peloton


peloton 1.0

(geschiedenis)

militaire eenheid van maximaal vijftig man, die geleid wordt door een officier en die zelf weer verdeeld is in kleinere groepen die aangevoerd worden door een onderofficier; kleine legereenheid die deel uitmaakt van een batterij, brigade, compagnie of eskadron

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een peloton…

is een legereenheid; is een eenheid; is een groep

 • [Deel] is in Nederland onderverdeeld in groepen van drie tot acht militairen
 • [Leden] bestaat in Nederland uit twintig tot maximaal vijftig militairen en in België uit veertig militairen
 • [Geheel] maakt deel uit van een batterij, brigade, compagnie of eskadron
 • [Functie] dient om aan militaire operaties mee te doen
 • [Organisatie en organisatiewijze] wordt geleid door een officier als pelotonscommandant (PC), in Nederland doorgaans een luitenant of kapitein, samen met een opvolgend pelotonscommandant (een onderofficier, meestal een sergeant-majoor) en in België doorgaans door een luitenant en een eerste sergeant

Algemene voorbeelden


Een peloton in het Nederlandse leger is een onderdeel van een compagnie en bestaat, afhankelijk van de taak, uit 20 tot 50 militairen met de rang van soldaat 2 t/m kapitein met aan het hoofd een officier: doorgaans een kapitein of luitenant. De plaatsvervangend commandant is doorgaans ook officier, meestal een luitenant [...]. Ook binnen de organisatiestructuur van het Korps Mariniers bestaan pelotons.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peloton_(krijgsmacht),

In het Belgisch leger bestaat een peloton uit 40 militairen. Een peloton bestaat vervolgens uit een staf sectie, steun sectie en 3 fuseliers secties. De staf is het bevel van het peloton en bestaat uit: een pelotonscommandant (meestal een luitenant), pelotons-adjunct (meestal een 1ste Sergeant).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peloton_(krijgsmacht),

Men rapporteerde goed verdedigde stellingen van de 83e SS Grenadier Regiment bij De Klomp. Achter de linies bij Rhenen ging een peloton met een landingsboot aan wal, om na een verkenning weer terug te keren. Op 20 april vertrok een patrouille, ondersteund door tanks, naar De Klomp.

http://www.grebbelinie.nl/Grebbelinie-Geschiedenis.htm

Binnen de organisatiestructuur van het Korps mariniers bestaan pelotons. Deze pelotons zijn in de meest voorkomende gevallen onderdeel van een compagnie, een compagnie is weer een onderdeel van een bataljon. Sommige pelotons, die zeer gespecialiseerd zijn, staan onder direct bevel van een bataljonscommandant.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Korps_Mariniers,

Ik besluit dan ook in overleg met mijn pelotons-sergeant het peloton in drie groepen op te delen. Eén groep wordt aangewezen als spits met de opdracht weerstanden te breken en tegenstanders uit te schakelen. Eén groep vormt de achterhoede met de taak het achtervolgen van de patrouille te voorkomen. Eén groep begeleidt de karavaan en beveiligt en bewaakt de dragers en het instrumentarium.

http://www.veteranen-online.nl/bert/eer5.htm

Middelkerke had twee escouades, samen goed voor 26 man, onder leiding van Oscar Vansnick [...]. De kleinste actiegroep bestond uit een ploeg van vijf man. Twee ploegen vormden een sectie. Vier secties maakten een peloton. Vier pelotons vormen een compagnie.

http://home.planetinternet.be/~ld997743/middelkerke/middelkerke_hfst_5.htm

Bomalarm. Het dorp staat op het terrein van de Johannes Postkazerne en biedt de militairen alle mogelijkheden om zich in te leven in de situatie in de crisisgebieden. Natuurlijk is het onmogelijk om de hele oorlogssituatie na te bootsen, echte mijnen liggen er niet begraven. Het is dan ook niet zo dat een peloton in Havelte gelegerde militairen aanvallen uitvoert op het dorp, wel wordt het bomalarm geoefend met het nodige lawaai.

Meppeler Courant,

"Drie dagen na de slachting zijn we geland in Kigali. Om het recht te zetten", zegt korporaal Danny Cranshoff. Het ongenoegen klinkt door in zijn woorden. Voor het eerst tijdens het bezoek. "We hebben te weinig mensen. Pelotons zijn vaak maar voor de helft bemand. Er is een wervingsstop, de broodnodige jongeren komen er niet in. Gaat het zo verder, dan kunnen we niet meer werken. En dan geef ik er de brui aan."

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • verdedigen

De aarden wallen met de gracht werden versterkt met loopgraven en werden verdedigd door twee pelotons infanterie.

http://www.grebbelinie.nl/Grebbelinie-Geschiedenis.htm

als object bij een werkwoord


 • pelotons uitzenden
 • de pelotons vullen

Met ingang van 1 januari 1993 wordt de 108 Commandotroepen-compagnie opgericht met als taak het uitvoeren van speciale operaties. Kort na hun opleiding tot "commando-speciale-operaties" worden de pelotons uitgezonden met respectievelijk Dutchbat 1 t/m 3 (1994-1995).

http://www.korpscommandotroepen.nl/kct/index.html

De afschaffing van de dienstplicht zorgt nog voor een ander praktisch probleem omdat de stoet geen beroep meer kan doen op miliciens om de pelotons te vullen.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • het beste peloton
 • zijn hele peloton

Verder bewijs is geleverd toen een officier me verving, nadat ik gekwetst was. Hij is dadelijk in een hinderlaag gelopen en met zijn hele peloton in de pan gehakt.

Ik ga altijd uit de weg voor een andere ezel, Jos de Man,

De prijs is voor het beste peloton van alle tankeenheden van de koninklijke landmacht. De schietwedstrijden vinden plaats in het Noord-Duitse Bergen Hohne.

Meppeler Courant,

 • een logistiek peloton

Met een eigen Verbindingspeloton en een Logistiek peloton vormde de "one-o-four" een gedegen inlichtingeneenheid in de periode van de Koude Oorlog.

http://www.korpscommandotroepen.nl/kct/index.html

 • het Amerikaanse peloton
 • het Belgische peloton
 • een Nederlands peloton

De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic toont zich voor eigen videocamera's de grote overwinnaar van de belegering van een van de "veilige zones", verdedigd door een Nederlands peloton blauwhelmen.

De Standaard,

Het Amerikaanse peloton sloeg geen acht op een bord "toegang verboden voor vreemdelingen", toen ze een landweg insloegen die regelrecht leidde naar Mladic' hoofdkwartier in Crna Rijeka, vlakbij Han Pijesak.

De Standaard,

08.45: Het Belgische peloton wordt van zijn bewakingsopdracht ontslagen door luitenant-kolonel Dewez; Rwandese militairen waarmee ze geconfonteerd zijn, worden agressief; ze ontwapenen drie para's met geweld.

De Standaard,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • oefenende pelotons
 • een oprukkend peloton

"De voorlichtingsbrochure van Defensie van februari 1989 spreekt over vijf oefenende pelotons met elk vier tanks. Dus een aantal van twintig tanks is ook mogelijk, de geluidsoverlast is dan overeenkomstig."

Meppeler Courant,

Sergeant-majoor Rob Pander blijft iets achter op zijn oprukkende peloton en slaat vanaf een heuveltje de kwieke overrompeling gade.

http://www.mindef.nl/faq/,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: met

 • vijf pelotons met elk vier tanks

"De voorlichtingsbrochure van Defensie van februari 1989 spreekt over vijf oefenende pelotons met elk vier tanks. Dus een aantal van twintig tanks is ook mogelijk, de geluidsoverlast is dan overeenkomstig."

Meppeler Courant,

Voorzetsel: van

 • een peloton van 30 man
 • een peloton van vijftig man

I.h.k.v. defensie herstructurering/reorganisatie (bezuinigingsoperatie), waarin ook het Korps Mariniers is betrokken, is de gehele personele en organieke structuur van het Korps veranderd [...] - de kleinste formatie eenheid (geweergroep van 8 man) wordt een raiding section van 16 man - een peloton van 30 man wordt een raiding troop van 32 man.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Korps_Mariniers,

Verkerke zegt in dienst te hebben gemerkt dat hij geschikt is om leiding te geven. Als 20-jarige voerde hij een peloton van vijftig man aan.

NRC,

 • (twee) pelotons van de A-compagnie
 • het (tweede) peloton van de eerste compagnie gevechtsgenie
 • het (veertiende) peloton van het achtste regiment gepantserde infanterie

Hoewel ik nauwelijks zeventien jaren telde, was ik bevelvoerend officier van het veertiende peloton van het achtste regiment gepantserde infanterie van de roemruchte 2de brigade oorlogsvrijwilligers.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

Ik word commandant van het tweede peloton van de eerste compagnie gevechtsgenie en de S-3 brengt me op de hoogte van mijn orders: in geval van alarm: onmiddellijk met je peloton naar het stadje Hannoversch Münden waar je zonder verwijl vier bruggen over de Fulda, de Werra en de Wezer vol springstof plakt en dan het bevel afwacht om ze op te blazen.

Het onvermogen, Giovanni Peirs,

Het heeft ruim veertig jaar geduurd, voordat we in Meppel aan de weet kwamen dat het op 13 april 1945 twee pelotons van de A-compagnie van het Toronto Scottish Regiment - onder commando van kapitein Bryan A. Upjohn - waren die ons voorgoed verlosten van Hitlers horden en hun Nederlandse trawanten.

Meppeler Courant,

Rond het middaguur waren het de lokale knokploegleden die hun glorieuze intocht naar de binnenstad maakten, kort daarop gevolgd door twee pelotons van de A-Compagnie van het Toronto Scottish Regiment onder commando van kapitein Bryan A. Upjohn.

Meppeler Courant,

 • een (één) peloton van (30) ontmijners
 • het beste peloton van alle tankeenheden

Legerkorps-commandant Ruurd Reitsma heeft gistermorgen in ijzige kou, voor het front van het voltallig 42 Tankbataljon, de Bult Francis-Cup uitgereikt aan het voormalig personeel van het 1e peloton B-eskadron van het op de Johannes Post gelegerd 42 Tanbataljon. De prijs is voor het beste peloton van alle tankeenheden van de koninklijke landmacht.

Meppeler Courant,

De schietwedstrijden vinden plaats in het Noord-Duitse Bergen Hohne. De onderdelen van de schietserie bevatten het schieten met de coax-mitrailleur en het hoofdkanon tijdens een zogeheten 'Battle-run'. Het peloton van de tankers uit Havelte is door het vervroegd afzwaaien van dienstplichtigen reeds vorig jaar ontbonden. Voor de prijsuitreiking is de dienstplichtigen gevraagd nog eenmaal naar de kazerne te komen.

Meppeler Courant,

De ontmijners van CMAC ruimden totnogtoe 80.000 mijnen en 450.000 stuks diverse niet ontplofte munitie. Het blijft een druppel op een hete plaat: de Cambodjaanse autoriteiten beschouwen 2.000 vierkante kilometer land als vermoedelijke mijnenvelden. Één peloton van 30 ontmijners ruimt 500 tot 2.000 vierkante meter per dag.

De Standaard,

 • het peloton van Princen

In West-Java werd Princen in maart 1949 commandant van een speciale eenheid die ressorteerde onder de twaalfde brigade van de Siliwangi-divisie, waarvan generaal Nasution bevelhebber was. Het peloton van Princen voerde volgens de richtlijnen van Nasution een guerrilla-oorlog.

NRC,

in voorzetselgroep


 • arts in het peloton
 • (de) commandant van een peloton
 • commando's van het peloton
 • leden van het peloton
 • de leider van het peloton

Toen remde die tank opeens en kwam de schuif omlaag tot een klein stukje boven de grond en reed toen door. Ik was heel erg boos en ik wilde niet aan de kant gaan. Het was d'r op of d'r onder, en d'r onder was niet zo'n alternatief dus ben ik d'r op geklommen en na mij nog iemand. De commandant van het peloton die sommeerde mij eraf te komen en dreigde met een wapenstok maar ik had behalve een helm op ook een stoelpoot, dus ik deed alsof ik terug ging slaan en toen gaf ie bevel om de linie te openen en toen is dat ding op de barricades ingereden.

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/boek/Stadfrm.htm,

De leden van het Speciaal Interventie Eskadron arriveerden vijf minuten nadat Van In had gezegd: die zit aan onze kant. De leider van het peloton, een kerel met een gebeiteld gezicht en een figuur die Versavel even deden opkijken, overhandigde hen twee kogelvrije vesten, niet het soort waarover de lokale politie beschikte maar degelijk spul dat bestand is tegen zware munitie.

Pandora, Pieter Aspe,

Hij greep elke gelegenheid aan om de wandaden van de anderen te beklemtonen - van zijn oversten en van de andere leden van het peloton die dronken werden en de moslimmannen ook gingen slaan en vernederen.

De Standaard,

Hoe luitenant Thierry Lotin en zijn negen commando's van het peloton mortieren uit Flawinne aan hun einde zijn gekomen, is vandaag redelijk goed gedocumenteerd.

De Standaard,

De breedgeschouderde Sergej is pelotonscommandant bij de 106-de divisie luchtlandingstroepen, de elite-divisie die, zoals de 23-jarige luitenant trots zegt, 'in zijn eentje' de Tsjetsjeense hoofdstad heeft ingenomen. Sasja (26) is arts in hetzelfde peloton.

NRC,

De batterij was voor deze oefening onderverdeeld in twee pelotons, bestaande uit vier groepjes van ongeveer tien man. Commandant van ieder peloton waren de beide kornetten en de dienstplichtige wachtmeesters fungeerden als commandant van de groepjes.

http://home.zonnet.nl/41afdva/index.htm,

met substantief erachter


 • een peloton blauwhelmen
 • een peloton huzaren
 • een peloton infanteristen
 • een peloton manschappen
 • een peloton militairen
 • een peloton soldaten

De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic toont zich voor eigen videocamera's de grote overwinnaar van de belegering van een van de "veilige zones", verdedigd door een Nederlands peloton blauwhelmen.

De Standaard,

Nog verder op de dijk volgde een peloton manschappen in witte werktenue's, aangevoerd door een zwetende en vermoedelijk vloekende sergeant.

De tramrace, F.B. Hotz,

De Nederlandse mariniers zullen samen met een peloton Surinaamse militairen opereren in een gebied ten zuidwesten van Port au Prince.

NRC,

Vanaf maandag zullen de Britse militairen, onder wie ingenieurs, elektriciëns, medische officieren en een peloton infanteristen, naar Rwanda vertrekken.

