vader/Vader


vader 1.0

mannelijke ouder, genoemd in verband met zijn verwantschap met zijn kind of kinderen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een vader…

is een man; is een persoon

 • [Groep] maakt of maakte in het klassieke beeld deel uit van een gezin samen met de moeder en het kind of de kinderen; kan ook niet tot het gezin van de kinderen behoren
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kan een biologische of een wettige ouder zijn of beiden; kan een adoptieouder zijn
 • [Activiteit of handeling] is traditioneel degene die zorgt voor het gezinsinkomen
 • [Betrekking of relatie] wordt als zodanig genoemd in verband met de verwantschap die hij heeft met zijn kind of kinderen

Algemene voorbeelden


Met een schok worden we wakker uit deze dromerige toestand want we horen dat er gemorreld wordt aan het keukenraam [...]. Vader kijkt moeder verschrikt aan. Beiden begrijpen dat ze de klos zijn. Vader pakt de afstandsbediening van de TV en zet deze iets harder. Vader maakt mondbewegingen naar moeder, die 'lipleest': 'Ik heb niets gehoord". Ze hebben het er al vaak over gehad. Wat te doen als er eventueel wordt ingebroken.

http://www.pphwn.nl/bezit.htm

M.b.t. de schoolvakanties wenst concluant gezien de huidige moeilijke verhouding tussen beide partijen om elk misverstand in de toekomst te voorkomen dat de heer vrederechter de volgende specifiëring van die schoolvakanties zou willen statueren: voor de vakanties van Allerheiligen, Kerstmis, Krokus en Pasen zouden de kinderen in de pare jaren de 1ste helft bij de vader verblijven en in de onpare jaren de 1ste helft bij de moeder en omgekeerd; voor de zomervakantie stelt concluant voor die te verdelen in periodes van 14 dagen.

http://users.pandora.be/goudi/inf_procedure.html,

Ooit is er een vader aan te pas gekomen. Alle sterfelijke wezens hebben vaders.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • zijn vader verliezen

Chocolatier Hans Hulshof verloor zijn vader in maart aan de dodelijke zenuwziekte ALS. Hans doet daarom ook mee aan de Ice Bucket Challenge, maar in plaats van ijswater gooit hij chocola over zich heen.

http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/binnenland/23006244/__Eerbetoon_aan_overleden_vader__.html

met adjectief ervoor


 • aanstaande vader
 • afstandelijke vader
 • afwezige vader
 • alleenstaande vader
 • autoritaire vader
 • bekende vader
 • biologische vader
 • dominante vader
 • echte vader
 • eigen vader
 • goede vader
 • ideale vader
 • jonge vader
 • kersverse vader
 • leuke vader
 • natuurlijke vader
 • nieuwe vader
 • onbekende vader
 • oude vader
 • slechte vader
 • sportieve vader
 • strenge vader
 • toekomstige vader
 • trotse vader
 • vermeende vader
 • vermoedelijke vader
 • werkelijke vader
 • wettige vader
 • zorgzame vader

De bevalling is vaak een vrouwenaangelegenheid, zelfs de aanstaande vader is niet altijd aanwezig.

http://www.vsko.be/vvkso/didacweb/verpleegkunde/

Dit is het tijdperk van de afwezige vaders. Ofwel zijn ze gescheiden en worden ze buitenstaanders met bezoekrecht, ofwel werken ze de klok rond.

http://user.online.be/debrug/diabasis/,

Zo is er vb.: kleine Hans: die had een erge schrik voor paarden, hij liep ook angstig rond in aanwezigheid van vader, hij had een strenge autoritaire vader.

http://users.pandora.be/Saintius_Pilatus/Documents/Antropologie/samenvatting%20antropologie.doc

Besson is dol op het makkelijke, voor de hand liggende contrast, en daarom maakt hij van zijn huurmoordenaar een man met een hart van goud, die nooit vrouwen of kinderen uit de weg zal ruimen, maar uitsluitend het schuim, en derhalve model kan staan voor alleenstaande vaders waar dan ook.

