deeltijd


deeltijd 1.0

overeengekomen hoeveelheid tijd voor arbeid of studie, waarvan de duur korter is dan men bij voltijdse inzetbaarheid per dag of week moet presteren; niet-voltijdse arbeidstijd of studietijd

Semagram


Een deeltijd…

is een tijd

 • [Duur] heeft een duur die korter is dan deze van een voltijdse betrekking of studiebelasting
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vastgelegd in een arbeidscontract of studieovereenkomst
 • [Object betroffen] heeft betrekking op dienstbetrekkingen of opleidingen

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Voor een duurzaam draagvlak voor de verzorgingsstaat [...], is het van vitaal belang dat we op weg gaan naar een arbeidsmarkt waarop - op langere termijn - deeltijd de norm zal zijn en voltijd de uitzondering.

  NRC,

  De KLM is niet akkoord gegaan met het opnemen van bepalingen omtrent recht op deeltijd in de cao zelf.

  NRC,

  De zwaarte van de functie is zodanig dat deze niet voor deeltijd gedurende 16 uur in aanmerking komt.

  Meppeler Courant,

  Onderwerpen waarover een akkoord is bereikt, zijn onder andere: [...] vakantie en verlof, arbeidsduurverkorting, deeltijd, zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof, functioneringsgesprekken, beoordelingen en nevenwerkzaamheden van politiemensen.

  Meppeler Courant,

  Daarom zijn wij per direct op zoek naar in België opgeleide vroedvrouwen. Verloskundige/vroedvrouw vanaf 24 uur per week (alle deeltijden bespreekbaar).

  http://enzu.vlov.be/midwives/jobs/files/Vacature%20verloskundige-vroedkundige%20ziekenhuis%20Bernhoven.pdf

  Combinatiemogelijkheden


  in voorzetselgroep


  • in deeltijd werken

  De FNV vond in zijn commentaar op het nieuwe belastingplan ook deze drempel van 50 procent nog discriminerend voor mensen die in deeltijd werken.

  http://home.szw.nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.cfm?rubriek_id=5_id=500_id=22982,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • in deeltijd of in voltijd

  Het is mogelijk om de specialisatie in voltijd of in deeltijd te volgen.

  http://www.vhall.nl/Scholieren/Opleidingen/Milieukunde_Kop/KopMK/HoeOpgezetMK.html

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  deeltijd 2.0

  hoeveelheid tijd nodig voor een onderdeel van een complexere handeling; hoeveelheid tijd waarbinnen men een deelhandeling kan uitvoeren; tijd nodig voor een deelhandeling

  Semagram


  Een deeltijd…

  is een tijd

  • [Duur] heeft een duur waarbinnen men een deelhandeling kan uitvoeren

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   We meten steeds de afdruktijd van het ogenblik dat we de printopdracht geven totdat het laatste blad uit de printer rolt, al splitsen we dit nog in drie deeltijden: de tijd tot de data de printer bereikt [...], de tijd tot het eerste blad uit de printer rolt en de tijd totdat het laatste blad klaar is. Dat geeft ons voor elke snelheidscategorie drie tijden en die rekenen we om naar een algemene snelheid in pagina's per minuut per categorie.

   http://www.diskidee.nl/2001/03/19/tien-inktjetprinters/1303/,

   Het doel van het basisnetwerk is het komen tot [...] het samenstellen van een databank, waardoor de mogelijkheid geopend wordt [...] reistijden en -afstanden te produceren [...]. Deze tijden en afstanden moeten onderverdeeld kunnen worden in een aantal deeltijden en -afstanden: - voor-/natransport; - rijtijden; - wachttijden, evt. overstappen en wel per op te geven vervoerswijze.

   http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/48263/185726-rapport-reistijden.pdf,

   De deeltijden zijn in 2011 opnieuw verbeterd. De RAV Gelderland Midden scoort op de meeste deeltijden beter dan het landelijk gemiddelde. Tabel 2: Gemiddelde tijden deelprocessen: 2010: Meldtijd 0:01:31; Uitruktijd 0:00:46; Aanrijtijd 0:06:56; Responsetijd 0:09:15. 2011: Meldtijd 0:01:31; Uitruktijd 0:00:41; Aanrijtijd 0:06:43; Responsetijd 0:08:55.

   https://www.ede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/17919-ccc02c81-8543-4398-b863-423f1f4f2ab8.pdf,

   deeltijd 3.0

   (sport)

   deel van de hoeveelheid tijd die een sporter nodig heeft voor het afleggen van een deelafstand of voor een bepaald onderdeel van een wedstrijd

   Semagram


   Een deeltijd…

   is een tijd

   • [Geheel] is deel van de totale tijd van een wedstrijdprestatie
   • [Duur] heeft een duur waarbinnen men een deelafstand kan afleggen of een bepaald wedstrijdonderdeel kan uitvoeren

    Hoofdsemagram: tijd


    Algemene voorbeelden


    De winnaar van de race wordt bepaald door de deeltijden op te tellen van de verschillende etappes.

    http://losseveter.nl/2011/02/23/eric-goutier-start-atcama-crossing-250km/,

    Ik maakte toch nog de fout iets te snel te vertrekken wat me wel duur is komen te staan in de eerste run want ik kon erg moeilijk een constant ritme vinden. De deeltijden zijn nog niet officieel bekend, maar op die 10,5 km deed ik volgens mij 41'05, wat toch ruim 3 min meer was dan de vooropgestelde 38.

    http://www.zltc.be/bericht/1012/wedstrijdverslagen.html,

    deeltijd 4.0

    periode beschouwd als deel van een langere tijdsruimte; deelperiode

    Semagram


    Een deeltijd…

    is een tijd

    • [Geheel] is deel van een grotere tijdsruimte

     Hoofdsemagram: tijd


     Algemene voorbeelden


     De mythische status van het gegeven wordt bovendien nog versterkt doordat Zimmermann [...] gelijktijdig gebeurtenissen laat optreden die zich in het verleden, het heden en de toekomst afspelen. Hierdoor bevindt Zimmermann zich tevens in het kielzog van de kerkvader Augustinus, die in zijn befaamde 'Confessiones' de hiervoor genoemde drie deeltijden onder één noemer brengt.

     http://www.opusklassiek.nl/cd-recensies/cd-mb/mbzimmermann01.htm,

     Volgens Rijkswaterstaat en de gemeente Hellendoorn kan de tunnel nog niet worden opengesteld, omdat er ICT-problemen zijn [...]. Rijkswaterstaat en de gemeente onderzoeken of het verkeer onder bepaalde voorwaarden al wel op deeltijden gebruik kan gaan maken van de tunnel, zodat buiten die tijden verder kan worden gewerkt aan een oplossing.

     http://www.rtvoost.mobi/nieuws/nieuwsitem.aspx?nid=204095,

     Wij voorzien toch problemen, wanneer je een voetgangersgebied combineert met fietsers. Er zijn naar mijn informatie niet echt veel winkelcentra in Nederland waarvan wij dat voorbeeld kunnen volgen. Er is er een in Zoetermeer. Daar zie je toch dat het duidelijk problemen oplevert. Zij hebben daar deeltijden: wel in de ochtend- en avonduren.

     https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjABahUKEwiJ--6G7sTHAhVicHIKHefiAd4&url=http%3A%2F%2Fdenhaag.nl%2Fweb%2Fwcbservlet%2Fcom.gxwebmanager.gxpublic.risbis.fileservlet%3Ffileid%3Db1719464-6f28-4656-a9e3-4fe9b6a8c864&ei=bbPcVcmQJ-LgyQPnxYfwDQ&usg=AFQjCNH4_TmGLcljZ0TlaKVNb9VauAuJig&sig2=bVK2A0I7WdQAvH29FWQ7Hg&cad=rja,

     Parkeerplekken: 228. Tarieven: € 1,00 per uur. Geen deeltijden.

     http://www.postcodezoeken.net/Straat/Zuid-Holland/Ridderkerk/Klaas_Katerstraat,

     deeltijd 5.0

     (medische dienstverlening [gezondheid])

     tijdstip waarop medicatie moet worden uitgedeeld aan patiënten

     Semagram


     Een deeltijd…

     is een tijdstip

     • [Tijd] valt op vaste momenten
     • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met het uitdelen en innemen van medicatie

      Hoofdsemagram: tijd


      Algemene voorbeelden


      De wijk/locatiemanager heeft een brief aan bewoners en contactpersonen gestuurd met de mededeling, dat de deeltijden van medicijnen gewijzigd wordt van vier keer per dag naar drie keer per dag (8.00 uur, 14.00 uur en 21.00 uur). Op een enkele uitzondering na, kunnen alle gangbare medicijnen op deze tijdstippen worden uitgedeeld.

      http://www.zorggroepcharim.nl/cms/publish/content/downloaddocument.asp?document_id=955,

      In voorzieningen waar voortdurend hulpverleners aanwezig zijn, worden vaste tijden gehanteerd waarop de medicatie verstrekt wordt. Als vaste deeltijden worden de etenstijden aangehouden en ook voor de avondmedicatie wordt een vast tijdstip gepland.

      http://www.profi-leren.nl/files/saw_dc45.pdf

      Op de medicatiedeellijst zijn de deeltijden onvoldoende duidelijk weergegeven. Dit leidt er toe dat de zorgmedewerkers met een gele arceerstift deze tijden markeren. De inspectie heeft kunnen constateren dat dit bij bepaalde medicatie leidt tot afwijkende deeltijden bij dezelfde cliënt.

      https://www.zorggroep-almere.nl/media/category/Woonzorgcentra/Flevoburen/Inspectiebezoek%20Flevoburen%20Almere%20juni%202013.pdf,

      Verder zijn de zakjes ten opzichte van de medicijndoseerbox veel flexibeler wat betreft deeltijden. Een medicijndoseerbox heeft slechts vier deeltijden per dag. De zakjes in de baxterrol kunnen desnoods vierentwintig deeltijden per dag bevatten.

      http://thesis.eur.nl/pub/12120/Dingenouts%20I%20328486.pdf,