opvoeder


opvoeder 1.0

iemand die kinderen grootbrengt en ze een opvoeding geeft; iemand die kinderen opvoedt; ouder

Semagram


Een opvoeder…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] brengt kinderen groot en geeft ze een opvoeding; voedt kinderen op

  Algemene voorbeelden


  De gewone opvoedingssituatie. Daarin komt het wel eens voor dat een opvoeder met vragen of problemen zit maar deze zijn over het algemeen op een bevredigende manier op te lossen. Ouders voelen zich bekwaam als opvoeder. Dat neemt niet weg dat men van tijd tot tijd behoefte heeft aan informatie of steun. Die zoekt men in eerste instantie binnen het eigen netwerk van vrienden en familie. Men doet echter steeds vaker beroep op welzijnsdiensten.

  http://users.tijd.com/allemeesch/KlinPsy/wettekst/MINOMZ19990120.htm,

  Opvoeden en ontwikkeling zijn elkaars spiegelbeeld. Als je effectief opvoedt, dan heeft dit positieve gevolgen voor de ontwikkeling van je kind. Als je kind zich voorspoedig ontwikkelt, dan geeft je dit als opvoeder een goed gevoel. Dit betekent dat de wederzijdse verwachtingen van het kind en opvoeder goed op elkaar afgestemd moeten zijn.

  http://www.ortho-pedagoog.nl/

  Amerikanen werken heel hard. Ze zijn gemiddeld 12 uur per dag met hun baan bezig. Voor de kinderen is er alleen in het weekend tijd. De au pair is dan echt de opvoeder in huis.

  De Standaard,

  Wat is er toch met de opvoeders aan de hand? Opvoeders zijn volwassenen die zich hoe dan ook moeten zien te redden in onze samenleving. Daarbij hebben zij de verantwoordelijke taak hun kinderen op te voeden. In het onderwijs is deze verantwoording niet minder, veel misstanden in de maatschappij komen op het bordje van docenten terecht. Dit is een onmogelijke taak [...]. Er wordt van alles gedaan in de opvoeding en het onderwijs om het kind zo goed mogelijk te leiden. Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er in veel gevallen het meest belangrijke ontbreekt: een werkelijk begrip van het kind.

  http://montessori-infosite.kennisnet.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een slechte opvoeder
  • goede opvoeders

  Vroeger had je alleen Nederland 1 en 2. Je moest om acht uur wel naar het journaal kijken. Nu moet ik mijn kinderen naar actualiteitenprogramma's toepraten. Zo langzamerhand begin ik me bijna een slechte opvoeder te voelen.

  Meppeler Courant,

  De druk op de ouders is inderdaad zeer groot. Ze worden als goede opvoeders geprezen wanneer hun kinderen het goed doen, maar met de vinger gewezen wanneer dat niet het geval is. Men denkt in termen van oorzaak en gevolg.

  De Standaard,

  Uitgangspunt is kwaliteit en efficiëntie van de geleverde hulp door onder andere zo helder en transparant mogelijk met de hulpvragers samen te werken. In de visie van Bots zijn dit, naast de intentie die ouders hebben om goede opvoeders te zijn en het beste met hun kinderen voor te hebben, belangrijke bouwstenen van doelgerichte en effectieve hulpverlening.

  http://www.bureau-bots.nl/Bots1.htm

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • opvoeders van kinderen

  De ouders zijn uiteraard de eerste opvoeders van kinderen. Wij vinden echter dat ouders en leerkrachten niet zonder elkaar kunnen waar het gaat om de opvoeding en het onderwijs aan kinderen. Leerkrachten werken voor een groot deel vanuit hun onderwijskundige professionaliteit en de ouders vanuit opvoedkundig oogpunt. Door een goede communicatie tussen beide partijen en door een juiste uitwisseling van informatie kan ieder een zinvolle bijdrage leveren aan de weg naar volwassenheid die kinderen moeten gaan.

  http://www.dse.nl/barrier/barrier.html

  Hoewel hij geloofde in de vader en de moeder als opvoeders van de kinderen, slaagde hij er zelf niet in een gezin zoals hij zich dit voorstelde, te realizeren.

  De Standaard,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • hun opvoeders

  Kinderen zijn nog in zeer grote mate afhankelijk van hun opvoeders. Zij kunnen slechts groeien, gedijen, zich ontwikkelen in en door hun opvoeding.

  http://www.eetstoornis.be/

  Van kinderen verwachten we dat ze leren. We stellen hun niet de vraag waarom ze willen leren, hoe ze willen leren en wat ze willen leren, nee, ze behoren leergierig te zijn om de simpele reden dat ze net zo willen worden als wij, hun opvoeders. Een goed pedagoog weet met behulp van enkele kunstjes, en natuurlijk zijn enthousiasme, de nieuwsgierigheid in het kind op te wekken.

  Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • opvoederschap

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • bewegingsopvoeder
  • geloofsopvoeder
  • groepsopvoeder
  • hoofdopvoeder
  • jeugdopvoeder
  • kinderopvoeder
  • medeopvoeder
  • mediaopvoeder
  • volksopvoeder
  • wereldopvoeder
  • wetenschapsopvoeder
  • zelfopvoeder

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • opvoedergedrag
  • opvoedersintuïtie
  • opvoederskwaliteiten
  • opvoedersloon
  • opvoedersmanier
  • opvoedersplichten
  • opvoederstaak
  • opvoedersvakantie

  opvoeder 2.0

  iemand die zich voor zijn beroep toelegt op de opvoeding van kinderen; onderwijzer; ook: het beroep van opvoeder

  Semagram


  Een opvoeder…

  is een persoon

  • [Activiteit of handeling] legt zich toe op de opvoeding van kinderen
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

   Algemene voorbeelden


   Werner Blarincx is opvoeder van beroep en werkt halftijds in het secretariaat van de Middenschool en halftijds in het internaat, beiden in de ASO-school Kindsheid Jesu in Hasselt. "Er zijn heel wat problemen onder de jeugd, volgens mij. En ook kansarmoede komt zeker voor!"

   http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/armondma.htm,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • professionele opvoeders

   De produkten van de "meest vruchtbare creatieve sector van België" werden tot halverwege de jaren zeventig met minachting bekeken. Professionele opvoeders achtten strips verderfelijk, omdat zij kinderen te lui zouden maken om "echt te lezen" en openbare bibliotheken weerden de strips uit hun collectie. Wie op school met een stripalbum werd betrapt kon erop rekenen dat het werd afgenomen.

   NRC,

   Ik voelde op mijn vijfde, zesde jaar reeds hevige sexuele verlangens, en ik heb het gedwongen celibaat tijdens mijn minderjarigheid als een pure marteling ervaren. Daarnaast hebben de vele anderssoortige mishandeling en verwaarlozing door een breed scala van professionele opvoeders en pedagogen (ik ben slechts gedeeltelijk door mijn eigen ouders opgevoed) voor altijd mijn vertrouwen in autoriteit, medemens en heterofiel gebroken en mij opgezadeld met een levenslang contact-arm en a-sexueel bestaan.

   http://members.lycos.nl/ellendelingen/resume.html

   met ander, nevengeschikt substantief


   • ouders en opvoeders
   • leerkrachten en opvoeders

   Ouderhulp is een telefonische opvoedadvieslijn voor ouders en opvoeders van kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, ontwikkelingsachterstand of chronische ziekte.

   http://www.spd.nl/www.ouderhulp.nl/watisouderhulp.html

   De vereniging richt zich tot: Kinderen en adolescenten die hoogbegaafd zijn (IQ 130 en meer) en/of uitzonderlijk getalenteerd. De ouders, leerkrachten en opvoeders van deze kinderen en adolescenten.

   http://users.skynet.be/sky93291/upstream/bekina/kennis5.html

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • beroepsopvoeder
   • leraar-opvoeder

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • opvoeder-begeleider

   opvoeder 3.0

   ((vooral) in België)

   iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het, doorgaans buitenshuis, begeleiden van kinderen en/of jongeren; begeleider; coach

   Semagram


   Een opvoeder…

   is een persoon

   • [Activiteit of handeling] houdt zich bezig met het begeleiden van kinderen; begeleidt kinderen
   • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

    Algemene voorbeelden


    "Toon eens hoe boos je bent als jouw kaartenhuisje telkens omvalt", leest Jos Sleven van een speelkaart. Hij is opvoeder van Ramon in het MPI Onze-Lieve-Vrouw Ter Engelen van Maaseik en uitvinder van het babbelspel waarmee hij licht mentaal gehandicapte kinderen op een spontane manier leert hoe ze hun emoties kunnen beheersen.

    De Standaard,

    We stoten hier op de onmogelijkheid van ons beroep als opvoeder, als begeleider: enerzijds moeten we een echte persoonlijke band hebben met de gasten om echt emancipatorisch te kunnen werken; anderzijds moeten we een 'professionele' band hebben, een band met enige 'reserve' om het zelf als mens te overleven.

    http://www.obra.be/PDF/dood_spoor.pdf

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • internaatsopvoeder