NRC,

Ellen is in 1945 in Vught geboren. Zij is zes jaar ouder dan ik. Haar echte vader kende zij niet, want haar ouders waren kort na de oorlog gescheiden. Ellens stiefvader was een medicus in Amsterdam.

NRC,

Sarah was enig kind en werd haar hele leven van hot naar her gestuurd, met een afstandelijke, dominante vader, een lijdzame moeder en geen gelegenheid om langdurige relaties aan te gaan.

Crisis four, Andy McNab,

En ook kinderen van bekende vaders horen hun hele jeugd: ben jij niet een zoon of dochter van?

http://www.trouw.nl/religieenfilosofie/artikelen/1032497729236.html,

De wet onderscheidt verschillende soorten vaders [...]. Zowel de verwekker als de donor worden als biologische vader beschouwd.

http://www.cbg.nl/

Hij beschrijft vier typen: de hufter, die zich niks aantrekt van het gezin, de zak, die welwillend, maar hulpeloos terzijde staat, de sukkel, die zich heeft laten kneden tot de gehoorzame slaaf van zijn vrouw en de ideale vader, die zorg kan combineren met een positief zelfbeeld en daadkracht, zowel in het gezin als op zijn werk.

Nederlands Dagblad,

Nogal wat kersverse vaders voelen zich de eerste dagen met de baby thuis, nogal onwennig.

http://www.9maand.com/

Sanz was een trotse vader, en toonde de anderen hoe zijn zoontje bij het horen van een bepaalde grammofoonplaat ging dansen.

Avonturen op Ibiza, Theo Kars,

De Europese richtlijn voorziet in recht op drie maanden vol- of deeltijds verlof voor jonge vaders.

De Standaard,

In het geval van incest is de dader de eigen vader of een ander familielid en wordt het uitbrengen van de misdaad dus extra moeilijk.

De Standaard,

Maar jullie wettige vader, daar bestaat geen twijfel over, dat is de man met wie de vrouw in de periode van de conceptie was gehuwd.

Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

'We kunnen toch niet strenge vader en gedogende opa tegelijkertijd zijn?'

De langverwachte, Abdelkader Benali,

Een man dertig en enige jaren weet niet meer van zijn natuurlijke vader dan dat hij a) Roger van de Velde heet, b) in de jaren zestig bij een Antwerpse hoer zijn broek losgespte en c) ondertussen al een hele poos is gekist.

Weledelgestorven heer Roger Van de Velde; Over Roger Van de Velde, Dimitri Verhulst,

In zulke perioden van onzekerheid noemde hij zijn nieuwe vader bij zijn voornaam, zoals iedereen, en bewaarde dat klokkende, betoverende woordje 'papa' om zijn echte vader te eren.

Liefdesmeer & andere verhalen, Chaja Polak,

'Misschien misgunde ik het haar wel,' zegt ze, 'dat ze zo'n leuke vader had.'

Lisa's adem, Karel Glastra van Loon,

Wat mij opvalt is dat veel gescheiden vrouwen hun ex-echtgenoot geen goede vader vinden.

http://www.ouders.nl/trouw/t2001015.htm,

De agressieve echtgenoot van Laura gedraagt zich inderdaad als een slechte vader, vindt ook de psychologe Martine Delfos (Utrecht) onmiddellijk, maar daarmee is het nog geen slechte vader: "Het zou me niets verbazen als hij ergens mee zit waar zijn vrouw niet van weet."

http://www.ouders.nl/trouw/t2001015.htm,

Ze handelde met de beste bedoelingen: zelf blaakte ze van kracht en gezondheid, en haar dochters gebrek aan energie baarde haar zorgen; door zo grof te doen wilde ze haar bevrijden van haar overgevoeligheid, min of meer zoals een sportieve vader zijn angstige kind in het zwembad gooit in de overtuiging dat hij de beste manier heeft gevonden om het te leren zwemmen.

Onwetendheid, Milan Kundera,

Als toekomstige vader zie je het lichaam van je partner veranderen.

http://www.zappybaby.be/index2.cfm/page/dsp_article/article_id/336/CFID/2718440/CFTOKEN/14084715.cfm

Ze hebben me aan mijn lot overgelaten. Aan de elementen. Aan de anonimiteit. Ik heb ze gehoord: als we hem zonder naam achterlaten zullen ze hem meenemen en medelijden met hem hebben [...]. Ze zullen hem de verzorging geven die wij hem niet kunnen en niet willen geven. Laat anderen zich maar over hem ontfermen. Hypocrieten [...]. Wat kan er door het hoofd gaan van lui die hun oude vader zoiets aandoen?

De grens van glas, Carlos Fuentes,

Vaders die zeker willen weten of hun kind echt van hen is, kunnen vanaf deze week een DNA doe-het-zelf-pakket aanschaffen [...]. De test bestaat uit drie zakjes met gele, blauwe, en roze wattenstaafjes, voor het kind, de vermoedelijke vader en eventueel de moeder.

NOS Nieuws,

Ze kreeg een vijfde kind, Alex, van een onbekende vader.

http://www.groene.nl/1998/51/tr_stalkers.html,

Men stond er bijvoorbeeld niet bij stil dat het kind later mischien wel graag zou willen weten wie zijn werkelijke vader was.

NRC,

De eiser van het proces moet het vaderschap bewijzen. Dit kan via: - bewijs van bezit van staat t.o.v. de vermeende vader; - bewijs dat de man tussen de 300ste en de 180ste dag voor de geboorte gemeenschap heeft gehad met de vrouw, behalve wanneer daarover twijfel bestaat (b.v. omdat de vrouw met meerdere mannen omgang had); - de bloedproef.

http://users.pandora.be/jan.fiers1/1ortho/

'Tot onze diepe droefheid,' las de man uiteindelijk langzaam van zijn blocnote voor, 'is heden overleden onze lieve man en zorgzame vader, grootvader, broer en zwager, Maarten Holden, op de leeftijd van zeventig jaar.'

Nathalie, Ger Verrips,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • werkende vader

Nee, ook in de vrijetijdsbesteding zien we meer verschillende leefstijlen dan we ooit gekend hebben, terwijl er eveneens meer variaties zijn ontstaan op het aloude gezinstype met een huismoeder en een werkende vader aan het hoofd.

http://www.sjn.nl/,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • gescheiden vader

De relatie van gescheiden ouders met hun kind is minder goed dan die van getrouwde ouders met hun kinderen. De gescheiden vader komt er het slechtst van af. Een kwart van de kinderen met gescheiden ouders, heeft geen contact meer met de vader.

ANP,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • vader van Benazir Bhutto
 • vader van drie
 • vader van een zoon van zeven maanden
 • vader van het gezin
 • vader van het kind
 • vader van mijn kind
 • vader van vier jonge dochters

In de jaren zeventig nationaliseerde Zulfikar Ali Bhutto, de vader van Benazir Bhutto, het bedrijf.

De Standaard,

Harald Mulder (40), oudste zoon, vader van drie en werkzaam als senior accountmanager retail: "Ik heb mijn jeugd niet zozeer als hectisch ervaren. Ik scheel een jaar of veertien met Ronald en Michel, dus we deden niet vaak dingen met ons allen. Soms wel natuurlijk en dan werden we allemaal in het Mitsubishi-busje gepropt."

http://robertotaal.blogspot.nl/2013/11/het-familieportret-van-schaatstweeling.html,

Peuter verdrinkt bij ingang crèche. Mohammed Khaled, vader van een zoon van zeven maanden, staat op en vraagt met gebroken stem: "Waarom zijn de kinderen niet geteld?"

Het Parool,

De vader van het gezin had 's morgens altijd haast.

