werkster


werkster 1.0

vrouw die werk verricht; vrouw die werkt
Vaak gebruikt in combinatie met een kwalificerend adjectief, zoals 'goede', 'harde', 'ijverige', enz.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een werkster…

is een vrouw; is een persoon

 • [Geslacht] is een vrouw
 • [Activiteit of handeling] werkt

  Algemene voorbeelden


  Het concubinaat werd in 1960 verboden door president Ho Chi Minh, maar in het zuiden leven nog polygame gezinnen waar elke echtgenote haar hiërarchische functie bezit. Ook zij streden vele oorlogen. De vrouw is ook een werkster. Zware taken worden haar dikwijls toebedeeld en in Vietnam zal men herhaaldelijk vrouwen ontwaren onder de bouwvakkers. En bij de minderheidsstammen leven er ook matrimoniale gemeenschappen waar de vrouw geen 'minister van binnenlandse zaken' is, maar gewoon het staatshoofd. De man moet voor alles de toelating vragen en bij feesten krijgt de vrouw de rijstwijn als eerste voorgeschoteld.

  http://users.pandora.be/wvaerewijck/wvnvr.html,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een harde werkster

  Mevrouw H.J. van den Berg-Schraa kreeg de ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud, opgespeld. Van den Berg, die [...] getypeerd werd als een 'stille kracht en harde werkster', heeft een sterke binding met het Rode Kruis.

  Meppeler Courant,

  Ze keek me peinzend aan en zei, 'Je moeder heeft geen enkele charme, ze is een harde werkster, daarom houd ik haar, ze is secuur, maar charme heeft ze niet. In de bediening kan ik haar niet gebruiken.' Mevrouw Schatz hield haar gasten en het personeel graag onder controle.

  Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

  Vaste verbindingen


  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  werkster 2.0

  vrouw die voor haar beroep kantoren, bedrijven, woningen etc. schoonmaakt; vrouw die voor haar beroep bij anderen schoonmaakt; hulp in de huishouding; schoonmaakster; ook: het beroep van werkster

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een werkster…

  is een vrouw; is een persoon

  • [Geslacht] is een vrouw
  • [Activiteit of handeling] doet tegen betaling het zwaardere huishoudelijke werk; maakt bij anderen (thuis) schoon; maakt schoon door te boenen, dweilen, poetsen, stoffen, stofzuigen, vegen, zemen, enz.
  • [Waardering] geniet als beroep weinig aanzien

   Algemene voorbeelden


   Particulieren kunnen een hulp in de huishouding of tuinman inhuren voor 12,50 gulden per uur. Volgens initiatiefnemer en directeur H. Wittenberg van de Stichting Opmaat heeft marktonderzoek uitgewezen dat er bij particulieren grote behoefte bestaat aan werksters en tuinlieden.

   NRC,

   Jan Hint is onbetaalbaar. Hij helpt verven, de vloer beitsen, timmert de slaapkamer, die een groot bovenlicht heeft, af met blank triplex, maakt er meteen een keuken van door van een plaat marmer een aanrecht te maken. Hij weet een werkster, die de ramen lapt, de vloer in de was zet en gordijnen maakt tegen de inkijk.

   Het pistool van de rekening, Jan Willem Holsbergen,

   U leidt mensen op, maar u weet niet of zij straks aan het werk kunnen? "Dat zal het probleem niet zijn, dat weet ik zeker. Ik ervaar dagelijks de nood voor hulp in de huishouding." Voor hulp in de huishouding, ja. Maar zorgen dat de werkster het huis aan kant maakt, kunnen ouders toch zelf? "Veel vrouwen zijn niet tevreden over de hulp in de huishouding. Dat kan zo'n vrouw niet zelf zeggen, want ze kan de hulp niet missen. Een bemiddelaar kan dat wel doen."

   Algemeen Dagblad,

   Naar schatting werken er 250.000 zwart betaalde werksters in de Nederlandse huishoudens.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • een werkster hebben
   • een werkster zoeken

   Ik zie mijn moeder en de buurman in een caravan. Mijn moeder roept uit het raampje: 'Als je een werkster hebt en ze doet het niet goed dat vind ik bijna nog erger!'