NRC,

Tot ca. 18.00 biedt men weerstand, bij de bosrand op de Langenberg, gesteund door artillerie uit de Grebbelinie, die vuur legt op de weg Ede-Arnhem. Met hulp van de eigen 6 pantserwagens weet men vijandelijke pantserwagens op afstand te houden. Dan trekt men terug op de Grebbe, gedekt door een peloton huzaren te paard, die ternauwernood aan omsingeling weten te ontkomen.

http://www.grebbelinie.nl/Grebbelinie-Geschiedenis.htm

In een flits had Bryan zijn training als padvinder paraat en werden Teds voeten keurig vastgesnoerd als betrof het een rodeostier, terwijl Ted vloekte als een heel peloton soldaten.

Alle families zijn psychotisch, Douglas Coupland,

Gibbons hebben gevoel voor verhoudingen, ze zijn beleefder tegen de butler dan tegen de tuinman en toen Van Guliks ambtswoning in brand raakte en een peloton soldaten het vuur kwam blussen, richten de gibbons zich tot de commanderende sergeant.

De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

Hier en daar in het land zorgde een peloton soldaten voor een raket, ergens anders voor een zendinstallatie, weer ergens anders voor eten, wij zorgden voor de tor.

De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

Zelfs een eikenboom kon je niet vertrouwen. Er kon altijd een peloton soldaten achter zitten.

Gouden bergen, Herman Stevens,

 • een peloton geschut
 • een peloton infanterie
 • het peloton mortieren
 • het peloton topografie

Luchtdoelartillerie was opgesteld bij de Rode Haan, waar een peloton geschut de sluis moest beschermen.

http://www.grebbelinie.nl/Grebbelinie-Geschiedenis.htm

De hoofdopdracht van het peloton topografie is het leveren van topografische steun aan de eenheden van de 1ste Gemechaniseerde Divisie. Die steun kan bestaan uit: de topografie van een schootsstelling voor een artilleriestuk bepalen, het opstellen van een waarnemingsbasis voor het opsporen van doelen of het waarnemen van bevriende vuren, het ontplooien van waarnemingsposten voor acties die beperkt zijn in de tijd.

http://www.mil.be/armycomp/unit.asp?LAN=N=G24800

Hoe luitenant Thierry Lotin en zijn negen commando's van het peloton mortieren uit Flawinne aan hun einde zijn gekomen, is vandaag redelijk goed gedocumenteerd.

De Standaard,

Maar omdat Marechaussees, een groep huzaren en een peloton infanterie de spoorlijn bleven verdedigen, wachtten de Duitsers op versterking en werd de aanval niet doorgezet.

http://www.grebbelinie.nl/Grebbelinie-Geschiedenis.htm

Peloton 48 is opgericht in 1996 en geeft een getrouw beeld van een peloton infanterie van de Koninklijke Landmacht uit 1948.

http://users.bart.nl/~sdmm/html/020914.htm,

met telwoord ervoor


 • het 1ste peloton
 • het 1e peloton B-eskadron
 • twee pelotons (infanterie)
 • het tweede peloton
 • het veertiende peloton
 • vijf pelotons

Hoewel ik nauwelijks zeventien jaren telde, was ik bevelvoerend officier van het veertiende peloton van het achtste regiment gepantserde infanterie van de roemruchte 2de brigade oorlogsvrijwilligers.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

"De voorlichtingsbrochure van Defensie van februari 1989 spreekt over vijf oefenende pelotons met elk vier tanks. Dus een aantal van twintig tanks is ook mogelijk, de geluidsoverlast is dan overeenkomstig."

Meppeler Courant,

Ik word commandant van het tweede peloton van de eerste compagnie gevechtsgenie en de S-3 brengt me op de hoogte van mijn orders: in geval van alarm: onmiddellijk met je peloton naar het stadje Hannoversch Münden waar je zonder verwijl vier bruggen over de Fulda, de Werra en de Wezer vol springstof plakt en dan het bevel afwacht om ze op te blazen.

Het onvermogen, Giovanni Peirs,

De batterij was voor deze oefening onderverdeeld in twee pelotons, bestaande uit vier groepjes van ongeveer tien man. Commandant van ieder peloton waren de beide kornetten en de dienstplichtige wachtmeesters fungeerden als commandant van de groepjes.

http://home.zonnet.nl/41afdva/index.htm,

Eerste eskadron met commandant van het Koninklijk Escorte. Hierna komt het eerste eskadron te paard, bestaande uit twee pelotons, onder de leiding van een eskadronscommandant.

http://www.federalepolitie.be/nl.htm?home.htm~main

Vervolgens kregen we wat velddienstlessen en werd er verder gemarst in kleine groepjes. De batterij was voor deze oefening onderverdeeld in twee pelotons, bestaande uit vier groepjes van ongeveer tien man.

http://home.zonnet.nl/41afdva/index.htm,

De aarden wallen met de gracht werden versterkt met loopgraven en werden verdedigd door twee pelotons infanterie.

http://www.grebbelinie.nl/Grebbelinie-Geschiedenis.htm

Legerkorps-commandant Ruurd Reitsma heeft gistermorgen in ijzige kou, voor het front van het voltallig 42 Tankbataljon, de Bult Francis-Cup uitgereikt aan het voormalig personeel van het 1e peloton B-eskadron van het op de Johannes Post gelegerd 42 Tanbataljon.

Meppeler Courant,

Hier een stukje van de twee chauffeurs van de 2e geweergroep van het 1e peloton. Wij [...] zorgen ervoor dat de geweergroep op tijd en (nog belangrijker) zonder kleerscheuren op de gewenste plek van bestemming aankomt!

http://sfir1-2.nldetirak.nl/eenheden/21infcie/150204chauffeurs.html

met telwoord erachter


 • Peloton 48

Peloton 48 is opgericht in 1996 en geeft een getrouw beeld van een peloton infanterie van de Koninklijke Landmacht uit 1948. Peloton 48 staat onder commando van de kapitein bd Henk Kruishaar.

http://users.bart.nl/~sdmm/html/020914.htm,

Het doel van Peloton 48 is het in stand houden van de militaire exercitie uit de periode vanaf eind jaren veertig.Tijdens de Taptoe vertoont het peloton een reeks authentieke onderdelen van de oude exerctie. Daarnaast laat Peloton 48 bewegingen zien die niet in de officiële voorschrften staan. Tijdens optredens is Peloton 48 gekleed in het "eerste grijs": de orginele uniformen van de Nederlandse infanterie van eind jaren veertig van de vorige eeuw.

http://users.bart.nl/~sdmm/html/020914.htm,

met bezittelijk voornaamwoord


 • mijn peloton
 • je peloton
 • jouw peloton
 • haar peloton
 • zijn peloton
 • ons peloton
 • jullie peloton
 • hun peloton

In de omgeving van de gehuchten My Lai en Son My, door luitenant William Calley en zijn peloton in 1968 goeddeels uitgemoord, zal het bezoek van een Amerikaan bitterheid oproepen.

NRC,

En als er een vrouw komt melden dat in het door hun divisie gecontroleerde rayon weer doden zijn gevonden moeten Sergej en Sasja er [...] met hun peloton op uit.

NRC,

Tevreden loopt de Surinaamse bevelhebber Arthy Gorré langs de startbaan van het kleine vliegveld in de zuidelijke Haïtiaanse havenplaats Jacmel. Zijn 31 mannen zullen het goed hebben hier, zegt hij. Maandag heeft hij hen achtergelaten op Curaçao, waar zij nog zes weken training krijgen van Nederlandse mariniers voordat zij aan hun VN-vredestaak in Haïti zullen beginnen. Gorré weet niet of het verstandig is om zijn peloton op het vliegveld in tenten te laten bivakkeren.

NRC,

De S-3 brengt me op de hoogte van mijn orders: in geval van alarm: onmiddellijk met je peloton naar het stadje Hannoversch Münden waar je zonder verwijl vier bruggen over de Fulda, de Werra en de Wezer vol springstof plakt en dan het bevel afwacht om ze op te blazen.

Het onvermogen, Giovanni Peirs,

De 71-jarige Flip Stam is lid van de Bond van Wapenbroeders. In 1948 is hij bij het Korps Nationale Reserve gegaan. In totaal heeft hij daar vijf jaar gezeten. "Ik ben vandaag de enige van mijn peloton. Maar ik zie wel een hoop bekende gezichten. Wij waren fanatiek hoor, je begrijpt mekaar echt als militair. Maar de militairen van nu zijn in mijn ogen niet zo fanatiek als wij dat waren."

http://www.nedvets.nl/index1.htm

Je gelooft het niet, maar ik was niet de slechtste van mijn peloton. Ik had zelfs een kenteken voor sportverdiensten. Alleen die bajonet stak mij tegen. Het was een van die lange messen waarmee je kon snijden en prikken.

De Standaard,

Ze holde naar buiten, verdomme, ze was ook nog de laatste. De hele brigade was al aangetreden. Haastig stelde ze zich op in haar peloton, naast Judith. 'Patrouille?' fluisterde ze. 'Kop dicht,' beet Judith haar toe. 'Geef acht!' riep sergeant Enke. Daar was kolonel X. De sergeant meldde de brigade.

De nymfentrein en andere verhalen, Herman Pieter de Boer,

Hij is dadelijk in een hinderlaag gelopen en met zijn hele peloton in de pan gehakt.

Ik ga altijd uit de weg voor een andere ezel, Jos de Man,

Gies had midden in de strijd zijn positie verlaten! Dit was desertie tegenover de vijand. Hij riskeerde er van vijf tot twintig jaar gevangenis mee. Als de anderen hem bezig zagen, zou hij na-apers krijgen. Dan waren wij binnen de kortste keren de helft van ons peloton kwijt. Dat mochten we niet riskeren.

Koud, Geertrui Daem,

Twee prachtige Thunderstreaks... ons door de Amerikaanse geallieerden gezonden. Onder hun machtige vleugels droegen ze massa's napalmbommen. Gestroomlijnde wraakengelen. In luttele ogenblikken ging de vijand in rook op. Een nieuw Koreaans mirakel was geschied. Ik had niks, nog geen schram. Alleen een maand eenzaamheid voor de boeg. Mijn ongelukkigste tijd in Korea, zonder Marcel. Maar nog geen volle maand later kon hij zijn plaats in ons peloton weer innemen.

Koud, Geertrui Daem,

Eenmaal is mij toen overkomen dat ik even over half zes terug was in ons slaapvertrek terwijl de anderen van mijn peloton juist, luid mopperend, heen waren gegaan om zich te wassen. Ik stond geheel alleen in de slaapzaal toen een luitenant binnentrad en zei: "Aha, iemand die moeite heeft met op tijd uit bed komen. De anderen zijn al weg maar, meneer hier treuzelt en lummelt nog wat."

Ongewenste zeereis, Maarten 't Hart,

met eigennaam


 • het peloton Lotin

Marchal was in april 1994 bevelhebber over de sector Kigali. Hij wordt ervan beschuldigd door gebrek aan voorzorg de tien blauwhelmen van het peloton Lotin de dood te hebben ingestuurd.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • peloton of compagnie

Voor Nederlandse militairen die naar Bosnië worden uitgezonden geldt 'deelname aan meerdere groepen' als selectiecriterium. Als ze hun 'positieve sociale identiteit' alleen aan hun peloton of compagnie ontlenen, bestaat het gevaar van 'overmatige conformiteit' en agressief gedrag jegens buitenstaanders.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


peloton 1.1

groep of afdeling militairen die tot taak heeft een doodvonnis te voltrekken en de veroordeelde of veroordeelden executeert door die met geweervuur dood te schieten; peloton dat tot taak heeft een veroordeelde of veroordeelden te fusilleren; vuurpeloton; executiepeloton
Mogelijk ook als verkorting van vuurpeloton te beschouwen.

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een peloton…

is een legereenheid; is een eenheid; is een groep

   Algemene voorbeelden


   Toen de ter dood veroordeelde moordenaar John Albert Taylor koos voor executie voor een vuurpeloton, stond de telefoon bij Jack Ford in Utah roodgloeiend. Ford is hoofd van het penitentiaire systeem in die Amerikaanse staat. Tientallen mensen belden op om zich te melden als lid van het vuurpeloton. Uiteraard kan niet iedereen zomaar lid worden van het peloton. "Wij nemen geen vrijwilligers aan", aldus Ford. De doodstraf wordt op 26 januari voltrokken door een ploeg van politiemannen uit de staat.

   De Standaard,

   Vaste verbindingen


   voor het peloton komen

   1. Vormvariant: voor het vuurpeloton komen

    bij wijze van straf gefusilleerd worden door een vuurpeloton

    In Indonesië is de doodstraf voltrokken bij de Nederlander Ang Kiem Soei. Hij werd samen met vier buitenlanders en een Indonesische vrouw gefusilleerd [...]. Volgens Stapert was hij "dankbaar voor alle moeite die Nederland voor hem heeft gedaan" en wilde hij zonder blinddoek voor het peloton komen te staan. "Ik wil ze recht in de ogen kijken", zei Ang.

    http://nos.nl/artikel/2013843-nederlander-geexecuteerd-in-indonesie.html,

   iemand voor het peloton leiden

   1. iemand voor het vuurpeloton brengen om gefusilleerd te worden

    Izquierdo: Montserrat, één woord van u en die man is gered. (Montserrat zwijgt)… Hij loopt nu de trap af, hij loopt langs de muur…. Nu zijn ze hem aan het blinddoeken… Montserrat, ga je hem ook laten sterven, zoals de arme pottenbakker? Hij wordt nu voor het peloton geleid, de soldaten maken zich klaar. … Te laat!

    http://home.scarlet.be/~mhaemers/Nederlands/montserrat.html

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   peloton 2.0

   (recht en misdaad)

   mobiele politie-eenheid die vooral wordt ingezet om de orde te handhaven bij rellen, demonstraties en bijvoorbeeld voetbalwedstrijden
   In Nederland in toepassing op de mobiele eenheid (ME), de oproerpolitie, en in België op de Algemene Reserve (tot 2004), het interventiekorps of de interventie-eenheid.