De Standaard,

Maar zij zou hem nooit in de steek laten. Want zij hield van hem. 'Omdat hij een misdadiger is?' 'Misschien,' zei zij. 'Nee, omdat hij mijn man is en de vader van mijn kind. En omdat hij mij ontmaagd heeft.'

Het jaar van de kreeft, Hugo Claus,

Als in een huwelijk van twee vrouwen een kind wordt geboren, is de vrouw die het kind baart de moeder. Maar de vrouw met wie zij is getrouwd, is volgens de wet niet automatisch de andere ouder. Dat is zij pas als zij het kind adopteert [...]. Hetzelfde geldt als twee mannen samen een kind verzorgen en opvoeden en één van hen is de vader van het kind.

http://www.notarislelystad.nl/

"Als het alarm afgaat, staat de politie binnen vijf minuten op de stoep", zegt de vader van vier jonge dochters. "Dat geeft een rustig gevoel."

http://www.ad.nl/artikelen/Sport/1080625035837.html,

in voorzetselgroep


 • aan vaders kant
 • aan mijn vaders hand lopen

Ik loop daar aan mijn vaders hand langs weiden onder populierenlommer door zomers die groener lijken en trager dan ze waren.

Sluitertijd, Erwin Mortier,

Mijn overgrootmoeder aan vaders kant heette Febronie en ze was een brave, godvruchtige vrouw die elke dag de bijbel las.

Poes poes poes, Paul Mennes,

 • de aard naar zijn vader hebben

- U zwijgt weer, mijnheer Boudenoodt? lacht Beyns. Dat is het verstandigste, zegt men altijd. U hebt stellig de aard naar uw vader. - Omdat ik zwijg? - Paul Boudenoodt kan ook soms van die stilten hebben. Bedachtzaam. Nooit over één nacht ijs.

Emily Beyns, of Het heilig zwijgen. Dl. 1: Verwanten, Clem Schouwenaars,

 • op zijn vader lijken

Hij lijkt in niets op zijn vader, dacht hij, arme kerel, in zes maanden is hij tien jaar verouderd.

De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

 • van vader op zoon
 • iets van zijn vader hebben

Hier werkte men van vader op zoon in de steengroeve.

http://www.vielsalm.be/nl/tourisme/villages/villages_nl.php

"Ik ben een trekvogel, dat heb ik van mijn vader."

Buiten regent het, Gerda van Erkel,

Dit is een onvergetelijk feest, een mengeling van heidense en christelijke wortels die van vader op zoon zijn overgegaan.

http://users.skynet.be/catalunya.be/folklore.htm

met telwoord ervoor


 • eerste vader
 • tweede vader

's Morgens aan de ontbijttafel, in volle groep dus, vertelt ze enkele malen een droom: een man komt haar in het Centrum opzoeken en hij gelijkt erg goed op haar eerste vader.

http://users.skynet.be/kern/smisart.html

Z'n tweede vader was omgekomen in een auto-ongeluk, waaruit Pervyse en zijn adoptiemoeder heelhuids te voorschijn waren gekropen.

Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

Pa Nijgh, het zwarte schaap uit een bekende uitgeversfamilie, die bijna nog mijn tweede vader was geworden, die met mijn moeder, die voor hem piano speelde en Hongaars kookte, wilde trouwen.

De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

met bezittelijk voornaamwoord


 • haar vader
 • hun vader
 • je vader
 • jouw vader
 • jullie vader
 • mijn vader
 • onze vader
 • uw vader
 • zijn vader
 • onze vaders

Ze zei tegen haar vader dat ze de wereld wilde verzaken en in een klooster wilde gaan.

Het wonder, Frederick Forsyth,

Kinderen van minder dan 7 jaar moeten noodzakelijkerwijs vergezeld worden door hun vader, moeder, voogd, gediplomeerde jeugdleiders of door een volwassene die instaat voor hun bewaking.

http://www.mouscron.be/francais/police/rgp_nl.pdf,

Wat is iemand die sprekend op je vader lijkt en op dezelfde dag is geboren?

Blauwbaard, Pauline Slot,

Mijn vader wilde altijd eerst geld verdienen en er dan pas wat mee doen.

Meppeler Courant,

Onze vader zei altijd: "Jullie gaan alleen de deur uit als er een geschikte kandidaat is."

Idil, een meisje, Yasmine Allas,

Uitgaan is zwaar werk en onze vaders hebben geen idee hoe slecht je na zo'n morgen op gang komt.

Meppeler Courant,

'Verdomd, wat lijkt u op uw vader!' zei hij, plaatsnemend.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

In de huiskamer zit zijn vader even later weer gewoon achter de krant.

Je moet niet denken dat ik altijd bij je blijf, Hans Münstermann,

voorafgegaan door naamvalsgenitief


 • Hamlets vader
 • mijn vaders vader

Mijn vaders vader was sergeant-torpedomaker en reisde als marinier alle zeeën af.

Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

Bestaat de Geest van wijlen de koning, Hamlets vader, alleen in de verbeelding van de zoon?

NRC,

met eigennaam


 • vader Jozef
 • vader Mozart
 • vader René

De naam De Bleeckere is ook niet onbekend. Vader René was topscheidsrechter, wijlen grootvader Richard ook. Dat Frank in hun voetstappen trad, lag in de lijn der verwachtingen.

De Standaard,

Viooltechnisch is Locatelli voor mij veel interessanter dan zijn tijdgenoot Vivaldi. Zijn vioolschool L'Arte del violino (1733) is veel interessanter dan de vioolmethode (1756) van vader Mozart, die meer uitging van de muziek.

NRC,

Geleidelijk aan werd het een joodse gewoonte om de achttien 'Benedicties' te bidden, gekoppeld aan lezingen uit de Thora, in drie vastgestelde 'uren' van gebed in de tempel, de synagoge of thuis [...]. Het is interessant als je eraan denkt dat Jezus, zijn vader Jozef, en Jozefs vader allemaal op die manier baden.

http://www.transformations.nl/campbell-debijbelbidden.doc,

met ander, nevengeschikt substantief


 • vader en dochter
 • vader en grootvader
 • vader en moeder
 • vader en zoon
 • vader of moeder
 • vader, moeder en kinderen

Je kon als vader en dochter toch niet huilend in elkaars armen blijven.

In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

Een van de kinderen neemt de kredietkaart van vader of moeder uit de portefeuille en koopt daarmee op het Internet de laatste cd-rom van Harry Potter.

De Standaard,

Lezing die prof. dr F.W. Rutten wilde geven op de CRK-dag, 19 juni 1999, Utrecht. Inleiding en Probleemschets. Ik spreek vandaag als vader en grootvader.

http://home.wanadoo.nl/iki/Rut.htm

Net als zijn vader en grootvader werkte hij bij de spoorwegen.

Alles over Tristan, Tommy Wieringa,

Vader en zoon delen alleen keuken en slaapvertrek.

http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1749t.htm,

Vader, moeder en twee kinderen kwamen om het leven.

De Standaard,

Volgens het goddelijke plan behoort de vader zijn gezin met liefde en in rechtschapenheid te presideren. Hij heeft tot taak te voorzien in de behoeften en de bescherming van zijn gezin. De taak van de moeder is op de eerste plaats de zorg voor de kinderen. Vader en moeder hebben de plicht om elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige taken te helpen.

http://www.kerkvanjezuschristus.nl/media/tempel/hetgezin.htm,

overig


 • de vader zijn

En als brave Sandra zwanger wordt en er geen idee van heeft wie precies de vader zou kunnen zijn, staat de boel helemaal op stelten.

http://www.musicalsite.be/ReportZoMooiZoBlond.asp,

Jackson maakte in november bekend dat Debbie Rowe, die als verpleegkundige voor zijn plastisch chirurg werkte, zes maanden zwanger was en dat hij de vader was.

De Standaard,

 • wijlen mijn vader

Wijlen mijn vader was erkend weerstander. Ik kom derhalve uit een "onverdachte hoek".

De Standaard,

 • vader zaliger

In vergelijking met de wereld waarin Alice terechtkwam waren Drempel en de boomgaarden van haar vader zaliger prozaïsch.

Poes poes poes, Paul Mennes,

Vaste verbindingen


Spreekwoorden


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vader 1.1

man die een of meer kinderen heeft

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een vader…

is een man; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Dertig van de 75 gedetineerden in Tongeren zijn vader.

   De Standaard,

   Dertig jaar, getrouwd, vader, een huis in dat gedeelte van Den Haag waar je zonder overdrijven kunt stellen 'vlakbij de zee te wonen', een fulltime baan en daarnaast muzikant.

   http://www.volumia.com/

   We identificeren ons met allerlei rolidentiteiten: Vader, leraar, atleet, artiest, NLP-er, etc.

   http://www.iepdoc.nl/biblio/artikel_detail.asp?ID=5,

   Combinatiemogelijkheden


   met koppelwerkwoord


   • vader worden

   In het begin lijkt alles zo gemakkelijk. Vader worden is kinderspel. Moeder worden is wat lastiger, maar in principe ook nog te doen. De meeste jonge ouders beginnen dan ook vol optimisme en goede moed aan hun nieuwe levensfase: ze zullen het best klaarspelen, samen.

   De Standaard,

   Pas toen bleek dat ik vader ging worden, vond ik het weer tijd worden een baan te zoeken.

   http://www.gesprekvandedag.nl/forum/messages/10341/9787.html,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • echtgenoot en vader

   De voorzitters van de militaire vakbonden betonen hun medeleven aan de familie en nabestaanden van de omgekomen sergeant. "Hij was niet alleen militair maar eerst echtgenoot en vader", zegt Hazenberg. De sergeant laat een vrouw en twee kinderen achter.

   http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/militair_echtgenoot_en_vader_1_450621

   vader 1.2

   man die iets bedacht of gemaakt heeft, voorgesteld in verband met datgene wat hij bedacht of gemaakt heeft

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een vader…

   is een man; is een persoon

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • geestelijke vader

     Groeneveld en Van der Stoep zijn de geestelijke vaders en tevens aanjagers van deze milieuvriendelijke vorm van recreatie en toerisme.

     Meppeler Courant,

     Edgar Rice Burroughs, geestelijke vader van Tarzan, schreef ook een hele reeks verhalen die zich op Mars afspelen.

     De Standaard,

     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: van

     • vader van de cryptozoölogie
     • vader van de supercomputer
     • vader van de zakrekenmachine
     • vader van Guust
     • vader van het cynisme

     Het voertuig wordt vergeleken met de C5, de elektrisch aangedreven driewieler van Sir Clive Sinclair, de vader van de zakrekenmachine.

     NRC,

     Seymour Cray, die wordt beschouwd als de vader van de supercomputer, is zaterdag op 71-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval waarvan hij op 22 september het slachtoffer werd.

     De Standaard,

     En dan is het weer niet toevallig dat juist Franquin, de vader van Guust, over de zwarte humor een boek heeft geschreven.

     NRC,

     Is het verwonderlijk dat, in een recente bijdrage in Kultuurleven het proto-type van de intellectueel dat wordt aangeprezen dat is van de ironische (als ironisch geïnterpreteerde) Socrates of, beter nog, niemand minder dan de in het openbaar masturberende filosoof Diogenes, de vader van het cynisme.

     De Standaard,

     Deze Belgische zoöloog of dierkundige wordt wereldwijd erkend als de vader van de cryptozoölogie of de leer van verborgen dieren.

     http://www.gva.be/dossiers/-c/cryptozoologie/lausanne.asp,

     Vaste verbindingen


     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     vader 1.3

     zaak, toestand of gebeurtenis in verband gebracht met iets anders dat erdoor veroorzaakt wordt

     Betekenisbetrekking


     metafoor
     Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een vader…

     is een gebeurtenis; is een zaak; is een toestand

       Algemene voorbeelden


       Toen hij gisteravond vertelde dat hij ook ongetrouwd was, zei hij met een kwaadaardige ingehouden schaterlach: 'Masturbatie is de vader der vrije fantasie, meneertje.'

       De kus, Jan Wolkers,

       Combinatiemogelijkheden


       met voorzetselgroep


       Voorzetsel: van

       • vader van alle dingen
       • vader van ons onderwijs

       Als motivatie de vader is van ons onderwijs, dan is faalangst de schoonmoeder.

       http://users.compaqnet.be/cn001183/voordelen1.htm

       De 'schijn' is hier weerschijn van het eeuwige conflict, de vader van alle dingen.

       http://www.eur.nl/fw/cfk/uitgaves/fk1/fk1c.shtml

       Spreekwoorden


       de wens is de vader van de gedachte

       Woordfamilie


       Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       vader 1.4

       man die zonder het echt te zijn, optreedt als een vader voor iemand, hetzij door voor hem te zorgen, hetzij door de overheersende invloed die hij heeft op de geestelijke ontwikkeling van iemand

       Algemene voorbeelden


       Hij wou voor zijn pupillen een vader zijn, maar kon dat wel?

       De Standaard,

       Combinatiemogelijkheden


       met adjectief ervoor


       • geestelijke vader
       • literaire vader

       Door het kritische oeuvre van Jeroen Brouwers waart het motto van zijn literaire vader Herman Teirlinck, "Liever geschuwd om mijn waarheid, dan gezocht om mijn schijn."

       http://www.jeroenbrouwers.be/nieuws/stofferblik05.html,

       Nu beweren SP en ACV wel dat Daens hun geestelijke vader was, maar ze hebben hem tientallen jaren lang nooit gevierd.

       De Standaard,

       met telwoord ervoor


       • tweede vader

       Het is de al vermelde Jean-Marie Dedecker uiteraard. Bondscoach, maar in het geval van Werbrouck ook de persoonlijke trainer. Een onafscheidelijk duo, de helft van het succes. "Mijn puppe", pleegt Dedecker Ulla wel eens te noemen. "Mijn tweede vader" reageert Werbrouck. Maar vooral: een gezonde relatie.

       De Standaard,

       Tyson werd geboren op 30 juni 1966 in Brownsville [...]. Zijn vader verdween snel, zijn moeder was alcoholiste. Op zijn twaalfde werd hij gepakt voor tasjesroof en veroordeeld tot tuchtschool in een stadje een paar honderd kilometer ten noorden New York. Daar leerde hij boksen. Cus d'Amato, die in 1985 stierf, herkende en koesterde zijn talent en probeerde hem als een tweede vader op het rechte pad te houden. Tyson had veel talent.

       NRC,

       Vaste verbindingen


       Woordfamilie


       Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       Vader 1.5

       God, met name in de persoon van God de Vader, de eerste persoon van de Heilige Drieëenheid

       Semagram (extra betekenisinformatie)


       De Vader…

       is God

         Algemene voorbeelden


         De Here God heeft ons tot geestelijke familie van elkaar gemaakt, kinderen van één Vader.

         http://www.maranatha.nl/2004/site/show_info.php?id=38,

         Jezus is oneindig met de mensheid begaan. En daarin bewijst Hij eens te meer de Zoon, de afspiegeling, van de Vader te zijn. Want uit het boek Exodus hoorden we zojuist ook al hoe de Heer Mozes eraan herinnert dat Hij medelijden had met het volk dat in Egypte werd vernederd en uitgebuit.

         http://www.abdijkaarsen.nl/preek11a.html

         Wil men Jezus' gebed (proberen te) peilen dan dient men met de voltooiing ervan in de verrijzenis rekening te houden. Daar treedt het Woord, uitgegaan om zich met de menselijke natuur te verenigen, terug in de Vader, zoals de la Potterie Joh 1,18 uitlegt, en ontmoet de menselijke natuur zijn God, ditmaal in de volle totaliteit van de Drievuldigheid.

         http://www.bisdomdenbosch.nl/documenten/liturg/jezgebed.html

         Combinatiemogelijkheden


         met adjectief ervoor


         • almachtige Vader
         • barmhartige Vader
         • eeuwige Vader
         • hemelse Vader

         Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

         http://www.achelsekluis.nl/webdocument/Akgorgel.html

         Links staat de Vader afgebeeld met achter zich het huis ('in het huis van mijn Vader zijn veel woningen'), het huis van de barmhartige Vader waar we steeds welkom zijn.

         http://users.skynet.be/geloofenleven/2001-3.html#roeblev3v,

         Weest niet bang, want de Eeuwige Vader heeft een reddingsplan voor Onze Moeder de Heilige Kerk en voor allen, die in de waarheid wandelen, voorbereid.

         http://users.skynet.be/courlisius/voorzorgen_nemen.html,

         "Ook jou heeft de hemelse Vader geschapen," zei hij, "en hij kent je bij name."

         Het samenzijn, Jan Meyers,

         Juist in mijn lijden zal onze hemelse Vader mij dieper inwijden in de liefde van Christus.

         http://www.pastoralecounseling.org/

         Vaste verbindingen


         Woordfamilie


         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         vader 1.6

         mannelijke rooms-katholieke geestelijke, priester, pater of hoger in de hiërarchie, vooral gezien tot de gelovigen die hij onder zijn hoede heeft
         Vooral gebruikt als aanspreektitel.

         Betekenisbetrekking


         metafoor
         Betrokken betekenissen 1.0 : 1.6

         Semagram (extra betekenisinformatie)


         Een vader…

         is een man; is een persoon

           Algemene voorbeelden


           Jammer, maar de Vaders Capucijnen die hem als stalknecht derde klasse probeerden, stuurden hem na een halfjaartje weer naar huis als zijnde niet in staat zijn gedachten ergens bij te houden.

           De dronken kanarie, Jan Gerhard Toonder,

           Vader Aristide geeft kushandjes en werkt aan toekomst Haïti.

           NRC,

           Combinatiemogelijkheden


           met adjectief ervoor


           • eerwaarde vader

           Eerwaarde vader, ik heb gezondigd. Ik heb meermaals de liefde bedreven met een man in ruil voor wat beelden of woorden, soms een enkele zin.

           NRC,

           Haar dagboek, dat uit 46 blauwe cahiers bestond, is onlangs uitgegeven door een pater dominicaan, de eerwaarde vader Alex-Ceslas Rzewuski, aan wie zij het, met medeweten van haar prins, in 1941 had toevertrouwd.

           Ik draag geen helm met vederbos, W.F. Hermans,

           Vaste verbindingen


           Heilige vader

           Zie: Heilige Vader

           Woordfamilie


           Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


           Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


           vader 1.7

           mannelijk dier, voorgesteld in relatie tot zijn jongen

           Betekenisbetrekking


           generalisering
           Betrokken betekenissen 1.0 : 1.7

           Semagram (extra betekenisinformatie)


           Een vader…

           is een dier

             Algemene voorbeelden


             Op zich misschien niet zo bijzonder ware het niet dat Angelique de 4-jarige ruin Hascal bereed en Henri de 6-jarige Fallon Lady, die dezelfde vader hebben, namelijk Wisconsin en Black Lady.

             Meppeler Courant,

             Onder hem, in het klotsende IJ, dreef een futenfamilie die hem de pas deed inhouden, vader, moeder, en een viertal kuikentjes.

             Spitzen, Thomas Rosenboom,

             Het viel de jury op dat er niet veel kalveren waren met vaders van importsperma.

             Meppeler Courant,

             Woordfamilie


             Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


             Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen