kalf


kalf 1.0

jong, nog onvolwassen rund; jong van runderen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kalf…

is een rund; is een zoogdier; is een dier

 • [Leeftijd] is nog jong; is nog niet volwassen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft nog niet de gestalte van een volwassen rund
 • [Behandeling of bewerking] wordt de eerste maanden gevoed met biest en vervolgens met melk; mag meestal grazen zodra het acht maanden oud is; wordt, als het een stierkalf is, vaak meteen voor de slacht bestemd; wordt, als het voor de slacht bestemd is, vaak in een box gemest waarin het nauwelijks bewegingsruimte heeft

  Algemene voorbeelden


  We leren de ik-persoon uit de zeven verhalen kennen als een West-Vlaamse jongen die nog kippen en kalveren weet te verzorgen en zelfs koeien heeft gemolken.

  Le nouveau roman est arrivé, Hilde Proot,

  Jonge kalveren die in een kleine kist werden opgesloten, waar ze alleen maar overeind konden staan.

  De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

  Er wordt beter geen biestmelk gemengd en elk kalf moet biest krijgen van zijn eigen moeder tenzij men weet of vermoedt dat ze besmet is.

  http://www.dierengezondheidszorg.be/,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een kalf krijgen
  • een kalf slachten
  • een kalf werpen
  • een kalf voortbrengen
  • een kalf zogen
  • kalveren kisten
  • kalveren mesten
  • kalveren slachten
  • kalveren vetmesten
  • kalveren werpen

  'Ga door, Jakob. Hoe zat het ook weer met die jaren na een strenge winter?' Jakob haalde zijn schouders op. 'Nou, gewoon... dan werpen de koeien minder kalveren. En bovendien: één nachtvorstje eroverheen en ze zijn gezien. Alleen de sterkste overleven.'

  Het overspelige gras, Louis Ferron,

  Maar honderd dagen later was ze zwanger. Het was een zware dracht, het leek wel of ze een kalf zou voortbrengen.

  Reeuw, Kamiel Vanhole,

  Gekke-koeienziekte of niet, de koeien gaan door met kalven. In Groot-Brittannië zijn dat om en bij de 4 miljoen stuks die een kalf per jaar werpen.

  De Standaard,

  In Vlugschrift nr. 7 (pagina's 9 en 10) werden alternatieve manieren van kalveren mesten beschreven met voorbeelden uit Engeland en Finland.

  http://www.louisbolk.org/downloads/1549.pdf

  Wij gingen op zoek naar de vrouw achter de televisievedette uit Boer zkt Vrouw en vroegen onder meer hoe het is om als alleenstaande 550 kalveren vet te mesten.

  http://www.vilt.be/Conny_Van_der_Veken_-_boerin_-_Kalveren_komen_altijd_op_de_eerste_plaats

  De naam heeft de Koude Markt te danken aan het feit dat er veel drachtige vaarzen worden aangevoerd, die 'koud van het kalven zijn' dat wil zeggen in februari/maart een kalf krijgen.

  Meppeler Courant,

  Kalveren worden gekist (malser vlees!), varkens in urinoirs gehuisvest, runderen vetgemest.

  http://www.gaia.be/nl/column/kraes.html,

  met adjectief ervoor


  • een doodgeboren kalf
  • een pasgeboren kalf
  • pasgeboren kalveren

  Het mooiste en soepelste perkament was afkomstig van doodgeboren of pasgeboren lammetjes of kalveren.

  http://www.lib.rug.ac.be/execl/fulltxt/cursus/cursusBBdeel2.pdf

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • het gemeste kalf
  • het vetgemeste kalf

  Ook de verloren zoon heeft zijn feest; hem worden het beste kleed en de ring gegeven en voor hem wordt het vetgemeste kalf geslacht.

  http://www.st-norbertus.be/

  Jullie begonnen me nu systematisch te achtervolgen. Het vertroebelde zelfs de lucht die ik inademde, het veranderde mijn goede dromen in nachtmerries. (De oudste, de dikste, de krachtigste op het absoluut onkruidloze tuintapijt bezig het gemeste kalf boven een strovuurtje schoon te schroeien waarna zij [...], de buik openrijt en er met begerige handen de ingewanden uitgraait. De jongste [...] onder de gele zonnetent van de o zo gastvrije foldermodelvilla).

  Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

  Vaste verbindingen


  Spreekwoorden


  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als deel van een samenstellende afleiding


  kalf 1.1

  voorstelling van een kalf in de vorm van een foto, een schilderij, een beeld e.d.

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een kalf…

  is een voorstelling

    Algemene voorbeelden


    's Middags keerden we met op elkaar geklemde kaken naar huis, het biologieboek onder de arm, en toonden mijn vader achter in de winkel de plaatjes van grazend en vrolijk vee. Het kalf in de vredige wei. De biggen bij de zeug. Het lammetje bij de ooi.

    Alle verhalen, Manon Uphoff,

    Drie bescheiden werkjes, acryl, van Jan Miechels, boomachtige mensen of mensachtige bomen, het was maar net hoe je het bekeek. Dan een paneeltje met koestudies, weer van Simone de Visser. Dan een drinkend kalf van Marleen Felius, de vrouw van John van 't Slot.

    De man op de Middenweg, Koos van Zomeren,

    Vaste verbindingen


    het gouden kalf

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    kalf 1.2

    vlees van kalveren, gebruikt als voedsel

    Betekenisbetrekking


    metonymie
    Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Kalf…

    is vlees; is voedsel

      Algemene voorbeelden


      Wit vlees, zuiglam of kalf of kip, voor mij niet te onderscheiden.

      Het paradijs, Anton Haakman,

      De kleur was roze en het braadsel smaakte naar kalf dat naast zalm heeft gelegen.

      Miniaturen, Karel Jonckheere,

      kalf 2.0

      jong van een hert, een ree of sommige andere, vooral evenhoevige zoogdieren, maar ook van sommige zeezoogdieren zoals de dolfijnen

      Betekenisbetrekking


      generalisering
      Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

      Semagram (extra betekenisinformatie)


      Een kalf…

      is een zoogdier; is een dier

      • [Leeftijd] is nog jong, is nog niet volwassen
      • [Betrekking of relatie] behoort tot de herten, de reeën, sommige andere evenhoevige zoogdieren, ook tot de olifanten

       Algemene voorbeelden


       Een van de gezenderde herten in Nationaal Park Veluwezoom is moeder geworden. De hinde en haar kalf werden afgelopen weekend samen gezien.

       http://www.natuurmonumenten.nl/content/gezenderd-hert-met-kalf

       "Ik dacht dat er nog een hinde bij stond Casper." - "Ik dacht eerst ook van drie hindes. Ik heb er zeker vijf geteld." - "Zes." - "Het gaat erom wat het is. Die erbij kwam stappen was een hinde, en toen dacht ik al van: hé, twee hindes." - "Ik dacht drie hindes, twee kalveren en een smaldier."

       NRC,

       Roofdieren zijn in staat verband te leggen tussen de aanwezigheid van de reegeit en het ergens verborgen liggen van haar jongen. Dit zou een intensieve speuractie tot gevolg hebben waarbij de roofdieren er meestal in zullen slagen het kalf, ondanks zijn fantastische camouflage, te vinden.

       http://www.dbflevoland.nl/Standpunten/Reeen/reeen.htm,

       Dolfijnen behoren tot de groep van zoogdieren. De bevruchting vindt plaats in de lente. De dracht duurt ongeveer 12 maanden [...]. De moeder zoogt haar kalf bijna 1 jaar, zodat het twee jaar duurt voor een nieuwe geboorte. Een pasgeboren dolfijn weegt zo'n 30 kilo.

       http://www.pretparken.be/nl/info/zoo/dieren/zeeleeuw.asp

       kalf 3.0

       (informeel; pejoratief)

       iemand die onverstandig, onbezonnen of naïef handelt; iemand die dom is

       Betekenisbetrekking


       metafoor
       Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

       Semagram (extra betekenisinformatie)


       Een kalf…

       is een persoon

       • [Leeftijd] is niet zelden een jong persoon
       • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is dom
       • [Gedrag] gedraagt zich onbezonnen, onverstandig of naïef; handelt zonder nadenken; doet dingen die door zijn handelwijze slecht aflopen
       • [Waardering] krijgt afkeuring voor zijn gedrag

       Algemene voorbeelden


       Een schot, men sprong, viel, klauwde, duwde, vocht voor een stoel, ik zorgde eerst voor Hanipha, ik bemachtigde daarna nog vrij gemakkelijk een plaats voor mezelf, de man zonder stoel scheen zich af te vragen wat al die drukte betekende, hij bekeek ons verdwaasd, één voor één, ik voelde me schuldig, en toch opgelucht, verdomd, hij had maar moeten vechten, het kalf, jawel, zijn vrouw werd een week geleden voor zijn ogen verkracht en vermoord, en dan? daar kun je toch niet eeuwig om blijven grienen?

       De stoelendans, Paul Koeck,

       'Is het je moeder die hier begraven ligt?' vroeg Leopold ten slotte. 'Ja,' zei ik. 'Ik had gehoord dat de zerk gescheurd was, en nu kwam ik even kijken,' voegde ik er min of meer verontschuldigend aan toe. Ik wou niet dat hij de indruk kreeg, dat ik die bloemen uit piëteit of uit onstilbaar verdriet of weet ik veel uit welke ziekelijke gevoeligheid had meegebracht. Met andere woorden: ik wou niet dat hij me voor een sentimenteel kalf hield.

       Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

       Hoe willen ze er in vredesnaam achterkomen waarom de dokter verdwenen is, als ze er zo'n kalf van een detective op afsturen.

       De maquette: verslag, Jean Pierre Van Rossem,

       'Alles wat ik deed of naliet te doen, stond in het teken van heilige Katrien. Ik moest naar jou opkijken, in alles moest ik lijken op jou. En ik, dom kalf, ik deed het.'

       Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

       Dat we met z'n allen binnenkort naar de stembus mogen (lees moeten) dreutelen om onze zegen of banvloek te geven aan hen die ons de komende vier jaren zullen gaan bestieren, weet zelfs het grootste kalf.

       http://www.studentizine.be/bekijk.asp?id=56,