huisarts


huisarts 1.0

arts die na zijn diplomering als basisarts de opleiding in de huisartsengeneeskunde volgde en vanuit zijn brede, generalistische scholing algemene, niet-specialistische medische zorg verleent voor een relatief vast patiëntenbestand uit de plaatselijke bevolking; ook: beroep van huisarts

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een huisarts…

is een arts; is een persoon

 • [Plaats] oefent zijn beroep uit in een praktijk
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft na zijn opleiding tot basisarts het specialisme huisartensgeneeskunde gevolgd en is meer generalistisch geschoold in vergelijking met de arts-specialist
 • [Geslacht] is van het mannelijk of vrouwelijk geslacht
 • [Activiteit of handeling] houdt spreekuur, bezoekt eventueel patiënten thuis, verricht medische handelingen zoals het stellen van diagnoses, het voorschrijven van geneesmiddelen en het uitvoeren van medische ingrepen en beslist bij medische indicatie tot doorverwijzing van een patiënt naar een arts-specialist

Hoofdsemagram: arts


Algemene voorbeelden


Bovendien blijft de verantwoordelijkheid te allen tijde bij de huisarts en mag de assistente nooit medisch-technische handelingen verrichten als de dokter niet aanwezig is.

NRC,

Dat de vrouwelijke huisarts meer ruimte zou geven aan een patiënt dan een mannelijke huisarts heeft overigens niet met het aantal woorden van de vrouwelijke huisarts te maken. Het onderzoek toonde aan dat het juist de patiënt, en dan in het bijzonder de vrouwelijke patiënt is die langer aan het woord is.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • de huisarts raadplegen
 • zijn huisarts raadplegen

De meest bestudeerde groep van hulpmiddelen zijn de nicotinevervangende producten. Zij bestaan in de vorm van kauwgom, pleister, neusspray en zijn naargelang de dosis nicotine vrij of op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Het is aan te raden de huisarts te raadplegen bij gebruik, zeker voor wat betreft personen met een medische aandoening.

http://www.vig.be/

Ofwel is er iets mis met de mening van de mensen over de huisartsen, ofwel met de organizatie van de gezondheidszorg. Te veel mensen gaan rechtstreeks naar de specialist, zonder vooraf hun huisarts te raadplegen. Dat kan geen verbazing wekken. Wie de goede weg volgt, moet immers twee keer betalen!

De Standaard,

als subject bij een werkwoord


 • doorverwijzen
 • voorschrijven

De sociaal-psychiatrisch verpleegkundige wordt met name geraadpleegd als er behoefte is aan verwijsadvies, als de diagnose niet duidelijk gesteld kan worden of als de huisarts advies wil over de omgang met de patiënt. De huisarts verwijst dan een patiënt voor een kortdurende behandeling van enkele afspraken door naar een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige.

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2003/04/03/R117.htm,

De huisarts schrijft steeds vaker voor wat de verzekeringsmaatschappij voorschrijft.

http://www.nrc.nl/dossiers/zorgstelsel/achtergronden_en_analyses/article1641859.ece/De_huisarts_schrijft_steeds_vaker_voor_wat_de_verzekeringsmaatschappij_voorschrijft,

De huisarts schrijft medicijnen voor en/of verwijst de patiënt door naar een specialist. De huisarts geeft ook voorlichting op veel gebieden zoals sexualiteit, roken, sport en blessures, kinderziekten etc.

http://zakelijk.infonu.nl/banen/42191-beroep-onder-de-loep-huisarts.html,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • dienstdoende huisarts
 • verwijzende huisarts

Hoe wordt u geïnformeerd wie er dienst heeft buiten de praktijkuren? Via informatie in de krant; hierin staan de weekenddiensten vermeld (niet de avonddiensten). U krijgt buiten de praktijkuren geen ingesproken band meer te horen met de vermelding wie dienst heeft. Als u op zo'n tijdstip belt, krijgt u òf uw eigen huisarts, indien hij dienst heeft, òf u wordt doorverbonden met de dienstdoende huisarts.

http://www.drmeijer.nl/huisarts.html

Dit kwaliteitshandboek ligt in het ziekenhuis ter inzage van alle artsen, verpleegkundigen en alle andere zorgverstrekkers betrokken in de oncologische zorg, met inbegrip van de verwijzende huisarts.

http://vangool.fgov.be/2/Toespr021211.htm,

in voorzetselgroep


 • naar de huisarts gaan
 • naar zijn huisarts gaan

Iedereen is wel eens moe. Maar wat is vermoeidheid eigenlijk, wat zijn de mogelijke oorzaken, wanneer is het noodzakelijk om met deze klacht naar de huisarts te gaan en wanneer is er sprake van het chronisch vermoeidheidssyndroom/ME.

http://www.mefonds.nl/

Vrouwen die trouw meedoen aan het bevolkingsonderzoek lopen minder kans om baarmoederhalskanker te ontwikkelen. Toch is het goed om bij tussentijdse klachten, zoals ongewone afscheiding of bloedingen, altijd naar de huisarts te gaan.

http://www.ggdbno.nl/

 • met de huisarts overleggen
 • met zijn huisarts overleggen

Ook als men nog twijfelt over het nut van de griepprik is het goed met de huisarts te overleggen in plaats van ten onrechte weg te blijven.

Meppeler Courant,

Mensen die langdurig tetracycline slikken doen er verstandig aan met hun huisarts te overleggen over het slikken van extra vit B complex.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

met ander, nevengeschikt substantief


 • huisarts en specialist
 • huisartsen en specialisten

Het faxproject van het specialisme Maag-, Darm-, Leverziekten is een ander concreet voorbeeld van vakinhoudelijke samenwerking. Op basis van een goede uitwisseling van argumenten tussen huisarts en specialist wordt (per fax) bekeken met welke urgentie een patiënt door de specialist gezien moet worden.

http://olvg.ziekenhuis.nl/actueel/jaarverslag_2000/pat_hartfalen.html,

Het is de bedoeling de eerstelijnszorg (de huisartsen) te herwaarderen en tot betere afspraken te komen tussen huisartsen en specialisten.

De Standaard,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen