algemeen.htm

  De ploeg uit het Ruhrgebied is geenszins een toonbeeld van creativiteit en voetbalverstand, maar heeft kamplust te koop en beschikt met internationals als Latal, Nemec, Mulder, Thon en Wilmots over meer individuele kwalititeit dan Club Brugge.

  De Standaard,

te koop komen


 1. op de markt komen; in de verkoop zijn

  'We waren er aan toe om de winkel te veranderen, toen kwam dit pand te koop en dat gaf de doorslag'.

  Meppeler Courant,

  Het geheel krijgt de naam Dropsie Gardens en wordt een toevluchtsoord voor respektabele gezinnen. Als er zich wat onkonventionelere bewoners komen vestigen, die de boel niet echt netjes houden, is de reaktie voorspelbaar. Het eerste huis komt te koop.

  De Standaard,

  Zelfs als Málaga het geld had gehad om Picasso-werken aan te schaffen, was het praktisch onvoorstelbaar dat er ooit zo'n collectie op de vrije markt te koop zou komen.

  De Standaard,

  Geef een zoekopdracht. Van u kan niet verwacht worden dat u dagelijks in de gaten houdt welke woningen te koop komen.

  http://www3.nvm.nl/frameset.asp?status_hoofd=wonen=wonen/ETA_1_wonen.htm

  Volgens wethouder Wil v.d. Belt is juist met direkteuren van basisscholen afgesproken dat de meubeltjes voor de kinderen te koop komen.

  Meppeler Courant,

te koop plaatsen


 1. ((vooral) in België, soms)
  een advertentie plaatsen waarin staat dat iets te koop is; te koop aanbieden; te koop zetten

  De Rus Maksim Sarmatov heeft een zeer bijzondere auto te koop geplaatst: een vintagemodel volledig bedekt door Canadees bizonleer, zowel van binnen, als van buiten tot de motor toe.

  http://www.demorgen.be/dm/nl/8060/nieuws/photoalbum/detail/1707472/1316409/0/Te-koop-Auto-bedekt-met-bizonleer.dhtml

  Verkopers kunnen gebruik maken van deze betalende diensten, door hun gewenste opties aan te duiden tijdens het te koop plaatsen van een object op de website.

  http://www.yezzz.be/portal/info/about.html,

  Meer dan 500.000 voertuigen zijn al te koop geplaatst op Vroom.be.

  http://www.vroom.be/nl/tweedehands-moto/verkopen

te koop staan


 1. voor koop ter beschikking staan; in de verkoop staan; te koop zijn

  Het pand aan het Rapenburg in Leiden, waar prins Willem Alexander woonde tijdens de acht jaren van zijn studie geschiedenis, staat inmiddels te koop voor de hoogste bieder.

  NRC,

  Op het grasveld stonden tientallen meters boeken te koop, geschonken door 't Antiquariaat uit Meppel.

  Meppeler Courant,

  De stalen constructie die het begin van de hoogspanningsleiding vormt, staat al te koop.

  De Standaard,

  De eerste etage van het pand daarnaast [...] heeft te koop gestaan in de tijd dat ik het geld had om een etage te kopen.

  Rupert: een bekentenis, Ilja Leonard Pfeijffer,

te koop stellen


 1. ((vooral) in België)
  ter beschikking stellen om te kopen; te koop aanbieden; te koop zetten; in de verkoop doen

  Fons en Mathilde Vandam hadden hun boerderij te koop gesteld.

  Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

  Privé-instellingen kunnen bandbreedte op communicatiesatellieten verhuren of hun raketten te koop stellen voor wie een satelliet wil lanceren.

  http://users.skynet.be/fa010008/spacenet-ruimtevaart/encyc/index.htm,

  Het is normaal dat gespecialiseerde tuincentra, die een uitgebreid assortiment waterplanten aanbieden, elk te koop gesteld plantje voorzien van een plastieken etiket waarop de plantdiepte, de totale groeihoogte, de bloeitijd, zon of schaduw en nog meer aanduidingen voorkomen.

  De Standaard,

te koop zijn


 1. mogelijk om te kopen zijn; op de markt zijn

  De nieuwe Colt en de nieuwe Lancer, die op de Brusselse autoshow hun Europese entree maken, zijn in ons land al in februari te koop.

  De Standaard,

  De roos is nog steeds te koop bij Bloemenhuis Hofman in Diever en is bij de klanten behoorlijk in trek.

  Meppeler Courant,

  En als het middel niet te koop is, wordt het op maat bereid.

  http://www.knmp.nl/Binnenwerk.pdf,

weten wat er in de wereld te koop is


 1. weten hoe zaken eraan toegaan; weten hoe het ervoor staat

  In landen als Italië en Engeland, maar zeker ook in de Verenigde Staten, kijken steeds meer mensen naar de commerciële televisie en nemen geen kennis meer van wat er verder nog in de wereld te koop is.

  NRC,

  "Iedereen op school scheen te weten wat er in de wereld te koop was behalve ik, een gevoel dat me nooit meer helemaal verlaten heeft: het leven is een permanente inhaalmanoeuvre voor me geworden."

  De Standaard,

  Hitler weet wat er in de wereld te koop is, hij weet hoe het in de wereld toegaat.

  Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

  Hij sprak beschaafd Nederlands, las romans en wist wat er in de wereld te koop was. 'Je bent zo anders dan die boerenkinkels hier,' fluisterde ze terwijl ze in het hooi ging liggen en haar rok opschortte.

  De hangende man, Koos van Zomeren,

  Wolff en Deken zijn veel boeiender dan ik aanvankelijk dacht. Het zijn heel vitale vrouwen die wisten wat er in de wereld te koop was.

  De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • beterkoop
 • consumentenkoop
 • duurkoop
 • goedkoop
 • handelskoop
 • huurkoop
 • leegkoop
 • nepkoop
 • nieuwkoop
 • premiekoop
 • pseudokoop
 • rouwkoop
 • sluitingskoop
 • thuiskoop
 • veilingkoop
 • wapenkoop

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • koopaanbeveling
 • koopaanbieding
 • koopaanbod
 • koopactiviteit
 • koopadvertentie
 • koopadvies
 • koopakte
 • koopal
 • koopanimo
 • koopappartement
 • koopattractie
 • koopavond
 • koopavontuur
 • koopbedrag
 • koopbelangstelling
 • koopbelofte
 • koopbelust
 • koopbereidheid
 • koopbeslissing
 • koopbeslissingsproces
 • koopbesluit
 • koopbeurs
 • koopbinding
 • koopbon
 • koopbrief
 • koopbriefje
 • koopcentrum
 • koopcijfer
 • koopcomfort
 • koopcompromis
 • koopconditie
 • koopconstructie
 • koopcontract
 • koopdaad
 • koopdag
 • koopdier
 • koopdorp
 • koopdrang
 • koopdrempel
 • koopdrift
 • koopdrukte
 • koopelement
 • koopervaring
 • koopfase
 • koopflat
 • koopflauwte
 • koopfrequentie
 • koopgedrag
 • koopgedragingen
 • koopgekte
 • koopgelegenheid
 • koopgeneigdheid
 • koopgenot
 • koopgericht
 • koopgewoonte
 • koopgids
 • koopgoed
 • koopgolf
 • koopgoot
 • koopgraag
 • koopgrond
 • koophal
 • koophandel
 • koophonger
 • koophuis
 • koophuur
 • koophuwelijk
 • koopimpuls
 • koopinspanning
 • koopintentie
 • koopinteresse
 • koopkaart
 • koopkans
 • koopkant
 • koopkeuze
 • koopklaar
 • koopkracht
 • koopkrant
 • koopkrediet
 • koopkrot
 • kooplieden
 • kooplijst
 • kooplui
 • kooplust
 • kooplustig
 • koopman
 • koopmanie
 • koopmarkt
 • koopmoeder
 • koopmoment
 • koopmonster
 • koopmotief
 • koopniveau
 • koopoffensief
 • koopontbinding
 • koopopdracht
 • koopoptie
 • kooporder
 • kooporgie
 • kooporiëntatie
 • koopovereenkomst
 • kooppaleis
 • kooppand
 • kooppaniek
 • koopparadijs
 • kooppatroon
 • kooppenning
 • koopplan
 • koopplezier
 • koopplicht
 • koopporno
 • koopprijs
 • koopprocedure
 • koopproces
 • koopproduct
 • koopprofiel
 • koopprogramma
 • kooppubliek
 • kooprage
 • kooprating
 • koopreactie
 • kooprecht
 • kooproes
 • koopronde
 • koopruimte
 • koopsector
 • koopsegment
 • koopseizoen
 • koopsfeer
 • koopsignaal
 • koopsituatie
 • koopsom
 • koopspel
 • koopstad
 • koopstrategie
 • koopstroom
 • koopsubidie
 • koopsysteem
 • kooptegoed
 • kooptoer
 • kooptoerisme
 • kooptoerist
 • kooptransactie
 • kooptrip
 • koopvee
 • koopverbod
 • koopverdrag
 • koop-verkoop
 • koopverplichting
 • koopverslaafd
 • koopverslaving
 • koopverwachting
 • koopverzoek
 • koopvideo
 • koopvlucht
 • koopvoordeel
 • koopvoorwaarde
 • koopvrouw
 • koopwaar
 • koopwaarde
 • koopwaardig
 • koopwalhalla
 • koopwens
 • koopwet
 • koopwoede
 • koopwoning
 • koopzaal
 • koopziek
 • koopziekte
 • koopzondag
 • koopzucht
 • koopzuchtig

Als deel van een samenstellende afleiding


 • koopvernietigend

koop 1.1

(weinig gebruikt)

datgene wat te koop is; het artikel of de artikelen van een koop (een product of een dienst); aankoop; het gekochte

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram


Een koop…

is een goed

   Algemene voorbeelden


   Wanneer het laatste termijn bedrag is voldaan, is men eigenaar van de koop.

   http://www.finano.nl/lenen/kopen-op-afbetaling.html

   De hoogste bieder is koper; bestaat er twijfel tussen twee of meer bieders dan zal naar het oordeel van de auctionaris de koop al dan niet weder in bod worden gebracht.

   http://www.npv.nl/Voorwaarden/verkoopvoorwaarden.htm

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   koop 1.2

   (duivensport [duivensport])

   duif die te koop is

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 1.1 : 1.2

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

   Semagram


   Een koop…

   is een duif

     Algemene voorbeelden


     Stel U plaatst een kooporder op koop 5 van 75,- Euro. Het huidige bod op deze koop is 50,- Euro. U heeft u netjes gehouden aan het feit dat het bedrag bij het plaatsen van een kooporder minimaal 25,- Euro hoger moeten zijn dan het huidige bod. Wat u niet weet is dat er al een kooporder op staat van 100,- Euro. Het huidige bod wordt dan automatisch verhoogd naar 80,- Euro. U wordt hiervan automatisch op de hoogte gebracht.

     http://www.duiven.net/verkoopfr/kooporder.htm

     Combinatiemogelijkheden


     in voorzetselgroep


     • moeder van de koop
     • vader van deze koop
     • zus van de koop

     Koop 19. Duivin NL 03 - 0369220 een goede vlieg- en kweekduivin [...]. Verder is zij moeder van de koop 9 de 352 die o.a. de 5e NPO Etampes speelde tegen 6750 duiven.

     http://www.homanpigeons.nl/kweekduiven.pdf

     Ter info: koop 40.23: vader van deze koop is nestbroer van de vader van de Pre-Olympiade winnaar, moeder van deze koop is nestzus van de moeder van de Pre-Olympiade winnaar!

     http://www.p-bay.be/nl/stickers-donckers-veroveren-de-pre-olympiade-2014/,

     De 1e Asduif WHZB Natour was de 07-1014939 (volle zus dus van deze koop) en vloog onder anderen, 1e Rethel op 1982 duiven, 1e Charleville op 2206 duiven en 2e Isnes op 2391 duiven.

     http://www.duiven.net/verkoop/?page=view&option=go&id=593