   De dag van de jas, Nelleke Zandwijk,

   'Heb je geen werkster?' 'Ze heeft me laten zitten. En daarbij, ze kwam op een rottijd, negen uur.' 'Te vroeg?' 'Wat dacht je?'

   De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

   De boodschappen worden door een dochter van een oude vriendin gehaald. Ze heeft zelf maar een werkster gezocht, via de thuiszorg duurde het allemaal veel te lang.

   http://www.in.nl/sites/me-cvs/scripties/HUISARTS.001,

   als subject bij een werkwoord


   • komen

   Het leven daar zou makkelijk zijn, zou simpel zijn. Alle verplichtingen, alle problemen die het materiële leven met zich meebrengt zouden op eenvoudige wijze opgelost worden. Er zou iedere ochtend een werkster komen. Om de twee weken zou iemand wijn, olie en suiker komen brengen.

   http://www.digischool.nl/ckv1/literatuur/roman/georges_perec_les_choses.htm,

   Eenmaal in de week kwam de werkster.

   Liefdesmeer & andere verhalen, Chaja Polak,

   in voorzetselgroep


   • door de werkster
   • door de werksters

   Wouters studeerkamer heeft ze schoon laten maken door de werkster.

   De klokkenluider, Tomas Ross,

   Maar de planchetjes in de badkamer zagen er nog altijd uit zoals Herman het graag had. Links het glas, rechts een flesje. Dat liet ze zich door geen werkster uit handen nemen. Dat niet. De rest wel. Door de werkster, de tuinman of de gouvernantes.

   Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

   Zij zullen ervoor zorgen dat ik na half tien aan het werk kan – dat m.a.w. uiterlijk half tien het appartement schoon wordt opgeleverd door de werksters, elke dag.

   Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

   met bezittelijk voornaamwoord


   • mijn werkster
   • onze werkster

   "Ik wil ook niet strijken. Dat doet mijn werkster. En die kookt voor mijn man als ik in het buitenland ben - en anders ook. Jonge vrouwen moeten beseffen dat hulp in huis nemen een investering is, zelfs als het grootste gedeelte van hun inkomen eraan opgaat."

   De Standaard,

   Ik loop langs onze werkster; zij, Jan Hint en ik houden radicale schoonmaak. Ze neemt een stapel lakens mee, het lijken wel dweilen, om te wassen.

   Het pistool van de rekening, Jan Willem Holsbergen,

   voorafgegaan door als


   • als werkster

   Op Herters vraag naar zijn achtergrond, vertelde Falk dat zijn vader banketbakkersknecht was bij Demel aan de Kohlmarkt. Hij had hem nauwelijks gekend, in de Eerste Wereldoorlog was hij gesneuveld aan de Somme, waarna zijn moeder de kost verdiende als werkster bij rijke families in de Ringstrasse.

   Siegfried, Harry Mulisch,

   Later werkte mijn moeder er in de keuken, zorgde als werkster dat de boel schoon gehouden werd, en werkte soms 's avonds als invalster voor de toiletjuffrouw.

   De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

   Vaste verbindingen


   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   werkster 3.0

   (archaïsch)

   vrouw die voor haar beroep productiearbeid verricht voor een bedrijf of een baas, vaak in een fabriek; vrouw die in een fabriek werkt; werkneemster die handenarbeid verricht; arbeidster
   Verouderd in gebruik.

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een werkster…

   is een persoon

   • [Geslacht] is een vrouw

    Algemene voorbeelden


    Een pamflet van de Socialistische Werkersvereniging blokletterde in 1902: "Carnaval! Werkers! Werksters! Weldra komen de Vastenavondfeesten: walgelijke slemperijen, herinnering aan overoude slavenuitspattingen, gedenkenis van vroegere tijden van ruwe onbeschaafdheid en onderdrukking".

    http://www.gentsefeesten.be/geschiedenis/aindex.htm,

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    werkster 4.0

    vrouw die voor haar beroep handenarbeid verricht; vrouw die met haar handen iets maakt, bewerkt

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een werkster…

    is een persoon

    • [Geslacht] is een vrouw
    • [Activiteit of handeling] verricht handenarbeid; maakt, bewerkt iets
    • [Instrument] gebruikt haar handen om iets te maken

     Algemene voorbeelden


     In 1870 telde Kieldrecht 250 kantwerksters en 160 borduursters. Om de stiel te leren werd er op de Kouter een kantschool gehouden door ervaren werksters. Daarnaast waren er ook twee borduurscholen, meestal in het huis van de meesteressen. De leerlingen moesten lesgeld betalen. Rond de eeuwwisseling telde Huize Werkers 70 borduursters en een twintigtal kantwerksters.

     http://www.kieldrecht.be/het_wapenschild_van_kieldrecht.htm,

     Andere pathologische variaties op het gebied van de hand(en) zijn artritis ('De versleten duimen van werksters'), de ziekte van Dupuytren - in de volksmond koetsiershand geheten - waarbij het bindweefsel van de handpalm sterk samentrekt, en reflexdystrofie.

     Algemeen Dagblad,

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     werkster 5.0

     (biologie)

     vrouwelijke bij die in de kolonie het werk voor de koningin doet, zoals voedsel verzamelen, de koningin voeden, cellen voor de eitjes klaarmaken en koninginnenbrij produceren voor de toekomstige koninginnen; werkbij

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een werkster…

     is een bij; is een insect; is een dier

     • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is onvruchtbaar

      Hoofdsemagram: werkbij


      Algemene voorbeelden


      Het bijenvolk bestaat voornamelijk uit vrouwelijke bijen. Er is één volledig ontwikkeld vrouwtje, de koningin. Zij kan eitjes leggen waaruit nieuwe bijen ontstaan. De andere vrouwelijke bijen, de werksters, zorgen ervoor dat de koningin eitjes legt en dat ze uitgroeien tot bijen.

      http://www.bijenhouders-zlto.nl/bijenleven/index.htm

      De kleinste en meest talrijke bijen die je in een volk ziet, zijn de werkbijen of werksters. Het zijn vrouwelijke bijen, maar ze kunnen geen eitjes leggen zoals de koningin. In het achterlijf zit de honingmaag, waarin de bij nectar of water kan vervoeren.

      http://home.hccnet.nl/f.rutten/,

      In het begin legt de koningin alleen maar bevruchte eitjes, waaruit na 21 dagen de vrouwelijke werksters worden geboren. Op een gegeven ogenblik gaat de koningin ook onbevruchte eitjes leggen in wat grotere cellen. Hieruit ontstaan na 24 dagen de darren. Dit is een aanzet tot de natuurlijke vermeerdering van het volk.

      http://www.anibijen.nl/

      Om de koningin vormt zich een soort ring van ongeveer twaalf werkbijen, die we haar hofstaat noemen. De werksters in de hofstaat likken haar, wassen haar en voeden haar met voedersap.

      http://home.hccnet.nl/f.rutten/,

      Elk individu of groep van individuen, zijn speciaal toegerust om welbepaalde functies te vervullen: de moer of koningin legt enkel eitjes en is niet in staat een nest te bouwen, broed te verzorgen of voedsel te verzamelen; de darren dragen alleen bij tot de voortzetting van de soort; de werksters staan in voor de nestbouw, het verzamelen van voedsel, het verzorgen van het broed, het verdedigen van de groep.

      http://www.ping.be/honingbijen/index3.htm

      Een sterke kolonie die, einde mei-begin juni, op het hoogtepunt van haar ontwikkeling is, telt in onze streken ongeveer 50.000 werksters. Hiervan zijn er ongeveer 20.000 nodig voor het "binnenwerk" in de kast. Aanvaard wordt dat in een volk steeds een minimum thuiswerkers zijn.

      http://www.ping.be/honingbijen/index3.htm

      Hommels maken - in tegenstelling tot de bijen- geen honing van nectar, maar ze voeden er zich mee. Na amper vijf weken komen er uit de ondertussen verpopte larven werksters, vrouwelijke hommels die weliswaar geen eitjes leggen, maar de koningin helpen bij het verzorgen van nieuwe eitjes, larven en poppen.

      http://www.ecologischgroen.be/bib/hommmels.html,

      Combinatiemogelijkheden


      in voorzetselgroep


      • door de werksters

      Bij de sociale bijen worden 'staten' gevormd, eenjarige (hommels) of meerjarige (honingbij, Meliponen), bestaande uit één volwaardig wijfje, de 'koningin', en een aantal steriele wijfjes, de 'werksters'. In deze staten worden de opgroeiende larven door de werksters voortdurend van voedsel voorzien.

      http://members.chello.nl/j.brand17/bijen.htm

      Het bijenvolk wordt steeds groter en de werkbijen gaan speciale cellen bouwen waarin de koningin bevruchte eitjes gaat leggen. Deze zijn voorbestemd tot nieuwe koninginnen, hetgeen bereikt wordt door toediening van speciaal, door de werksters, geproduceerd voedsel.

      http://www.anibijen.nl/

      Eens het vrouwtje van een koekoekshommel een hommelnest is binnengedrongen, houdt zij zich er enkele dagen schuil. Daardoor krijgt ze de geur van het nest en wordt ze door de andere hommels aanvaard. Dan kan ze zelf beginnen eitjes te leggen en het broedsel door de werksters laten verzorgen.

      http://www.ecologischgroen.be/bib/hommmels.html,

      De ogen van de dar zijn zo groot dat ze elkaar boven op de kop raken. Ze hebben een gemakkelijk leventje. Ze hebben weinig taken en worden gevoed door de werksters.

      http://home.hccnet.nl/f.rutten/,

      Er zijn geen darren het ganse jaar door [...]. Wanneer de parings- en drachttijd voorbij is, worden ze minder gevoed. Hierdoor verzwakken ze en mogen ze de kast niet meer binnen of worden ze afgestoken en door de werksters naar buiten gesleept. Dit noemt men de beruchte darrenslacht.

      http://www.ping.be/honingbijen/index3.htm

      met ander, nevengeschikt substantief


      • de werksters en de mannetjes

      De werksters en de mannetjes die later in het jaar verschijnen zijn minder makkelijk uit elkaar te houden.

      http://www.jeroenderond.demon.nl/NL/natuur/publicat/flevbomb.html,

      De werksters en de mannetjes sterven in het najaar.

      http://www.ecologischgroen.be/bib/hommmels.html,

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      werkster 6.0

      vrouwelijke mier die in de mierenkolonie het werk voor de koningin doet, zoals voedsel verzamelen, de koningin voeden, cellen voor de eitjes klaarmaken en koninginnenbrij produceren voor de toekomstige koninginnen

      Semagram (extra betekenisinformatie)


      Een werkster…

      is een mier; is een insect; is een dier

      • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is onvruchtbaar

       Algemene voorbeelden


       Mieren leven echt in een soort staat en kennen rangen en standen. De koninginnen leggen de eieren en zijn heel vaak gevleugeld. De werksters zijn de onvruchtbare vrouwelijke exemplaren. Zij bouwen het nest uit, beschermen het en zorgen voor de larven. Zij vooral zwermen uit op zoek naar voedsel, tot ver in onze huizen.

       http://www.ongedierte.nl/,

       Combinatiemogelijkheden


       met adjectief ervoor


       • onvruchtbare. steriele werksters

       Zo'n mierenkolonie was toch wel een grandioos wonder, een ongeëvenaard en subliem mirakel van eensgezindheid, eendrachtigheid, homogeniteit, harmonie [...]. De enige uitschieters waren de bruiloftsvluchten, maar na de paring stierven de mannetjes en keerden de wijfjes naar de grond terug om er definitief hun vleugels te verliezen en er eitjes te leggen, waaruit onvruchtbare werksters sproten.

       Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

       Een mierenkolonie bestaat uit koningin(en), mannetjes en steriele werksters.

       http://www.waddenzee.nl/dutch/ecomare/NED0672.HTM

       Woordfamilie


       Als deel van een afleiding


       Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen