effect


effect 1.0

gevolg van een handeling, ontwikkeling, werking of verschijnsel; uitwerking

Semagram


Een effect…

is een uitwerking

 • [Intentionaliteit] wordt doelbewust nagestreefd of ontstaat ongewild
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] ontstaat als gevolg van een handeling, een ontwikkeling, een werking of een verschijnsel
 • [Waardering] kan positief of negatief zijn

  Algemene voorbeelden


  Het effect op de sociale welvaart van verschillende budgetneutrale belastinghervormingen.

  http://genval-dg1.met.wallonie.be/cdrom/html/theme_5/5.4.4.html

  Op basis van gegevens in 148 gemeenten concludeert hij dat een verhoogde pakkans wel enig effect heeft op de criminaliteit.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een effect bekomen
  • een effect bereiken
  • een effect bewerkstelligen
  • een effect creëren
  • een effect geven
  • een effect hebben
  • een effect krijgen
  • een effect sorteren
  • een effect verkrijgen
  • een effect vermijden
  • een effect verwachten

  In het algemeen dient men een kuur te volgen gedurende een bepaalde periode om een effect te bekomen.

  http://www.bierengezondheid.be/,

  Met conventionele middelen lijkt nog steeds makkelijker en meer effect te bereiken te zijn.

  http://www. minbzk. nl/pdf/vh/bvd/rapp_terrorisme_positionering_bvd_4-01. pdf,

  Na verloop van tijd heeft iemand steeds grotere hoeveelheden alcohol nodig om een bepaald effect te bewerkstelligen.

  http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

  Ook worden stoffen soms gewassen om een ander effect te creëren.

  http://www.muziektheater.nl/

  Soms blijken twee oude middelen in combinatie samen een beter effect te geven.

  http://www.c3.nl/evv/c3-evbestrijding.pdf,

  De maatregel bleek geen enkel effect te hebben.

  NRC,

  De schilder liet zijn kwaliteitsstandaarden varen en voegde wat zand toe aan zijn verf om het juiste rauwe effect te krijgen.

  http://www.dijkoraad.nl/algemeen/smaak.html,

  Vele maatregelen blijken geen of weinig effect te sorteren.

  http://users.skynet.be/sky50779/recht1.htm

  Gebruikers hebben [...] grotere hoeveelheden heroïne nodig om hetzelfde effect te verkrijgen.

  http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbacksub029,

  Want bij alles wat we doen, is het zaak negatieve effecten te vermijden zoals het vergroten van de armoedeval.

  http://home.szw.nl/actueel/dsp_persbericht.cfm?jaar=1998_id=41190,

  Ook moet duidelijk zijn hoe lang de periode mag duren, voordat er effecten te verwachten zijn.

  http://www.bmj.nl/linkvedivo.htm

  met adjectief ervoor


  • een averechts effect
  • een gunstig effect
  • een nadelig effect
  • een negatief effect
  • een positief effect
  • een schadelijk effect
  • een tijdelijk effect

  De jongen luistert zonder al te veel morren en dat heeft een averechts effect.

  Open gelijk een mond, Jeroen Olyslaegers,

  Die gaat meteen aan de alarmbel hangen als iemand beweert dat matig drinken dit of dat gunstig effekt heeft.

  De Standaard,

  Van sommige stoffen zijn nadelige effecten gekend.

  http://www.ecoline.org/verde/publicaties/50vragen/index.shtml,

  Voor de korte duur overheersen de negatieve effecten.

  NRC,

  Onzekerheid kan namelijk ook een positief effect hebben.

  NRC,

  De meest schadelijke effecten van het roken doen zich maar voor na verloop van enkele tientallen jaren.

  http://www.vig.be/

  Voor de laatste categorie heeft therapie een tijdelijk of blijvend effect, afhankelijk van vele factoren.

  http://www.hulporganisaties.be/pages/details.asp?lng=NL=921

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een beschermend effect
  • een bijkomend effect
  • een blijvend effect
  • een drukkend effect
  • een genezend effect
  • een kalmerend effect
  • een remmend effect
  • een stimulerend effect
  • een vernietigend effect
  • een verrassend effect
  • een verstorend effect
  • een verwoestend effect

  Voorts bevatten zuivel en andere dierlijke producten, geen voedingsstoffen met een beschermend effect tegen kanker.

  http://users.pandora.be/multiple.sclerose/Zuivel.html

  Bijkomend effect van verkeerd gevouwen prionen is dat ze de allerlei processen in de hersenen lijken te storen.

  http://www.voedsel.net/vragen/index.htm

  Voor de laatste categorie heeft therapie een tijdelijk of blijvend effect, afhankelijk van vele factoren.

  http://www.hulporganisaties.be/pages/details.asp?lng=NL=921

  Deze ontwikkelingen hebben een drukkend effect op de kosten.

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/74/wd74.pdf,

  Deze oliën hebben een weldadig en genezend effect.

  http://users.pandora.be/massageschool/

  Alcohol heeft een algemeen kalmerend effect.

  http://www.drugsbase.com/

  Zeker koude nachten hebben een remmend effect op de groei en rijping.

  http://www.wijnbouw.nl/

  De cafeïne heeft een licht stimulerend effect op het centraal zenuwstelsel.

  http://www.koffiethee.nl/thee/htm/index.asp

  Blijdschap van anderen had op den duur een vernietigend effect op mij.

  Het geheim van Eberwein, Boudewijn Büch,

  Onze ervaring is dat openheid vaak een verrassend effect heeft.

  Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom,

  Bij vrijwel alles wat we opslaan in ons geheugen heeft wat er nieuw bijkomt een verstorend effect op wat er al was.

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

  Machtsstrijd en hegemonie van de gevestigde orde blijken nog steeds verwoestende effecten te hebben op creativiteit en innovatie.

  http://www.rocva.nl/sf/sf.cgi?ac=frameset=37?http://www.rocva.nl/sf/sf.cgi?9515,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een beoogd effect
  • een beperkt effect
  • het gecombineerde effect
  • het genoemde effect
  • het gewenste effect
  • het omgekeerde effect
  • het tegenovergestelde effect
  • het verwachte effect

  Het zou goed zijn naast de beoogde effecten eveneens de niet beoogde effecten op voorhand te overwegen.

  http://www.rmno.nl/,

  De verschuiving van industrie naar dienstverlening en openbaar bestuur heeft ook hierdoor een relatief beperkt effect.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  Het gecombineerde effect van een overdosis stikstof en bodemverzuring leidt tot tekorten aan overige voedingsstoffen.

  NRC,

  Omdat het model waarmee we werken relatief eenvoudig is, is ook gekeken of het genoemde effect in andere modelstudies in de literatuur optreedt.

  http://www.knmi.nl/onderzk/index-nl.html,

  Of de maatregelen het gewenste effect hebben is onduidelijk.

  NRC,

  Het omgekeerde effekt van wat de wet beoogde.

  De Standaard,

  Niet veren, anders bereik je het tegenovergestelde effect: de spier wordt korter.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/gezondsporten/preventie/warmingup/index.htm

  Het verwachte effect van de plannen voor de Ebbingestraat is vergelijkbaar met de opening van de parkeergarage aan de Westerhaven.

  Dagblad van het Noorden,

  met dat-zin


  Er zijn enkele methoden ontwikkeld om het snurken tegen te gaan. Mechanische middelen om de mond gesloten of de neus open te houden. Elektrische middelen die reageren op het snurkend geluid, waardoor u wakker wordt. Een bal naaien in de rug van de pyjamajas, waardoor u niet meer op de rug kunt liggen. Deze middelen hebben vaak als enig effect dat u uit de slaap wordt gehouden, waardoor u overdag slaperig bent.

  http://212.204.232.227/voorlichting/index.html

  met voorzetselgroep


  • het effect op iemand
  • het effect op iets
  • het effect op korte termijn
  • het effect op lange termijn
  • het effect op langere termijn
  • het effect van iets

  Zo is het gezamenlijk effect van alcohol met slaappillen groter dan de som van het effect van alcohol en het effect van slaappillen.

  http://www.drugsbase.com/

  Bij het onderzoek naar de positieve effecten van sporten en bewegen richten de meeste onderzoekinstituten zich op het houdings- en bewegingsapparaat, in iets mindere mate op hart, vaten en longen en in veel mindere mate op het neuro, immuno-, endocriensysteem en de tractus digestivus.

  http://www.rgo.nl/,

  Om de effecten van bestrijdingsmiddelen op vlinders en andere insecten nog duidelijker te kunnen beschrijven is vervolgonderzoek nodig.

  http://www.bio.uu.nl/~wbu/

  De provincie Gelderland wil nadere studies naar het effect van maatregelen die Duitsland neemt tegen extreem hoogwater in de Rijn.

  NRC,

  Tot slot moet het ook mogelijk zijn dat niet alleen concrete projecten en ingrepen maar ook bepaalde beleidsbeslissingen voorafgaandelijk worden onderzocht op hun effect op milieu en mobiliteit.

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

  Directeur Raúl Jiménez van ING Mexico zegt desgevraagd, dat de devaluatie geen groot effect op ons heeft gehad.

  NRC,

  Wat is het effect op lange termijn?

  De Standaard,

  met telwoord ervoor


  • veel effect
  • weinig effect

  Die pil lijkt niet veel effect op me te hebben.

  Athenes adem, Wim Neetens,

  Hoe komt het dat ontwikkelingshulp zo weinig effect heeft gehad?

  http://www.libertarian.nl/NL/archives/000324.php,

  met onbepaald voornaamwoord


  • enig effect

  Op basis van gegevens in 148 gemeenten concludeert hij dat een verhoogde pakkans wel enig effect heeft op de criminaliteit.

  NRC,

  overig


  • geen effect

  Schizofrenie is niet door psychologische of sociale invloeden te verklaren. Het is aangetoond dat de opvoeding geen effect heeft op het ontstaan ervan.

  Engelen van het duister, Jan Siebelink,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  effect 2.0

  (sport)

  afwijkende baan van een speelbal als gevolg van een draaiende, tollende beweging van de bal die men door een bepaalde manier van slaan bewerkstelligt; draai-effect; spin

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram


  Een effect…

  is een baan

  • [Richting] wijkt af van de rechte baan
  • [Handelende persoon] wordt gecreëerd door een speler die een bal slaat
  • [Object betroffen] wordt bereikt met een bal
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] wordt bereikt door de bal op een bepaalde manier te slaan, te gooien of te stoten
  • [Omstandigheid] wordt gebruikt in balsporten, bijvoorbeeld tennis, honkbal, voetbal, biljart

  Algemene voorbeelden


  Om het de batter te bemoeilijken kan een pitcher de bal met allerlei soorten effecten gooien.

  http://www.merchtemcats.be/pagina/sport.html

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  • effect op de bal

  Er zat effect op de bal, maar toch had ik het schot moeten hebben.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • met effect
  • met veel effect

  Zijn tegenstanders hadden geen verweer tegen de met veel effect geslagen aanvallende ballen, waardoor Koning vaak direct het punt maakt.

  Meppeler Courant,

  Totale bewegingsvrijheid en mogelijkheid u 360° te verplaatsen, zodat u de biljarttafel in 3D en vanuit alle invalshoeken kunt bekijken: erg handig om de perfecte positie te bepalen voor meesterstoten. Mogelijkheid ballen met effect te spelen.

  http://www.azur.be/index.php?page=ARTIKEL=9789045634968

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  effect 3.0

  (beurshandel)

  verhandelbaar document dat een financiële waarde vertegenwoordigt, zoals een aandeel, obligatie of optie; waardepapier

  Semagram


  Een effect…

  is een waardpapier

  • [Functie] vertegenwoordigt een geldwaarde
  • [Transactie] is verhandelbaar op de beurs
  • [Voorbeeld of specimen] is een waardepapier, zoals een aandeel, obligatie of optie

   Algemene voorbeelden


   De uitgifteprijs, de enige onbekende van de staatsbons, wordt bekendgemaakt op 10 maart. De inschrijvingen lopen van 11 tot 17 maart en de betaaldag is op 18 maart. Daarna kan u deze effecten ook op de beurs verhandelen.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • effecten bezitten
   • effecten kopen
   • effecten verhandelen
   • effecten verkopen

   Geen vaste aanstelling, zijn sector is keihard voor zelfstandigen, hij beschikt over voldoende kennis en vaardigheid, ontvangt geen uitkering of ontslagvergoeding, zijn partner brengt niet voldoende binnen, hij verdient bij en kan dat opschroeven, bezit geen effecten, kan zijn tweede huis en dure camper verkopen en leeft Zeeuws zuinig.

   NRC,

   Hoe kan ik effecten kopen op de beurs?

   http://www.beurs.be/pb/pbb/nlbb02.htm

   Effecten verhandelen met staatsfondsen of geld- van de openbare sector is uit den boze.

   http://www.belchin.be/artikel.aspx?ArtID=20

   Binnenkort hoopt het Gemeentekrediet via zijn kantoren bijvoorbeeld ook effecten te kunnen verkopen die uitgegeven zijn door CLF.

   De Standaard,

   in voorzetselgroep


   • handel in effecten

   Ook ik begon mijn handel in effecten, lucht en illusie.

   Hier ben ik, Donald Niedekker,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • effecten en certificaten
   • effecten of valuta's

   In ruil voor de effecten en certificaten ontving hij stapels bankbiljetten.

   Hier ben ik, Donald Niedekker,

   De handel tussen twee markten in dezelfde effecten of valuta's, met het doel geld te verdienen aan geringe onderlinge prijsverschillen.

   NRC,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen