hypotheek


hypotheek 1.0

(bouw, gebouwen en huisvesting)

lening met onroerend goed, vooral een woonhuis, als onderpand

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hypotheek…

is een lening; is een transactie; is een overeenkomst

 • [Functie] dient om de financiering van een onroerend goed, vooral een eigen huis, mogelijk te maken
 • [Transactie] wordt verstrekt tegen aflossing met rente; is ook wel aflossingsvrij, waarbij alleen de rente betaald wordt
 • [Betrokkene] wordt genomen door de hypotheeknemer en verstrekt door een hypotheekverstrekker, bv. een bank
 • [Voorwaarde] heeft een onroerend goed, bv. een huis, als onderpand

Algemene voorbeelden


Indien de waarde van uw woning aanmerkelijk hoger is dan de hypotheek die op uw huis verstrekt is, zit er in uw huis "een groene spaarpot". Er zijn een aantal aantrekkelijke mogelijkheden om via een goedkope hypotheek die overwaarde uit uw huis te halen en die vervolgens weer groen te beleggen.

http://www. groensparen. nl/

Heel eenvoudig omschreven zou men de hypotheek een "pandrecht op een onroerend goed" kunnen noemen.

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

De hypotheek is een belangrijk onderdeel van uw totale financiële planning.

http://www.kroller.nl/

Het onroerend goed waarop de hypotheek is verleend noemt men onderpand.

http://www.notarislelystad.nl/

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • bedragen

De hypotheek mag maximaal ƒ207.800 bedragen, moet minimaal 15 jaar rentevast zijn en binnen 30 jaar voor 60% zijn afgelost.

Het Financieele Dagblad,

 • rusten op

Er rustte nog een aanzienlijke hypotheek op het huis.

NRC,

 • zitten op

"We hoeven geen successierechten te betalen, want dit huis is al jaren van mij. Maar er zit nog wel een hypotheek op van ongeveer honderdduizend kronen."

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

als object bij een werkwoord


 • hypotheken aanbieden

Vele banken en instellingen bieden hypotheken aan met allemaal andere condities en tegen verschillende prijzen.

http://www3.nvm.nl/frameset.asp?status_hoofd=wonen=wonen/ETA_1_wonen.htm

 • een hypotheek aanvragen

Als u een hypotheek gaat aanvragen, heeft u veelal een taxatierapport nodig.

http://www.stienstra.nl/

 • een hypotheek afbetalen

Dat werk op de praktijk van Bierens heb ik alleen op me genomen om de hypotheek sneller te kunnen afbetalen.

De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

 • een hypotheek aflossen

De hypotheek moet ook afgelost worden en daarom wordt de kost verdiend als "meester van de zesde klas".

http://home.introweb.nl/~celebrat/

 • een hypotheek afsluiten

Wellicht is de hypotheekrente dusdanig gedaald, dat het voordelig is de hypotheek opnieuw af te sluiten.

http://www3.nvm.nl/frameset.asp?status_hoofd=wonen=wonen/ETA_1_wonen.htm

 • de hypotheek beëindigen

Ook bij deze constructie zijn de risico's groter als u door omstandigheden genoodzaakt bent de hypotheek tussentijds te beëindigen.

http://www.afm.nl/upl_documents/Publieksfolder_beleggingshypotheek_en_risico.pdf,

 • de hypotheek betalen

Maar bij de hogere inkomens horen we regelmatig dat ze wel moeten blijven werken, omdat ze anders de hypotheek niet meer kunnen betalen.

de Volkskrant,

 • een hypotheek hebben

Niet alleen de aspirant-koper, ook de huizenbezitter die al een hypotheek heeft, kan baat hebben bij het Stappenplan.

http://www3.nvm.nl/frameset.asp?status_hoofd=wonen=wonen/ETA_1_wonen.htm

 • een hypotheek inschrijven

Zolang de akte niet of nog niet is overgeschreven op het hypotheekkantoor hebben derden nog geen officiële kennis van de overdracht en zouden zij nog altijd beslag kunnen leggen op het verkochte goed; kunnen zij nog een hypotheek laten inschrijven of andere onaangename initiatieven nemen.

http://www.notare.be/watnot.htm#h1,

 • een hypotheek kiezen

Het is aan u daaruit die ene hypotheek te kiezen, die het beste past bij uw persoonlijke omstandigheden.

http://www3.nvm.nl/frameset.asp?status_hoofd=wonen=wonen/ETA_1_wonen.htm

 • een hypotheek krijgen

Ik zegde dus mijn baan op, was even werkeloos, maar mijn 39e plek op de kieslijst was gelukkig genoeg. Ook om als werkloze een hypotheek te krijgen trouwens.

http://www.onlijn.nl,

Op een terrasje in de Schilderswijk wijzen Yagmur en Mulder op een hele rij nieuwe huizen, waarvoor het bijna onmogelijk is een hypotheek te krijgen.

de Volkskrant,

 • een hypotheek nemen
 • hypotheek nemen

Wie een huis koopt, een hypotheek neemt en een verzekering om die schuld af te lossen, staat voor de lastige opgave in korte tijd alle (toekomstige) aspecten van zo'n operatie te beoordelen.

NRC,

'Weet u dat mijn vader het welzijn van zijn werknemers minstens even belangrijk vond als de winstcijfers, dat hij in de jaren zeventig, toen de oliecrisis hem de das om dreigde te doen, een hypotheek heeft genomen op de fabriek zodat hij de lonen kon blijven uitbetalen?'

De vijfde macht, Pieter Aspe,

Er wordt steeds hypotheek genomen op de woning waarvoor u de lening aangaat: de woning die u wenst aan te kopen, waaraan u werken wenst uit te voeren, enz.

http://www.wonen.vlaanderen.be/index.html

 • een hypotheek registreren

Naast het eigendom wordt ook een eventuele hypotheek geregistreerd.

http://www.kampen.nl/gemeente/archief/gakinfo.html

 • een hypotheek rondkrijgen

U moet vooraf zeker weten, dat u de hypotheek kunt rondkrijgen.

http://www.notarislelystad.nl/

 • een hypotheek schrappen

Betaal je je woonkrediet vervroegd terug, dan moet de hypotheek geschrapt worden in het hypotheekregister.

De Standaard,

 • een hypotheek sluiten

Sluit u de hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie dan kan het voordeel nog eens 0,4% oplopen.

http://www.tekst-vorm.nl/html/mainframe.htm

 • hypotheken verhandelen

SNS Bank past de structuur van een financieringsoperatie aan. Dit doet zij in reactie op het wetsvoorstel van staatssecretaris Bos om de renteaftrek van bepaalde leningen af te schaffen. Het gaat om de financiering van een beleggingsvehikel waarmee hypotheken worden verhandeld ('securitisatie').

Het Financieele Dagblad,

 • de hypotheek verhogen

Dit zijn belangrijke gegevens die de basis vormen om bijvoorbeeld de hypotheek te verhogen of de rente aan te passen.

http://www.stienstra.nl/

 • de hypotheek verlagen

Het voordeel van een lager huurwaardeforfait kan huizenbezitters aansporen hun hypotheek versneld te verlagen.

NRC,

 • hypotheek verlenen

Wie geld leent voor de aankoop van een huis, verleent hypotheek.

http://www.teekenskarstens.nl/tknlfrmvgv.html

 • een hypotheek verstrekken

Als u een huis koopt, doet u dat waarschijnlijk niet met eigen geld. Daar is meestal een lening voor nodig. Omdat de bank het geleende bedrag in de toekomst graag terugziet, wil zij de executiewaarde weten. Dat is de waarde van het onroerend goed bij gedwongen openbare verkoop (veiling). Mede op basis daarvan zal de bank beslissen een hypotheek te verstrekken.

http://www.jackfrenken.nl/

 • een hypotheek vestigen

Hypotheken worden meestal gevestigd door middel van een wederzijdse rechtshandeling (de hypothecaire lening), maar de vestiging kan ook door de wet of door een testament gebeuren.

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

met adjectief ervoor


 • een aanzienlijke hypotheek

Er rustte nog een aanzienlijke hypotheek op het huis.

NRC,

 • de beste hypotheek

Altèrna heeft contacten met een groot aantal belangrijke hypotheekverstrekkers in Nederland. Daardoor kunnen wij snel bepalen wat voor u de beste en voordeligste hypotheek is.

http://www. alterna. nl/

 • een extra hypotheek
 • extra hypotheken

We zullen er waarschijnlijk niet failliet aan gaan, maar ik heb geen zin om opnieuw naar de bank te gaan voor een extra hypotheek.

NRC,

De consumptie nam vorig jaar sterker toe dan de groei van het netto gezinsinkomen door het afsluiten van extra hypotheken en gebruiken van winsten op aandelen.

http://www.vu.nl/english/o_o/instituten/IVM/nme/index.htm

 • een fikse hypotheek

Het nieuwe belastingstelsel voorziet toch al in een beperking van de hypotheekrente-aftrek tot 30 jaar. Het grootste probleem bij afschaffing is dat grote groepen Nederlanders een fikse hypotheek hebben in de veronderstelling dat de rente aftrekbaar blijft.

De Telegraaf,

 • een flexibele hypotheek

De Top Koers Hypotheek is met recht een flexibele hypotheek. Het maandbedrag dat u voor deze hypotheek betaalt, bestaat enerzijds uit aftrekbare hypotheekrente over de geldlening waarvoor Bouwfonds als geldverstrekker optreedt. Daarnaast betaalt u premie voor een aan de hypotheek gekoppelde levensverzekering van AEGON.

http://www.tekst-vorm.nl/html/mainframe.htm

 • de meest gangbare hypotheken

Een dag na de verlaging van de voorschotrente door De Nederlandsche Bank met een kwart procent tot 5,5 procent heeft Rabobank Nederland de aangesloten banken het advies gegeven de rente voor de meest gangbare hypotheken met ingang van vandaag flink te verlagen.

Meppeler Courant,

 • de gezamenlijke hypotheek

Tot voor kort werkten de meeste Nederlandse vrouwen [...] om een centje bij te verdienen, en niet om het huishoudinkomen te vergaren. Maar die tijden lijken veranderd. Onlangs beschreef de Volkskrant het fenomeen van de zogenoemde 'hypotheekziekte'. Dit treft moeders die, anders dan voorheen, moeten blijven werken om de gezamenlijke hypotheek te kunnen opbrengen.

de Volkskrant,

 • een goedkope hypotheek

Wie maandelijks voor enkele honderden guldens effecten koopt, die vervolgens flink in waarde stijgen, heeft na twintig of dertig jaar gemakkelijk de waarde van zijn huis bijeen belegd. Dat is kortweg de filosofie achter een beleggingshypotheek. Het is een goedkope hypotheek: de maandlasten zijn laag.

De Limburger,

 • een gunstige hypotheek
 • gunstige hypotheken

Een vermindering van inkomstenbelasting voor de kolonisten met 25 procent en zeer gunstige hypotheken zullen opnieuw duizenden Israëliërs, die wegens de duurte geen huis in Israël kunnen kopen, naar de nederzettingen lokken.

De Standaard,

 • de hele hypotheek

Een van de kopers moet genoeg verdienen om desnoods alleen de hele hypotheek te kunnen dragen.

De Telegraaf,

 • een hoge hypotheek
 • een hogere hypotheek
 • hoge hypotheken
 • hogere hypotheken

Hij verwacht [...] dat de drang om een hogere hypotheek af te sluiten dan direct nodig is, groter zal worden.

Nederlands Dagblad,

Doorrekening van deze plannen door het CPB toont dat inkomenseffecten van deze maatregel gematigd zijn, zij het dat mensen met een hoog inkomen, én een duur huis én een hoge hypotheek, erop achteruit gaan.

http://www.e-stem.nl/,

Ook de hoge hypotheken maken onze economie kwetsbaar voor conjuncturele neergang en de daarmee gepaard gaande schommelingen in huizenprijzen.

http://www.carrierecontact.nl/loopbaaninfo/magazine/art_armoede.html

 • de ideale hypotheek

Want de ideale hypotheek past niet alleen nu, maar ook straks, over vijf of tien jaar, als u bijvoorbeeld kinderen wilt, of een eigen zaak wilt gaan beginnen, met pensioen gaat of als u juist groter of kleiner wilt gaat wonen.

http://www.rabobank-doesburg.nl/,

 • de juiste hypotheek

Behalve bemiddeling bij de aan- of verkoop van een woning, het kiezen van de juiste hypotheek, het afsluiten van de NVM-Huisgarantie en het verrichten van taxaties, weet hij uit ervaring veel over verzekeringen.

http://www3.nvm.nl/frameset.asp?status_hoofd=wonen=wonen/ETA_1_wonen.htm

 • een lage hypotheek

Joop nam een besluit: hij had zijn lage hypotheek bijna afbetaald, maar hij ging die nu verhogen.

God's gym, Leon de Winter,

 • een nieuwe hypotheek
 • nieuwe hypotheken

De winst uit de verkoop van een huis moet in een (eventuele) nieuwe hypotheek worden gestoken, anders is de rente van de nieuwe hypotheek niet meer geheel aftrekbaar.

Rotterdams Dagblad,

In de eerste zes maanden werden bijna 100.000 nieuwe hypotheken meer ingeschreven dan in de eerste helft van 1993.

NRC,

 • de totale hypotheek

Toegestaan zijn: annuïteitenhypotheek, lineaire hypotheek, spaarhypotheek en de aflossingsvrije lening (tot maximaal 40 procent van de totale hypotheek).

Algemeen Dagblad,

 • voldoende hypotheek

Helemaal uitgesloten is het niet om als groep aan voldoende hypotheek te komen. Het vereist dan echter wel de hulp van een notaris of een hypotheekbemiddelaar die zich ervoor wil inzetten. De kredietwaardigheid en de maatschappelijke positie van ieder moet dan ook nog goed zijn.

De Telegraaf,

 • de voordeligste hypotheek

Altèrna heeft contacten met een groot aantal belangrijke hypotheekverstrekkers in Nederland. Daardoor kunnen wij snel bepalen wat voor u de beste en voordeligste hypotheek is.

http://www. alterna. nl/

 • een wettelijke hypotheek

De inschrijving van een wettelijke hypotheek door de fiscus waardoor een gerechtelijk akkoord onmogelijk wordt gemaakt, leidde tot schadevergoeding in de omstandigheid dat de taxatie voortijdig gebeurde en zonder rekening te houden met alle voorliggende elementen.

http://www.dauginet.com/NL/FET/De%20onaantastbaarheid%20van%20de%20overheid.html,

 • een zware hypotheek

"Ik kan me tenminste indenken dat ze mensen met een gezin of met een zware hypotheek hebben laten voorgaan bij het zoeken naar ander werk."

NRC,

Zij hebben alle acht een gezin en sommigen een zware hypotheek.

Meppeler Courant,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een bestaande hypotheek
 • bestaande hypotheken

U verhuist in dit geval niet, maar krijgt wel de beschikking over de overwaarde door een tweede hypotheek te nemen of de bestaande hypotheek te verhogen.

http://www.afm.nl/upl_documents/Publieksfolder_beleggingshypotheek_en_risico.pdf,

 • een lopende hypotheek
 • lopende hypotheken

Die aftrek geldt ook voor een verschuldigde boete bij een tussentijdse verlaging van de rente bij een lopende hypotheek.

NRC,

 • een passende hypotheek
 • passende hypotheken

Het gaat er dan niet alleen om, een geschikt huis te vinden, maar ook moet u op zoek naar een passende hypotheek.

http://www.rabobank-doesburg.nl/,

 • een uitstaande hypotheek
 • uitstaande hypotheken

Omdat de Nederlander via de hypothekenkoorts van de jaren negentig inmiddels Europees recordhouder persoonlijke schuld is geworden (de afgelopen acht jaar verdrievoudigden de uitstaande hypotheken tot 324 miljard euro, tachtig procent van het Bruto Binnenlands Product), staat of valt alles nu met de huizenprijs.

De Groene Amsterdammer,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een afgesloten hypotheek

Ook blijkt dat het gemiddelde hypotheekbedrag blijft stijgen. Tegelijkertijd daalt het aantal afgesloten hypotheken behoorlijk.

NRC,

 • uitgezette hypotheken

De WUH zag het aantal uitgezette hypotheken dalen van 1,16 miljard in het topjaar 1993 tot 1,05 miljard gulden vorig jaar.

NRC,

 • verstrekte hypotheken

Het aantal verstrekte hypotheken steeg met 14 procent, de hypotheekportefeuille steeg met 2,6 miljard tot 14,7 miljard gulden, een toename die ongeveer gelijk was van die van het voorgaande 'goede' jaar.

NRC,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: bij

 • een hypotheek bij de Rabobank
 • hypotheken bij de ABN/Amro

R.G., hoofd commerciële zaken hypotheken bij de ABN Amro.

NRC,

Een paar cijfers op hypotheekgebied: 'Bij Raboprojecten neemt gemiddeld 40 procent van de kopers een hypotheek bij de Rabobank.'

Meppeler Courant,

Voorzetsel: overig

 • hypotheken boven 350.000 gulden

De fractie lanceerde een eigen belastingplan 'Kiezen voor delen' dat de inkomensgelijkheid bevordert, de overheid meer financiële ruimte geeft en extra banen oplevert. De middelen om dat te bereiken zijn: afschaffing van de renteaftrek voor hypotheken boven 350.000 gulden – gekoppeld aan een harde garantie voor de renteaftrek tot die grens – een reële vermogenswinstbelasting, ecotaks voor grote energieverbruikers en belastingvoordeel voor werkenden met de laagste lonen.

http://www.sp.nl/nieuws/tribune/9910/miljoen.stm,

Voorzetsel: met

 • een hypotheek met levensverzekering

Bij een hypotheek met levensverzekering betaalt U de normale rente maar lost niet af; in plaats van aflossing betaalt U een premie voor een levensverzekering; de uitkering van de levensverzekering wordt later gebruikt om de lening af te lossen (een variant hiervan is de spaarhypotheek).

http://www.teekenskarstens.nl/tknlfrmvgv.html

Voorzetsel: met

 • een hypotheek met een hoge rente
 • een hypotheek met een variabele rente
 • een hypotheek met een vaste rente

Heeft u een hypotheek met een hoge rente en een flinke overwaarde op uw woning?

http://www. groensparen. nl/

De rente op hypotheken die tien jaar of langer vaststaan gaat gemiddeld met 0,3 procent omlaag, de rente op hypotheken met een variabele rente of een vaste periode van een jaar daalt juist sterker.

NRC,

Rabobank, de grootste partij op de Nederlandse hypotheekmarkt, zei vanmorgen de aangesloten banken te hebben geadviseerd de tarieven voor hypotheken met een vaste rente van vijf tot zeven jaar met 0,4 procent te verlagen.

NRC,

 • een hypotheek met levensverzekering
 • een hypotheek met nationale hypotheekgarantie
 • hypotheken met rentevaste perioden

Bij een hypotheek met levensverzekering betaalt u de normale rente maar lost niet af; in plaats van aflossing betaalt u een premie voor een levensverzekering; de uitkering van de levensverzekering wordt later gebruikt om de lening af te lossen (varianten hiervan zijn de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek).

http://www.notarislelystad.nl/

De verlaging van ABP betreft aflossingsvrije hypotheken met nationale hypotheekgarantie.

De Telegraaf,

Banken zullen in de toekomst mogelijk geen hypotheken met rentevaste perioden meer afsluiten.

Het Parool,

Voorzetsel: op

 • een hypotheek op een bezit
 • een hypotheek op een deel van de grond
 • een hypotheek op een eigendom
 • een hypotheek op een huis
 • een hypotheek op een goed
 • een hypotheek op een pand
 • een hypotheek op het bezit
 • een hypotheek op het deel van de grond
 • een hypotheek op het eigendom
 • een hypotheek op het huis
 • een hypotheek op het goed
 • een hypotheek op het pand
 • een hypotheek op een boerderij
 • een hypotheek op een eigendom
 • een hypotheek op een windmolen
 • een hypotheek op de boerderij
 • een hypotheek op de eigendom
 • een hypotheek op de windmolen

De Hortusleiding wilde de RuG voor de rechter slepen, als deze als verpachter niet zou meewerken aan de vestiging van een hypotheek op een deel van de grond.

Nieuwsblad van het Noorden,

Bij bezwaren kunt u denken aan het geven van een recht van hypotheek op een huis of het recht van pand op een inventaris.

http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder75.htm

Hij neemt een hypotheek op het bezit, betaalt ons ons erfdeel uit en verder bekijkt hij het zelf maar.

De hangende man, Koos van Zomeren,

Er rustte nog een aanzienlijke hypotheek op het huis.

NRC,

In het PV wordt uitgelegd dat deze fax het verzoek inhield een onderzoek in te stellen binnen het kadaster met betrekking tot de beschikbare gegevens over de eigenaar van en de hypotheek op het pand.

http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b5_3_7.htm

Zoals u merkt, heeft de "leninggever" dus heel wat rechten wanneer hij over een hypotheek op uw eigendom beschikt.

http://www.buildingonline.be/pages/algemeen/redactie/kopen.asp?par=notkopen,

De spaarbank ASN in Den Haag verstrekt hypotheken op windmolens van particulieren, vooral boeren, en heeft leningen lopen bij de Vereniging Natuurmonumenten, alles bij elkaar voor dertig miljoen gulden en dat is slechts een fractie van de 1,2 miljard aan uitgezette spaargelden.

NRC,

Mijn cliënt kan de hypotheek op zijn boerderij niet meer betalen.

Meppeler Courant,

 • een hypotheek op maat

Elke klant wordt benaderd met het besef dat een hypotheek op maat het fundament is voor jarenlang woongenot.

http://www.stienstra.nl/

Voorzetsel: te

 • een hypotheek ter waarde van fl. 180.000
 • een hypotheek ter waarde van 1.1 miljard dollar

De activa die naar Aegon gaan omvatten een portefeuille van 2,7 miljard dollar, die bestaat uit hypotheken ter waarde van 1,1 miljard dollar en 1,6 miljard dollar aan obligaties en liquide middelen.

NRC,

Hierin is ook de jaarlijkse aflossing van fl. 10.000,- doorberekend van de tweede hypotheek ter waarde van fl. 180.000,- op het museumpand.

Meppeler Courant,

Voorzetsel: van

 • een hypotheek van 150.000 gulden
 • een hypotheek van 280.000 euro
 • een hypotheek van 75 miljoen
 • een hypotheek van drie miljoen Zweedse kronen
 • een hypotheek van zo'n drie ton

Het lezerspaar neemt een hypotheek van 150.000 gulden, over 30 jaar terug te betalen.

NRC,

We gaan met deskundige Bouter uit van een klant met een inkomen van 40.000 euro per jaar die een nieuwe hypotheek van 280.000 euro, zes procent rente, afsluit en voor de overwaarde uit zijn oude woning, 50.000 euro, wil gebruiken om zijn lasten te drukken.

Het Parool,

Al gauw bleek op de veertig miljoen onroerend goed van de huisbaas een hypotheek van 75 miljoen te rusten.

De Standaard,

Dat er nog een hypotheek van drie miljoen Zweedse kronen op het schip lag, zegt B. niet te weten.

Meppeler Courant,

"Onze klanten nemen gemiddeld een hypotheek van zo'n drie ton en zij beleggen niet zelf."

NRC,

 • een hypotheek van dertig jaar

Bij een hypotheek van dertig jaar, waarbij iedere maand aandelen gekocht worden is er weinig aan de hand.

Het Parool,

 • de hypotheek van een huis
 • de hypotheek van een woning

Het afsluiten van een levensverzekering met een kapitaaluitkering ter aflossing van de hypotheek van uw woning.

http://www. alterna. nl/

Hij rommelde in een map met allerlei stukken, keek me aan en vroeg: 'U woont nu in een zijstraat van de Burg... g... gravenlaan? Naar om daar weg te gaan?' 'O, nee, helemaal niet. Ik woon in een akelige huurflat. Na m'n scheiding ben ik daar terechtgekomen omdat ik, toen m'n man ervandoor ging, op m'n eentje niet in staat was de hypotheek van ons huis...' 'Kijk eens aan.'

De zonnewijzer, Maarten 't Hart,

Voorzetsel: voor

 • een hypotheek voor een huis
 • een hypotheek voor een pand
 • een hypotheek voor een woning

In het nieuwe belastingstelsel gaat de renteaftrek vervallen, met als uitzondering de rente die betaald wordt over de hypotheek voor de eigen woning die als hoofdverblijf dienst doet.

http://www.hypotheekonline.nl/nieuws_info/hybride_hypotheek.html

In de wurggreep van een te hoge hypotheek voor een te duur huis.

Kan ik even langskomen?, Paul van Vliet,

De hypotheek voor het pand is destijds aan de hypotheekneemster verstrekt op grond van haar inkomsten uit de verhuur van twee panden in Amsterdam, aangekocht als belegging van gelden die waren vrijgekomen uit de levensverzekering van haar overleden echtgenoot.

Meppeler Courant,

in voorzetselgroep


 • een bemiddelaar in hypotheken

Een assurantieman probeert een polis af te sluiten, een vermogensbeheerder neemt graag een vermogen onder de hoede, een bemiddelaar in hypotheken wil een lening plus verzekering verzorgen en een bank levert zowat alles wat een mens nodig heeft.

NRC,

 • een eigendom in hypotheek geven
 • een goed in hypotheek geven
 • een huis in hypotheek geven

De geldschieter wil weten hoeveel het eigendom dat u in hypotheek geeft eigenlijk waard is.

http://www.notare.be/watnot.htm#h1,

De notaris stelt ook de leningsakte op en hieruit blijkt dat u uw huis in hypotheek geeft aan de geldschieter voor een bedrag van 1.100.000 frank plus de intresten die u gedurende 3 jaar zou achterstaan.

http://www.buildingonline.be/pages/algemeen/redactie/kopen.asp?par=notkopen,

Het nadeel is wel dat de "leninggever" over minder zekerheid beschikt: hij heeft immers nog geen hypotheek en wanneer hij die meent te moeten nemen, kan het kalf reeds verdronken zijn omdat het goed bijvoorbeeld al aan iemand anders in hypotheek werd gegeven.

http://www.buildingonline.be/pages/algemeen/redactie/kopen.asp?par=notkopen,

 • belasten met hypotheek
 • met hypotheek belast

Aanzienlijke vooruitbetaling van de huur is ten aanzien van een met hypotheek belast onroerend goed altijd af te raden, tenzij de schuldenaar met de hypotheekhouder overeenkomt dat die vooruitbetaling zal worden gebruikt om zijn hypotheekschuld (gedeeltelijk) af te lossen.

http://www.notarislelystad.nl/

Het appartementsrecht kan dan ook normaal met hypotheek worden belast.

http://www.notarislelystad.nl/

Zo is altijd de toestemming van de andere echtgenoot vereist voor onder andere het verkopen of met hypotheek belasten van de gezamenlijk bewoonde woning en voor het doen van schenkingen.

http://www.notarislelystad.nl/

 • een eigen huis met hypotheek

Hij zegt ook geen keus te hebben omdat hij in 1990 een boot heeft gekocht en ook een eigen huis met hypotheek heeft.

NRC,

 • rente op hypotheken
 • renteaftrek op hypotheken
 • rentebetalingen op hypotheken

De rente op hypotheken die tien jaar of langer vaststaan gaat gemiddeld met 0,3 procent omlaag, de rente op hypotheken met een variabele rente of een vaste periode van een jaar daalt juist sterker.

NRC,

FNV bepleit beperking renteaftrek op hypotheek.

NRC,

De Britse centrale bank gebruikt het cijfer exclusief rentebetalingen op hypotheken als indicator voor het rentebeleid.

http://www.rabobank.nl/info/execute/nieuws/artikel?node_id=234951=297003,

 • advies over hypotheken
 • informatie over hypotheken

Er zijn sterke aanwijzingen dat tussenpersonen zich bij een advies over hypotheken mede laten leiden door de afsluitprovisies die zij kunnen verdienen.

http://www.regering.nl/actueel/nieuwsarchief/2004/05May/27/0-42-1_42-43972.jsp,

Voor informatie over hypotheken kunt u terecht bij Stienstra Hypotheekservice.

http://www.stienstra.nl/

 • het afbetalen van een hypotheek

Het saldo van de inleg plus de beleggingsopbrengsten moet uiteindelijk aangesproken worden voor het afbetalen van de hypotheek.

Het Parool,

 • de aflossing van een hypotheek
 • het aflossen van een hypotheek

Het CDA vroeg reeds vorig jaar om een systeem waarbij het aflossen van de hypotheek zou worden beloond via een lager huurwaardeforfait, dat sinds dit jaar overigens officieel eigenwoningforfait heet, maar kreeg toen geen steun van Kamer en kabinet.

De Telegraaf,

Voorts is van belang hoelang de belegging loopt voordat het geld nodig is voor de aflossing van de hypotheek.

Algemeen Dagblad,

 • het afsluiten van een hypotheek
 • de afsluiting van een hypotheek

Het afsluiten van een hypotheek en de keuze voor een bepaalde hypotheekvorm behoren voor de meeste mensen tot de grootste financiële beslissingen in hun leven.

http://www.afm.nl/upl_documents/Publieksfolder_beleggingshypotheek_en_risico.pdf,

Als de rente na bijvoorbeeld een jaar stijgt, had de bank bij afsluiting van de hypotheek op dat moment een hogere rente kunnen rekenen.

Het Parool,

 • na aftrek van de hypotheek

Toen mijn vader stierf werd het huis verkocht. Bracht maar een ton op, na aftrek van de hypotheek of zoiets.

Lachen; Marlene Dietrich; Plattegrond van de oppervlakte, Dave Goldstein,

 • een deel van de hypotheek

Iemand heeft zestigduizend gulden en wil daar een deel van haar hypotheek extra mee aflossen.

NRC,

Voor duurzame nieuwbouwwoningen bestaat er een regeling 'Groene Hypotheek': indien u voldoet aan de minimale eisen daarvoor, kunt u een deel van de hypotheek tegen een lagere rente verkrijgen.

http://www.dubo-centrum.nl/

 • het geven van een hypotheek

Verder zullen we echter zien dat het verkrijgen/geven van een hypotheek belangrijke kosten met zich meebrengt die de lener moet betalen.

http://www.buildingonline.be/pages/algemeen/redactie/kopen.asp?par=notkopen,

 • de hoogte van de hypotheek

Ik beschik over 50.000 gulden contant geld en wil een extra storting op mijn spaarpolis doen. Daardoor verandert de looptijd en de hoogte van de hypotheek niet, maar de verzekeringspremie daalt wel.

NRC,

 • de inschrijving van de hypotheek

Een grote uitgave is onder meer het registratierecht en de kosten die het hypotheekkantoor aanrekent voor de inschrijving van de hypotheek, eigenlijk een soort belasting.

http://www.buildingonline.be/pages/algemeen/redactie/kopen.asp?par=notkopen,

 • de kosten van de hypotheek

Als jullie beiden graag een eigen bankboekje willen houden voor de persoonlijke uitgaven, maar wel de kosten van de hypotheek, faciliteiten en boodschappen willen delen, dan is deze manier het beste.

http://www.beautyenzo.nl/pre_home/1,2411,,00.html?/article/article_view_hlbm/0,2497,5-23-13765,00.html,

 • de looptijd van de hypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaalt U jaarlijks hetzelfde bedrag aan rente plus aflossing gedurende de gehele looptijd van de hypotheek; in het begin betaalt U veel rente en weinig aflossing, aan het einde betaalt U veel aflossing en weinig rente.

http://www.teekenskarstens.nl/tknlfrmvgv.html

 • het nemen van een hypotheek

Het nemen van een hypotheek is niet alleen erg arbeidsintensief, maar de notaris neemt bovendien een grote verantwoordelijkheid op zich.

http://www.buildingonline.be/pages/algemeen/redactie/kopen.asp?par=notkopen,

 • het sluiten van een hypotheek
 • het oversluiten van een hypotheek

De internetaanbieders kampen met het imago dat ze onbetrouwbaar en ondeskundig zijn. Dat zijn nu juist aspecten die bij het sluiten van een hypotheek zo belangrijk blijken te zijn.

NRC,

Een boeterente wegens het oversluiten van een hypotheek is niet altijd meer direct aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

NRC,

Huizenbezitters zagen hun vermogen in waarde stijgen, en hebben in veel gevallen de overwaarde op hun huis bij het oversluiten van de hypotheek te gelde gemaakt.

http://www.dnb.nl/

 • een verhoging van de hypotheek

Ze wilden een nieuwe keuken. Niet alleen nieuw, maar ook groter. Dat kon door de ruimte tussen de keuken en het fietsenhok er bij te trekken. Via een verhoging van de hypotheek kon het betaald worden.

Ver van huis, Jaap van Peperstraten,

 • het verkrijgen van een hypotheek

Verder zullen we echter zien dat het verkrijgen/geven van een hypotheek belangrijke kosten met zich meebrengt die de lener moet betalen.

http://www.buildingonline.be/pages/algemeen/redactie/kopen.asp?par=notkopen,

 • de verstrekking van hypotheken

Bij de verstrekking van hypotheken wordt Fleet de nummer twee onder Amerikaanse banken.

NRC,

 • het vestigen van een hypotheek
 • de vestiging van een hypotheek

Voor het vestigen van een hypotheek is een notariële akte noodzakelijk.

http://www.notaris.be/

De Hortusleiding wilde de RuG voor de rechter slepen, als deze als verpachter niet zou meewerken aan de vestiging van een hypotheek op een deel van de grond.

Nieuwsblad van het Noorden,

 • vrij van hypotheek (zijn)

'Erf ik dat appartement dan ook?' 'Wis en zeker, en vrij van hypotheek. Die had ze al afbetaald.'

De zonnewijzer, Maarten 't Hart,

De notaris moet onder meer nagaan of het goed vrij is van hypotheek en of de verkoper geen schulden heeft tegenover de btw-administratie of tegenover de belastingen.

De Standaard,

 • beleggen via de hypotheek
 • lenen via de hypotheek

Een derde mogelijkheid is om via de hypotheek nog extra te lenen voor het beleggen, meer dan nodig is voor het afbetalen van het huis.

Het Parool,

Voorts hebben nog relatief weinig mensen overwogen via de hypotheek te beleggen.

Het Parool,

 • de basisrente voor hypotheken
 • de kosten voor hypotheken
 • de renteaftrek voor hypotheken
 • de tarieven voor hypotheken

De basisrente voor hypotheken op basis van een traditionele levensverzekering komt hierdoor weer ruim onder de 8 procent, namelijk 7,65 procent.

NRC,

De kosten voor hypotheken, waarvoor de lange rente geldt, zijn de laatste maanden echter gedaald.

NRC,

De fractie lanceerde een eigen belastingplan 'Kiezen voor delen' dat [...] extra banen oplevert. De middelen om dat te bereiken zijn: afschaffing van de renteaftrek voor hypotheken boven 350.000 gulden – gekoppeld aan een harde garantie voor de renteaftrek tot die grens – een reële vermogenswinstbelasting, ecotaks voor grote energieverbruikers en belastingvoordeel voor werkenden met de laagste lonen.

http://www.sp.nl/nieuws/tribune/9910/miljoen.stm,

Rabobank, de grootste partij op de Nederlandse hypotheekmarkt, zei vanmorgen de aangesloten banken te hebben geadviseerd de tarieven voor hypotheken met een vaste rente van vijf tot zeven jaar met 0,4 procent te verlagen.

NRC,

met ander, nevengeschikt substantief


 • een hypotheek of een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verzekeraars maken van deze ontwikkeling gretig gebruik om de aanwezigheid van een of meer risicofactoren met een forse premieverhoging te belasten of, in het geval van erfelijke ziekten, dit risico gewoonlijk uit te sluiten [...]. Een fors probleem derhalve voor de betrokkenen bij het afsluiten van een pensioenvoorziening, een hypotheek of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

NRC,

 • een hypotheek of beslag
 • geen hypotheek of beslag
 • zonder hypotheek of beslag

In de onroerend goed-registers kan hij nagaan of degene, die zich als eigenaar voordoet ook inderdaad eigenaar is en of op zijn onroerend goed geen hypotheek of beslag rust.

http://www.notarislelystad.nl/

Indien bij het kadasteronderzoek is vastgesteld dat er een hypotheek of beslag op het verkochte rust, moet gevraagd worden hoeveel de verkoper in verband daarmee verschuldigd is en moet de betreffende instantie toestemming geven tot 'doorhaling' van de hypotheek of het beslag.

http://www.notarislelystad.nl/

Zo zal de notaris erop toezien dat de verkoper de woning, volgens afspraak, zonder hypotheek of beslag levert en dat de koper de koopsom tijdig bij hem stort.

http://www.notarislelystad.nl/

 • hypotheek of huur
 • huur of hypotheek

Klanten kunnen op elk moment hun saldo bekijken en controleren of betaalopdrachten al verwerkt zijn, uitgaven en inkomsten zijn gemakkelijk onder te brengen in rubrieken en periodieke betalingen als huur of hypotheek zijn eenvoudig te automatiseren.

ANP,

De verzekering dekt uw vaste financiële lasten waaronder hypotheek of huur, de aflossing voor uw jacht of tweede huis of alimentatieverplichtingen.

http://www.fundum.nl/ShowArticle.aspx?selection=201=218

 • een hypotheek of lening
 • geen hypotheek of lening
 • een lening of een hypotheek
 • geen lening of een hypotheek
 • een lening, hypotheek of lease
 • leningen, hypotheken en andere financiële diensten

Rekening Courantkrediet: dit is een kredietfaciliteit welke door Lease Investment meestentijds als maatwerkoplossing naast een middellange lening, hypotheek of lease kan worden aangeboden.

http://www.lease.investment.nl/bedrijfskredieten.htm

Prostituees die legaal willen werken, stuiten op een muur van onbegrip. Zij kunnen geen hypotheek of lening krijgen.

De Telegraaf,

Iemand die door de mand valt, krijgt een strafblad. Bovendien blijft het voor diegene lange tijd erg moeilijk om bij een bank een rekening te openen, een lening of een hypotheek af te sluiten of een creditcard te krijgen.

Brabants Dagblad,

De montere medewerkers van de bank en andere geldwisselaars, die leningen, hypotheken en andere financiële diensten verkopen, krijgen als u belt automatisch uw hele kredietleven op het scherm.

NRC,

 • een hypotheek en een spaarloonregeling

Wij breiden dit pakket nog eens uit met goede verzekeringen, een eigen pensioenvoorziening, mogelijkheden om een hypotheek en een spaarloonregeling af te sluiten, vakantiegeld en individuele begeleiding tijdens je opleiding en werk.

http://www.start.nl/

 • hypotheken, verzekeringen en spaarrekeningen

Producten als hypotheken, verzekeringen en spaarrekeningen kan Money Planet echter ook van andere bankverzekeraars betrekken.

Het Financieele Dagblad,

 • bedrijfskredieten en hypotheken
 • effectenkredieten en hypotheken

Voor zover effectenkredieten en hypotheken zich wat van een renteverhoging aantrekken, kan ook hier een verhoging geen kwaad.

http://www.nrc.nl/W2/Evj/2000/06.html

De rentestijging zette een hausse in het afsluiten van nieuwe hypotheken (extra omzet) in gang en veroorzaakte een ruimer verschil tussen de rente die banken op spaargeld vergoeden en de rente die zij berekenen op bedrijfskredieten en hypotheken.

NRC,

 • levensverzekeringen en hypotheken
 • verzekeringen en hypotheken
 • verzekering of hypotheek
 • schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten

In hoofdstuk 2 hebben we de volgende typen verzekeringen onderscheiden: levensverzekeringen en hypotheken, motorrijtuigenverzekeringen, zorgverzekeringen zoals verzekeringen tegen ongevallen en ziekte [...], brandverzekeringen, inboedelverzekeringen en reisverzekeringen.

http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b9_7_1.htm,

"Het Bouwfonds wil het Hooge Huys herpositioneren, maar wel actief blijven in verzekeringen en hypotheken", zegt Boos.

NRC,

Of het nu gaat om een aanvraag voor een vervoersvoorziening of een hulpmiddel, het kiezen van een opleiding en een beroep, het afsluiten van een verzekering of hypotheek, bij al deze zaken is het medisch label en het medisch oordeel daarover bepalend voor toekenning, financiering en praktische ondersteuning.

http://www.human.nl/,

Kröller staat al ruim 65 jaar bekend als een betrouwbare partner op het gebied van schade- en levensverzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

http://www.kroller.nl/

 • spaarrekeningen of hypotheken

Mendes Gans doet geen zaken met gewone particulieren om hen spaarrekeningen of hypotheken te verkopen.

NRC,

gevolgd door als


 • een hypotheek als onderpand
 • hypotheken als onderpand

MBS staat voor mortgage backed securities of effecten met hypotheken als onderpand.

De Standaard,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende afleiding


Overige woordfamilieleden


hypotheek 2.0

(bouw, gebouwen en huisvesting)

grote druk; zware last

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hypotheek…

is een last

   Hoofdsemagram: last


   Algemene voorbeelden


   De hypotheek op de verstandhouding tussen de Belgische deelstaten wordt nog bezwaard door de onopgeloste kwestie-Brussel.

   De Standaard,

   Alle Westeuropese staten leven onder de hypotheek van de Russische aanwezigheid midden in Europa.

   Het verschil met anderen, J.L. Heldring,

   Bovenal heeft Gonzalez Spanje verlost van de hypotheek die het geïsoleerde Francobewind had nagelaten via onderdanige "defensie-akkoorden" met Washington.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • rusten op

   Ze moesten de paradepaardjes worden van de Belgische marinevloot, maar op de bouw van vier kustmijnenvegers rust een almaar grotere hypotheek.

   De Standaard,

   als object bij een werkwoord


   • een hypotheek leggen op

   De snelle vergrijzing van de bevolking legt ook al een hypotheek op de sociale toekomst. De uitgaven voor gezondheidszorg rijzen de pan uit; de sterke farmaceutische lobby verzet zich tegen de geplande besnoeiingen. De jongere generatie zal er voor moeten opdraaien.

   De Standaard,

   Vlaanderen lijkt tot het besef te komen dat de aanspraken tot een overdreven herverdeling van het nationaal product, uitgaande van Wallonië, een hypotheek leggen op zijn economische ontwikkeling, waardoor het, in een monetair eengemaakt Europa, achterop zou geraken.

   De Standaard,

   Een tweede gevaar komt van een renteopstoot, die een hypotheek zou kunnen leggen op de economische dynamiek.

   De Standaard,

   Nadeel van de genetische screening is, dat het een zware psychologische belasting kan betekenen en een hypotheek legt op de gezonde periode van iemands leven.

   http://www.oomen-euro.org/art.shtml

   "Wat ik van de zaak weet, is dat het onderzoek vordert en dat we mogen hopen dat we de waarheid over het moord op André Cools zullen kennen [...]. Ik meen dat dit probleem, zolang het niet is opgelost, een hypotheek legt op het functioneren van de democratie in ons land."

   De Standaard,

   • een hypotheek lichten

   "Ik ben ook blij voor mijn collega's", zegt Marchal. "Want een andere uitspraak zou een rem hebben gezet op hun operationaliteit. Die hypotheek is nu gelicht. Een soldaat moet er op kunnen vertrouwen dat de bevelen van zijn oversten enkel worden geïnspireerd door militaire noodwendigheden en niet door het schrikbeeld van de krijgsraad."

   De Standaard,

   Volgens hen steekt het dossier in elk geval opnieuw de kop op als het nu niet wordt aangepakt. De rekening volgt dan bij verkiezingen. Dat vormt geen prettig vooruitzicht voor de kristen-demokraten, en de CVP wil die hypotheek lichten.

   De Standaard,

   Door een akkoord met Berlusconi zou die hypotheek gelicht worden en zou de PDS verder naar het centrum kunnen opschuiven.

   De Standaard,

   • een hypotheek overnemen

   Als Persson zegt te zullen voortbouwen op vorige voorzitterschappen, dan moet hij weten dat hij een hypotheek overneemt.

   http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

   • een hypotheek zijn op
   • een hypotheek zijn voor

   De klassieke overgeleverde structuur van organisatie van diensten is een grote hypotheek voor de implementatie.

   http://www.thuisindestad.be/html/witboek/downloads/Derynck.pdf

   "Hij is toch een hypotheek geweest op het functioneren van zijn opvolgers, Voorhoeve, Bolkestein en ik."

   NRC,

   met adjectief ervoor


   • een dramatische hypotheek

   Volgens de paus zijn deze schulden voor veel arme landen een "dramatische hypotheek" die de hoop op een beter leven in de weg staat.

   De Standaard,

   • een echte hypotheek

   Precies door een dergelijke attitude wordt gehypothekeerde capaciteit een echte hypotheek op de goede werking en basispolitiezorg in andere politiezones.

   http://www.lokalepolitie.be/VCLP_NL/index6.htm,

   • een etnische hypotheek

   De grote Russische bevolking in het noorden legde een etnische hypotheek op de onafhankelijkheid, Rusland kon Kazachstan ermee onder druk zetten.

   De Standaard,

   • een grote hypotheek

   Indien deze voorwaarden niet vervuld worden, blijft er een grote hypotheek wegen op de toekomst van de Belgische staat.

   De Standaard,

   • een linkse hypotheek

   Verscheidene PDS-leiders willen van die linkse hypotheek af. Door een akkoord met Berlusconi zou die hypotheek gelicht worden en zou de PDS verder naar het centrum kunnen opschuiven.

   De Standaard,

   • een loodzware hypotheek

   Een lid van een koningshuis of een bekend politicus, die de klassieke morele principes zoals de echterlijke trouw en de financiële onkreukbaarheid niet in acht neemt, tuimelt van zijn voetstuk en wordt door de media genadeloos achtervolgt. Het gezichtsverlies dat ze daardoor lijden legt een loodzware hypotheek op hun verdere carrière.

   De Standaard,

   • een mentale hypotheek

   De Bende van Nijvel wierp een blijvende mentale hypotheek op het gerecht in Nijvel.

   De Standaard,

   • een militaire hypotheek

   De economie draait niet goed, de schatkist is bijna leeg, er is geen degelijk belastingwezen, de corruptie zit zeer diep, op de democratie rust een zware militaire hypotheek.

   De Standaard,

   • een onnodige hypotheek

   Volgens De Haas kan traagheid een onnodige hypotheek leggen op nieuw te vormen gemeenten.

   Meppeler Courant,

   • de Russische hypotheek

   Voor het eigenlijke doel, Europa's ontlasting van de Russische hypotheek, is status of regime van de Oosteuropese volken onverschillig.

   Het verschil met anderen, J.L. Heldring,

   • een zware hypotheek
   • de zwaarste hypotheek

   De zwaarste hypotheek die op het Vlaamse investeringsklimaat weegt, is de zwakke rendabiliteit.

   De Standaard,

   Iedereen beseft dat ons consumptiepatroon een zware hypotheek betekent voor de komende generaties.

   De Standaard,

   In zijn eerste toespraak als president waarschuwde hij tegen begrotingstekorten "die een zware hypotheek leggen op de toekomst van onze kinderen".

   http://www.groene.nl/2004/0424/tr_reagan.html,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: op

   • een hypotheek leggen op de onafhankelijkheid
   • een hypotheek leggen op de samenleving
   • een hypotheek leggen op de stabiliteit
   • een hypotheek leggen op de toekomst
   • een hypotheek leggen op de uitvoering
   • een hypotheek leggen op de werkgelegenheid
   • een hypotheek leggen op het overleg
   • een hypotheek leggen op het voortbestaan
   • een hypotheek leggen op het vredesproces

   De buitensporige reacties van de Israëlische overheid op geweldpleging door radicale groepen [...] zijn echter geenszins te rechtvaardigen en leggen een zware hypotheek op het vredesproces in het Midden-Oosten.

   De Standaard,

   De plannen van het nieuwe kabinet leggen een zware hypotheek op het overleg over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten.

   NRC,

   Als de PS dat debat blijft weigeren, legt ze een hypotheek op het voortbestaan van dit land.

   De Standaard,

   De grote Russische bevolking in het noorden legde een etnische hypotheek op de onafhankelijkheid, Rusland kon Kazachstan ermee onder druk zetten.

   De Standaard,

   In de mate dat de overheid zo investeert in het verleden en met middelen waarmee ze het innovatiepotentieel had kunnen opkrikken en ze bij de bevolking valse verwachtingen wekt, legt zij een zware hypotheek op de samenleving.

   De Standaard,

   De spanningen met de Oezbeken en de hegemonische ambities van Oezbekistan leggen een hypotheek op de stabiliteit.

   De Standaard,

   "Als men niet wil dat corruptie-affaires uit de jaren tachtig een weerslag hebben op de huidige regering, dan is het absoluut noodzakelijk dat de PS krachtig afstand neemt van de personen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat is tot vandaag niet gebeurd en legt dus een grote hypotheek op de toekomst."

   De Standaard,

   Het afnemen van een interview is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Het vergt van de interviewer maturiteit, intelligentie en vooral psychologische feeling. Dat legt een hypotheek op de toepassing van deze techniek in het secundair onderwijs.

   http://schoolweb.rago.be/erfgoed/veldwerk/oralhistory.htm.

   Het Amerikaanse Congres heeft ingestemd met een Amerikaanse bijdrage aan IFOR voor de periode van één jaar. Dit betekent dat de Amerikaanse soldaten voor de Amerikaanse Presidentsverkiezingen in november van dit jaar weer thuis zijn. Dit legt een zware hypotheek op de uitvoering van het vredesakkoord.

   http://www.atlcom.nl/,

   Een fusie biedt geen toekomst en legt een hypotheek op de werkgelegenheid.

   De Standaard,

   Voorzetsel: voor

   • een hypotheek voor vrede

   Het feit dat er nog steeds veel vermisten zijn en dat vele Kroaten - ondanks de akkoorden - niet naar hun huizen kunnen terugkeren, vormt een zware hypotheek voor vrede in de regio.

   De Standaard,

   in voorzetselgroep


   • iets ontlasten van een hypotheek

   Het is ook niet de bedoeling van die politiek om de volken van Oost-Europa te bevrijden, maar alleen om geheel Europa te ontlasten van de hypotheek die de aanwezigheid van een supermogendheid midden in dit continent betekent.

   Het verschil met anderen, J.L. Heldring,