   Betekenisbetrekking


   generalisering
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een peloton…

   is een politie-eenheid; is een eenheid; is een groep

   • [Deel] bestaat uit twee secties
   • [Geheel] maakt deel uit van het politiekorps
   • [Functie] dient om de orde te handhaven bij rellen, demonstraties en bijvoorbeeld voetbalwedstrijden, maar wordt, althans in België, ook wel ingezet bij zoektochten naar vermiste personen of bij rampen
   • [Organisatie en organisatiewijze] wordt geleid door een pelotonscommandant

   Algemene voorbeelden


   Uiteraard wordt aan de politieambtenaren voortdurend geleerd hoe zij zich als individu en vooral als groep het best kunnen beschermen tegen projectielen [...]. De pelotons komen vaak in actie in situaties die volop in de publieke belangstelling staan. Waar het er wat harder aan toegaat, staan meestal ook de camera's en de fotografen klaar. Daardoor is elke interventie van grote invloed op het beeld dat het publiek over de Politie heeft.

   http://www.jobpol.be/default.asp?id=32==5

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • pelotons inzetten

   Toen het tot schermutselingen kwam, trokken de agenten zich terug en werden twee pelotons van de mobiele eenheid ingezet.

   De Telegraaf,

   met substantief erachter


   • pelotons ME
   • een peloton ME
   • een peloton ME'ers

   Voor het eerst hebben taxichaffeurs in een van de grote steden hun verzet tegen de treintaxi opgegeven. Weliswaar rijdt die vanuit Amsterdam naar Amstelveen en mag hij geen stadsritten binnen de hoofdstad maken, maar toch, hij staat er bij het WTC, blauw en ongenaakbaar, indien nodig beschermd door een peloton ME.

   NRC,

   Ik ben niet zo'n relschopper, ik vind het gewoon eng, zo'n peloton ME-ers die achter je aan hollen en al die mensen en al die chaos en al die massa, dat is eng.

   http://www.iisg.nl/~staatsarchief/boek/Stadfrm.htm,

   Amstelveense taxi's werden klemgereden en beschadigd. Maar de Amsterdamse autoriteiten waren niet van plan te bezwijken voor intimidaties. Politie, justitie en burgemeester trokken een lijn. Pelotons ME werden opgetrommeld om de treintaxi's te beschermen.

   NRC,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   ( (vooral) in België; verouderend)
   • de pelotons van de Algemene Reserve

   De inzet van politieambtenaren met helm, schild en matrak ligt altijd gevoelig. Als het even kan, wordt een peloton van de Algemene Reserve niet onmiddellijk de straat opgestuurd.

   http://www.jobpol.be/default.asp?id=32==5

   De pelotons van de Algemene Reserve trekken vooral de aandacht van het publiek bij rellen, betogingen en voetbalwedstrijden maar ze worden ook bij heel andere gelegenheden ingezet: bij zoekacties naar vermiste personen wanneer er een groot gebied moet worden uitgekamd, of bij rampen.

   http://www.jobpol.be/default.asp?id=32==5

   ( (vooral) in Nederland)
   • pelotons van de mobiele eenheid

   Toen het tot schermutselingen kwam, trokken de agenten zich terug en werden twee pelotons van de mobiele eenheid ingezet.

   De Telegraaf,

   in voorzetselgroep


   • de leider van het peloton

   'U mag ons vaker bellen', zei de leider van het peloton toen twee potige kerels van de speciale interventie-éénheid Mus, hoestend en geboeid, in een politiewagen duwden.

   Pandora, Pieter Aspe,

   met telwoord ervoor


   • twee pelotons van de mobiele eenheid
   • twee pelotons ME
   • twee pelotons mobiele eenheid
   • vier pelotons ME
   • vier pelotons mobiele eenheid

   De politie was met 150 tot tweehonderd man aanwezig, onder wie twee pelotons ME.

   Het Parool,

   Toen het tot schermutselingen kwam, trokken de agenten zich terug en werden twee pelotons van de mobiele eenheid ingezet.

   De Telegraaf,

   De agenten kregen gistermorgen assistentie van vier pelotons Mobiele Eenheid (48 man), speurhonden en een helikopter.

   De Limburger,

   Met vier pelotons ME en een helikopter heeft de politie van de basiseenheid Roerstreek gisteren de hele dag gezocht naar de 68-jarige J. Meuwissen uit Sint Odiliënberg.

   De Limburger,

   Vaste verbindingen


   het parate peloton

   1. ( (vooral) in Nederland; neologisme)
    speciaal peloton van de mobiele eenheid dat als "vliegende brigade" dienstdoet

    Het politiekorps Haaglanden begint het nieuwe jaar met een noviteit: het parate peloton. Deze 'vliegende brigade' van de mobiele eenheid (ME) zal tussen acht uur 's ochtends en elf uur 's avonds beschikbaar zijn om overal ingezet te worden. Haaglanden breidt hiervoor als eerste korps de ME uit met een vijfde peloton, zo zei hoofdcommissaris Bouman dinsdag in zijn nieuwjaarstoespraak.

    Reformatorisch Dagblad,

    Etymologie


    Vroegste datering 2005

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   peloton 3.0

   (politiek en bestuur; (vooral) in Nederland)

   zelfstandige eenheid binnen het brandweerkorps die vooral bij grote branden ingezet wordt, waarbij gebruikgemaakt wordt van vier blusvoertuigen
   Mogelijk ook als verkorting van brandweerpeloton te beschouwen.

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een peloton…

   is een brandweereenheid; is een eenheid; is een groep

   • [Geheel] maakt deel uit van een compagnie; drie pelotons vormen samen samen een compagnie
   • [Bevoegdheid] is een zelfstandige eenheid
   • [Organisatie en organisatiewijze] wordt geleid door een pelotonscommandant (PC)

    Algemene voorbeelden


    Een brandweerpeloton is een organisatorische eenheid binnen de brandweer bij de bestrijding van brand of andere incidenten. Een peloton heeft een vastgestelde structuur en kan in principe zelfstandig opereren.

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Peloton_(brandweer),

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • pelotons inzetten
    • pelotons oproepen

    Vanavond is er een zeer grote brand uitgebroken op een bedrijventerrein in de Newtonstraat. De brandweer heeft 2 pelotons en twee redvoertuigen ingezet.

    http://robsfotolog.blogspot.nl/2008_12_01_archive.html,

    Brandweerkorpsen uit o.a Zuidlaren, Assen, Haren, Roden en Peize zijn ingezet om de brand te bestrijden. Er zijn twee pelotons brandweer opgeroepen.

    http://www.kilroynews.net/arch2008/mei2008-01.htm,

    met adjectief ervoor


    • (vier) complete pelotons
    • operationele pelotons

    Defensie is nog steeds bezig samen met het waterschap om de dijk te verstevigen. Honderden zandzakken moeten voorkomen dat de dijk barst. Het gehele gebied is voor niemand toegankelijk. Alle toegangswegen zijn hermetisch afgesloten. Er staan vier complete pelotons van de brandweer klaar, voor het geval er iets onverhoopt mis mocht gaan.

    http://www.dennisvenema.nl/wordpress/?p=3273,

    Twee van deze operationele pelotons worden ondersteund door een ondersteuningspeloton.

    http://www.kazerneaalsmeer.nl/?page_id=691

    met substantief erachter


    • pelotons brandweer

    Brandweerkorpsen uit o.a Zuidlaren, Assen, Haren, Roden en Peize zijn ingezet om de brand te bestrijden. Er zijn twee pelotons brandweer opgeroepen. Van de A28 is de afslag 37 naar Eelde afgesloten.

    http://www.kilroynews.net/arch2008/mei2008-01.htm,

    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: met

    • twee pelotons met acht blusvoertuigen
    • pelotons van de brandweer

    Er werden onder meer twee pelotons met acht blusvoertuigen ingezet. Bij de bluswerkzaamheden werden honderd brandweerlieden ingezet.

    http://www.hvzeeland.nl/nieuws/5711-vlammenzee-legt-grote-loods-pot-axel-in-de-as/,

    Defensie is nog steeds bezig samen met het waterschap om de dijk te verstevigen. Honderden zandzakken moeten voorkomen dat de dijk barst. Het gehele gebied is voor niemand toegankelijk. Alle toegangswegen zijn hermetisch afgesloten. Er staan vier complete pelotons van de brandweer klaar, voor het geval er iets onverhoopt mis mocht gaan.

    http://www.dennisvenema.nl/wordpress/?p=3273,

    met telwoord ervoor


    • eerste peloton
    • tweede peloton
    • drie pelotons

    Normaal gesproken wordt eerst opgeschaald volgens het volgende model: kleine brand (1 tankautospuit); middelbrand (tweede tankautospuit en officier van dienst); grote brand (derde tankautospuit); zeer grote brand (vierde tankautospuit). Het eerste peloton is nu in feite operationeel. Indien er meer voertuigen nodig zijn wordt opgeschaald naar een compagnie. Hierbij komt een tweede peloton ter plaatse dat gelijk is aan het eerste en er komt een ondersteuningspeloton ter plaatse.

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Peloton_(brandweer),

    Twee van deze operationele pelotons worden ondersteund door een ondersteuningspeloton. Deze drie pelotons vormen samen weer een compagnie.

    http://www.kazerneaalsmeer.nl/?page_id=691

    met ander, nevengeschikt substantief


    • pelotons en compagnieën

    De brandweer wil zich ontwikkelen van een aanbodgerichte organisatie (wat we hebben aan materieel, laten we ook ter plaatse komen) naar een vraaggestuurde organisatie (wat is nodig en waar halen we het snel vandaan), waarbij standaardisatie van eenheden wel belangrijk blijft. Deze veranderende filosofie heeft dan ook gevolgen voor de samenstelling van pelotons en compagnieën zoals die op basis van de voormalige Leidraad Brandweercompagnie bestaan.

    http://www.brandweer.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@34525/visie-grootschalig/,

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    peloton 4.0

    groep bij de majorette (en twirl), bestaande uit minirettes (jonge, nog onervaren meisjes) en majorettes (oudere, gevorderde meisjes)

    Betekenisbetrekking


    generalisering
    Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een peloton…

    is een groep

    • [Leden] bestaat uit jonge, onervaren meisjes (de minirettes) en oudere, gevorderde meisjes (de majorettes)
    • [Geheel] maakt vaak deel uit van een showband
    • [Activiteit of handeling] treedt vaak op met een fanfarekorps of showband, hetzij op straat, hetzij op een concours

     Algemene voorbeelden


     Het majorettepeloton is onderverdeeld in twee groepen. Namelijk de "minirettes" en de "majorettes". De jongste meisjes beginnen als minirette. Ze leren dan de eerste beginselen van show en dans. Als ze wat gevorderd zijn, worden ze majorette. Zij bereiden eigen optredens voor en indien de vereniging een optocht moet lopen, loopt het peloton voorop. Tevens is deze groep druk met het voorbereiden van (individuele) concoursen overal in het land.

     http://www.bazuinmeppel.nl/vereniging/majorettes

     Het majorettepeloton van 'Excelsior' bestaat uit 38 enthousiaste meiden. Het peloton is op basis van niveau en leeftijd verdeeld in vier groepen: de mini-minirettes, de minirettes, de midirettes en de majorettes.

     http://www.excelsiorbaflo.nl/majorettes-excelsior.htm

     Op 18 juni deden de majorettes en minirettes met succes mee aan het concours voor pelotons en teams in de Veluwehal in Barneveld.

     https://0297.nl/nieuws/8656/vios-blijft-gaan,

     Gerda is onze gediplomeerde instructrice. Zij is al meer dan 25 jaar actief in de majorette- en twirlwereld [...]. Naast de instructie maakt zij alle shows, zowel voor de diverse pelotons als voor de diverse solo's, qua muziekkeuze. Hiernaast bedenkt ze ook nog eens de choreografieën voor deze shows.

     http://www.htmp.nl/index.php?page=de-instructie

     Combinatiemogelijkheden


     met telwoord ervoor


     • drie pelotons

     De majorettes zijn met maar liefst 11 solisten, 1 team en drie pelotons vertegenwoordigd, allen onder leiding van instructrices Aniek Wigger en Hanadie Leusink.

     http://www.excelsior-losser.nl/page/23/?id=1,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     peloton 5.0

     (sport en recreatie; politiek en bestuur; fietssport)

     geheel van deelnemers aan een eendaagse sportwedstrijd, een meerdaagse sportwedstrijd of een reeks sportwedstrijden, vooral toegepast op wielrenners en marathonschaatsers, maar ook op andere sporters, zoals hardlopers, triatleten, skeeleraars, autocoureurs, ruiters e.d.; deelnemersveld van een sportwedstrijd, vooral van een wielerwedstrijd of een schaatsmarathon; geheel van deelnemende sportlieden
     In tegenstelling tot de betekenis 6.0 gaat het hierbij om de daadwerkelijke deelname aan een sportwedstrijd of sporttoernooi en niet om het geheel van sportlieden dat actief is en zou kunnen deelnemen aan een sportwedstrijd of sporttoernooi.

     Betekenisbetrekking


     generalisering
     Betrokken betekenissen 1.0 : 5.0

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een peloton…

     is een groep

     • [Leden] bestaat uit sportlieden die deelnemen aan een sportwedstrijd, met name wielrenners en marathonschaatsers, maar bv. ook hardlopers, triatleten, skeeleraars, autocoureurs, ruiters e.d.

      Algemene voorbeelden


      Natuurlijk kreeg ik van alle kanten het gevreesde verhaal te horen: de drie jaar dat ik niet meer was gekomen hadden hun tol geëist: van het peloton zoals ik dat had gekend waren nog maar twee renners in koers: Melgarès, een knoeier, en één echte rivaal: Bazalgette.

      43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

      De vierde etappe voerde het peloton over drie bergen, waaronder een van de eerste categorie.

      Meppeler Courant,

      Monte Carlo zette de toon: alleen nog fabrieksteams. Een makkelijker te beheersen peloton en televisie-fähiger. Gekruid met nog wat superspéciales. "Karting met rallywagens", noemt Delettre het smalend. Maar hij speelt het spel wel mee met zijn Rally of Belgium.

      De Standaard,

      Op de Galibier was de situatie anders. Die was compleet sneeuwvrij. Maar bovenop de kruin werden windstoten tot 100 kilometer per uur genoteerd. Sterk genoeg om het peloton in een ravijn te blazen.

      De Standaard,

      Maar om in te spelen op het sterkwijzigende tijdsbeeld en vooral op de wensen van het IOK dat de Olympische arena voortaan wil openstellen voor de allerbesten uit elke sporttak, was een grondige herschikking van de rennerskategorieën en de wedstrijdkalender nu eenmaal noodzakelijk. Binnen het klassieke wielrennen gaat het een lange periode van aanpassing vergen vooraleer men helemaal klaar gaat zien in de trein van vernieuwingen die door de pelotons snelt.

      De Standaard,

      Combinatiemogelijkheden


      als subject bij een werkwoord


      • arriveren
      • (in stukken) breken
      • (in groepen, in twee delen) scheuren
      • uit elkaar vallen
      • op drift raken
      • rijden
      • starten
      • vertrekken

      7.55 uur Het peloton arriveert in Hindelopen. Piet Kleine voorop maar het lijkt alsof hij niet stempelt! Hulzenbosch stempelt als eerste... 8.00 uur Tweede groep is in aantocht. 8.13 uur De kopgroep arriveert bij de stempelpost in Workum.

      http://www.drf.nl/sport/11steden/1997/default97.htm

      Vandaag vertrekt het peloton vanuit Logroño richting Sabiñànigo, een rit van 220 kilometer.

      De Standaard,

      21 mei Ronde van België 1ste etappe: Oostende-Oostende: De eerste rit in onze nationale ronde werd al meteen ontsierd door een massale valpartij waardoor het peloton in twee delen scheurde.

      http://www.nicomattan.be/nl/nieuws/,

      In de bevoorradingscontrole liet hij zich verrassen toen Jalabert met een eerste bazuinstoot uitpakte en het peloton in diverse groepen uit elkaar viel.

      De Standaard,

      De zestien koplopers maakten zich in de finale van de koers los uit de grote groep, nadat het peloton in de laatste 25 kilometer op drift was geraakt.

      http://www.gp-erikbreukink.nl/nl/main.php,

      Gisterochtend startte het peloton in Mazamet, de woonplaats van Jalabert, voor de korte tweede rit.

      NRC,

      Voor de Muur van Geraardsbergen viel de beslissing toen het peloton in stukken brak.

      De Telegraaf,

      Paniek was er even toen het peloton in het begin brak en de jonge Zwitser achterop geraakte.

      Meppeler Courant,

      Door het hoge tempo breekt het peloton in drie stukken.

      De Limburger,

      In vergelijking met de fietsen van de jaren tachtig is het roestvrij-stalen frame een grote verandering. Voorheen reed het peloton op aluminium fietsen.

      NRC,

      ( In toepassing op marathonschaatsers.)
      • klunen
      • zwieren
      • zwaaien

      Met weemoed dachten de marathonschaatsers terug aan 5 januari. Ook toen werd er op Gronings ijs geschaatst. In de open lucht zwierde, zwaaide en kluunde het peloton over het honderd kilometer lange traject van de Oldambtrit.

      Meppeler Courant,

      als object bij een werkwoord


      • het (hele) peloton naar huis rijden
      • het (hele) peloton verschalken
      • het (hele) peloton verslaan
      • het peloton verlaten

      De eerste rit van De Panne was een pittige met zeven Vlaamse hellingen. Na een kleine 60 kilometer viel de beslissing. Zestien renners verlieten het peloton. Onder hen waren slechts twee Belgen.

      Meppeler Courant,

      Na een zeer sterke proloog, probeerde Frank Corvers zaterdag met de Amerikaan Livingston en de Italiaan Baronti het peloton in de eindfase te verschalken, maar de favorieten voor de ritzege lieten niet begaan.

      De Standaard,

      Bartoli dankte zijn voorsprong van 41 seconden op de nummer twee aan zijn helletocht op de openingsdag. In de sneeuw reed hij dinsdag het hele peloton naar huis.

      NRC,

      Gisteren droeg Corvers bij tot het succes van Giovanni Lombardi, die met Erik Zabel als gangmaker het hele peloton versloeg.

      De Standaard,

      met adjectief ervoor


      • het complete peloton
      • het hele peloton
      • een geweldig peloton
      • een sterk peloton
      • een vol peloton

      Zonder wind en met een kwalitatief sterk peloton gaat het marathonschaatsen steeds meer gelijkenissen vertonen met het wielrennen in Italië. Een tamme aanloop naar de finale en in de laatste kilometers volle snelheid.

      Meppeler Courant,

      De bejaarden van het gehucht Viesly zijn het er gistermiddag over eens: hun al 40-jarige, populaire landgenoot Duclos-Lassalle - Gibus voor zijn talrijke supporters - gaat de wielerklassieker Parijs-Roubaix winnen. Zojuist hebben ze het nog complete peloton voorbij zien stuiven.

      NRC,

      De kopman uit de Franse ploeg van Peter Post reed gisteren op de Mont Faron bij Toulon, in de finale van de derde etappe, het hele peloton op achterstand.

      NRC,

      Tweemaal viel ik doordat ik verkeerd stuurde en het achterwiel van de renner voor mij aantipte. Dat is in het gedrang van een vol peloton op den duur niet te vermijden, maar meestal red je je wel.

      43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

      Een geweldig peloton met prachtige wielernamen stond om even voor zessen aan de meet voor hun 80 rondjes van ruim 1 kilometer door de straten van Rozenburg.

      http://www.wielerronde-rozenburg.nl/start.htm

      De man die Epo als het ware lanceerde in het wielrennen was Michele Ferrari, de Italiaanse ploegarts bij Gewiss. Argentin, Furlan en Berzin, drie renners die bij hem in behandeling waren, hadden op de Ardense wegen het hele peloton voor schut gezet. Té ongewoon om als normaal en aanvaardbaar te betitelen.

      De Standaard,

      Jan Svorada: sinds zijn huwelijk eind vorig jaar staatsburger van de Republiek Tsjechië om het met zijn eigen woorden te zeggen. Een van de hazewinden van het internationale peloton.

      De Standaard,

      Michael vecht zich terug en nadat hij in de Drielanden Omloop het hele peloton op minuten heeft gereden, gaat in Den Haag de telefoon. Het is Jan Raas met het aanbod om prof te worden bij WordPerfect.

      http://home.student.uva.nl/judith.manni/de_fiets_als_sport/nederlandse_fietshelden/Michael_Boogerd/michael_boogerd.html,

      Na twee ronden begint het te regenen, twee wagens gaan van de baan. De Safety Car wordt voorgereden en het hele peloton volgt braafjes.

      De Standaard,

      Bartoli dankte zijn voorsprong van 41 seconden op de nummer twee aan zijn helletocht op de openingsdag. In de sneeuw reed hij dinsdag het hele peloton naar huis. De marge bleek uiteindelijk net voldoende voor de eindzege.

      NRC,

      Zowel de achterblijvers als het complete peloton dat naar hotel Dann Sochagota in Paipa vertrok kon zondag niet trainen op de fiets, want al het materiaal was zaterdagavond nog niet vanuit de Verenigde Staten op de luchthaven in Bogota gerarriveerd.

      Meppeler Courant,

      Lammert Huitema sloot het vorige marathonseizoen voorbeeldig af. Hij won als eenling in Heerenveen de finale-race van de KNSB-beker. Na het zomerreces van zeven maanden moest het complete peloton wederom het hoofd buigen voor Huitema.

      Meppeler Courant,

      • het 20-koppige peloton
      • het 2.900-koppige peloton
      • het driehonderdkoppige peloton
      • het twaalfduizendkoppig peloton

      Na een spectaculaire start, waarbij tientallen lopers nog via zijstraten insprongen, werkte Delmir Dos Santos zich als eerste los uit het twaalfduizendkoppig peloton.

      De Standaard,

      Met veel enthousiasme zette de Leuvense duatleet Huyberechts zich samen met de Rus Policarpenko, de Nederlander Savelkoul en Brusselaar Van Wassenhove aan de leiding van het driehonderdkoppige peloton.

      De Standaard,

      Het voorbije weekend werd de Ronde van België voor Visuele Gehandicapten afgesloten met ritten te Antwerpen en Loenhout. Zaterdag werd de rit georganiseerd op Antwerpen-Luchtbal in het kader van de Belgian Paralympic Championships. Op het korte, bochtige parcours bleef het 20-koppige peloton grotendeels samen.

      http://www.mrtandem.nl/SiteNL/verslagen2002/Belgie34.htm,

      Opnieuw werd het in de 10 mijl van Charleroi geen Belgische zege. Didier De Ridder nam onmiddellijk het 2.900-koppige peloton op sleeptouw. De Vocht en Van Dijck waren mee. De tweede demarrage van de jonge Maina - vierde in het recente juniorenkampioenschap in Kenya - was de beslissende.

      De Standaard,

      met voorzetselgroep


      Voorzetsel: van

      • het peloton van de Ronde van Frankrijk

      Het gemeentebestuur van het Nederlandse Kerkwijk zal het peloton van de Ronde van Frankrijk [...] toch doorgang verlenen.

      De Standaard,

      • een peloton van 31 renners
      • een peloton van 189 renners

      De hele hap op papier huistoe dus. Een schamele bedoeling natuurlijk: nog zes dagen Ronde van Zwitserland met een peloton van 31 renners.

      De Standaard,

      Een peloton van 189 renners is nu eenmaal veel te groot. In de Tour loop je ieder jaar in de eerste nerveuze week een groot risico dat je valt.

      De Telegraaf,

      in voorzetselgroep


      • in het peloton
      • in de pelotons
      • de kleinste renners in het peloton

      Wielrennen is de enige sport die zo iets koninklijks als een eretrui kent. Een jaar lang zou ik in het rood-wit-blauw mogen rijden, onmiddellijk herkend in de pelotons en benijd door de andere renners.

      43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

      De idiote situatie op de eerste dag, die geen enkel stuk fatsoenlijk asfalt telde, leidde in het peloton tot een verkapt protest.

      NRC,

      Voorbij die hindernis rijdt de karavaan de Spaanse provincie Navarra binnen. Dan volgen op de glooiende wegen richting Pamplona nog twee hellingen van vierde categorie. Niemand in het peloton kent dat parcours beter dan Miguel Indurain, die er doorlopend op traint.

      De Standaard,

      Voor de marathonschaatsers begint het carnaval vanavond in Assen. Hoewel het beslist geen pretje moet zijn om in het zogeheten spruitjespak over het ijs te razen, zitten er in het peloton geen mannen met een scherp oog voor de laatste modetrends.

      De Telegraaf,

      De Fransman Miguel Martinez en de Spanjaard David Extebarria zijn met 1.63 meter de kleinste renners in het peloton.

      http://www2.omroep.nl/nos/tour2002/

      • het (hele) peloton op achterstand rijden

      De kopman uit de Franse ploeg van Peter Post reed gisteren op de Mont Faron bij Toulon, in de finale van de derde etappe, het hele peloton op achterstand.

      NRC,

      • de antisprinters van het peloton
      • de benjamin van het peloton
      • een deel van het peloton
      • de rest van het peloton
      • een stuk van het peloton

      Bij de uitvoering van deze sprong dragen de ruiters geen beugels. Bertrand Baguette en Eddy Roosens, respectievelijk 4de en 5de, klopten Tom Dillmann, die sterk oprukte na een capriool tijdens de trainingen. De jonge Fransman, die zijn vader als enige mecanicien heeft, had forfait moeten geven zonder de goede verstandhouding tussen de teams. Petje af voor de sportiviteit, waardoor de benjamin van het peloton een knappe 6de plaats behaalde [...], synoniem voor de pole position in de tweede race.

      http://www.autosport.be/shownews.awm?id=3121,

      "Het grote verschil met de zondvloed van vorig jaar in Bretagne. Toen bleef een deel van het peloton gespaard, nu moesten we stuk voor stuk op een glibberig pad. Een stuk rechtvaardiger."

      De Standaard,

      Een flink stuk van het peloton heeft er net de Giro opzitten.

      De Standaard,

      De twee anti-sprinters van het peloton, Vunderink en Piet Kleine, waren in de finale op het Thialf-ijs ontsnapt.

      Meppeler Courant,

      Het wordt een beetje grotesk hoe de Once-formatie in de Vuelta de wet dicteert en een spelletje speelt met de rest van het peloton.

      De Standaard,

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      peloton 6.0

      (sport en recreatie; politiek en bestuur; fietssport)

      geheel van op een bepaalde moment actieve sportlieden of sportploegen in een tak van sport, vooral toegepast op wielrenners en marathonschaatsers, maar bijvoorbeeld ook op autocoureurs en snookerspelers; alle wielrenners, wielerploegen enz. tezamen die op enig moment actief zijn
      In tegenstelling tot de betekenis 5.0 gaat het hierbij niet om de daadwerkelijke deelname aan een sportwedstrijd of sporttoernooi, maar om het geheel van sportlieden dat actief is en zou kunnen deelnemen aan een sportwedstrijd of sporttoernooi.

      Betekenisbetrekking


      generalisering
      Betrokken betekenissen 5.0 : 6.0

      Semagram (extra betekenisinformatie)


      Een peloton…

      is een groep

      • [Leden] bestaat uit sportlieden of sportploegen die op zeker moment actief zijn in hun sport, met name wielrenners en marathonschaatsers, maar bv. ook autocoureurs en snookerspelers

       Algemene voorbeelden


       De wielerwereld, die na de Festina-affaire dacht nooit meer zo brutaal tegenvoets te worden genomen, reageert ontzet op de gevolgen van een politierazzia die in eerste instantie tot een woedende reactie leidde. Scherpe verwijten die intussen zijn teruggekaatst op de hoofden van datzelfde peloton.

       De Standaard,

       Combinatiemogelijkheden


       met adjectief ervoor


       • het internationale peloton

       Volgend jaar zal een volledig Baskische ploeg meerijden in het internationale peloton.

       NRC,

       met voorzetselgroep


       Voorzetsel: van

       • het peloton van de snookerprofs

       Dat tussen wereldkampioen Stephen Hendry en de rest van het peloton van de snookerprofs een wijde kloof gaapt, werd nogmaals duidelijk in de 1/8ste finale van het UK Championship in Preston.

       De Standaard,

       in voorzetselgroep


       • in het peloton
       • een comeback in het peloton
       • een entree in het peloton
       • een terugkeer in het peloton
       • de plaats in het peloton
       • mijn plaats in het peloton
       • de best betaalde renners in het peloton
       • de beste renners in het peloton
       • de best betaalde prof in het peloton
       • de snelste spurters in het peloton
       • in het peloton blijven
       • in het peloton fietsen
       • in het peloton rijden
       • in het peloton rondrijden
       • in het peloton terugbrengen
       • in het peloton terugkeren
       • in het peloton terugkomen
       • populair zijn in het peloton

       De 30-jarige Abdoe geldt nog steeds als een van de snelste spurters in het peloton.

       NRC,

       Het nieuwe Franse team wil de entree in het peloton niet missen.

       De Standaard,

       Lance Armstrong meent dat hij de strijd tegen kanker heeft gewonnen. Hij plant zijn comeback in het peloton voor volgende zomer.

       De Standaard,

       Geen Jo Planckaert bij Refin, evenmin Vanderaerden. Die kwam wel in aanmerking voor een plaatsje bij San Marco, maar het Italiaanse team is inmiddels begraven. De plaats in het peloton wordt ingenomen door het bescheiden Italiaanse Amore E Vita.

       De Standaard,

       Ekimov behoort al jaren tot de best betaalde renners in het peloton, Berzin groeide dit seizoen uit tot een vedette maar verspeelde veel van zijn krediet door naast zijn schoenen te gaan lopen.

       NRC,

       Glenn D'Hollander is een beloftevolle coureur, dat is langer dan vandaag geweten. "Ik ken mijn plaats in het peloton", zei D'Hollander gisteren. "Ik heb nog veel te leren maar ik leefde naar de Ronde van Oostenrijk toe. Echt iets voor neoprofs zoals ik."

       De Standaard,

       "Hoe bereidde je je negen maanden lang voor op een terugkeer in het peloton?"

       http://www.gva.be/dossiers/-d/doping/verbruggen2.asp,

       Van Houwelingen: "Drie jaar geleden viel Rumsas mij voor het eerst op toen hij de koninginnerit in de Ronde van Engeland won. Sindsdien vind ik hem een van de beste renners in het peloton."

       De Telegraaf,

       De best betaalde prof in het peloton is ongetwijfeld Miguel Indurain, die komende zomer probeert voor de vijfde achtereenvolgende keer de Ronde van Frankrijk te winnen.

       NRC,

       Inmiddels lijkt Nelissen ook voor zichzelf te hebben uitgemaakt dat hij volgend jaar weer in het peloton rondrijdt.

       De Standaard,

       Lang haar kan natuurlijk helemaal niet [...] en de intrede van de snor in het peloton heeft verfrissend lang op zich laten wachten; waar voetballers zich een uiterlijk kiezen dat ongeveer tien jaar eerder voor progressief doorging, ligt deze achterstand bij wielrenners zeker op 25 jaar.

       43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

       'We hebben geleerd uit het verleden', verklaarde Priem doelend op het verontrustende aantal doden in het peloton door hartafwijkingen.

       Meppeler Courant,

       De sprinter staat laag in aanzien in het peloton. Hij beschikt over een als toevallig ervaren, en heel beperkt talent. Dat vermogen tot explosie is niet eens een specifiek wielertalent.

       43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

       De beslissing van Van Hooydonck kwam, althans naar de buitenwereld toe, als een complete verrassing over [...]. Uiteindelijk is hij nog geen dertig. "Daar heeft mijn besluit niets mee te maken", vertelde hij. "Het klopt dat ik misschien nog jaren goed geld zou kunnen verdienen door rustig in het peloton rond te rijden en te teren op mijn dubbele overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Maar zo zit deze jongen niet in mekaar."

       De Standaard,

       De leider van het onderzoek, de cardioloog Jan Oudhof, zei na afloop er allerminst van overtuigd te zijn dat erytropoëtine heel populair is in het peloton.

       NRC,

       Van de honderd Belgische profrenners die in het peloton fietsen, heeft zowat de helft zijn contract aan Demeulenaere te danken.

       De Standaard,

       In 1997 stond Frankrijk nog op z'n kop van de "Virenquemania", Richard was een echte aanvaller en een uitstekende klimmer, Frankrijk lag aan z'n voeten, maar na de Festina-affaire dreigde Virenque in december 1998 met stoppen. Toch kwam hij in januari 1999 terug in het peloton met het Polti-team.

       http://home.tiscali.be/virenque/auteur.htm

       Museeuw, eerst vandaag weer onder de levenden, liet zich overtuigen door zijn echtgenote Veronique. De beste Belgische renner blijft volgend seizoen dus in het peloton, maar zal meer dan waarschijnlijk een heel ander programma afwerken.

       De Standaard,

       Rominger haalde zaterdag onder barre omstandigheden een gemiddelde van ruim 47 kilometer in het uur [...]. Na zijn Tour-afgang nam de nummer één van de wereldranglijst een lange rustperiode. Pas op 11 september keerde hij terug in het peloton.

       Meppeler Courant,

       "Officieel wachten we tot 15 juli om onze toekomstplannen te ontvouwen, maar dat zou wel eens kunnen aanslepen tot het eind van de Tour", aldus Patrick Lefevere. "Kunnen we bij voorbeeld een Rominger opzij zetten wanneer die nog het podium haalt? Tony zelf lijkt steeds meer van plan er een jaartje bij te doen in het peloton."

       De Standaard,

       "Het lijkt alsof iedereen blij is met mijn succes. De reacties van de andere renners waren fantastisch. Ik wist echter niet dat er zoveel respect voor mij in het peloton was."

       De Telegraaf,

       Alle goeie renners zijn hier. Maar, de wereldkampioen draagt een trui. Wie gaat over twee jaar de olympische kampioen nog herkennen in het peloton?

       De Standaard,

       Eric Vanderaerden zit bijgevolg zonder ploeg. "Ik ben niet ontslagen", zei Vanderaerden gisteren. "Het is echter zo goed als zeker dat de San Marco-ploeg ophoudt te bestaan. Dus zit ik zonder werk. Ik neem voor maandag zeker geen beslissing. Ik ga alles op een rijtje zetten en nadenken over de te ondernemen stappen om in het peloton te blijven."

       De Standaard,

       "We doen ons best om de sponsor de publiciteit te schenken waarop hij rekent. Maar in wezen betekende het voor mij een achterpoortje om in het peloton te blijven. Een uitweg van het laatste moment."

       De Standaard,

       De nakende beslissing van de Amerikaanse firma om al dan niet als sponsor in het peloton te blijven, was volgens Axel niet de drijfveer.

       De Standaard,

       • zich uit het peloton terugtrekken
       • de sterkste Belg uit het peloton
       • de tenoren uit het peloton
       • uit het peloton verdwijnen

       Twee jaar geleden was Eric Van Lancker, inmiddels ook al uit het peloton verdwenen, nog de beste Belg in de wedstrijd.

       De Standaard,

       Met de wetenschap dat de tenoren uit het peloton de actie steunen en dat zowel de ploegleiders als de teamartsen achter die tests staan, werd in de strijd tegen het gebruik van Epo in de wielrennerij een flinke stap vooruit gezet.

       De Standaard,

       Het West-Vlaamse houtbedrijf Collstrop trekt zich na zes seizoenen wielersponsoring terug uit het peloton.

       De Standaard,

       Johan Museeuw bezit de bijzondere gave gewonnen wedstrijden in de laatste meters uit handen te geven. De sterkste Belg uit het peloton liet zich gisteren voor de tweede keer dit seizoen van zijn domste kant zien.

       NRC,

       Jacky Durand en Thierry Laurent werden ontslagen door hun Franse ploeg Agrigel-La Creuse. Beiden werden begin september voor acht maanden geschorst wegens doping in het voorjaar. Het ontslag is vooral symbolisch: het team verdwijnt immers uit het peloton.

       De Standaard,

       Onclin werd voor twee jaar geschorst en verdween inmiddels uit het peloton.

       De Standaard,

       Menig coureur is uit het peloton verdwenen met kapotte knieën.

       De Standaard,

       • de beste (klassieke) renner van het peloton
       • de nestor van het peloton
       • de groten van het peloton
       • de rest van het peloton
       • de snelste mannen van het peloton
       • de snelste renner van het peloton
       • een deel van het peloton
       • een plaaggeest van het peloton

       Vorig jaar werd Baldato tweede in Parijs-Roubaix en won hij twee etappes in Parijs-Nice. Samen met Zabel behoort hij tot de snelste mannen van het peloton, hetgeen in Steenwijk fraaie sprints kan opleveren.

       Meppeler Courant,

       Jalabert was een plaaggeest van het peloton. Hij won achtereenvolgens Parijs-Nice, Milaan-Sanremo, het Criterium Internationaal en de Waalse Pijl. Hij won niet alleen, hij won met verbluffend gemak.

       NRC,

       De superioriteit van Indurain is niet goed voor de wielersport, beseft Delgado, want ze werkt verlammend op de concurrenten. Een deel van het peloton is er zelfs zijn strijdlust door kwijt geraakt, meent hij.

       NRC,

       Museeuw, thuisgebleven van het WK in Colombia, verzekert zich in Parijs-Tours van zijn eerste eindzege in de Wereldbeker, als eerste Belg ook. In 1993 en '94 was hij telkens op de tweede plaats gestrand (respektievelijk achter Fondriest en Bortolami), in '95 is hij zonder diskussie de beste klassieke renner van het peloton, nu ook op papier.

       De Standaard,

       De 51ste Ronde van Spanje, zaterdag uit de startblokken in Valencia, is in trek bij de groten van het peloton.

       De Standaard,

       Na Ostuni, Napels en Marina di Massa nu Vicenza: vier op acht voor de ontegensprekelijk snelste renner van het peloton.

       De Standaard,

       Etienne De Wilde werd wereldkampioen in de discipline, drie jaar terug in Hamar. Weliswaar is hij met zijn 38 ondertussen de nestor van het peloton, maar dat hoeft geen nadeel te zijn. Ervaring loont.

       De Standaard,

       • vanuit het peloton komen

       "De gezondheidstest waaruit eventueel gebruik van Epo moet blijken, zou nooit mogelijk zijn geweest indien de impuls niet vanuit het peloton zelf was gekomen", stelt Van Lierde.

       De Standaard,

       met substantief erachter


       • het peloton marathonschaatsers

       Het peloton marathonschaatsers gaat nog steeds gebukt onder het bewind van de Klerks-formatie. De prestatielijst van de ploeg is dit seizoen met zeven zeges in negen races indrukwekkend.

       NRC,

       Woordfamilie


       Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       peloton 7.0

       (sport en recreatie; politiek en bestuur; fietssport)

       grote groep sportlieden die tijdens een sportwedstrijd bijeenblijft, hetzij de grootste groep die voorafgegaan wordt door een of meer koplopers en vaak ook gevolgd wordt door een of meer afvallers, hetzij een van meer grote groepen, vooral in toepassing op wielrenners, marathonschaatsers en hardlopers, maar ook op andere sporters, zoals skeeleraars, autocoureurs e.d.; grote of grootste groep bijeenblijvende wielrenners, marathonschaatsers, hardlopers e.d.

       Betekenisbetrekking


       onduidelijk
       Betrokken betekenissen 1.0 of 5.0 : 7.0

       Semagram (extra betekenisinformatie)


       Een peloton…

       is een groep

       • [Leden] bestaat uit sportlieden die tijdens een sportwedstrijd bijeenblijven, met name wielrenners, marathonschaatsers en hardlopers, maar ook andere sporters, zoals skeeleraars, autocoureurs e.d.
       • [Oorzaak, reden of aanleiding] wordt vaak geformeerd om energie te sparen

        Algemene voorbeelden


        De hoofdreden voor het vormen van een peloton is het besparen van energie, doordat de renners elkaar uit de wind houden. Demarreren is hierdoor een zeer energie-intensieve actie die met beleid en op het juiste moment moet worden uitgevoerd. Ook gelost worden is hierdoor ongewenst en het is voor een geloste wielrenner zaak om zo snel mogelijk weer aansluiting te vinden.

        https://nl.wikipedia.org/wiki/Peloton_(wielrennen),

        Combinatiemogelijkheden


        als subject bij een werkwoord


        • finishen
        • inhalen
        • inlopen
        • jagen
        • op hol slaan
        • (niet) reageren
        • rijden
        • samenblijven
        • snelheid ontwikkelen
        • verbrokkelen
        • volgen
        • voorbijflitsen

        De vier leken gewonnen spel te hebben maar toen het peloton echt begon te jagen, volgde de soudure spoedig.

        De Standaard,

        Uiteindelijk flitste ook het peloton voorbij: koel en klinisch ronddraaiend, zonder opwinding, zonder heroïek, maar snel.

        De Standaard,

        Het peloton reageerde niet en na 153 km, op precies honderd kilometer van de finish, reden de vluchters 8'30'' voor de groep uit.

        De Standaard,

        Adriano Baffi won de 57ste editie van Parijs-Camembert. De Italiaan haalde het in de Franse semi-klassieker voor de Fransman Didier Rous. Het peloton finishte op driekwart minuut.

        De Standaard,

        In Saint-Just-en-Chaussée (km 163) won Vanzella de tweede bonificatiesprint voor Lietti en Peeters. Het peloton volgde op een halve minuut.

        De Standaard,

        Op zestig kilometer voor de streep werd de aanval van 'Boogie' geneutraliseerd. Het peloton verbrokkelde daarna voortdurend in diverse groepjes.

        De Telegraaf,

        Hoogste tijd om te reageren. Dat doen Oliver Pronk en Rudy Brakkee. Ook Stefan Cohnen. De eerstejaars-amateur van Wielerclub de Bergklimmers doet verwoede pogingen om bij Van Pelt te komen, maar slaagt niet. Temeer het peloton op hol slaat en alles voor zich opvreet.

        De Limburger,

        Met nog twee ronden te gaan heeft het groepje-Buis zijn voorsprong iets uitgebreid, die lijkt nu een seconde of twintig. Spannend voor ze, maar drie man is te weinig. En met de snelheid die een peloton in een laatste kilometer ontwikkelt, kunnen enorme verschillen worden goedgemaakt.

        43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

        Toch moest Coppi doorgaan, hij wilde de Tour winnen, hij moest naar Koblet. Maar het lukte niet, de achterstand werd weer groter. Zelfs werd Coppi's groepje ingehaald door peloton nummer drie waar onder andere Bartali in bleek te zitten.

        43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

        Op het korte, bochtige parcours bleef het 20-koppige peloton grotendeels samen.

        http://www.mrtandem.nl/SiteNL/verslagen2002/Belgie34.htm,

        Nelissen (Bel) en Baldato (Ita) voortdurend in problemen. 118 km: aanval Boscardin (Fra), Capelle (Fra). 121 km: peloton loopt duo in. 125 km: opgave Baldato, winnaar eerste etappe Dinan-Lannion.

        Meppeler Courant,

        als object bij een werkwoord


        • het peloton aanvoeren
        • het peloton uit het wiel spurten
        • het peloton dubbelen

        De drie besloten niet achter het peloton te blijven hangen maar dat te dubbelen waardoor Leontien de extra prijs kon opstrijken voor de renster die het eerst het peloton dubbelde.

        http://www.deijsselstreek.nl/Epe%202003%20uitslag.htm

        De winnaar van de groene trui in de voorbije Tour spurtte op de Paseo Alameda het compacte peloton met verbazend gemak uit het wiel.

        De Standaard,

        Frederic Guesdon voerde tien seconden later het achtervolgende peloton aan.

        De Standaard,

        met adjectief ervoor


        • een compact peloton
        • een nerveus peloton
        • een omvangrijk peloton
        • het grote peloton
        • het volledige peloton

        Na Alex Zülle en Laurent Jalabert heeft ook Jean-Paul van Poppel zijn tweede ritoverwinning in de Ronde van Spanje binnen. In Albacete liet de sprinter gisteren in de achtste etappe het bijna volledige peloton achter zich.

        NRC,

        Op deze spekgladde kasseien ontstaan met een omvangrijk en nerveus peloton veel valpartijen.

        De Telegraaf,

        Tom Steels reed helemaal achteraan het grote peloton over de streep nadat hij zich een ronde eerder nog even in de tegenaanval had gewaagd.

        De Standaard,

        Nadat de vijf leiders waren bijgebeend, probeerde Maurizio Fondriest zich in de eerste van de twee plaatselijke ronden te laten opmerken. Zijn poging werd teniet gedaan en in een compact peloton ging het naar de aankomst.

        De Standaard,

        met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


        • het achtervolgend peloton
        • het achtervolgende peloton

        Vasseur en Menegotto bleven slechts nipt buiten de greep van het achtervolgende peloton.

        De Standaard,

        Nadien trok Polti de kaart Lombardi en ten slotte kwamen ook de Duitse hardrijders van Telekom in actie om Zabel voorin te brengen. Toen ook Van Hooydonck nog zijn duit in het zakje deed, leidde de eensgezindheid in het achtervolgende peloton tot een late hergroepering.

        De Standaard,

        Rominger en Chiappucci finishten in het achtervolgend peloton. Ook Axel Merckx moest veel terrein prijsgeven.

        De Standaard,

        Maar daar is het achtervolgende peloton van de hijgende mannen al: vijftig zijn het er en allemaal rond de veertig. De telelens vertekent hun achterstand.

        Veertig. Drie verhalen, Kees van Kooten,

        • een afsprintend peloton
        • een controlerend peloton
        • een jagend peloton
        • het jagende peloton
        • het razende peloton
        • het sleurende peloton
        • het sprintende peloton
        • het spurtende peloton

        Onze landgenoot Marc Streel (24) demarreerde zondag in de laatste kilometers van de voormiddagetappe en bleef net buiten de greep van het spurtende peloton.

        De Standaard,

        Toen ik me had laten uitrollen en me omdraaide zag ik iets dat ook nu, drie jaar later, nog mijn afgrijzen opwekt als ik er aan terugdenk: het sprintende peloton.

        43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

        Op het moment dat er een kopgroep leek te ontstaan die de macht had om het sleurende peloton voor te blijven reed Jelle Nijdam lek.

        Meppeler Courant,

        Dan weer nam Lex Nederlof de leiding, ofwel reed Nico Vuurens in een waanzinnige tempo een gat dicht. Of demarreerde Bart Williams een enkele ronde uit het peloton of een kopgroep maar telkenmale wist het razende peloton de leiders terug te halen.

        http://www.wielerronde-rozenburg.nl/start.htm

        Johan Capiot won zaterdag de wielerwedstrijd van Merbes-le-Chateau. Samen met Robbie Vandaele en Geert van Bondt ging Capiot na goed anderhalf uur wedstrijd aan de haal. Zij bouwden een maximale voorsprong op op een jagend peloton.

        De Standaard,

        Diverse demarrages van onder meer Henry Ruitenberg, Albert de Boer, Hotze Zandstra, Roelof Compagner, André Klompmaker waarbij zich ook Arjan Smit de Nederlands kampioen bij de B-rijders danig roerde, werden neergezet. Het jagende peloton verijdelde deze uitlooppoging telkens.

        Meppeler Courant,

        Alleen de apotheose was een anticlimax. Spurt van een man of twintig, voorbode van een controlerend peloton.

        De Standaard,

        Stam en Hagen profiteerden handig van de chaos die een afsprintend peloton altijd biedt.

        Meppeler Courant,

        • een indommelend peloton

        In een recordtempo stoof het zestal, vooral onder impuls van het geelkoortsige duo Thijs-D'Hollander, naar een bonus van méér dan vier minuten op een indommelend peloton.

        De Standaard,

        met adjectivisch voltooid deelwoord


        • het (fel, sterk) uitgedunde peloton

        Bij de eerste doortocht aan de aankomst in Kuurne - met nog drie ronden van elk tien kilometer te gaan - bedroeg de voorsprong van de veertien al 2'45" op het fel uitgedunde peloton.

        De Standaard,

        Kelme-renner Mariano Moreda won gisteren de derde etappe van de Vuelta a Castilla y Leon. De Spanjaard versloeg het sterk uitgedunde peloton in een massaspurt.

        De Standaard,

        Nico reed een eerder onopvallende wedstrijd en finishte als 45ste op 36' van de winnaar in het uitgedunde peloton.

        http://www.nicomattan.be/nl/nieuws/2002.htm,

        Aanvankelijk zag het er gisteren nog somber uit voor Ballerini. Hij kreeg materiaalpech in het achterveld, maar had het geluk dat een reservewiel niet te lang op zich liet wachten. In vliegende vaart reed hij het uitgedunde peloton met rivalen als Cipollini, Nelissen en Van Hooydonck voorbij.

        NRC,

        • het verbrokkelde peloton

        De wedstrijd werd gewonnen door Delatour-renner Samuel Dumoulin voor de Belg Philippe Gilbert van FDJeux en Didier Rous. Kort daarna volgden O'Grady en Mattan met een voorsprong van een tweetal minuten op het verbrokkelde peloton.

        http://www.nicomattan.be/nl/nieuws/,

        met voorzetselgroep


        Voorzetsel: met

        • het peloton met de geslagenen

        Voorin bleef een groep van acht die steeds meer afstand nam van het peloton met de geslagenen.

        De Standaard,

        Voorzetsel: van

        • een peloton van 24 renners
        • een peloton van 25 renners
        • een peloton van veertig
        • een peloton van vijftien renners
        • het peloton van zeventien rensters

        Achter de vier leiders vormde zich een imposant peloton van vijftien renners, waar hardfietser Van Der Auwera vergeefs probeerde uit weg te geraken.

        De Standaard,

        Zeven van de acht leden uit de Italiaans-Belgische mix van chef d'equipe Patrick Lefèvere vertoefden in het eerste peloton van 25 rijders, onder wie de Nederlanders John Talen en Tristan Hofmann.

        NRC,

        In Landgraaf was Max van Heeswijk de snelste van een eerste peloton van 24 renners.

        De Telegraaf,

        Van Moorsel startte haar wedstrijd lachwekkend. Zowat twintig meter achter het 'peloton' van zeventien rensters reed ze haar rondjes. Haar achtervolgingstitel nam de trots van oranje op die manier wel erg letterlijk.

        De Telegraaf,

        Op de top bedroeg zijn voorsprong een kleine minuut op de Fransman en anderhalve minuut op een peloton van veertig met daarin onder anderen de Belgen Museeuw, Peeters, Leysen, Farazijn en Bomans.

        De Standaard,

        in voorzetselgroep


        • achter het peloton rijden

        We hadden aan Merckx laten zeggen dat we ontsnapt waren. En Merckx maar rijden als een gek, op zoek naar ons, terwijl we achter het peloton reden. Hij ging zodanig rap, dat we bijna niet meer konden terugkomen.

        43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

        Eén jurylid blijft in het kielzog van de kopgroep, één aan de staart en één daartussen. En de voorzitter van de jury rijdt achter het peloton in de wagen van de Tour-directie.

        NRC,

        • door het peloton ingehaald worden
        • door het peloton opgeslokt worden

        De Nederlandse kampioen reed gisteren lange tijd in dienst van zijn voortvluchtige ploeggenoot, maar toen de groep met Den Bakker was ingelopen door het peloton bleek Rooks over voldoende reserves te beschikken om met souplesse de beruchte Muur te bestijgen.

        NRC,

        13.30 uur start met een zeer nat wegdek. Dus oppassen. Na 20 min. een kopgroep weg. Ik sprong er heen maar na enkele ronden weer opgeslokt door het peloton. Dat gebeurt nog een paar keer. Het mocht niet slagen.

        http://www.wsvflevoland.nl/nieuws.asp,

        Van Dijk en Van Leeuwen bleven [...] enige ronden samen vooruit om vervolgens door het peloton te worden opgeslokt.

        http://www.wielerronde-rozenburg.nl/start.htm

        Twee ronden voor het einde werd de inmiddels tot twaalf man uitgegroeide kopgroep weer door het peloton ingehaald.

        Meppeler Courant,

        • in het peloton
        • een breuk in het peloton
        • de favorieten in het peloton
        • de groten in het peloton
        • een reactie in het peloton
        • een valpartij in het peloton
        • valpartijen in het peloton
        • van voren in het peloton rijden
        • vooraan in het peloton raken
        • vooraan in het peloton zitten
        • voorin in het peloton eindigen
        • in het peloton eindigen
        • in het peloton terugbrengen
        • terugkomen, terugvallen, zitten]
        • zich in het peloton laten terugzakken
        • zich in het peloton verstoppen
        • zich in het peloton wegsteken
        • het viel even stil in het peloton

        Kuiper, nu ploegleider van Motorola, op eerste paasdag: "Die Duclos is een geweldenaar. Doet alles voor zijn vak. Vorige week zag ik hem in de Ronde van Baskenland nog bezig. Twee van zijn collega's reden lek. Hij wachtte en bracht ze in supertempo terug in het peloton."

        NRC,

        Hoffman was donderdag in de tweede etappe, de koninginnerit in de Spaanse profronde, al als vierde geëindigd. Vrijdag zat de rijder uit Groenlo in de voorste rijen van het peloton, dat op 15 kilometer van Jumilla door de wind in drie stukken brak.

        NRC,

        Elke ontsnapping bracht direct een reactie in het peloton teweeg en daardoor ontstonden er meerdere groepjes.

        Meppeler Courant,

        Timmermans reed een zeer goede wedstrijd en zat steeds vooraan in het peloton.

        De Standaard,

        De voorsprong slonk snel tot nog zo'n 7 minuten maar na een valpartij in het peloton werd de achtervolging op de kopgroep gestaakt.

        http://www.nicomattan.be/nl/nieuws/,

        "Maar eenmaal voorin had ik alleen nog maar schrik voor Dekker. De andere vluchtelingen reden immers te lang vooruit, terwijl de favorieten in het peloton sliepen. Toen Dekker wegviel, was het gevaar geweken."

        http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20010419/teksten/spo.dekker.ita.verbrugghe.html,

        "Wanneer ik dan eens vooraan in het peloton raakte, zat ik snel terug achteraan de groep wegens duw en trekwerk van mederensters."

        http://www.lamagra.be/website_tienen/wedstrijdverslagen/internationaal2003/troispistes.htm,

        Vier landgenoten lieten aan het meer van Madine een klein kwartier op zich wachten, samen met een dertigtal collega's. Michel Vermote (even voor het pelotonnetje uit), Paul Van Hyfte, Nico Mattan en Peter Van Petegem. Deze laatste achteruit gezet door een lekke band van kopman Blijlevens, de andere twee verrast door een plotse breuk in het peloton.

        De Standaard,

        Je moet je tempo heel nauwgezet aanpassen aan dat van je omgeving, anders krijg je valpartijen in het peloton.

        Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

        Toen het tweetal bijna een halve minuut voorsprong had genomen vonden de 'groten' in het peloton het welletjes en werden de vluchters spoedig tot de orde geroepen.

        Meppeler Courant,

        Frank Vandenbroucke eindigde voorin in het peloton als 25ste na een vrij onopvallende wedstrijd.

        De Standaard,

        "Leipheimer is inderdaad een gevaarlijke man. De eerste week heeft hij een sterke indruk op me gemaakt. Hij heeft geen enkele fout gemaakt. Continu reed hij van voren in het peloton."

        De Telegraaf,

        Na twee ronden in de op nat circuit gestarte Grand Prix leek de lucht letterlijk en figuurlijk op te klaren voor Hill en Coulthard. Zowel Alesi als Berger mochten hun Ferrari wegens 'pikstart' tien sekonden in de pits parkeren. Alesi [...] weigerde echter tijd te verliezen in het peloton en kwam opnieuw binnen voor slicks.

        De Standaard,

        "Het viel even stil in het peloton", deed hij dat verhaal. "Eens proberen, dacht ik. Bruyneel pikte aan. Een ideale gezel. Willen en kunnen. Maar de mannen van Once lieten niet begaan."

        De Standaard,

        Hele rijen tegelijk gaan tegen de grond, de weg raakt versperd en eigenlijk moet je dan twee dingen tegelijk doen: remmen en de toeclips-riempjes lostrekken. Automatisch doe je het eerste waardoor je onherroepelijk omvalt: nummer zoveel in de massale valpartij. Maar de snelheid ligt dan dicht bij nul, en een rennerslichaam is zacht om op te vallen: de schade blijft meestal beperkt tot de inspanningen van de jacht om terug te komen in het peloton.

        43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

        Peter Stokje moest enkele ronden later met een lekke band het parcours verlaten en ook Van der Heide, Reekers en Bissels konden het tempo niet volgen en moesten zich in het peloton laten terugzakken.

        Meppeler Courant,

        Marcel Oosten behaalde de derde positie, terwijl Erik Hulzebosch teleurgesteld als achtste eindigde omdat hij in het peloton naar een ongunstige positie was verdrongen.

        Meppeler Courant,

        Je moet je eigenlijk rustig houden net als bij het wielrennen je wegsteken in het peloton en niet laten zien dat je zo sterk bent.

        Meppeler Courant,

        Frank Vandenbroucke eindigde in het peloton en behoudt de leiderstrui.

        De Standaard,

        "Kunstijs is veertig procent bochten", zegt Van Benthem. "Daar kan je je met een ronde voorsprong tien rondjes verstoppen in het peloton. Op natuurijs, als je eenmaal alleen bent, moet je het helemaal zelf doen."

        NRC,

        Wie zit in de kopgroep en wie in het peloton?

        http://www.efbq.com/

        Denken we aan een aantal bisons die met een bepaalde snelheid over de vlakte draven tegenover een aantal koeien die disparaat in de wei staan te grazen. De eerste groep noemen we eerder een kudde, de tweede groep zullen we aanduiden met 'koeien in de wei'. Vergelijk ook wielrenners in het peloton en fietsers in de stad.

        http://www.kubrussel.ac.be/onderwijs/etew/tew/vakken/eerstekan/psychologie/Hoofdstuk3.doc

        • in een peloton ronden verrijden

        Daarna vrij invulbaar ergens afvalwedstrijden voor leden. Hierbij worden in een peloton ronden verreden. Iedere ronde valt bij het passeren van de finishlijn de laatst doorkomende rijder af.

        http://www.wijc.nl/Natuurijs/natuurijswedstrijden.htm

        • (een) achterstand op het peloton
        • (een) voorsprong op het peloton
        • overhouden op het peloton
        • uitlopen op het peloton
        • voorliggen op het peloton
        • op het peloton wachten
        • op x meter van het peloton blijven hangen
        • zich op kop van het peloton zetten

        Op drie ronden van het einde zette Johan Museeuw zich op kop van het peloton, dat aan de achterstand begon te knagen.

        De Standaard,

        Met nog een 90 km te gaan zetten Lotto-Domo en Bankgiroloterij zich op kop van het peloton.

        http://www.nicomattan.be/nl/nieuws/,

        Mario blijft op driehonderd meter van het peloton hangen.

        De Standaard,

        Wanneer een rijder of rijdster bij de finish één of meer volle ronden op het peloton voorligt, krijgt hij/zij 4 punten per voorliggende ronde extra.

        http://WWW.KNSB.NL/content/schoonrijden/srwatis.asp

        Wij werden tenslotte stilgezet en moesten een kwartier op het peloton wachten dat toen weer twee minuten moest wachten nadat wij opnieuw hadden mogen vertrekken.

        43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

        Bij de valpartij was onder anderen ook zijn Nederlandse ploeggenoot Erwin Nijboer betrokken. Die kon echter weer opstappen. Hij finishte met een achterstand van 5.24 op het peloton als 146e.

        Meppeler Courant,

        Het drietal had een ronde voorsprong op het peloton.

        Meppeler Courant,

        Drie vluchters die zich in het zweet wilden werken en tot bijna drie minuten uitliepen op het peloton.

        De Standaard,

        Het duo hield bij de finish 23 seconden over op het peloton.

        NRC,

        Jalabert haalde optimaal rendement uit de monstervlucht van de tweede etappe toen vijftien renners een kwartier voorsprong op het peloton namen.

        Meppeler Courant,

        Vijftig kilometer verder bedroeg de voorsprong op het peloton ruim drie minuten.

        De Standaard,

        • uit het peloton demarreren
        • uit het peloton lossen
        • uit het peloton ontsnappen
        • uit het peloton weg proberen te geraken
        • uit het peloton weg proberen te komen
        • uit het peloton wegrijden
        • uit het peloton wegsluipen
        • uit het peloton wegzakken
        • zich losmaken uit het peloton
        • de demarrage uit het peloton
        • uit de greep van het peloton blijven
        • uit de greep van het peloton ontsnappen
        • uit de greep van het peloton zijn

        We waren met zijn vieren, we werkten prachtig samen en al vlug waren we uit de greep van het peloton.

        43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

        Het tiental bleef uit de greep van het peloton en had bij de doorkomst in Waregem een voorsprong van 45 tellen.

        NRC,

        De 23-jarige Italiaan bleef op het geaccidenteerde traject in de Tarn knap uit de greep van het peloton.

        Meppeler Courant,

        Rem ontsnapte met nog 18 ronden te gaan uit de greep van het peloton.

        Meppeler Courant,

        Als Mario De Clercq in de bergzone uit het peloton wegzakt, ziet de Palmans-baas zijn laatste ambitie in rook opgaan: een plaats binnen de eerste twintig van zijn kopman.

        De Standaard,

        Maar met de aanwezigheid van Johan Museeuw, Wilfried Peeters, Carlo Bomans en Franco Ballerini in een kopgroep van vijftien die al in de eerste koershelft uit het peloton wegreed had men logischerwijze op méér kunnen rekenen dan het loon dat de ploeg thans in de schoot viel.

        De Standaard,

        Ik voelde me die wielrenner met een lekke band die op de materiaalwagen wacht, maar ik wist niet of ik op kop lag of dat ik uit het peloton was gelost.

        Hier ben ik, Donald Niedekker,

        "De demarrage uit het peloton was een gok", vertelde de winnaar op het podium.

        http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20010419/teksten/spo.dekker.ita.verbrugghe.html,

        Ronald van der Wal uit Vlaardingen en zijn stadgenoot Edwin van de Bos ontsnapten al vroeg in de wedstrijd uit het peloton om vervolgens voortdurend door verschillende rijders op de huid te worden gezeten.

        http://www.wielerronde-rozenburg.nl/start.htm

        Op de Côte de Bohissau demarreerde de 26-jarige Belg, eerder al winnaar van het Criterium International, uit het peloton om op 13 kilometer van de streep vooraan aan te sluiten.

        http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20010419/teksten/spo.dekker.ita.verbrugghe.html,

        Na 40 kilometer konden vijf renners zich losmaken uit het peloton, onder hen ook twee Belgen: Marc Wauters en Thierry Marichal.

        De Standaard,

        Het werd menens toen een groep van twintig in Fourneau-Saint-Michel (118,4 km) onder impuls van Vandenbroucke uit het peloton wegsloop.

        De Standaard,

        Langs de route stonden circa één miljoen toeschouwers. Toen de kerktoren van het Zuidengelse dorp in zicht kwam, demarreerde Sean Yates uit het peloton.

        NRC,

        Johan Museeuw probeerde in de slotfase nog weg te komen uit het peloton, maar de Belg werd al snel teruggehaald.

        NRC,

        De enige noemenswaardige ontsnapping van de dag kwam van Steve Bauer. Met nog drie plaatselijke ronden van 5 km voor de boeg probeerde de Canadees uit het peloton weg te geraken.

        De Standaard,

        De etappe werd gekenmerkt door een lange vlucht van de Italiaan Di Francesco. Die ontsnapte na 25 kilometer uit het peloton en werd pas achttien kilometer voor de finish achterhaald.

        Meppeler Courant,

        In een eerste waaier maakten niet minder dan 21 renners zich los uit het peloton.

        De Telegraaf,

        Tot groot plezier van het publiek reed hij zelfs enkele keren weg uit het peloton. Toen het tempo van de broodfietsers in de finale omhoog ging werd het te gortig voor Hulzebosch.

        http://www.stichtingsportevenementen.nl/Laatste%20Nieuws/Erik%20Hulzebosch%20Zelfde%20sfeer%20als%20in%20Elfstedentocht.html,

        • de afspurt
        • de anonimiteit
        • de beschutting
        • de buik
        • de eerste rij
        • de eindspurt
        • helft, komst, kop, sprint, spurt, staart, tweede helft, voorhoede, voorste rijen] van het peloton
        • het front van het peloton
        • een reactie van het peloton
        • het ritme van het peloton
        • een vrijgeleide van het peloton krijgen
        • afstand nemen van het peloton
        • losraken van het peloton
        • wegrijden van het peloton
        • wegspurten van het peloton

        Er zit nog leven in Erik Breukink. De Nederlander in Spaanse dienst liet zich zaterdag, tijdens de dertiende Tour-etappe, voor het eerst aan het front van het peloton zien. Breukink ging zelfs mee in de ontsnapping, waarvan de latere winnaar Bjarne Riis de initiatiefnemer was.

        Meppeler Courant,

        "Alles werd me te veel", gromt Museeuw. De chaos van start en aankomst, de druk van het vedettendom, het eeuwige strijden op de eerste rij van het peloton? "Alles", zegt hij nog een keer.

        De Standaard,

        Wim Feys, nieuwkomer in Lotto-shirt, spurtte zich in de voorhoede van het peloton achtste, Kris Gerits (Vlaanderen 2002) tiende.

        De Standaard,

        "Ik kon niet mee, en 11 man raakten los van het peloton en die bleven weg."

        http://www.wsvflevoland.nl/nieuws.asp,

        Bij de afspurt van het peloton, die werd gewonnen door Roel van Hest, sloegen Kromkamp, Rozendaal en De Vries een gaatje dat niet meer werd dichtgereden.

        http://www.marathonschaatsen.nl/php/w030208a-vrslg.php,

        Durand eindigde tweede, Frédéric Moncassin won de spurt van het peloton, Nico Mattan verdedigde zich knap en eindigde zevende na de Fransman.

        De Standaard,

        Ploeggenoot Miel Rozendaal probeerde hem nog wel bij de groep te brengen, maar dat was te laat vanwege de eindspurt van het peloton, die opvallend genoeg werd gewonnen door Ruud Borst vóór Heideman, die als winnaar van vorig jaar het spruitjespak nog aan had.

        De Telegraaf,

        Eén keer, in '87, miste hij de hoogste trede op een zucht, toen de Zwitser Maechler won. "Een fout van de ploegleiding, die Peiper mee in de aanval had gestuurd. Het was de enige keer dat ik in de afdaling van de Poggio kon wegrijden van het peloton." In zijn laatste jaren jaagde Vanderaerden nog één moment van glorie na.

        De Standaard,

        Ze verdwenen uit zicht en enkele minuten later verscheen de kop van het peloton aan het begin van het door mij te chronometreren gedeelte.

        43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

        "Naar zo'n verkiezing kijk ik uit, vroom en ingetogen, maar reikhalzend zoals destijds mijn grootmoeder naar een nieuwe Touretappe, met aan de kop van het peloton een heroïsche, fiere leider."

        De Standaard,

        Terwijl de bende zich op gang trok in een wolk van regen, bleef de Ferrari nummer één ter plaatse trappelen. "De koppeling gaf even niet thuis", aldus de tweevoudige wereldkampioen. "De motor sloeg haast af. Het is al de derde keer dat ik mijn start mis. Ik dacht dat het probleem was opgelost, maar dat hadden we dus even fout. De helft van het peloton zeilde langs. Zelfs Diniz passeerde me."

        De Standaard,

        Vlak nadat Laura Kamminga, Sonja Groot, Sandra Zwolle en Lenie Dijkstra in de finale tot de orde waren geroepen, ging Grimbergen er vandoor. Een reactie van het peloton bleef uit.

        Meppeler Courant,

        Samen met de Duitser kon Van Petegem in de straten van Manacor, op een boogscheut van de finish, een valpartij op de eerste rij van het peloton ontwijken.

        De Standaard,

        Hoffman was donderdag in de tweede etappe, de koninginnerit in de Spaanse profronde, al als vierde geëindigd. Vrijdag zat de rijder uit Groenlo in de voorste rijen van het peloton, dat op 15 kilometer van Jumilla door de wind in drie stukken brak.

        NRC,

        Van bij iedere start spurtte Stefan Everts weg van het peloton dat de titelverdediger pas na de finish weerzag.

        De Standaard,

        Cenghialta: een stuk frisser uiteraard, pas uit de beschutting van het peloton vandaan gewipt. Hij naderde Sörensen tot een goeie honderd meter, moest dan machteloos terug. Opnieuw een beetje ademruimte voor de koploper.

        De Standaard,

        Op de motorkap een draagbare televisie, die de komst van het peloton moest aankondigen.

        NRC,

        Voorin bleef een groep van acht die steeds meer afstand nam van het peloton met de geslagenen.

        De Standaard,

        Titelverdediger Jason Brys reed een naamloos kampioenschap in de buik van het peloton.

        De Standaard,

        De Moldaviër Tsjmil won de sprint van het peloton, dat met een achterstand van bijna anderhalve minuut in Roanne arriveerde.

        NRC,

        De samenwerking in de omvangrijke groep stokte echter op 100 meter afstand van de staart van het peloton.

        http://www.marathonschaatsen.nl/php/w030208a-vrslg.php,

        Jean-Paul van Poppel won de sprint van het peloton en werd vijfde.

        NRC,

        De groene rijdt zich te pletter op kop. Anders mislukt de aanval en zakken we terug in de anonimiteit van het peloton, redeneert hij.

        De Standaard,

        In de derde rit kregen enkele slecht geplaatste renners een vrijgeleide van het peloton.

        http://www.nicomattan.be/nl/nieuws/,

        • vanuit het peloton
        • vanuit het peloton ontsnappen

        Vanuit het peloton ontsnapten vervolgens zeven renners, die jacht maakten op het leidende kwartet.

        Meppeler Courant,

        Na een negental ronden wisten Henk Bonen en Gerrit Prins vanuit het peloton te ontsnappen.

        Meppeler Courant,

        Vanuit het peloton werden diverse pogingen ondernomen om het leidende duo te achterhalen, maar alle pogingen liepen op niets uit.

        Meppeler Courant,

        met substantief erachter


        • peloton nummer drie
        • het peloton naamlozen
        • een peloton schaatsers

        Gedurende de gehele tocht wordt er geschaatst achter een peloton ervaren schaatsers die als jagermeerster dienst doen.

        Meppeler Courant,

        Toch moest Coppi doorgaan, hij wilde de Tour winnen, hij moest naar Koblet. Maar het lukte niet, de achterstand werd weer groter. Zelfs werd Coppi's groepje ingehaald door peloton nummer drie waar onder andere Bartali in bleek te zitten.

        43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

        Maar het afgeschermde groepje toppers was al zeven minuten onderweg, toen de laatsten van het peloton naamlozen de startlijn passeerden.

        NRC,

        met telwoord ervoor


        • het eerste peloton
        • het tweede peloton

        In Landgraaf was Max van Heeswijk de snelste van een eerste peloton van 24 renners.

        De Telegraaf,

        Zeven van de acht leden uit de Italiaans-Belgische mix van chef d'equipe Patrick Lefèvere vertoefden in het eerste peloton van 25 rijders, onder wie de Nederlanders John Talen en Tristan Hofmann.

        NRC,

        Sonia, Max, Jacqueline en An rijden hun eigen tempo waarbij me opvalt dat Jacqueline in het tweede peloton de kop neemt.

        Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

        met ander, nevengeschikt substantief


        • het peloton of een kopgroep

        Dan weer nam Lex Nederlof de leiding, ofwel reed Nico Vuurens in een waanzinnige tempo een gat dicht. Of demarreerde Bart Williams een enkele ronde uit het peloton of een kopgroep maar telkenmale wist het razende peloton de leiders terug te halen.

        http://www.wielerronde-rozenburg.nl/start.htm

        Vaste verbindingen


        een gesloten peloton

        1. een grote groep die bestaat uit alle sportlieden die deelnemen aan een wedstrijd, dus zonder dat er sprake is van koplopers of achterblijvers

         Zaterdag wordt de jaarlijkse skeelertoertocht georganiseerd door de Stichting Sportpromotie Staphorst. Gekozen kan worden uit drie afstanden: 25, 50 en 100 km [...]. Er wordt als een gesloten peloton gereden.

         Meppeler Courant,

         Met enkele ziftingen van de mindere goden in de eerste rondes werd de rest van de wedstrijd verreden onder gesloten peloton.

         http://www.mrtandem.nl/SiteNL/Verslagen2001/Verslag2001-1b.htm,

         Ploegmaats van de snelle mannen zorgden na de hergroepering voor een gesloten peloton.

         De Standaard,

        Woordfamilie


        Als deel van een afleiding


        Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


        Als deel van een samenstellende afleiding


        peloton 7.1

        (bij vergelijking) grote groep sportlieden of sportclubs die in een rangschikking de koploper of koplopers op de hielen zitten en als het ware een peloton vormen; na een of meer koplopers in een rangschikking bij elkaar staande groep sportlieden of sportclubs
        In tegenstelling tot de betekenis 7.0 bij vergelijking, niet in geheel figuurlijk gebruik maar in figuurlijk verband.

        Betekenisbetrekking


        metafoor
        Betrokken betekenissen 7.0 : 7.1

        Algemene voorbeelden


        Ook in de middenmoot situeert het Limburgse duel Lommel-RC Genk zich, terwijl in KV Mechelen-RWDM de aansluiting met dat peloton op het spel staat.

        De Standaard,

        Combinatiemogelijkheden


        met adjectief ervoor


        • het Europese peloton

        "Beide partijen zijn tevreden over de samenwerking. Gzil werkt hier graag en wij sturen toch geen trainer door die zo'n resultaten neerzet?" Onder de Pool klom het Antwerpse rood-geel op vanuit de degradatiezone tot in het Europese peloton.

        De Standaard,

        met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


        • het achtervolgende peloton

        Ondanks een 0-0-gelijkspel in Guingamp bleef Paris Saint-Germain met een straat voorsprong aan de leiding van de Franse kompetitie. In het achtervolgende peloton deed Lens de beste zaak na 2-0-winst in de topper tegen Metz.

        De Standaard,

        met voorzetselgroep


        Voorzetsel: van

        • een peloton van zes spelers
        • het peloton van 34 foutloze combinaties

        Aan het begin van de ronde lag Almasi een half punt voor op een peloton van zes spelers, dus bij remise kon hij verwachten te worden ingehaald door een hijgende meute.

        NRC,

        Zaterdag in de drie troostingswedstrijden voor de viervoeters die de finale niet gehaald hadden, klasseerden Guido Bruyninx zich met de SBS'er Honneur à l'Empereur en Herman Van den Broeck met On the Rocks zich in het peloton van 34 foutloze combinaties.

        De Standaard,

        in voorzetselgroep


        • afstand nemen van het peloton

        Landskampioen Ricoh Astronauts begint zich langzamerhand los te maken van zijn achtervolgers. Hoewel de krachtsverschillen in de eredivisie uiterst marginaal zijn en de Amsterdamse basketbalclub wekelijks tot de bodem moet gaan om de zeges uit het vuur te slepen, slaagt het daar steeds beter in. Doordat het NAC in eigen huis met 69-71 versloeg, nam het verder afstand van het peloton.

        De Telegraaf,

        Woordfamilie


        Als deel van een afleiding


        Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


        peloton 7.2

        (bij vergelijking) grote of grootste groep mensen of zaken die vergeleken wordt met een peloton in met name het wielrennen en dan vaak ook gesteld tegenover een kopgroep of met een aanduiding van de positie
        In tegenstelling tot de betekenis 7.0 bij vergelijking, niet in geheel figuurlijk gebruik, maar in figuurlijk verband. Opvallend vaak in België, waar het wielerjargon de journalistieke stijl behoorlijk beïnvloed heeft.

        Betekenisbetrekking


        metafoor
        Betrokken betekenissen 7.0 : 7.2

        Algemene voorbeelden


        Premier Dehaene zegt dat, 'het peloton sneller moet rijden' om de Maastrichtnorm te halen. Maar hoeveel mensen kunnen dan nog bij dat peloton blijven? Hoe hoger de snelheid des te talrijker degenen die moeten afhaken. Nu al hebben we koplopers met een royaal inkomen, een middenmoot die nog net meekan en een toenemende groep afvallers.

        De Standaard,

        Innovatieve bedrijven bedienen die bewuste consumenten zoveel mogelijk op hun wenken. Maar deze kopgroep van consumenten moet worden ingehaald door het peloton. Aan de gemiddelde consument moeten we een blijvende vraag naar kwaliteit zien te ontlokken.

        http://www.minlnv.nl/actueel/speech/,

        Ondernemingen in het peloton moeten de ambitie hebben om in de kopgroep te komen. Een kopgroep die weet wat zij wil en die zich periodiek een spiegel voor laat houden op welke managementgebieden zij zich zou kunnen verbeteren dan wel de bevestiging krijgt dat zij met goede, heldere en haalbare plannen bezig is.

        http://www.efbq.com/

        Kinderen zijn antennetjes, als ouders het zwaarder krijgen gaan zij steeds gekker doen, verzucht verzuimambtenaar Ina Vugts op het Utrechtse bureau leerplicht. Vugts kan het weten. Op een enkele uitzondering na komt haar 'peloton' uit achterstandsgezinnen, laag opgeleide ouders, niet zelden werkloos.

        NRC,

        Combinatiemogelijkheden


        met adjectief ervoor


        • het Europees peloton
        • het Europese peloton

        De nieuwe Wooncode bevat maatregelen om het aantal sociale woningen op peil te houden. Want met slechts 5 procent van de totale markt (70 procent zijn eigen woningen, 25 procent wordt privé verhuurd) bengelt Vlaanderen ook op dat gebied achteraan het Europees peloton.

        De Standaard,

        Wat de liberalen bijzonder nerveus maakt, is dat wij met ons beleid erin slagen de kop te nemen van het Europese peloton.

        De Standaard,

        De groei was het grootst in Zweden: de industriële produktie nam er met 10,5 procent toe. Duitsland stelde teleur, met een groei van 0,5 procent. Daarmee bengelt Duitsland aan de staart van het Europees peloton.

        De Standaard,

        met voorzetselgroep


        Voorzetsel: van

        • het peloton van Europese lidstaten
        • het peloton van de middelgrote farmaceutische groepen

        Ciba-Geigy - 83.980 werknemers - en Sandoz - 49.882 personeelsleden - behoorden totnogtoe met een 14de en 9de plaats tot het peloton van de middelgrote farmaceutische groepen.

        De Standaard,

        België behoort tot het peloton van Europese lidstaten dat de Europese Verpakkingsrichtlijn niet op tijd in eigen wetgeving kon omzetten.

        De Standaard,

        in voorzetselgroep


        • de kop van het Europese peloton
        • de staart van het Europese peloton
        • achteraan in het Europese peloton
        • vooraan in het Europese peloton
        • wegzakken in het Europese peloton

        De gewezen burgemeester van Indianapolis is eerder saai en weinig mediageniek. Hij kampt met gebrek aan geld en medewerkers. Hij rijdt mee aan de staart van het peloton, maar hoopt desondanks de gematigde Republikeinen aan te trekken als Dole zou struikelen.

        De Standaard,

        De sociale zekerheid blijft grotendeels wat ze was. Het Nederlandse model is een melkweg verwijderd. Degenen in de meerderheid die dit met een zucht erkennen, voegen er meteen aan toe dat er geen alternatief is. Dit is, met deze coalitie en met de PS, het maximum. Het kostte nu al veel inspanning. Verder gaan kan niet. Merkwaardige vaststelling. Want dit betekent dat we langzamerhand, elk jaar een beetje meer, zullen wegzakken in het Europese peloton.

        De Standaard,

        Met een verwachte groei van 2,3 procent in 1995, 2,2 procent volgend jaar en 2,6 procent in 1997, bengelt ons land achteraan in het Europese peloton.

        De Standaard,

        De regeringen onder leiding van de VLD zijn dit land razendsnel aan het veranderen. Van de zieke man van Europa zijn we opgeklommen tot vooraan in het Europese peloton.

        http://www.vld.be/uploads/Guy%20Verhofstadt%20-%20Novembercongres.pdf,

        De loonkostenontwikkeling en het wisselkoersbeleid vulden elkaar aan. Daardoor reed België in de jaren zestig aan de kop van het Europese peloton.

        De Standaard,

        De liberale oppositie in het Waals parlement heeft vrijdag een somber beeld opgehangen van "300 dagen regering Collignon-II". Wallonië zit in de staart van het Europese peloton der regio's, maar de regering laat na de budgettaire uitdagingen van 2000 en later voor te bereiden, vindt fractieleider Serge Kubla.

        De Standaard,

        • een peloton van kanshebbers

        Koppeling van beider infrastructuur kan net voldoende zijn om de wassende goederenstroom op te vangen. Rotterdam en Antwerpen lopen daarmee zonder stagnatie samen uit op het peloton van andere kanshebbers, die hun concurrerende verbindingen nog niet op volle sterkte hebben kunnen brengen.

        NRC,

        met substantief erachter


        • het peloton volgers

        De twee partners in de nieuwe papiergroep zijn Repola, met dochter United Paper Mills, en Kymmene. De twee stonden apart al aan de Europese top, samen lopen ze uit op het peloton volgers.

        De Standaard,

        met telwoord ervoor


        • het eerste peloton

        Maar Roemenië heeft toch niet de ambitie om tot het "eerste peloton" van nieuwe lidstaten te behoren.

        De Standaard,

        Woordfamilie


        Als deel van een afleiding


        Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


        peloton 8.0

        (figuurlijk) zeer grote groep min of meer gelijkaardige personen, dieren of zaken; groot aantal; drom; troep; massa; menigte

        Betekenisbetrekking


        metafoor
        Betrokken betekenissen 1.0 : 8.0

        Semagram (extra betekenisinformatie)


        Een peloton…

        is een groep

        • [Leden] bestaat uit veel min of meer gelijkaardige personen, dieren of zaken

         Algemene voorbeelden


         Toen, de oorlog was nota bene al zeven maanden afgelopen, kwam er een rage opzetten die alle groepen aangeep, het zogenaamde lijmlopen. Het woord was afkomstig van 'tegen elkaar aan lopen alsof je vastgelijmd zit'. Je liep argeloos over straat, op weg naar je werk of met een tas boodschappen, rrroemdoemrrroem, daar kwam me ineens zo'n peloton uit de steeg zetten, buik tegen bil, iets achterovergeleund, in straf marstempo.

         De nymfentrein en andere verhalen, Herman Pieter de Boer,

         Combinatiemogelijkheden


         met substantief erachter


         • een (heel) peloton componisten
         • een (heel) peloton deurwaarders
         • een (heel) peloton Hell's Angels
         • een (heel) peloton lakeien
         • een (heel) peloton priesters
         • een (heel) peloton toeristen
         • een (heel) peloton tolken
         • een (heel) peloton wielrijders
         • een (heel) peloton zondagsdichters

         Onwillekeurig denk je aan uitgevers die zich tevredenstellen met de tweede garnituur of met een peloton zondagsdichters.

         http://www.druksel.be/nl/pers/dm042001.html,

         De schrijver nestelde zich achteraan in het pluche, keek naar het plafond dat een firmament van lichtjes was, en zag in de cabines bovenaan een peloton tolken aanrukken om de woordendiarree in een dozijn talen te vertalen.

         Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

         In het vreemdelingenlegioen van de rock 'n 'roll is hij beslist een van de vreemdste: Shane MacGowan, de voormalige zanger en songdichter van de Londons-Ierse groep The Pogues, die met hun licht ontvlambare mengsel van traditionele Ierse folk, buikdansmelodieën en punk-houding op de popcultuur van de jaren tachtig het effect hadden van een peloton Hell's Angels op een tuinfeestje in Glamourland.

         NRC,

         Even betrapte ik me op een lichte wrevel dat de baas van het meisje me ongezien voor armlastig had gehouden, maar die ijdelheid maakte razendsnel plaats voor een gevoel van opluchting. Ik was de dans ontsprongen. Er hadden inmiddels net zo goed voor dertigduizend ballen nutteloze scherven in mijn tuin kunnen liggen, met een meegeleverd vooruitzicht op een peloton deurwaarders.

         NRC,

         Een onuitputtelijke zilverader die Juan de Onate de kans geeft op een post te worden benoemd waar hij de prijzen moet vaststellen in de hoofdstad van Nieuw-Spanje, en door de stad te rijden met de beste koetsen, de beste vrouwen, de beste pages, in zijn paleis te worden bediend door pelotons lakeien en priesters die de hele dag bidden dat Onate in de hemel komt.

         De grens van glas, Carlos Fuentes,

         Het Weense publiek, versterkt door een peloton Japanse toeristen, reageerde opgetogen.

         De Standaard,

         Schnittke opende donderdagavond het festival Gent-Moskou-Gent: een evidente hommage aan de meest veelzijdige koploper van een heel peloton miskende maar merkwaardige Russische componisten die in onze contreien binnensijpelden.

         De Standaard,

         Ze waren een kleine tweehonderd meter gevorderd toen ze werden ingehaald door een peloton wielrijders.

         De hangende man, Koos van Zomeren,

         • een peloton violen

         De doorgaans elegante maar nogal oppervlakkige muziek in dit genre wordt door Michelle Gayle naar een minder voorspelbaar plan getild. Weliswaar wordt ze steevast begeleid door rustgevend gitaargetokkel en een peloton synthetische violen, haar melodieën zijn zo krachtig welvend als haar sterk geprononceerde stem.

         NRC,

         • een peloton olifanten

         We zijn als een peloton olifanten, dat jarenlang paraat stond tegen een andere nabije kudde, maar nu vooral een aanval van muizen moet vrezen.

         http://premier.fgov.be/topics/speeches/n_speech113.html,

         met telwoord ervoor


         • twee pelotons fotografen

         Terwijl Mascha ik de twee pelotons fotografen ter wille zijn, hoor ik een met een fototoestel gewapend iemand uit het publiek zeggen: 'Wie is die gozer?'

         Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

         in voorzetselgroep


         • een peloton van producenten
         • een peloton van prominenten

         De burgemeester van Walle voerde het peloton van prominenten aan. Hij speelde als het ware een gewonnen thuiswedstrijd.

         Mise-en-scène, Axel Bouts,

         Aan de gemiddelde consument moeten we een blijvende vraag naar kwaliteit zien te ontlokken. Alleen dan zal de marktvraag ook op de langere duur groot genoeg blijven. Dan kan het peloton van producenten in het voetspoor treden van de huidige vernieuwers.

         http://www.minlnv.nl/actueel/speech/,

         Woordfamilie


         Als deel van een afleiding


         Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         Als deel van een samenstellende afleiding